Met verbazing heb ik als voorzitter van het Wijkplaform SDBL de
reactie van het college van B & W in de raadinsformatie brief 16.0077 Verkeerssituatie kruispunt Ruyghweg – Fabrieksgracht van 28 juni 2016 gelezen….. (inhoud ziet u onderaan dit bericht)

Een aantal punten wil ik hierover dan ook weerleggen;

Er zijn aan de voorkant van het traject voor de herinrichting van de Ruyghweg totaal geen opmerkingen meegenomen van het Wijkplatform SBDL, de Fietsersbond of bewoners! Er zijn géén inspraak procedures gevolgd, de gemeente richtte zich namelijk enkel op het informeren van omwonenden.

Vanaf het najaar van 2015 heeft het Wijkplatform SBDL zich ingezet om gezamenlijk met de Fietsersbond en bewoners de verkeersveiligheid van dit kruispunt te verbeteren.

Nadere toelichting:

Aan het begin van de gesprekken met de gemeente over dit kruispunt hebben de fietsersbond en ik aangegeven dat de oude voorrangssituatie veiliger was en dat de voorrangssituatie van nu niet de juiste is. Herinrichten werd direct door de gemeente van de hand gewezen dus restte ons te richten op verbetering van deze nieuwe situatie.

Daarop was de belijning en druppel (vluchteiland) onze 2e inzet. Ook dit werd niet gehonoreerd.

Wat hierna enkel nog mogelijk bleek, was de aanduiding/attentiewaarden te verduidelijken/verhogen. Dus attentielampen, borden en haaientanden.

Ondanks onze adviezen en argumenten was dit het enige wat wij mbt dit kruispunt voor elkaar konden krijgen.

Verder hebben we ons gericht op de aanleg van een VOP ter hoogte van de Reigerstraat.

Uiteraard kan het Wijkplatform SBDL het totaal niet eens zijn met de reactie van het college, namelijk;

De onrust onder omwonenden is groot, al langere tijd worden zij geconfronteerd met dagelijkse kleine en bijna ongelukken. De reactie van het college richt zich nu enkel op het ongeval van dd 23 juni jl en gaat totaal voorbij aan alle signalen vanuit de weggebruiker en omwonenden.

Gebleken is dat de extra attentiewaarden die zijn toegepast niet het gewenste resultaat oplevert.

Wij richten onze hoop nu op de politiek. Ons verzoek naar de politiek is om, met spoed de verkeersveiligheid te verbeteren aan de hand van de adviezen die er al liggen, volgens CROW richtlijnen.

Mevrouw S. Hamerslag

Voorzitter Wijkplatform SBDL
Mobiel:    06 30525721
Screenshot_2016-06-29-11-15-05-1
lees ook artikel

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>