• Rolf Shineheart: Terwille is in meerdere steden actief. Doel is om mensen uit de verslaving te halen. Verslaving is breder dan men denkt. Het betreft alle lagen van de samenleving. Er zijn meer stichtingen die dit doen, dat geeft juist een keus om te kiezen. Terwille is te vinden in de Breewaterstraat. Essentiele werkwijze van Terwille is dat zij werken als mens tot mens en niet als hulpverlener tot mens. Ook werkt Tewille nauw samen met gevangenis PI Heerhugowaard. Zij staan tevens in contact met de Opvoedpoli, Leger des Heils, veiligheidshuis, Brijderstichting, etc.

  Wat wij doen:

  Naast diverse vormen van verslavingszorg zijn wij actief in het geven van preventie op scholen, kerken en bij bedrijven. Ook bieden we een uitgebreid behandelaanbod voor mensen die te maken hebben met verslaving en in aanraking zijn gekomen met politie of justitie. Een van de specialiteiten van Terwille is onze outreachende hulpverlening, onze professionals gaan gericht de straat op om mensen op een laagdrempelige manier hulp aan te bieden.
  Wil je iemand doorverwijzen naar Terwille? Ga hier dan gelijk naar onze pagina voor verwijzers

  Voor scholen

  Wie gezonde keuzes leert maken, kan gezond opgroeien. Investeren in een gezonde nieuwe generatie is belangrijk, daarom zetten we bij Terwille sterk in op preventie. Door onze trainingen en workshops worden jongeren tijdig bewust van de invloed van hun keuzes op het gebied van middelengebruik of gewoontes. Hierdoor kunnen jongerenwerkers (vroeg)tijdig ingrijpen bij risicogedrag.

  Voor kerken

  We investeren graag in een goede samenwerking met kerken, om samen hulp te kunnen bieden aan een kwetsbare groep. Door financiële steun of vrijwilligerswerk kunnen kerken concreet iets betekenen voor mensen met een verslaving en voor vrouwen die uit de prostitutie willen stappen of slachtoffer zijn van een loverboy. Ook andersom kan Terwille kerken steunen op pastoraal gebied of bijvoorbeeld met een jongerenprogramma.

  Voor bedrijven

  Herstel en een blijvend gezond leven, dat is wat we met de verslavingszorg van Terwille willen bereiken.
  Ook binnen bedrijven is gezondheid een belangrijk thema waar Terwille een partner is op diverse tereinen. Ook willen veel van onze cliënten graag weer deelnemen op de arbeidsmarkt. Door diverse omstandigheden kan het soms lastig zijn voor hen om een baan te vinden. Wij zijn altijd opzoek naar werkgevers die dit begrijpen en zich willen inzetten voor een samenwerking om ook deze groep mensen weer aan het werk te helpen. 

  Voor justitie

  Terwille heeft een uitgebreid behandelaanbod voor mensen die te maken hebben met verslaving en in aanraking zijn gekomen met politie of justitie. 

  Voor WMO

  Een van de specialiteiten van Terwille is onze outreachende hulpverlening. Onze maatschappelijke opvang bestaat uit samenwerkingsverbanden met verschillende detox-, opname- en time-out plekken in Nederland en daarbuiten. Ook hebben we veilige plekken voor vrouwen die uit de prostitutie willen stappen. We zijn altijd op zoek naar nieuwe initiatieven en we staan bekend om onze creatieve aanpak en goede samenwerking met gemeenten.

AdresBreewaterstraat 3, 1781 GR Den Helder
 
 

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>