Onder het moto
“ Iedereen kan wel iets, niemand kan alles alleen”

is het ouderwerk bij  MEE & de Wering  van start gegaan met Samenkracht !
wering1

Samenkracht  richt zich op het oplossen van vragen van kwetsbare oudere burgers,
waardoor zij zelfstandiger door het leven kunnen gaan en (langer) zelfstandig kunnen wonen.
Het accent ligt op het versterken van de eigen kracht en het sociale netwerk:

  • Welke keuzes maak je  om  in staat  te zijn  het leven te leiden zoals jij  dat wil.
  • Wat heb je nodig  om  je je in het dagelijks leven zelf  te kunnen redden met behulp van    familie, vrienden, buren en vrijwilligers.
  • Hoe verbreed je  je  sociaal netwerk  met meer waardevolle relationele contacten met familie, vrienden, buren en anderen.

wonenplusDe gesprekken met de deelnemers worden door specifiek in Samenkracht geschoolde vrijwilligers uitgevoerd.
Zij worden daarbij gecoacht door ervaren  Sociaal Werkers van Mee & de Wering / WonenPlus.

 

Deelnemers Samenkracht

Voor deelname aan Samenkracht gelden de volgende criteria:

  • 65 jaar en ouder
  • Ouderen met beperkte hulpbronnen, weinig of geen mantelzorg en een  klein of  geen eigen sociaal netwerk of een sociaal netwerk waarop zij geen beroep kunnen of willen doen.
  • De hulpvraag van de deelnemer kan met ondersteuning vanuit Samenkracht worden opgelost.

wering1Voor het project Samenkracht  kunnen deelnemers zich zelf aan melden  of door andere verwezen worden.
Wellicht komt u via uw organisatie in contact met mensen die behoren tot de genoemde doelgroep.

Denkt u en de betrokkene  dat zij baat zouden kunnen hebben bij ondersteuning vanuit het project ‘Samenkracht’?
………..Meld hen dan aan!

Zodra wij de aanmelding hebben ontvangen, zullen wij een afspraak maken voor een huisbezoek.
Aan de hand van een vragenlijst wordt gekeken of de betreffende persoon kan deelnemen aan het project.

Wij hopen van harte dat u met ons mee wilt denken en danken u bij voorbaat voor uw hulp.
Wij zien eventuele aanmeldingen van deelnemers met belangstelling tegemoet.
Hebt u vragen? Aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen.

Met vriendelijke groet,

Annelies Stins- sociaal werker

wering 2

Contact :
WonenPlus – Mee & de Wering:
Jac.v. Heemskerckstraat 1
tel. 088-0075275

maandag t/m vrijdag van 09-00 uur tot 12.00 uur
of
ouderenadviesdenhelder@dewering.nl

 

Aanmelding van deelnemers is mogelijk door het strookje in te vullen,
welke u kan downloaden middels de volgende link:
Informatiebrief Organisaties Samenkracht 2016 Den Helder

Het strookje kan worden opgestuurd naar:

Stichting MEE &  de Wering
Jac.v. Heemskerckstraat 1
1782 XC Den Helder

 

oranjebalk2
Voor partners in de zorg klik hier

Voor meer nieuws uit de zorg,
bekijk de rubriek De Zorg & U op de homepagina
of klik hier
oranjebalk2
Voor belangrijke telefoonnummers klik hieroranjebalk2


 

 

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>