Klik hier voor info!

Buurtpreventie is van en voor de bewoners van uw buurt. Extra oren en ogen op straat geven u en uw buren een veiliger gevoel en helpen ook om uw buurt daadwerkelijk veiliger te maken.

 Klik hier voor het melden van problemen!

In de openbare ruimte:

gedumpt vuil / straat meubilair wat stuk is/ losliggende tegels etc. kan u mailen of bellen naar:

E-mail: kcc@denhelder.nl Telefoon: 14 0223

Recente Post

Onze reactie op stelling NHD over leegloop Buurthuizen

Als voorzitter van uw Wijkplatform heb ik mijn bedenkingen over een stelling die vandaag in de Helderse Courant staat. Deze stelling is geplaatst na aanleiding van een oproep vorige week in de krant om buurthuis de OVERZET aan nieuwe bestuursleden en vrijwilligers te helpen en gezamenlijk met de buurt invulling te geven aan het programma […]

Bekijk alle berichten