Vandaag zijn er ingrepen gedaan om de tijdelijke proefsituatie goed tot zijn recht te laten komen.
De gemeente heeft oa op verzoek van het Wijkplatform een voorziening getroffen langs de onderkant van de Dijk.
Om op deze manier te voorkomen dat het het verkeer om de drempels heen het dijklichaam oprijden.
Het Wijkplatform is blij met de snelle actie van de gemeente.


aanleiding voor het plaatsen van de betonblokken afbeelding Stefan Oudijk

Onderstaande bewonersbrief kunnen de bewoners van de omliggende buurten vanaf maandag
op de deurmat verwachten.

Geachte heer, mevrouw,

Afgelopen maand februari hebben wij de vijf tijdelijke drempels op deze weg geëvalueerd met de
vertegenwoordigers van Veilig Verkeer Nederland, Huisduinerbelang, wijkplatform Stad binnen de Linie en
de Fietsersbond.

De vertegenwoordigers waren het eens over de werking van de drempels: ze hebben nauwelijks effect
gehad en vormden amper een ‘hindernis’. Daarom hebben we in overleg met deze groep
vertegenwoordigers afgesproken om de drempels een kwart slag te draaien, zodat de drempels over de
hele wegbreedte kwamen te liggen. Als snel bleek dat deze drempelvorm een stuk effectiever is. Wie nu
de snelheid niet matigt zal dit als zeer onprettig ervaren. Daarom hebben we onlangs
waarschuwingsborden neergezet met de tekst ‘Let op’- Tijdelijke verkeersdrempels – Matig uw snelheid’.

Betonblokken voorkomen ontwijken drempels
Het gedrag van menig chauffeur laat echter nog steeds te wensen over: men mijdt de drempel en rijdt door
berm of over het dijklichaam. Daarom gaan wij nu, met toestemming van het Hoogheemraadschap,
betonblokken met reflectoren naast de drempels neerzetten. Wij hopen vernielingen aan berm en dijk zo te
voorkomen.

Extra bebording – extra waarschuwing
Tot slot hebben wij afgelopen woensdag blauwe borden geplaatst met de adviessnelheid van 30 km erop.
De borden zijn aan beide kanten van de drempels geplaatst op ongeveer tien meter voor de
verkeersdrempel. Op deze manier zijn de automobilisten extra gewaarschuwd voor de drempels.

Verkeerstellingen en evaluatie
In de zomer gaan we verkeerstellingen houden, om zo het effect van de nieuwe tijdelijke situatie te meten.
In september gaan we deze aangepaste situatie weer evalueren met de vertegenwoordigers van Veilig
Verkeer Nederland, Huisduinerbelang, wijkplatform Stad binnen de Linie en de Fietsersbond

afbeelding Cor Bijpost

Voor eerdere artikelen over dit onderwerp klik op onderstaande links:

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/update-schapendijkje-iz-rijden-op-talud/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/asociaal-rijgedrag-op-t-schapendijkje/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/stand-zaken-schapendijkje/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/t-schapendijkje-wederom-op-landelijke-televisie/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/wijkplatform-verstuurd-mail-iz-tijdelijke-maatregelen-t-schapendijkje/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/2e-bijeenkomst-m-b-t-herinrichting-t-schapendijkje/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/brainstormsessie-belanghebbenden-schapendijkje/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/motie-afsluiten-schapendijkje/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/reactie-gemeente-op-bezwaarschrift-wpf-iz-afsluiting-schapendijkje/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/notices/bezwaarschrift-mbt-het-afsluiten-van-het-schapendijkje/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/bezwaarschrift-mbt-het-afsluiten-van-het-schapendijkje/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/documents/download-bezwaarschrift-afsluiting-schapendijkje/

oranjebalk2Voor belangrijke telefoonnummers klik hieroranjebalk2

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>