Binnenkort mogen auto’s (en alle andere voertuigen) gebruik maken van het noordelijke deel van de Spoorstraat en het oostelijk deel van de Koningstraat. De verkeerssituatie in dit deel van het stadscentrum wijzigt vanwege de realisatie van het Anton Pieckplein en het verkleinen van het voetgangerswinkelgebied.

In het najaar van 2016 starten de eerste werkzaamheden voor de totstandkoming van het Anton Pieckplein. Op dit toekomstige horecaplein, op de hoek Prinsenstraat – Stationsstraat, zijn straks alleen voetgangers toegestaan. De Prinsenstraat is dan niet meer toegankelijk voor voertuigen. Hierdoor wijzigt de verkeerscirculatie rondom het Anton Pieckplein. Tijdens enkele informatieavonden zijn alle direct belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om mee te denken over de nieuwe situatie.

Aan de hand van de voorstellen die zijn gedaan, heeft het college nu besloten om de volgende verkeersmaatregelen in te stellen:

  • De gedeelten van de Spoorstraat en Koningstraat, gelegen tussen de Koningdwarsstraat en de Molenstraat worden in één richting opengesteld voor autoverkeer. De rijrichting is van de Molenstraat richting de Koningdwarsstraat. De maximum snelheid is 30 km/u.
  • Voor de parkeervakken in de genoemde delen van de Spoorstraat en Koningstraat wordt een parkeerduurbeperking ingesteld (‘blauwe zone’) voor maximaal 3 uur.
  • De rijrichting voor expeditieverkeer in de Spoorstraat wordt omgedraaid, zodat vrachtverkeer alleen vanaf de zijde van de Molenstraat de Spoorstraat mag inrijden.
  • Voor expeditieverkeer langer dan 14 meter is het verboden de Spoorstraat in te rijden van 11.00 tot 18.00 uur (op koopavonden tot 21.00 uur) en van 23.00 tot 6.00 uur.
  • Het gedeelte van de Breewaterstraat tussen de Spoorstraat en de Californiestraat, wordt voetgangersgebied. Expeditieverkeer heeft hier beperkt toegang, conform de Spoorstraat en Keizerstraat.
  • Voor de Californiestraat gaat een lengtebeperking voor voertuigen gelden van maximaal 10,40 meter.

Het verkeersbesluit wordt gepubliceerd op de gemeentelijke Stadsnieuwspagina van 28 augustus 2016.

Het is voor belanghebbenden mogelijk om bezwaar te maken tegen de verkeersmaatregelen.

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>