Voor inwoners met een gedeeltelijk of volledig verbruik van het verplichte eigen risico biedt de gemeente een bedrag ter compensatie van deze kosten.

Voor het jaar 2015 is het verplicht eigen risico € 375,00. Wanneer u voldoet aan de voorwaarden voor de compensatieregeling, kunt u bij een volledig verbruik van uw eigen risico een compensatiebedrag ontvangen van €115,00.
Ook bij een gedeeltelijk verbruik van uw verplichte eigen risico, komt u in aanmerking voor de compensatieregeling.
Hiervoor dient het verbruik meer dan € 260,00 te bedragen.
Bijvoorbeeld, bij een verbruik van € 300,00 komt u in aanmerking voor een compensatiebedrag van € 40,00.

Aanvragen
Deze compensatie kan aangevraagd worden door inwoners met een inkomen tot 120% van de geldende bijstandsnorm.
Daarnaast mag het vermogen niet hoger zijn dan de vermogensgrens zoals bepaald in artikel 34 van de Participatiewet.
De aanvraag voor deze compensatieregeling moet worden ingediend binnen vier weken nadat u uw zorgverzekeringsspecificatie van uw zorgverzekeraar heeft ontvangen.

Meer informatie
Voor meer informatie over deze compensatie eigen risico kunt u contact opnemen met de
afdeling Sociaal Domein, team Bijzondere Bijstand, via telefoonnummer 14 0223.
Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Ook kunt u de Regeling Compensatie verplicht eigen risico raadplegen.

zorg-bezuinigingen

oranjebalk2

Voor partners in de zorg klik hier

Voor meer nieuws uit de zorg,
bekijk de rubriek De Zorg & U op de homepagina
of klik hier

 

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>