Update 8 april

Als wijkplatform zouden wij liever de hele voorrangsinrichting weer teruggedraaid naar de oude situatie willen zien….
dit werd echter afgewezen…uiteraard blijven wij de ontwikkelingen rond dit kruispunt volgen

Het Wijkplatform kan u na diverse gesprekken met de gemeente het volgende mededelen:

Aanpassingen hoek Ruyghweg/Fabrieksgracht

Binnenkort gaan we de kruising van de Ruyghweg met de Fabrieksgracht overzichtelijker maken. Dit gebeurt naar aanleiding van een aantal (bijna) ongelukken na de reconstructie van de kruising eind 2015.

Met diverse aanpassingen willen we bereiken dat de verkeerssituatie voor vooral de fietsers duidelijker wordt. Zo wordt de belijning aangepast en komen er in de bocht attentielampen. Ook komt er een extra bord voor verkeer dat vanaf de Ruyghweg rechtsaf de Fabrieksgracht op rijdt.

Reconstructie

Na de reconstructie van de Ruyghweg, waarin ook de kruising met de Fabrieksgracht is meegenomen bleek de gewijzigde voorrangssituatie voor de nodige verwarring te zorgen voor fietsers en auto’s. Na klachten van fietsers, bewoners en de Fietsersbond heeft de gemeente een oproep gedaan aan betrokkenen bij een (bijna) fietsongeval op deze plek, zich te melden. ‘Uiteindelijk heeft niemand zich gemeld, maar met de opmerkingen die wij ontvingen op deze oproep zijn we wel aan de slag gegaan’, aldus verkeerswethouder Jacqueline van Dongen.

Maatregelen kruispunt

Dit heeft geresulteerd in extra aanpassingen in de vorm van aan te passen belijning in de binnenbocht ter hoogte van nummer 31, haaientanden in de buitenbocht in combinatie met extra attentielampen en aanpassing van de bebording. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de tekeningen.

De aannemer verwacht uiterlijk medio mei van 2016 de werkzaamheden af te kunnen ronden. Een en ander hangt af van de levertijden van de verschillende onderdelen. Daarnaast is het aanpassen van de markering weersafhankelijk.

oranjebalk2

DEN HELDER – De kruising Ruyghweg-Fabrieksgracht wordt aangepast. Op het wegdek komen haaientanden en attentielampen.
Bij de Reigerstraat krijgt de Ruyghweg een zebrapad. De oversteekplaats is al lang een wens van De Drietand.

Door Ed Dekker – 22-1-2016, 14:01 (Update 22-1-2016, 14:11)

De gemeente heeft deze maatregelen vrijdag besproken op een bijeenkomst in school De Drietand.
Actievoerder en Ruyghweg-bewoner Adri Lampers, schooldirecteur Leo Dekker en wijkplatformvoorzitter Sylvia Hamerslag stemden in met de voorstellen.
De exacte aanpak is nog niet bekend.
Verkeersambtenaar Martijn Dijkstra hoopt dat de voorzieningen dit jaar kunnen worden aangebracht.

De reconstructie vorig jaar van de kruising Ruyghweg-Fabrieksgracht leidt tot gevaarlijke situaties voor fietsers.
De plek is verwarrend geworden voor automobilisten (die rechtdoor gaan, maar de voorrangsweg verlaten) en fietsers (die afslaan, maar voorrang houden).
Haaientanden moeten verduidelijking geven. De lampjes flikkeren dag en nacht. De precieze plek moet nog worden vastgesteld.

De zebra komt tussen de Van der Duyn van Maasdamstraat en de Reigerstraat.
Door de aanleg van een middensteunpunt is extra ruimte nodig en moeten er drie bomen bij de Reigerstraat wijken.
Aan de rand van het aangrenzende grasveld keren drie bomen terug. Eén parkeerplaats wordt opgeofferd.

Directeur Dekker is ’heel blij’ met de oversteekplaats.
„Meer dan tachtig van onze kinderen wonen aan de andere zijde van de Ruyghweg.
En wij gymmen aan de andere kant.”
ruyghweg krant 15 10 2016ruyhwegruyghweg.....ruyghwegruyghweg..ruyghweg...ruyghweg.....fabrieksgracht
(foto’s Fietsersbond)

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>