Meedoen in de maatschappij

Meedoen in de maatschappij betekent bezig zijn met sociale, sportieve
en/of culturele activiteiten.Bijvoorbeeld met een bingoavond of een uitje
naar het zwembad, bioscoop, dierentuin of speeltuin.
Ook benodigdheden om mee te doen aan sociale activiteiten, zoals
(sport)kleding of (sport)
schoenen kunnen hiermee worden betaald.
Of een lidmaatschap van een vereniging of sportclub.
Andere voorbeelden zijn ouder/kind-activiteiten, een cursus,
een abonnement op een krant of een tijdschrift of het gebruik van het openbaar vervoer.
En zo zijn er nog veel meer activiteiten te bedenken die onder deze regeling vallen.

 

In aanmerking hiervoor komen mensen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm
en een vermogen dat niet hoger is dan de toepasselijke vermogensgrens,
die meedoen in de maatschappij.

Aanvragen

Om een aanvraag in te dienen moet men er zeker van zijn dat aan de
voorwaarden wordt voldaan
wat betreft sociale,sportieve en/of culturele activiteiten.
De aanvraag kan worden ingediend bij het Sociaal Domein.
Dit gaat via een aanvraagformulier dat opgevraagd wordt bij het
Sociaal Domein op telefoonnummer 0223-671165,
of is te downloaden via www.denhelder.nl/meedoenregeling.
Voor de aanvraag kan worden verzocht inkomens- en vermogensgegevens op te sturen
naar de gemeente Den Helder.
Het is mogelijk een aanvraag tot 1 maart 2017.
Als de aanvraag wordt ingediend voor 1 december 2016 ontvangt men rond
15 december 2016 de tegemoetkoming.
Het formulier moet gestuurd worden naar:

Afdeling Sociaal Domein, t.a.v. team bijzondere bijstand/Meedoen
Antwoordnummer 213
1780 VB Den Helder.

Bewijzen

Als de aanvraag wordt toegekend, moet men tot een jaar daarna de bewijzen
bewaren waaruit blijkt dat
(een deel van) het ontvangen bedrag is gebruikt voor sociale,
sportieve of culturele activiteiten.

Voorwaarden

 • De aanvrager staat geregistreerd in de basisregistratie van de gemeente Den Helder;
 • De aanvrager is 18 jaar of ouder;
 • Het inkomen is niet hoger dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm (zie tabel);
 • Het vermogen (bijvoorbeeld een huis, auto of spaargeld) is niet hoger dan de bedragen
  die genoemd worden in de tabel;
 • De aanvrager kan geen studiefinanciering of tegemoetkoming in de studiekosten
  van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) ontvangen;
 • De aanvrager is geen asielzoeker die onder de verantwoordelijkheid van het
  Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) valt.
 • De aanvrager, en/of diens kind(eren) onder de 18 jaar, doet/doen mee in de
  maatschappij op sociaal, sportief of cultureel gebied.

Pieter Kos, wethouder Sociaal Domein, roept iedereen die voor de meedoenregeling in
aanmerking komt op zich aan te melden:
“We hebben prachtige voorzieningen in Den Helder, die moeten natuurlijk goed worden gebruikt.
Ze zijn voor iedere Helderse inwoner beschikbaar, natuurlijk ook voor minima.
Deze en andere regelingen maken ons tot een
van de sociaalste steden van Nederland, zo wordt ons verzekerd door menig andere stad in het land.

Meer nieuws

Afbeelding gemeente Rotterdam

 

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>