Goed nieuws !!

Gemeente Den Helder zet extra geld in voor ondersteuning van mantelzorgers.
Bent u mantelzorger of kent u er één?…. maak dit bericht dan bekend bij degene!!!

Bron NHD19 maart 2016 Extra geld voor ondersteuning van mantelzorgers

635821447338636012Het Mantelzorgcentrum
contact:Marianne Weel,Consulent Mantelzorg
T: 0223-747 009 of 06-183 71 051

E: mweel@mantelzorgcentrum.nl
W: www.mantelzorgcentrum.nl

 

  • Verdere informatie:
    Bekijk Overzicht-budgetten-mantelzorgondersteuning-gemeenten-2015-2016 een analyse van de beschikbare bedragen voor 2016 en een overzicht van alle wetten die in 2015 en 2016 van belang zijn voor mantelzorgondersteuning……
  • Bedragen mantelzorgondersteuning 2016
    In de nieuwe Wmo zijn middelen opgenomen ten behoeve van mantelzorgondersteuning. Voor 2016 zijn geen bedragen opgenomen in de meicirculaire gemeentefonds 2015. Uit eerdere bronnen (externe link) blijkt dat voor 2016 100 miljoen euro beschikbaar is. Het totale Wmo-budget voor 2016 is, zo blijkt uit de meicirculaire, 1.138 miljoen euro. Dat betekent dat 8,79% van het Wmo-budget van 2016 ingezet kan worden voor mantelzorgondersteuning….
    https://www.expertisecentrummantelzorg.nl/em/gemeente-Budgetten-mantelzorgondersteuning.html

oranjebalk2Voor nieuws over Mantelzorg, of zaken die handig zijn om als mantelzorger te weten hebben wij op onze website een rubriek ingesteld
U als Mantelzorger

bekijk de rubriek U als Mantelzorger op de homepagina
of klik hier
oranjebalk2

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>