Armoede en sociale uitsluiting

Armoede en sociale uitsluiting gaan vaak hand in hand.
Ook in Nederland. Vaak wordt de armoede hier nog ontkent

“…er zijn toch voorzieningen, dus niemand hoeft arm te zijn..”
“..ze maken de verkeerde keuzes, doen niet genoeg moeite..”

 

Definitie van armoede

Mensen zijn arm wanneer de materiële, culturele en sociale middelen onvoldoende zijn om op een manier te leven die als minimaal aanvaarbaar wordt gezien in de samenleving waarin men leeft.(definitie van de Commissie Europese Unie 1989)

“…er zijn toch voorzieningen, dus niemand hoeft arm te zijn..”
Ook vinden veel mensen dat arme mensen hun situatie aan zichzelf te danken hebben
“..ze maken de verkeerde keuzes, doen niet genoeg moeite..”

Toch kunnen we er niet omheen dat er de laatste jaren steeds meer mensen in de financiële problemen zijn gekomen, onder andere door de economische crisis en de bezuinigingen door de overheid.

De jaarlijkse cijfers van het SCP liegen er niet om: 726.000 huishoudens leefden in 2013 op de lage inkomensgrens (Armoedesignalement 2014 www.scp.nl/publicaties ).

Het zijn niet alleen mensen met een uitkering die in armoede leven, ook een groeiend aantal mensen met een baan komt met het verdiende loon niet boven de bijstandsnorm.

De bijstand is per 1 juli 2015 gewijzigd en hangt af van de leeftijd, het al dan niet gehuwd zijn en of er sprake is van meerdere huisgenoten boven de 21 jaar.

Armoede steeds meer een probleem van allochtonen, vrouwen en kinderen

Het zijn met name allochtonen en alleenstaande moeders die met hun inkomen op of rond de armoedegrens zitten.
Laagopgeleide allochtonen verdienen als ze al werk hebben, relatief weinig, worden eerder ontslagen en vinden moeilijker een (nieuwe) baan. De kans om uit de armoede te komen, is daardoor beperkt.

Voor vrouwen levert een echtscheiding vaak verlies van inkomen op en niet zelden blijven er schulden over. Ook al hebben ze een baan, dan is dat meestal een deeltijdbaan, gecombineerd met de zorg voor de kinderen en het huishouden. Als daarbij ook de betaling van de alimentatie een probleem is, dan komen zij – met hun kinderen – onder de armoedegrens. Op deze site vindt u onder Alle kinderen doen mee, hierover meer informatie.

Armoede zichtbaar en onzichtbaar

Ook al lijkt het door de tv-programma’s over dit onderwerp anders, schaamte en schuldgevoel maken dat het nog steeds moeilijk is om armoede bespreekbaar te maken. Dit zorgt er ook voor dat mensen veel te lang wachten voordat ze daadwerkelijk hulp zoeken. Daardoor worden de problemen soms zo groot dat het heel moeilijk wordt om ze op te lossen. In gezinnen waar sprake is van armoede, spelen vaak meerdere problemen.

Als er bij het oplossen van de problemen geen oog is voor armoede als oorzaak of als gevolg van deze problemen, dan faalt de hulpverlening.

Ook zien we dat steeds meer mensen onvoldoende in staat zijn om te voldoen aan de eisen van de gedigitaliseerde samenleving. Zij missen hiervoor de kennis, het inzicht en het overzicht. Bijvoorbeeld het (digitaal) aanvragen van voorzieningen en toeslagen is voor hen een hindernis om te krijgen waar ze recht op hebben.

Onderzoek door De Vonk naar gevolgen bezuinigingen overheid
In 2014 is onze stichting gestart met een onderzoek naar de gevolgen van de bezuinigingen die door de overheid zijn doorgevoerd om mensen te prikkelen toch maar aan het werk te gaan. Voor veel mensen die een beroep moeten doen op een uitkering, is betaald werk niet weggelegd vanwege ziekte, gezondheidsproblemen en andere beperkingen.

In het onderzoek wordt gedurende 3 jaren een vijftiental gezinnen gevolgd, speciaal wordt gekeken naar de gevolgen voor de kinderen en jongeren die in deze gezinnen opgroeien.

Schulden en leefgeld
Veel mensen die een beroep doen op de bijstand moeten het echter met minder doen als ze een beroep doen op de schuldhulpverlening. Zij krijgen dan de beschikking over leefgeld; de rest van het inkomen wordt gebruikt om schulden af te lossen. Er is een beslagvrije voet vastgesteld, zodat mensen toch voldoende geld overhouden om van te leven. In de praktijk blijkt dat men zich hier vaak niet aan houdt en dat gezinnen van een paar tientjes per week rond moeten komen. 

Noodfondsen steeds belangrijker
Door de bezuinigingen op de uitkeringen is het voor veel mensen steeds moeilijker om rond te komen en slagen zij er niet in om op eigen kracht rond te komen. Er zijn in ons land fondsen die hen dan financieel kunnen ondersteunen. Dat betreft dan vooral hulp op het gebied van bad-bed-brood: hulp bij het verkrijgen van de eerste levensbehoeften. Dit zijn altijd incidentele vormen van hulp en steun. Structureel verandert er niets, maar de mensen voelen zich geholpen en gehoord. De hierdoor ontstane ‘bandbreedte’ helpt hen om weer wat greep te krijgen op de eigen situatie, waardoor ze hun eigen kracht kunnen inzetten om de problemen aan te pakken en zelf – met hulp van anderen – aan meer structurele oplossingen kunnen werken.

(bron de Vonk)
Website
contact
(Afbeelding AD)

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>