Update 25 april 2016
Vandaag is het bezwaarschrift ingediend
Screenshot_2016-04-25-17-45-08
Screenshot_2016-04-25-21-39-04-1 Screenshot_2016-04-25-21-39-15-1
oranjebalk2
13 april heeft het Wijkplatform SBDL het afsluiten van het Schapendijkje besproken.
Daar kwam éénduidig uit dat afsluiten van het Schapendijkje totaal niet wenselijk is.
Dit om diverse redenen:
Het is een te versterkende maatregel waaraan veel nadelen kleeft en feitelijk ook niet het doel was. Het streven was om te bekijken; hoe deze weg veilig te maken en de snelheid eruit te halen. Door deze maatregel gebeurd dit niet, immers tot het bord en terug kan evengoed hard gereden worden en is fietsen op deze weg nog steeds niet veilig te noemen. Doel zou moeten zijn een veilige weg voor alle gebruikers, door het afsluiten wordt de verkeerscirculatie geblokkeerd en legt het daarbij extra druk op de toegangswegen daaromheen, in oud Den Helder en Huisduinen.

Doel moet zijn een veilige weg voor alle gebruikers…

Wij steven naar snelheidsremmende maatregelen en een duidelijk en veilig fietspad met verlichting.

Uw Wijkplatform heeft dit 13 april tijdens de bijeenkomst meegegeven aan de wijkmanager welke het zal gaan voorleggen aan het College van B&W.
Volgende week dinsdag heeft Huisduiner-belang een leden vergadering waarin het ook besproken wordt, zij denken net zo over dit verkeersbesluit als de deelnemers in het wijkplatform.
Wanneer het verkeersbesluit niet ingetrokken wordt gaan wij een bezwaarschrift indienen en roepen wij u op dit ook te doen, er zal dan een voorbeeld brief op de site geplaatst worden welke u dan zou kunnen gebruiken.
klik op link voor het voorbeeld:
schapendijkje

Verwarring over bezwaartermijn Schapendijkje
16 april 2016

Den Helder * Onder inwoners die bezwaar willen maken regen afslui­ting van het Schapendijkje voor au­to’s bestaat verwarring over de ter­mijn waarbinnen dat kan, zo blijkt deze dagen op sociale media. Som­migen rekenen vanaf de datum van het besluit (15 maart). Wat telt is de datum van officiële publicatie: 25 maart. De bezwaartermijn loopt dus tot 7 mei, zoals gisteren bericht.

Protest tegen afsluiting Schapendijkje Den Helder

DEN HELDER – Bewoners van Huisduinen en de binnenstad gaan zeer waarschijnlijk gezamenlijk bezwaar maken tegen de voorgenomen afsluiting van het Schapendijkje. Ze willen andere maatregelen om de veiligheid voor fietsers te verbeteren.

Door Petra Biesp.bies@hollandmediacombinatie.nl – 14-4-2016, 14:52 (Update 14-4-2016, 14:52)


Tijdens een bijeenkomst van het wijkplatform voor de stad binnen de Linie werd duidelijk dat de neuzen één kant op staan. Het platform is normaal gesproken alleen voor bewoners van het stadsdeel binnen de vestingwal, maar deze keer waren alle Nieuwediepers uitgenodigd om hun zegje te komen doen over het verkeersplan voor het Schapendijkje. Vooral uit Huisduinen werd daar gehoor aan gegeven.

Drastisch

Na het ongeval dat in november het leven kostte aan de jonge fietsster Celeste Kos, kwam er een handtekeningenactie op gang om aan te dringen op een veiliger weg. 4300 mensen steunden dat verzoek. De gemeente liet een onderzoek doen door de Antea Group en kwam tot een besluit: het Schapendijkje wordt halverwege afgesloten voor autoverkeer.

Maar dat is echt veel te drastisch, vinden de bezwaarmakers. Zij willen de verbindingsweg tussen oud-Den Helder en Huisduinen open houden voor doorgaand verkeer.

Afsluiting zal voor meer autoverkeer zorgen in oud-Den Helder en Huisduinen, zo wordt gevreesd. En recreatief gezien wordt het ook geen goede zet bevonden; de weg langs de zeedijk is toeristisch van belang.

Apart fietspad

Wijkplatform-voorzitter Sylvia Hamerslag wijst op het advies van de Fietsersbond. ,,Die pleit voor een gescheiden fietspad en verlichting van de weg.’’

Ook in Huisduinen ziet men liever andere maatregelen. ,,Bijvoorbeeld drempels’’, aldus Jan Roelofsen van Huisduiner Belang. Die bewonersorganisatie vergadert volgende week over de kwestie.

Daarna steken de twee wijken de koppen bij elkaar. Zeer waarschijnlijk komt het dan tot een gezamenlijk bezwaarschrift.

Op de websitewww.wijkplatformstadbinnendelinie.nl komt een voorbeeldbrief te staan voor burgers die op persoonlijke titel bezwaar willen maken.

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>