Klik hier voor info!

Buurtpreventie is van en voor de bewoners van uw buurt. Extra oren en ogen op straat geven u en uw buren een veiliger gevoel en helpen ook om uw buurt daadwerkelijk veiliger te maken.

 Klik hier voor het melden van problemen!

In de openbare ruimte:

gedumpt vuil / straat meubilair wat stuk is/ losliggende tegels etc. kan u mailen of bellen naar:

E-mail: kcc@denhelder.nl Telefoon: 14 0223

Recente Post

20 september 2017 – eerstvolgende Wijkplatform bijeenkomst

De bijeenkomsten zijn openbaar en vrij toegankelijk In het Wijkplatform zijn zo veel mogelijk Buurthuizen, Belangenverenigingen, Organisaties uit de wijk vertegenwoordigd  Zij behartigen de belangen van de inwoners van de wijk. Uiteraard mag iedere inwoner van de wijk de bijeenkomsten bijwonen en zaken of aandachtspunten naar voren of onder de aandacht brengen Wie zijn wij? […]

Bekijk alle berichten