Als voorzitter van uw Wijkplatform was ik afgelopen woensdagavond aanwezig bij het overleg tussen vertegenwoordigers van Veilig Verkeer Nederland, Huisduinerbelang en de gemeente Den Helder.

Wij hebben hierbij geëvalueerd hoe de 5 tijdelijke drempels hebben gewerkt. Deze drempels hebben naar het idee van de aanwezigen niet goed gewerkt, zoals vele van jullie al aangaven kan je er namelijk met de auto makkelijk overheen rijden. Met een wat bredere auto raken de wielen de drempels zelfs helemaal niet. Wat uit recente tellingen bleek is dat het aantal verkeersbewegingen en de snelheid in januari 2017 wel lager dan dat van januari 2016 lag. De drempels werken blijkbaar preventief, wat op zich mooi is.

Woensdagavond hebben wij met de gemeente afgesproken om de 5 drempels een kwart slag te draaien, in de breedte richting. Op deze manier moeten auto’s wel afremmen, omdat zij ‘de hobbel met alle wielen moeten nemen’. De drempels beslaan dan de gehele breedte van de weg. De gemeente zal de drempels binnen 3 weken aanpassen.

Komende zomer zal de gemeente nogmaals verkeerstellingen gaan houden, om zo het effect van de nieuwe tijdelijke situatie te meten. In september komt het rapport van Natura 2000 uit met daarin het antwoord op onze vraag of er verlichting mogelijk is op het Schapendijkje.

In september zullen VVN, Huisduinerbelang, Wijkplatform Stad binnen de Linie, de Fietsersbond en de gemeente weer bij elkaar gaan zitten om de nieuwe tijdelijke drempels te evalueren.

De wens van Stad binnen de Linie om verlichting, wegversmallingen en fietsstroken aan te brengen blijft wat mij betreft gehandhaafd, hier is namelijk een flink stuk burgerparticipatie aan vooraf gegaan. Dit wil ik in september dan ook weer op tafel leggen. Persoonlijk ben ik blij met de aanpassingen van de tijdelijke drempels!

Vriendelijke groet,

Sylvia Hamerslag
Vz Wijkplatform SBDL

Bron NHD

9f161e03e8c096166003c49aa2bfcbc2

Voor eerdere artikelen over dit onderwerp klik op onderstaande links:

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/t-schapendijkje-wederom-op-landelijke-televisie/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/wijkplatform-verstuurd-mail-iz-tijdelijke-maatregelen-t-schapendijkje/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/2e-bijeenkomst-m-b-t-herinrichting-t-schapendijkje/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/brainstormsessie-belanghebbenden-schapendijkje/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/motie-afsluiten-schapendijkje/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/reactie-gemeente-op-bezwaarschrift-wpf-iz-afsluiting-schapendijkje/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/notices/bezwaarschrift-mbt-het-afsluiten-van-het-schapendijkje/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/bezwaarschrift-mbt-het-afsluiten-van-het-schapendijkje/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/documents/download-bezwaarschrift-afsluiting-schapendijkje/

oranjebalk2Voor belangrijke telefoonnummers klik hieroranjebalk2

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>