Gisteravond was uw voorzitter van het Wijkplatform bij de 2e bijeenkomst met de gemeente en degene die een bezwaarschrift hadden ingediend tegen het afsluiten van ’t Schapendijkje aanwezig. De 1e bijeenkomst van 6 september jl. werd gebruikt om de verweerders aan het woord te laten en hun ideeën over hoe deze weg veiliger te maken te verzamelen.

Tijdens de bijeenkomst van gisteravond werden deze ideeën verwerkt in een plan van de gemeente aan de verweerders gepresenteerd waarna een open discussie volgde.

Tijdens de eerste bijeenkomt werd er nadrukkelijk van de kant van de belanghebbende gevraagd om zo spoedig mogelijk (voor intreding van de donkere dagen)  totdat de definitieve aanpak afgerond is een tijdelijke ingreep te realiseren.
voorts waren de uitkomsten:

  • Snelheid remmende ingrepen
  • Fietspaden
  • Verlichting

De tijdelijk ingreep houdt in dat er een 3 tal drempels worden neergelegd….. dit aantal vonden het merendeel van de aanwezigen te weinig. Gekeken wordt of dit er meer kunnen worden.

Snelheid remmende ingrepen: Er komen om de 100 meter tot een max van 16 drempels, met daarin tevens een versmalling  voor het gemotoriseerde verkeer. De fietsers kan een weerszijden van deze versmallingen rijden.
De aanwezigen gaven als reactie: Eerst te monitoren wat de effecten zijn van de situatie met de tijdelijke drempels en hierna pas het aantal van de definitieve drempels te bepalen

Fietspaden: aan beide zijden van de weg komt een fietsstrook, de automobilist is als het ware dan te gast op deze weg.
De aanwezigen gaven als  reactie: Uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn voor een gescheiden fietspad.

M.b.t. zowel fietspaden en fietsstroken zal er eerst door de gemeenteraad een budget beschikbaar moeten worden gesteld.
De aanwezigen gaven als reactie: Financiële plaatje is ondergeschikt aan de veiligheid van de weggebruiker.

Verlichting: Hier is momenteel een onderzoek naar gestart i.v.m. de Natura 2000 wetgeving.
Verlichting in een gebied wat valt onder deze wetgeving is aan strikte richtlijnen gebonden.
De uitkomsten van dit onderzoek worden pas in november 2017 verwacht.

De aanwezigen gaven als  reactie: De reacties waren divers; dit duurt te lang, veiligheid voor de weggebruiker behoeft voorrang, kijk uit naar andere lichtbronnen dan lichtmasten.
Verlichting is een nadrukkelijke wens van nagenoeg alle aanwezigen.

Op de website van Rijksoverheid vindt U wat de wetgeving van Natura 2000 exact inhoud.
Klink op de link: www.rijksoverheid.nl/natura 2000

S. Hamerslag
vz Wijkplatform SBDL

Bron NHD
hc-12-okt-2016-jaar-nodig-voor-studie-verlichting

lees ook: http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/brainstormsessie-belanghebbenden-schapendijkje/

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>