Belastingaftrek zorgkosten

Zorgt u als mantelzorger voor een chronisch zieke of gehandicapte die bij u in huis woont? Dan kunt u de zorgkosten voor deze persoon mogelijk aftrekken van de belasting. Het gaat hier o.a. om zorgkosten voor uzelf, uw (fiscale) partner, of voor inwonende kinderen, ouders, broers en zussen die van uw zorg afhankelijk zijn. Vooral als uw inkomen laag is (bijv. AOW en een klein pensioen), is het de moeite waard om u hierin te verdiepen.

 

U mag zorgkosten alleen aftrekken als ze boven de drempel liggen, die de Belastingdienst hiervoor heeft vastgesteld. Hoe hoog deze drempel is, hangt af van uw inkomen en eventueel dat van uw (fiscale) partner. Hoe lager uw (gezamenlijke) inkomen is, hoe lager de drempel. Als u elektronisch aangifte doet, berekent het aangifteprogramma deze drempel automatisch voor u.
Is uw drempelinkomen lager dan € 33.555,-, dan mag u een extra aftrek opvoeren. Hierdoor komen de kosten eerder boven de drempel uit.Wat zijn specifieke ziektekosten?
U mag alleen kosten aftrekken waarvoor u geen vergoeding ontvangt. Onder de specifieke ziektekosten vallen onder andere:

 • kosten van geneesmiddelen die door een arts/specialist zijn voorgeschreven en die niet vergoed worden door de verzekering;
 • vervoerskosten naar bijvoorbeeld dokter, ziekenhuis of fysiotherapeut;
 • vervoerskosten voor bezoek aan uw huisgenoot als deze in een ziekenhuis/ verpleeghuis ligt op minstens 10 km afstand van uw huis;
 • kosten van bepaalde diëten;
 • kosten van kleding en beddengoed, bij bijvoorbeeld incontinentie en extra slijtage van kleding door rolstoelgebruik (ook extra wasbeurten horen hierbij);
 • kosten van bepaalde hulpmiddelen, zoals prothesen en rolstoelen, met uitzondering van brillen, contactlenzen, wandelstokken en rollators;
 • kosten van erkende medische en paramedische hulp;
 • kosten van een extra gezinshulp bij ziekte of invaliditeit (deels);
 • kosten voor woningaanpassingen op medisch voorschrift en voor enkele andere aanpassingen, zoals aan uw auto.

Aan al deze kosten zijn bepaalde voorwaarden verbonden. Deze vindt u op de website Meerkosten.nl van de CG-raad, de landelijke organisatie voor chronisch zieken en gehandicatpen. Ook op Belastingdienst.nl leest u meer over de aftrek van specifieke ziektekosten.

Extra tegemoetkoming
Heeft u uitgaven voor specifieke zorgkosten afgetrokken in uw aangifte en heeft u hierdoor weinig of geen belasting betaald? Dan heeft u mogelijk recht op een extra tegemoetkoming. Hiervoor moet u voldoen aan drie voorwaarden:

 • In uw aangifte inkomstenbelasting heeft u uitgaven voor specifieke zorgkosten afgetrokken.
 • Door de aftrek van specifieke zorgkosten is de belasting die u moet betalen lager dan het bedrag aan heffingskortingen.
 • Het bedrag van de extra tegemoetkoming is € 15 of meer.

U hoeft de tegemoetkoming niet apart aan te vragen, maar krijgt deze automatisch uitbetaald. Dit gebeurt binnen 6 maanden nadat u uw definitieve belastingaanslag heeft ontvangen. Bij uw digitale aangifte kunt u al zien hoe groot het bedrag is waar u recht op heeft. De details van deze regeling kunt u lezen op Belastingdienst.nl.

Let op: doe altijd aangifte!
Mogelijk heeft u van de Belastingdienst een brief gekregen waarin staat dat u geen aangifte meer hoeft te doen. De Belastingdienst stuurt deze brieven aan mensen met alleen AOW en eventueel een klein pensioen. De reden is dat u dan geen belasting meer verschuldigd bent. Maar let op: het kan best zijn dat u wel recht heeft op een belastingteruggaaf. Bijvoorbeeld vanwege specifieke zorgkosten of omdat er loonheffingen op uw pensioen zijn ingehouden. Doe daarom altijd aangifte, ook als u geen aangiftebiljet ontvangen heeft. Dit kan digitaal of op papier. Heeft u geen papieren aangifteformulier ontvangen, dan kunt u dat aanvragen via de Belastingtelefoon.

Meer informatie
Op www.meerkosten.nl vindt u nog veel meer informatie over fiscale regelingen die voor u relevant kunnen zijn.

Contact
Komt u er niet uit, neem dan contact op met onze voorzitter Dick van Heun (023-5261217023-5261217, dvanheun@online.nl).

stemvandemantelzorger
bron stem van de mantelzorger

oranjebalk2
Voor nieuws over Mantelzorg, of zaken die handig zijn om als mantelzorger te weten hebben wij op onze website een rubriek ingesteld
U als Mantelzorger

bekijk de rubriek U als Mantelzorger op de homepagina
of klik hier
oranjebalk2
Voor partners in de zorg klik
hier

Voor nieuws uit de zorg,
bekijk de rubriek De Zorg & U op de homepagina
of klik hier
oranjebalk2

 

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>