Update 3 juni

Hieronder vindt u de reactie van de gemeente op het bezwaarschrift welke uw Wijkplaform iz afsluiting ’t Schapendijkje heeft ingediend
alle bezwaren van de andere bezwaarschriften zijn in dit stuk van samengevat en van verweer voorzien
onze punten zijn punten 4, 9, 10,11, 12, 13 met daaronder de reactie van de gemeente
 • 4 …er wordt een belangrijke toegangsader naar Huisduinen afgesloten
  >…Het Schapendijkje wordt door ons niet gezien ais een belangrijke verkeersader. De gemeten hoeveelheden verkeer wijzen dit ook uit De ontsluitingswegen voor Huisduinen zijn de Huisduinerweg en Duinweg.
 • 9…Er wordt voorbij gegaan aan het contact tussen Oud Den Helder en Huisduinen
  >…De voor het gevoel meest directe route voor het autoverkeer tussen Oud Den Helder en Huisduinen is het Schapendijkje. Er loopt ook een route via de Huisduinerweg. In het rapport worden de beide routes tussen Huisduinen en Oud Den Helder vergeleken, De routes via het Schapendijkje en de Huisduinerweg blijken even lang te zijn Van omrijden is in die zin geen sprake: de verbinding tussen Oud Den Helder en Huisduinen voor fietsers blijft via het Schapendijkje in tact
 • 10..Verkeerscirculatiewordt geblokkeerd
  >…Het Schapendijkje heeft geen cruciale functie voor de verkeerscirculatie in deze omgeving
 • 11..Tot de afsluiting en terug kan nog steeds hard gereden worden
  >…Door de afsluiting wordt doorgaand autoverkeer geweerd en blijft alleen bestemmingsverkeer over. Hierdoor neemt de hoeveelheid autoverkeer op het Schapendijkje aanzienlijk af. Onze ervaring is dat bestemmingsverkeer over het algemeen rustiger rijdt
 • 12..Schapendijkje is van toeristisch belang
  >…Toeristen kunnen nog steeds alle toeristische bestemmingen bereiken Ook het Schapendijkje blijft bereikbaar. De fietsende toerist zal door minder doorgaand verkeer op het Schapendijkje baat bij de afsluiting hebben
 • 13..Coenraad Botstraat is niet berekend op veel verkeer
  >…De gemeten hoeveelheden verkeer op het Schapendijkje zijn dusdanig laag dat wij geen substantiële toename van het verkeer in de Coenraad Botstraat verwachten. Of dit ook daadwerkelijk zo is, gaan we de komende tijd monitoren door middel van tellingen

verweer gemeente (1) verweer gemeente (2) verweer gemeente (3) verweer gemeente (4)

 

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>