Audio Wijkplatform SBDL 22 November 2017

Voorzitter Sylvia Hamerslag

22 November 2017
Locatie:   Buurthuis Centrum
Aanvang: 19.30 uur

Agenda

 1. Opening
 2. Update vernieuwing van de kades langs de Bassinggracht, Spoorgracht, Westgracht en Molengracht
  Een groot project dat komend jaar gaat starten.
 3. Uitleg werkwijze WPF en rol voorzitter
 4. Mededelingen & updates lopende zaken,
  .verplaatsing Coffeeshops
  .verlichting Schapendijkje,
  .Petitie Den Helder weer schone zuivere stad
  .Buurthuis vs Jongerencentra
  .Klankbordgroep Oud Den Helder 9 maart jl
  .Plantenbakken als verkeersingreep
 5. Actiepunten vanuit de vorige bijeenkomst
 6. Burgerinitiatief Van Speijkplein
 7. Presentatie RCO de Hoofdzaak
 8. Website BuurtPreventieApp Den Helder
 9. Buurtnieuws
  vast agendapunt voor de Buurthuizen en Belangenverenigingen
 10. Rondje deelnemers
 11. Sluiting

Audio opname klik op de  button: Deel 1, 2 & 3
Deel 1,

 1. Opening
  Uitleg werkwijze WPF en rol voorzitter
 2. Mededelingen & updates lopende zaken,
  .verplaatsing Coffeeshops
  .verlichting Schapendijkje

Deel 2,

 1. .Petitie Den Helder weer schone zuivere stad
  .Buurthuis vs Jongerencentra
  .Klankbordgroep Oud Den Helder 9 maart jl
  .Plantenbakken als verkeersingreep
 2. Actiepunten vanuit de vorige bijeenkomst

Deel 3,

 1. Burgerinitiatief Van Speijkplein
 2. Presentatie RCO de Hoofdzaak

Deel 4,

 1. Website BuurtPreventieApp Den Helder
 2. Buurtnieuws
  vast agendapunt voor de Buurthuizen en Belangenverenigingen
 3. Rondje deelnemers
 4. Sluiting

Voor afspelen audio opname klik op de  button: 

 

*Verslag Wijkplatform Stad Binnen de Linie 22 november 2017*

Volgt later

Eventuele presentaties zijn bij ons op te vragen via email: wijkplatformsbdl@gmail.com

Download hier de vergaderPresentatie in pdf: WPF 22 november 2017 centrum

Audio & Verslag Wijkplatform SBDL 20 september 2017

Voorzitter Sylvia Hamerslag

20 september 2017
Locatie:    ’t Schipperscafé
Aanvang: 19.30 uur

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen & updates lopende zaken,
   ’t Schapendijkje, herinrichting Polderweg, VOP Kerkplein?Willemsoord
 3. Vaststellen agenda
 4. Gesprek verslagen van  9 mei en 27 juni jl 
 5. Extra in gebracht door de deelnemers COA jongeren op de locatie J. van Heemskerckstraat 
 6. Verplaatsing Coffeeshops
  De gemeente heeft het voornemen om twee van de 3 coffeeshops te verhuizen naar de panden  Klein Kras te Koningsplein 7 & Piet Karsten te Zuidstraat 75-76. De derde coffeeshop heeft nog geen locatie op het oog, echter zal deze tevens in onze wijk gezocht worden. Wat vindt u van deze ontwikkelingen?, wij graag  met u hierover in gesprek.
 7. Hoe maken we van Den Helder een Fietsvriendelijke gemeente?
   
 8. Is onze binnenstad voldoende ingesteld op rolstoelgebruikers en slechtzienden? 
 9. Rondje deelnemers 

Audio opname klik op de  button: Deel 1, 2 & 3
Deel 1,

 • Opening
 • Mededelingen & updates lopende zaken,
   ’t Schapendijkje, herinrichting Polderweg, VOP Kerkplein?Willemsoord
 • Extra in gebracht door de deelnemers: COA jongeren op de locatie Jacob van Heemskerckstraat

Deel 2,

 • Verplaatsing Coffeeshops
  De gemeente heeft het voornemen om twee van de 3 coffeeshops te verhuizen naar de panden  Klein Kras te Koningsplein 7 & Piet Karsten te Zuidstraat 75-76. De derde coffeeshop heeft nog geen locatie op het oog, echter zal deze tevens in onze wijk gezocht worden. Wat vindt u als inwoner van onze wijjk van deze ontwikkelingen?, wij graag  met u hierover in gesprek.

Deel 3, 

 • Hoe maken we van Den Helder een Fietsvriendelijke gemeente?
 • Is onze binnenstad voldoende ingesteld op rolstoelgebruikers en slechtzienden?
 • Rondje deelnemers

*Verslag Wijkplatform Stad Binnen de Linie 20 september 2017*

Dinsdag 20 september 2017             Locatie: Schippers café Willemsoord

                                                                       Voorzitter:     Sylvia Hamerslag

Agenda

 1. Opening

Voorzitter heet iedereen van harte welkom. De opkomst is groot, dit tot vreugde van de WSBDL en haar werkgroep.  Het wordt door bewoners, de belangenverenigingen en buurthuizen gedragen.

 1. Mededelingen & updates lopende zaken,
   ’t Schapendijkje, herinrichting Polderweg, VOP Kerkplein-Willemsoord

Volgende bijeenkomst is gepland op woensdag 22 november. Normaal zijn er meer raadsleden aanwezig, maar de agenda van de gemeente laat weten dat er ook een bijeenkomst betreft het stadhuis is. Er zal wel een brief richting de raad en college en media gaan betreft vanavond.

 1. Vaststellen agenda

Een bewoner geeft aan graag de problematiek in Oud Den Helder op de agenda te plaatsen. Punt komt voor agendapunt koffieshops (punt 5)

Schapendijkje: voorzitter geeft een kort verslag hoe het WPSBDL zich heeft ingezet. Dit mede door de inzet ook van bewoners, belanghebbende en belangenvereniging Huisduinen.  Laatste ontwikkeling is dat er na een onderzoek de geplaatste drempels het verkeer met 10 km/p/u heeft afgeremd. WPSBDL wil voor meer teruggang in snelheid, een drempel erbij met versmallingen en verlichting.  

Reactie wijkmanager: Natura 2000 zou haar reactie op plaatsing verlichting medio begin oktober geven.  Eind september komen de belanghebbende  weer bij elkaar en zal dit dan bespreken.

Reactie bewoner buurt Schapendijkje: wij zien graag dat de bezwaarmakers ook een brief krijgen van de gemeente. Graag nog een drempel erbij ( hoogte van jeu de boule vereniging.

Reactie bewoner: graag de drempels aan de zijkant in te korten. De fietsers krijgen in de gladheid hier wel last van.

Reactie wijkmanager: volgend jaar wordt het Schapendijkje opnieuw geasfalteerd. De bedoeling is wel de drempels te laten liggen.

Reactie bewoner: breedte graag zo houden anders gaan de automobilisten er alsnog er overheen.

Reactie voorzitter: we gaan ermee verder en we hebben inmiddels voldoende kennis in huis dir te realiseren.

Herinrichting Polderweg:  WPSBDL heeft een commitment gemaakt met VVN en de fietsersbond om gezamenlijk op te trekken omtrent herinrichting Polderweg. Eenduidigheid. Er worden via een PowerPoint verschillende situaties geschetst. Fietspad een 1 zijde en aan beide zijde. De wens WPSBDL is aan beide zijdes een fietspad. Gevaar is dat straks  het vrachtverkeer richting Mc Donalds in en uit zal rijden ( twee-richtingverkeer)

Reactie wijkmanager: er is voor de zomer door de gemeente een informatieavond gehouden waarin de bewoners over het algemeen tevreden waren.

Voorzitter: ja, mits het verkeer langs de Zustersflat van 1 richting komt en niet van 2 richtingen. Dit was volgens ons en fietsersbond een harde eis.

Ook is er een reactie per mail binnengekomen dat de oversteek vanuit de Kerkplein – Willemsoord. Het is lastig en gevaarlijk om als fietser over te steken. Met name als de auto’s net van de veerboot komen.

Reactie wijkmanager: ik leg het bij afdeling verkeer neer.

 1. Gesprek verslagen van  9 mei en 27 juni jl

Er zijn geen op- of aanmerkingen

 1. Extra in gebracht door de deelnemers COA jongeren op de locatie J. van Heemskerckstraat

Reactie bewoner Coeraad Botstraat:  wij willen protesteren tegen de komst van nieuwe asielzoekers in onze wijk. Reden is dat er al zoveel opvang is zoals “het behouden Huis” welke vol met psychiatrische mensen zit, “Berijder Stichting” die gaat uitbreiden. Er wonen  teveel mensen met problemen in dit kleine gebied. Teveel overlast waardoor mensen willen verhuizen. Hierover zijn bewoners ingelicht en was er gisteravond een grote opkomst.

Reactie bewoner: waar wilt u mee aan de slag?

Antwoord: we willen dat de lokale overheid het aantal gaat verminderen.
Reactie bewoner: dit is gebeurd allemaal in een straal van 500 meter. Wat en hoeveel  is er eigenlijk toegestaan?
Reactie bewoner: landelijk is er een toename van verwarde personen. Lokale overheid zou hierin iets kunnen doen qua aantal per wijk.

(discussie tussen bewoners)

Reactie wijkmanager: heeft samen met de wijkcongierge de wijk bezocht. Er zouden een 20-tal  asieljongeren komen, welk een maximaal is. Hij weet niet wat het maximale % is wat er mag wonen.  Volgende week worden alle partners en bewoners uitgenodigd in het Kraaiennest om dit uit te leggen waarom zij hier komen wonen.  Donderdagavond 28 september 19.30 uur.
Reactie bewoner: er wonen in deze wijk al zoveel mensen die weinig te besteden hebben. Dit zijn over het algemeen “lage huur woningen”.

Reactie wijkagent: Dit beeld is in Den Helder in elke wijk hetzelfde. Het gaat wel om het aantal meldingen. Er moeten meldingen komen waar we wat mee kunnen doen.

Reactie bewoner/ondernemer: de situatie is nu negatief. Deze doelgroep komt scheer en inslag binnen, wat voor ons overlast betekend. De ene keer zeggen ze niks en de andere keer schreeuwen ze.

Voorzitter geeft aan dat dit dan wel een landelij probleem kan zijn, maar moet je dit als samenleving maar gewoon slikken? De overheid duwt al meerdere zaken door de strot van de bewoners. Hierbij blijkt dat participatie achteraf is er is geen inspraak aan de voorkant. Er is namelijk ook een grens waarbij bewoners zeggen dat dit genoeg is.

Interruptie wijkmanager: ( wordt niet geaccepteerd )

Reactie wijkmanager:  wil  alleen nog zeggen dat deze mensen wel tot onze samenleving behoren. Graag zie ik u dan ook 28 sept.

Reactie bewoner: wij zijn echt verkeerd voorgelicht. Ook zou er een pand wel/niet door het COA aangekocht zijn. Wat is nu waar? We krijgen hier geen duidelijkheid over.

Voorzitter: sluit dit onderwerp af  met de met nogmaals de mededeling dat de bewoners graag aan de voorkant kunnen meebeslissen en niet achteraf.

 1. Verplaatsing Coffeeshops
  De gemeente heeft het voornemen om twee van de 3 coffeeshops te verhuizen naar de panden  Klein Kras te Koningsplein 7& Piet Karsten te Zuidstraat 75-76. De derde coffeeshop heeft nog geen locatie op het oog, echter zal deze tevens in onze wijk gezocht worden. Wat vindt u van deze ontwikkelingen?,wij gaan graag  met u hierover in gesprek.

De voorzitter schetst in het kort de voorgeschiedenis verplaatsing coffeeshops. Sinds de koffieshops met 3-tal naast elkaar zitten, is er onrust en onveilig gevoel in de buurt. De toenmalige voorzitter WPSBDL vond dat de lokale politiek aan zet is hier wat mee te doen. Vanuit een ingediende motie is er besloten een leefbaarheidsonderzoek in te stellen voor het geheel gebied. Uitkomst werd vorig jaar februari in het buurthuis Centrum gepresenteerd. Hoofdoorzaak bleek de aanzuigende werking van de coffeeshops. Het college heeft uiteindelijk besloten deze coffeeshops uit de Koningstraat te halen. De woningstichting heeft opdracht om de Koningstraat weer tot woongebied te verbouwen.  WPSBDL heeft zich hard gemaakt de coffeeshops naar eerlijkheid te verspreiden over de wijken, omdat er over heel Den Helder en Julianadorp afnemers van dit product zitten. WPSBDL wil namelijk dat niet alle coffeeshops weer binnen stad binnen de linie gehuisvest worden. De gemeente heeft tijdens de gemeenteraad een presentatie gehouden waarin te zien was dat er cirkels gesitueerd waren waarbinnen geen coffeeshops komen. Criteria was niet in een straal waar sportvelden, scholen, horeca is.  WPSBDL wil echter wel dat niet alles binnen stad binnen de linie komt.  WPSBDL zou ook graag zien dat er één in het winkelgebied geplaatst wordt. De winkeliersvereniging heeft echter afkeurend gereageerd. De laatste berichten zijn dat er 2 coffeeshops in de stad binnen de linie terug willen. Locatie: pand Klein Kras en in de Zuidstraat, het pand van P Karsten. Een 3e is nog op zoek naar een plek.   

 1. Hoe maken we van Den Helder een Fietsvriendelijke gemeente?

Stefan Ouddijk, voorzitter van de fietsersbond, geeft een presentatie over de fietsers bond. Problematiek en onderwerpen waar zij zich mee bezig houden.

 • Fietsvriendelijke gemeente
 • Infrastructurele innovatie doorgeven aan de gemeente ( bijv tijdinstellingen

verkeerslichten fietsers aanpassen)

 • Ruimte scheppen
 • Samenwerking met VVN, WPSBDL, afdeling verkeer gemeente en HOB
 • Achterstallig onderhoud en burgerparticipatie (voorkomen is beter dan genezen,

graag laten we de bewoners met hun kennis en kunde aan het woord).

Reactie bewoner: probleem eenrichtingsverkeer fietspad  Zuidstraat. Deze gaan via de Flaneerkade en de situatie is totaal zinloos en onduidelijk. Handhavers slingeren mensen op de bon.

Voorzitter: dit nemen we mee als actiepunt in het WPSBDL. Tevens ziet het WPSBDL graag dat fietsers op de rotonde binnen de gemeente voorrang hebben.

Bewoners: voordat er heringericht wordt graag kijken of het fietsvriendelijk is, voorbeeld Ruyghweg en Beatrixstraat. Gedrag van de verkeersdeelnemers is ook typisch Nederlands. In Duitsland gaat dit anders.

Voorzitter: wat vinden jullie van het idee om een totale maximum van 30 km/p/u binnen de bebouwde kom? Dit ook vanwege de hoge snelheidsfiets welk tegenwoordig steeds meer gebruik maakt van de rijbaan en/of fietspad. Hier is een ontwikkeling in binnen heel Nederland.

Bewoner: betekent ook dat de speedbikes maximaal 30 km/p/u mogen. Dat proces ga je nooit winnen.

Wij van de fietsersbond denkt en participeert mee door onder andere knelpunten bij de wethouder in te dienen en te visualiseren. Ook de media wordt hierin meegenomen. Meerdere voorbeelden op de presentatie zijn te zien ( Schapendijkje, Weststraat, Verfailleweg en Beatrixstraat). Den Helder loopt landelijk gezien behoorlijk achter op de innovatie m.b.t. de fietsgebiedsontwikkeling. Dit met name omdat Den Helder juist een hele mooie en schone omgeving daarvoor is. Dit is ook verder aan de plaatselijke politiek.

 1. Is onze binnenstad voldoende ingesteld op rolstoelgebruikers en slechtzienden?

De Helderse binnenstad en haar wegen zijn erg veranderd en meerdere malen opengebroken. Voorbeeld hierin is de Beatrixstraat waarbij over de gehele straat en beide zijden de overgang van straat naar trottoirte hoog is. Rolstoelgangers hebben grote moeite om bijv. vanaf de Kroonpassage naar de overkant te rijden. De stoepbanden. Het gevolg is dat je dan achterover kan klappen. Deze knelpunten zijn ook bij het station te vinden. De helling omhoog is te stijl voor rolstoelgangers.

Ook voor slechtziende en blinde mensen zijn hier te weinig of geen voorzieningen. Deze aanpassingen die achteraf moeten plaats vinden breng weer extra kosten met zich mee.

WPSBDL zal hierover een brief opstellen en deze gaat naar de wijkmanager.

 1. Rondje deelnemers

Bewoner: bij de watertoren staat er een bord einde fietspad. Onbekend is

waarom dat is.  

Bij de Keizersbrug staat een bord verboden voor fietsers in te rijden. Dit betekent dat men dan over de Flaneerkade gaat wat ook weer niet mag.

Wijkmanager geeft aan dat er nog een bijeenkomst komt om deze vele punten bij elkaar te nemen. WPSBDL wil er graag bij zijn.

Bewoner: wil graag het probleem in de Hartenstraat aangeven. De blokkade van bloembakken geeft de rolstoelers geen doorgang.  De omwonende hebben deze verschoven tot een barricade.

Wijkmanager: de gemeente heeft hierin geïnvesteerd. Dit was door mijn voorganger ingezet. Echter moeten de bakken wel verder uit elkaar.

Bewoner: eigenaar coffeeshop zou graag  een afspraak met de gemeente willen hebben betreffende de huidige overlast.

Bewoner Fabrieksgracht: zij wil graag een blauwe streep voor haar deur. Dit in verband met de onveiligheid. Ze heeft hier erg slechte ervaring mee omdat er auto’s of busjes langdurig blijven staan. Dit haalt de sociale controle op haar woning weg.

Wijkmanager: ik neem dat na de vergadering met u op.

Bewoner: het nieuwe muurtje voor het station is vaak een rotzooi. Ik mis daar afvalbakken.
Wijkmanager: we gaan daar wat aan doen.

Bewoner: buitenverlichting rondom Schipperscafe en langs het water is te weinig verlichting.
Wijkagent: er zijn nu extra wijkagenten in Den Helder en de verdeling is nu beter. Verdeeld in oost-, west-, en midden Den Helder. Noodzakelijk blijft echter wel: blijf situaties melden. Alleen dan worden ze opgepakt.

Bewoner: graag nog aandacht dat we serieus willen worden genomen. Vaak is de beslissing al door de gemeente genomen. Achteraf worden de bewoners gevraagd. Participatie achteraf.

Voorzitter: dit is herkenbaar en is inderdaad jammer dat dit gebeurd. Voorbeeld is wijkgericht werken. Hierover willen wij ook graag nog in gesprek met de gemeente.

 1. Sluiting

Eventuele presentaties zijn bij ons op te vragen via email: wijkplatformsbdl@gmail.com

Download hier de vergaderPresentatie in pdf: WPF 20 september 2017 ’t Schipperscafé

Download hier het verslag:Verslag Wijkplatform SBDL 20 september 2017

Audio & Verslag Wijkplatform SBDL 27 juni 2017

Voorzitter Sylvia Hamerslag

27 juni 2017
Locatie:    Maranathakerk
Aanvang: 19.30 uur

Agenda

 • Opening
 • Vaststellen agenda
 • Herinrichting Polderweg 
 • Mededelingen & updates lopende zaken
 • Gesprek verslag van  9 maart 
 • Luilaknacht
  Mee door gaan of niet?
 • Bewoners aan het woord
  0a: Initiatief van bewoners uit de Brouwerstraat
  Voorrondes Fifa 17 toernooi in alle buurthuizen  (Den Helder & Julianadorp) 
 • Erfafscheidingen Sociale woningbouw
 • Omgevingswet
 • Buurtnieuws
  vast agendapunt voor de Buurthuizen en Belangenverenigingen
 • Rondje deelnemers
 • Sluiting

Audio opname klik op de  button: Deel 1, 2 & 3

 

In download vindt u de vergaderPresentatie:WPF PowerPoint 27 juni 2017 Maranathakerk

*Verslag Wijkplatform Stad Binnen de Linie*

Dinsdag 27 juni 2017                                           

 1. Opening

De voorzitter Mw. Hamerslag  opent de vergadering en heet iedereen welkom in de Maranathakerk. Volgende bijeenkomst is 20 september 2017. Locatie onbekend.

 1. Vaststellen agenda

Geen problemen met de aanpassing van de agenda

 1. Herinrichting Polderweg

Thomas Rus (architectenbureau Den Helder) verteld wat over het plan van aanpak van de herinrichting Polderweg. Plan is nog niet DEFINITIEF. Er zijn al meerdere partijen zoals de fietsersbond die hier al wat over gezegd hebben. In het buurthuis de Beuk is dit plan al gepresenteerd. Omdat de Polderweg nog niet een veilige weg is, wordt dat aangepakt. Het fietspad zal aan 1 kant komen. Bij de kruising bij de Krugerstraat zal een uitvoegstrook naar Krugerstraat eruit gaan. Reacties graag via Sylvia Hamerslag. Dan komt het ook bij ons. Voor 1 nov zal er een aannemer aangeschoven zijn die dit plan gaat uitvoeren. Start uitvoering zal ongeveer 2 kwartaal 2018 plaats vinden, welke ongeveer een jaar gaat duren.

Vraag voorzitter: wat is er uit de bewonersbijeenkomst gekomen?

Antwoord: overwegend waren de meeste reacties enthousiast. Reacties zoals: Denk aan de Wetstraat, vanwege het overzicht op de Polderweg en oversteken naar het fietspad is wel een ding. Waarop is aangegeven dat het wel veiliger is dan nu.

Vraag voorzitter: staat het plan fietspad aan 1 zijde al definitief vast?

Antwoord: ja, vanwege de veiligheid staat dit wel vast. Verkeerskundig is een overgang van 1 naar gescheiden bijna niet op te lossen.

Reactie Jan Mooij: ik vind dit een fantastisch ontwerp. Een gescheiden fietspad ervaren we ook op de Middenweg. Voor de fietsers is een gescheiden fietspad uitermate vervelend omdat de weg dan smaller wordt en de auto’s vlak langs je rijden. Het ontwerp wat nu voor ligt geniet ook zeker zijn voorkeur.

Reactie bewoner: er is nu een stopligt bij de Wetstraat, blijft deze?

Antwoord: ja

Reactie voorzitter: vanuit de website kwam de vraag: parkeerplekken worden minder, hoe worden deze opgelost?

Antwoord: er zijn nu totaal 20 parkeerplekken, dat worden er 10. Die komen aan de westzijde. Oostzijde vervalt. Deze komen op Julianaplein.      

Reactie bewoner: zicht op de Krugerstraat is slecht, wordt dat beter?

Antwoord: ja, zicht wordt beter.

Reactie bewoner: waarom geen stoplicht bij de oversteek naar de Krugerstraat?

Antwoord: het zal niet wenselijk zijn dat er een stoplicht in een bocht komt.

Reactie bewoner: momenteel moet ik in de ramen van de huizen kijken of ik kan oversteken (rijd in een booster)

Antwoord: er zijn in dit plan wel al heel veel knelpunten weggehaald.

Reactie Jan Mooi: het is onwenslijk  om veel stoplichten te plaatsen. Dan krijg je meer remmend en optrekkend verkeer.

Reactie bewoner: 30km-zone?

Antwoord: dat zal geen gewenst effect hebben op zo een klein stukje Polderweg.

Rond aug / september zal er een definitief ontwerp zijn.

 1. Mededeling en lopende zaken

Vanavond is er ook een bijeenkomst WP Nieuw Den Helder. Wederom is er niet goed op de agenda gekeken dat ook het WPSBDL een bijeenkomst had staan.

WP Nieuw Den Helder vond dat dit geen probleem is.

Stationslocatie: er zijn vragen vanuit de bewoners omtrent rijroute fietsers. Er zijn en worden nog meer paaltjes geplaatst om dit te verduidelijken.

Reactie Tjitske: een gekleurde rijpad geeft wel veel meer verduidelijking.

Antwoord voorzitter: vraagt aan wijkconcierge of uitgezocht kan worden waarom er niet voor kleuren is gekozen.

Er is nog verwarring waarom er een boom staat op de plek waar men oversteekt.

 1. Luilaknacht

Afgelopen Luilaknacht zijn er vanuit de buurtpreventie-app de Schooten veel reacties. Grote groep(en) kinderen die vanaf 12 jaar al op straat lopen en met bloem, boter, eieren, etc door de straten lopen. Echter is dit uitgelopen op gooien van verf op auto’s. veel vernielingen, waaronder een auto op zijn kant. Dit heeft ook veel media-aandacht getrokken. Juist ook omdat het om jonge kinderen gaat. Ook in de Visbuurt was het onrustig. Vraag/stelling is of we met Luilak door moeten gaan.

Reactie bewoner: opzetten buurtwacht door bewoners die elkaar aflossen? Dit werd in Nieuw Den Helder gedaan en heeft goed gewerkt.

Reactie bewoner: Luilaknacht is in principe verboden..

Reactie wijkagent: het lijkt wel minder geworden, zeker als het gaat om verkoop van spullen voor de nacht. Echter worden de leeftijden van de kinderen die dit doen steeds jonger. Er zijn veel kinderen terug naar ouders gebracht waarvan de ouders dit vreemd vonden omdat het luilaknacht is.

Reactie bewoner: Luilak wordt door velen, vanwege de cultuur in Den Heldergezien als “normaal”.

Reactie Job Roggeveen: Luilak is ontstaan uit het fenomeen wakker maken van mensen en niet bedoeld om schade te veroorzaken. Dat begint ook al met boter tot erger. Waar waren de BOWA’s ?

Wijkagent: die waren er wel, maar kinderen die normaal “lief” zijn , zijn juist diegene die hiereen aan deelnemen.

Reactie Tjitske Biersteker: is het mogelijk dat de politie die kinderen oppakt en vastzet in een cel? Is dit mogelijk?

Antwoord: het hoeft niet direct van de politie vandaan te komen dat het tussen 01.00 uur en 05.00 uur niet veilig is, maar de ouders schijnen het “normaal” te vinden.

Reactie bewoner: scholen moeten meer voorlichting geven

Reactie voorzitter: geeft meer aandacht niet een negatie effect?

Antwoord wijkagent: ja dat kan heel goed het effect zijn. Tijdens Luilaknacht waren het allemaal kinderen rond de leeftijd van 12. Ook die van de auto die omgegooid werd.  

Er zou eigenlijk een soort ouderbrief moeten komen aan de ouders vanuit de scholen.

Reactie bewoner Visbuurt: meer handhaving zou ook helpen..

Wijkagent: de actie en bewustzijn moet echt vanuit de ouders komen.

Reactie M Wouters: de ouders de schade laten betalen kan ook helpen.

Het Wijkplatfrom zal in aanloop naar luilaknacht van volgend jaar een brief schrijven naar bv de scholen om hier aandacht voor te vragen en ook middels de website, facebook en krant

 1. Bewoners aan het woord
  Initiatief van bewoners uit de Brouwerstraat

Jerfrey van Ooijen. Aanleiding van zijn presentatie is, dat hij zich niet meer zo veilig voelt in zijn buurt. Wonende Brouwerstraat Visbuurt. Dit door overlast van jeugd, rondslingerend glas, mogelijkheid tot brandstichting van de container welk tegen zijn gevel staat (in de steeg). Hij voelt zich niet serieus genomen omdat meerdere vragen van hem uit de reacties uitblijven.

Andere bewoner uit de Brouwer straat geeft aan al geen melding meer te doen omdat er niets aan gedaan wordt. De wijkagent geeft aan dat 4 man politie in de nacht niet de problemen voor kunnen zijn.

Reactie bewoner Paula: wil graag dat de steeg alleen via een deur (voor en achter) te bereiken is, de sleutel en recht van overpad door alleen door de bewoners aan deze steeg. Een hek met spijlen is beter. Een voorbeeld hiervan is de steeg achter de Breewaterstraat.

Reactie Jan Mooij: zijn de containers die in brand staan giftig? Antwoord: ja.

Vraag is aan de politie is om achter het bureau vandaan te komen en eens langs te komen. De bewoners geven aan dat ondanks de meldingen er geen resultaat zien. Oplossing ligt volgens de wijkagent in elkaar aansporen en met elkaar.

Reactie Job Roggeveen: betreft de vandalisme aan doeltjes in de speeltuin bij de Viskom wordt hard aan gewerkt, hier is al actie op genomen wat breeduit in de media is verkondigd.

Wijkagent geeft aan dat 90% van de mensen zich moet gedragen en 10% kan de politie/handhaving oplossen. Echter misdraagt 70% zich.

Reactie M Wouters: er moeten wel meldingen komen, want zijn er geen meldingen dan is er ook geen actie, bij melding kan de kunnen we als gemeente wat.

Reactie wijkcongierge: er komt over 2 weken een breed bewonersoverleg VVH over het afsluiten van de steeg en andere knelpunten.

Jeffrey geeft aan dat de communicatie tussen de gemeente en bewoners beter kan. Meer communicatie vanuit de gemeente.

   Voorrondes Fifa 17 toernooi in alle buurthuizen  (Den Helder & Julianadorp)

Stefan geeft een presentatie. Hij heeft een voorstel om gamers bij elkaar te krijgen. Hij heeft veel ervaring in gamen en doet dat alleen. Hij wil graag dat men niet alleen, maar juist elkaar opzoekt. Wie en wat is daarvoor nodig. Hij wil de Fifa 17 met meerdere spelen in wedstrijd niveau. Daar zijn locaties, TV en vaste consoles voor nodig. Hij is hier aanwezig als crowdfunding om te kijken of er input komt vanuit o.a. WPSBDL.

Als er meer buurthuizen hieraan deelnemen kunnen meerdere spelers aangetrokken worden. Ook is een ander spel als Call of Duty in aantocht.

Reactie bewoner: houd je wel rekening met gameverslaving?

Reactie bewoner: Fifa 17, is dit niet beter op school te promoten?

Antwoord meerderen: nee, je moet juist de jongeren naar de buurthuizen lokken.  

Reactie bewoner: Tina wijkhuis in Nieuw Den Helder heeft eerder dit getracht op te zetten. Is het mogelijk dat je met hun samenwerkt?

Reactie bewoner: in Nieuw Den Helder in het verleden een Lanparty georganiseerd. Dat is 48 uur achter elkaar.

Wijkagent: alle initiatieven zijn welkom, beter dan op straat zwerven of tijdens luilak.

 1. Erfafscheiding sociale woningbouw

Ivm met de positieve financiële ontwikkelingen van de woningstichting Den Helder, wordt er door WPSBDL gekeken of er geïnvesteerd kan worden in erfafscheidingen tbv sociale woningbouw. De vraag is waarom de woningstichting stelt dat de erfafscheiding van de bewoners is en niet van de woningstichting. Nu zijn de bewoners verantwoordelijk voor onderhoud en het wordt er kwalitatief  niet beter op. 

Reactie Henk vd Veen: WPSBDL dat ben jij. Als de erfafscheiding van de woningstichting is, dan zijn wij ook verantwoordelijk voor onderhoud. Maar de mensen moeten ook willen. Er heerst ook onwil. Geen geld voor verfraaiing maar wel voor een nieuwe auto voor de deur. Als men echt wil, dan kunnen we ook een kleine bijdrage vragen. Voorbeeld was Tuindorp met het schuttingproject door Noorderkwartier. Als de mensen echt willen dan is daar ook een pot voor. Ook het gedrag van de mensen is bepalend, hoe sta je zelf in de maatschappij.

Reactie voorzitter: even ter verduidelijking. In Tuindorp was het Vakwerk en niet Noorderkwartier en niet ik ben het wijkplatform, maar de bewoners en belangenverenigingen & buurthuizen zijn het wijkplatform.

 1. Omgevingswet

Omgevingswet start in 2019. Dit betekent dat er 26 wetten tot 1 worden gebracht. Er worden meer initiatieven vanuit de bewoners verwacht/samenleving. Ipv een nee/kan niet vanuit de gemeente zal er meer geluid komen van ja/mits. WPSBDL wil graag dat er een presentatie gegeven kan worden. Helaas kon er van uit de gemeente geen vertegenwoordiger komen, maar de voorzitter toont via een you-tube een filmpje waarin de minister de uitleg geeft. Deze is via de website WPSBDL nogmaals na te kijken.

Graag wil het platform bij de omgevingswet aan de voorkant mee worden genomen omdat zij vanuit en voor de bewoners spreken. Dit instrument is daar immers voor. Dat is ook met het huisvuilprocedure aan de hand geweest. Geluid was dat we nog niet aan de beurt waren voor een gesprek, maar het wordt inmiddels wel uitgevoerd.

 1. Buurtnieuws

Kraaiennest: in het naastgelegen pand komen ongeveer 20 jonge mensen begeleid in te wonen. Dit pand is door COA gekocht. Na een gesprek met de manager is gebleken dat we zouden samenwerken, echter vanuit de buurt zijn er toch protesten tegen. Kraaiennest dringt erop aan om de jongeren samen te krijgen in het buurtoverleg in het Kraaiennest. Jevak is 28 aug.

Visbuurt: vanavond is de laatste vergadering ivm Visbuurtweek. Visbuurt heeft geen beeld van de vis meer. De gemeente heeft inmiddels wel de vis gevonden. Er zijn nog steeds klachten betreft de barricaden op de stoepen en in het wandel/fietsgebied in de Visbuurt
Tuindorp: 8 en 9 juli is er een Country en Westernweekend op Fort Dirksz Admiraal. Veel te doen en zien. Graag zien we jullie daar terug.

 1. Rondje deelnemers

Mario: is weer wijktoezichthouder in Sluisdijkbuurt

Evert: wanneer is er weer een bijeenkomst in de geleerdenbuurt?
In de geleerdenbuurt zit er geen pand waar het wijkplatform kan neerstrijken.

Tjitske: er is een bijeenkomst in de Viskom geweest. Is er nadien iets concreets tot stand gekomen?

Antwoord voorzitter: men wil snel doorpakken. Hier zal een mail over worden gestuurd. Dit wordt teruggekoppeld.

Annelies van de Weering: samen met de buurthuizen en ouderenzorg is er een bijeenkomst geweest over de vrijwilligers dit betreft wat kun je doen met dementerende mensen.

Marinus Vermooten: in de van Galenbuurt was een groep mensen actief om weer iets op te starten, maar dit lijkt wat doodgebloed. Echter gaan er geluiden dat ze wel actief in de weer zijn. Ook de straatvertegenwoordiger is eigenlijk uit het beeld. 

Wijkconcierge: het Steenbreek zijn er 170 planten uitgedeeld. Steenbreek zorgt ervoor dat er minder versteende tuinen zijn. Meer groen is beter voor de afwatering en meer groen.

 1. Sluiting

Eventuele presentaties zijn bij ons op te vragen via email: wijkplatformsbdl@gmail.com

Download hier het verslag: verslag Wijkplatform SBDL27 juni 2017

oranjebalk2Wie zijn wij? klik HIERoranjebalk2Uw mening telt klik HIERoranjebalk2Voor alle Acties vanuit het Wijkplatform SBDL klik HIERoranjebalk2Voor belangrijke telefoonnummers klik HIERoranjebalk2Volg ons op Facebook klik  HIERoranjebalk2

Audio & Verslag Wijkplatform SBDL 9 mei 2017

Voorzitter Sylvia Hamerslag

9 mei 2017
Locatie:    Buurthuis CENTRUM
Aanvang: 19.30 uur 

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen & updates lopende zaken
 3. Vaststellen agenda
 4. Gesprek verslag van  16 maart
   
 5. Verslavingszorg Terwille
 6. Avondvierdaagse 2017
  samenwerking tussen FREAKY PEOPLE, Sportservice, JOGG, Bestuur AVD, Wijkplatfrom SBDL en de Buurthuizen binnen SBDL
 7. Jongeren ROC & SAIL Initiatief van jongeren mbt eenzame ouderen
 8. Presentatie Kanonnenproject Fort Dirksz Admiraal
 9. Buurtnieuws
  vast agendapunt voor de Buurthuizen en Belangenverenigingen.
 10. Rondje deelnemers
 11. Sluiting

Audio opname klik op de  button: Deel 1, 2 & 3

 In download vindt u de vergaderPresentatie: WPF PowerPoint 9 mei 2017 CENTRUM

*Verslag Wijkplatform Stad Binnen de Linie*

Dinsdag  9 mei 2017                                           

 1. Opening

De voorzitter Mw. Hamerslag  opent de vergadering en heet iedereen welkom in het Buurthuis Centrum.

 1. Mededelingen
 • Er is een nieuwe voorzitter van het buurthuis het centrum, die zich nog voor gaat stellen.
 • Afmeldingen: wegens een dubbele agenda zijn er meerdere afmeldingen. Ondanks dat dit overleg bekend was in de agenda, heeft de gemeente toch nog wat anders op de agenda gezet.
 • Schapendijkje: na het bezwaar en bijeenkomst met belanghebbende heeft dit uiteindelijk geresulteerd in een tijdelijke oplossing. Als eerste was het leggen van matten welke verkeerd om lagen. Nu zijn, na bezwaar van WPSBL, de matten (drempels) in de breedte gelegd. Desondanks zijn er toch nog lieden die het nodig vinden om nu geheel om de versmalling heen te rijden. Schuin tegen de dijk op. Laat dit hopelijk een enkeling zijn. (Het Wijkplatform heeft aangedragen om er versperringen bv hekken op het talut te plaatsen)
 • Plastic afval: I.v.m.ruimtegebrek in de tuinen bij de woningen in de stad binnen de linie wordt er door de gemeente gekeken of het plaatsen van ondergrondse mogelijk is, of een andere oplossing als bv nascheiding. Er is hierover ook in het vorige overleg in WPSBL in het Kraaiennest uitvoerig over gesproken. Het plastic wordt aan de palen gehangen welk een prooi zijn voor meeuwen en kraaien. Dit resulteert in plastic afval welk op vele plaatsen in Den Helder een overlast geeft. WPSBL pleit dat het proces afvalscheiding eerst wordt gefaciliteerd en daarna pas wordt ingevoerd. Niet andersom. Dagelijks melden bewoners hun ongerieven aan het WPSBL middels mail,facebook en website. Belangrijk is dat de bewoners dit melden aan de gemeente EN aan het HVC.
 • Reactie J Mooij. Jan wil graag dat de vervuiling van de binnenstad op de agenda komt.
 • Reactie J Kostelijk: er is in de commissievergadering SOB door de directeur HVC een presentatie gegeven over het ophaalsysteem. HVC bouwt nu ook een nieuwe oven om achteraf scheiden mogelijk te houden. Dit omdat zij inzien dat hoogbouw hierom vraagt. Echter zit er een prijskaartje aan.  Wat belangrijk op dit moment  het scheiden van GFT. Dat is het grootste probleem van scheiden. Met de pilot van Julianadorp gaan ze nu aan de gang en rolt later uit voor rest van Den Helder.

Op de site van WPSBDL staat een petitie over fabrikanten/ondernemers aan te sporen terughoudend te zijn in verpakkingen in plastic. WPSBDL vraagt u dit te ondertekenen.

 • Joke uit de klankboordgroep Julianadorp doet een mededeling: ze maakt zich zorgen dat de bakken gechipt worden. Hieraan zijn hoge kosten gemoeid die de bewoners kunnen gaan betalen. Dit in tegenstelling, dat er werd gezegd dat afvalscheiding kosten neutraal zijn.
 • Reactie Janneke Kostelijk: het is juist dat de ondergrondse containers gechipt worden en niet de nieuwe bakken.

Sylvia Hamerslag geeft aan dat in eerder overleg van het WPSBDL de gemeente heeft aangegeven dat na inlevering grijze bak er een andere terugkomt en deze wel degelijk zal worden gechipt.

 • Reactie Jan Mooij geeft aan dat dit aanleiding geeft tot meer afval dumpen.

Sylvia Hamerslag geeft aan dat ook in het proces ondergrondse containers eerst besproken moet worden, daarna gefaciliteerd en vervolgens uitgevoerd.

 • Reactie Tjetske Biersteker: is het niet verstandig in het volgende overleg iemand van de gemeente afdeling beheer uit te nodigen voor meer uitleg?

Sylvia geeft aan dat dit wel is gebeurd. Er werd aangegeven dat stad binnen de Linie nog niet aan de beurt is. Echter wordt hij opnieuw uitgenodigd.

 • Reactie Jan Mooij: het is, volgens andere gemeente juist goedkoper om achteraf te scheiden. Het lijkt mij sterk dat het in Den Helder anders is. Ook zie ik graag dat we samen het afval verzamelen. Er kunnen ook 1 bak voor 2 bewoners zijn.
 • Reactie Janneke Kostelijk: er is echt aangegeven dat er per geval gekeken wordt wat er kan.

Sylvia hamerslag sluit dit punt af met het positieve dat de gemeente dit onderwerp op pakt.

Meeuwenoverlast: er zijn vanuit bewoners veel overlastmeldingen gekomen betreft overlast meeuwen. Het is bekend dat de meeuwen een beschermend zijn, maar er wordt geadviseerd hen NIET te voeren. WPSBDL ziet graag dat er meer waarschuwingsborden komen om dit aan te geven. Gemeente Leiden is een voorbeeld voor WPSBDL dat er iets aan gedaan kan worden. Er zijn ook mogelijkheden tot het spannen van een net op daken, vlaggetjes, neproofvogels, etc.

 • Wijkmanager Simon geeft aan dat handhaving hierop zeer lastig is.
 • Reactie bewoner: juist voeren op plekken waar je ze wel wilt hebben kan een uitkomst zijn.
 • Reactie Janneke Kostelijk: juist in deze broedtijd is het normaal dat de meeuwen schreeuwen. Tip: neem contact op met Mart Schrieken, hij is een valkenier en heeft altijd wel handige tips.
 • Jan Mooij geeft aan dat meeuwen na een nest 3 jaar terug komen. Het werkt alleen om ze echt blijvend weg te jagen en nesten te ruimen.
 • Reactie/tip Cor: kunstroofvogels moet je wel steeds verplaatsen

Actie Sylvia: stuurt de poster naar Simon

 1. Vaststellen agenda

Jan Mooij geeft aan dat alle poepbakken zijn verdwenen. Wat is hiermee gebeurd? Simon geeft aan dat het legen juist geld kost. Echter zou het legen door actief talent gebeuren. Als actiepunt neemt Simon mee om te kijken waar terug te plaatsen

 1. Gesprek verslag van 25 mei

Er zijn geen op- of aanmerkingen op het verslag van 24 januari en 16 maart

 1. Terwille Verslavingszorg

Rolf Shineheart, Terwille is in meerdere steden actief. Doel is om mensen uit de verslaving te halen. Verslaving is breder dan men denkt. Het betreft alle lagen van de samenleving. Er zijn meer stichtingen die dit doen, dat geeft juist een keus om te kiezen. Terwille is te vinden in de Breewaterstraat. Essentiele werkwijze van Terwille is dat zij werken als mens tot mens en niet als hulpverlener tot mens. Ook werkt Tewille nauw samen met gevangenis PI Heerhugowaard. Zij staan tevens in contact met de Opvoedpoli, Leger des Heils, veiligheidshuis, Brijderstichting, etc.

 • Reactie bewoner: er wordt hier niet gesproken hoe de gemeente zorgt draagt over zorgmijders, mensen die niet geholpen willen worden.

Antwoordt: intergrale aanpak. Daadwerkelijke problematiek is niet op te lossen. De persoonlijke benadering is toch nog de beste, dus het proactief handelen.

 • Reactie bewoners: is het niet handiger om de verslavingsmiddelen weg te halen.

Antwoord: is een hele lastige, juist op allerlei manieren is aan verslavingsmiddelen te komen. Vaak is het zo dat als je het één weg haalt, er een ander middel daarvoor in de plaats komt.

 • Reactie Frans Klut: wat doet u aan preventie

Antwoord: wij zijn begonnen op scholen. Daarvoor hebben we een aantal programma’s waaraan ook ouderavonden aan zijn gekoppeld en voorlichting aan docenten.

Reactie wijkagent Nancy: hoe vinden wij U?

Antwoord: WPSBDL zal dit op de site vermelden en er zijn kaartjes hier voorhanden.

 • Reactie: er zijn ook mensen die verslaving hebben om juist ergens voor te vluchten. Herkennen jullie dat?

Antwoord: ja dat herkennen we zeker. Is bij ons bekend.

 • Reactie Cor: hoe zit het met werkbesteding?

Antwoord: wij hebben geen dagbesteding.

 1. Avondvierdaagse

Andy van der Heijden (Dave de Bruin van de Avondvierdaagse op de achtergrond) geeft aan dat er een aantal scholen (7) niet meer deelnemen aan de avondvierdaagse. Wij willen vanuit Freak People en WPSBDL mensen oproepen toch deel te nemen aan de avondvierdaagse. Ook vanuit de gedachte ‘meer beweging door jongeren’. We willen de jongeren hierin niet laten vallen en het mogelijk te maken bij de buurthuizen toch in te laten schrijven on in een groep te lopen tijdens de avondvierdaagse. Den Helder is ten slotte 3e grootste avondvierdaagse van Nederland. Voorwaarde meedoen is dat er wel per 5 a 6 kinderen één ouder/vrijwilliger meeloopt. De kosten hiervan zijn 5,50 euro en begeleider 1,50 euro. Er zal een poster komen, groot in de pers en sociaal media.

 • Reactie Marinus Vermooten: is er gedacht aan de commitment met oudercommissie?

Antwoord: de volgende stap is ook om die 7 scholen te benaderen en die commitment aan te gaan.

 • Reactie Frans Klut: wellicht is het handig de gemeente te benaderen om dit bij de communicatie gemeente aan te brengen. Dan kunnen zij dit in de gemeentekrant plaatsen
 • Reactie Frans Klut: kunnen rolstoelbegeleiders/vrijwilligers meedoen?

Antwoord: dat is een goed idee om daar ook aandacht aan te geven.

Reactie Dick Laagland: neem de jongeren van het ROC hierin mee.

 1. Jongeren ROC en Sail

4 Jongeren van het ROC geven een korte presentatie. Zij vertellen wat ze met Sail willen doen en hiervoor op deze bijeenkomst onder de aandacht te brengen. Ze zijn benaderd door Sail of ze iets kunnen doen. Het gaat om vooral eenzame, oudere en immobielere mensen toch naar Sail te kunnen krijgen. Zij worden dan met een busje opgehaald en er zal een vaartocht voor ze geregeld zijn. Er is een volledig middagprogramma voor hen geregeld.

 • Sylvia Hamerslag geeftaan dat dit een oproep is voor ouderen/eenzame mensen die zich kunnen melden.

In het Kraaiennest is ook het kookproject. Hieraan doet juist deze doelgroep aan mee. Wellicht zijn deze te benaderen.

 Sail heeft voor 2/3 dagen een reddingsboot geregeld om deze mensen rond te varen.  Er kunnen ongeveer 15 mensen per dag rond te leiden. Er zijn hiervoor 11 leerlingen als vrijwilliger van het ROC hiervoor beschikbaar. Het adres om aan te melden zal op de site van WPSBDL worden gepubliceerd.  Er zijn ook geen kosten voor de deelnemers.

 • Reactie Cor: is het Inloophuis benaderd?

Antwoord vrijwilliger Sail: nee ivm de beperking van het aantal mensen dat mee kan doen.

 1. Kanonnenproject

Ron van Wamel geeft een presentatie over het kanonnenproject. Dit is één van de 3 projecten voor de Stichting Stelling Den Helder welk geheel op eigen initiatief is ontwikkeld. Er zullen 4 oude kanonslopen uit de grond van de kade net voorbij de Vissersbrug worden gehaald en op rolpaarden worden deze op Fort Dirks Admiraal. Dit zal het fort uiteindelijk meer “smoel “geven. Het geheel zal worden uitgevoerd door fa Aannemingsbedrijf  Dozy BV en aannemingsbedrijf Meijer BV. Er is toestemming vanuit Port of Den Helder. De rolpaarden zullen door Stichting Reigersdaal worden gemaakt. Dit alles door helderse ondernemers en door de samenleving. Echter wordt er nog gezocht naar financierders voor het hout tbv de rolpaarden.  De presentatie heeft als doel ideeën te verzamelen die de laatste deel financiering rond moet krijgen. Kosten hout is Ron 4500 euro.

 • Reactie Tjitske: er is toch internationale subsidie te krijgen? Tip is minder op provinciaal te richten maar meer richting Brussel.
 • Reactie Cor: is er lokale horeca bij betrokken? Antwoord nee
 1. Buurtnieuws

Job Roggeveen: Visbuurt is druk bezig met de Visbuurtweek. 13 aug t/m 20 aug. Er loopt een project om te kijken wat we met de Viskom, Marianathakerk en de buurt  gaan doen. Er is een wijkschouw geweest hetgeen positief was. Er zijn ook bloembakken geplaatst in de Hagenstraat en Vismarkt.

 •  Reactie Nel: wat opvalt is dat je als rolstoelganger niet tussen de bloembakken kunt rijden. Het is bedoeld om fietsen op de stoep tegen de gaan.
 •  Reactie Tjitske: zet de bakken gewoon iets verder uit elkaar dan werkt het ook.
 • In de toekomst zullen ze niet meer zo worden gezet.
 • Reactie Bewoner D de Bruin: zijn de bloembakken in de brandvrije routes opgenomen?

Nieuwe voorzitter Ron Smit Buurthuis Centrum heeft zich voorgesteld. Ze vallen niet onder het buurtcollectief en zijn dus genoodzaakt om voor onderhoud fondsen aan te spreken.

 • Reactie wijkmanager: in de discussie hoe gaan we de buurthuizen betalen? Er wordt wel gekeken hoe de gemeente dit gaat oppakken.  Dat geldt voor meerdere buurthuizen.

Sylvia Hamerslag geeft aan dat buurthuis de Beuk dit probleem ook kent.   

Sylvia Hamerslag geeft aan dat in Tuindorp op op Fort Dirksz Admiraal 8 en 9 juli het evenement country en western zijn 2e editie kent.

Nety Kolsteeg: Ontmoeting in het groen is 1 van de 13 groepen die een prijs van 4500 euro gewonnen heeft vanuit de provincie.

 1. Rondje deelnemers

Cor: het verhaal van de mantelzorger …..niet te verstaan

Bewoner: blij dat de Zeeleeuwen zijn gebleven en het hoekje, de speeltuin Floratraat – Anjelierstraat is door het groen erg mooi geworden.

Annelies Stins: ….niet te verstaan…over mantelzorg…presentatie in de Schouwburg..

Dave de Bruin geeft aan nog vrijwilligers te zoeken voor de avondvierdaagse.

Sylvia Hamerslag: 15 en 19 mei is er een thema-avond in het Inloophuis over prostaatkanker

 1. Sluiting

Eventuele presentaties zijn bij ons op te vragen via email: wijkplatformsbdl@gmail.com

Download hier het verslag in:verslag Wijkplatform SBDL 9 mei 2017

oranjebalk2Wie zijn wij? klik HIERoranjebalk2Uw mening telt klik HIERoranjebalk2Voor alle Acties vanuit het Wijkplatform SBDL klik HIERoranjebalk2Voor belangrijke telefoonnummers klik HIERoranjebalk2Volg ons op Facebook klik  HIERoranjebalk2

Audio & Verslag Wijkplatform SBDL 16 maart 2017

Voorzitter Sylvia Hamerslag

16 maart 2017
Locatie:    Buurthuis ’t Kraaiennest
Aanvang: 19.30 uur

Agenda

1. Opening
2. Mededelingen
oa, update Ruyghweg, Fietsoverlast Timorpark, VOP Ruyghweg
3. Vaststellen agenda
4. Gesprek verslag van 5 juli jl.

Audio opname klik op de  button:

 

In download vindt u de vergaderPresentatie: WPF PowerPoint 16 maart 2017’t Kraaiennest

*Verslag Wijkplatform Stad Binnen de Linie 16 maart 2017*

Dinsdag 16 maart 2017                         Locatie: buurthuis Kraaiennest

                                                                       Voorzitter: Sylvia Hamerslag

Agenda

 1. Opening

De voorzitter Mevr. Hamerslag  opent de vergadering en heet iedereen welkom in buurthuis Kraaiennest. De volgende bijeenkomst is op 9 mei in buurthuis het Centrum.

 1. Mededelingen

Schapendijkje: naar aanleiding van de bijeenkomst met meerdere betrokken partijen is er door de gemeente besloten de tijdelijke drempels alsnog een kwartslag te draaien. Deze komen dan dwars op de wegbreedte te liggen, opdat het verkeer dan wel meer wordt afgeremd en ze kunnen er ook niet omheen. Hierdoor wordt de proefperiode verlengd. Voordeel is dat we dan Natura 2000 mee kunnen nemen ivm eventuele verlichting. In september wordt er weer geëvalueerd. De wijkmanager geeft ook aan dat er borden bij worden geplaatst.

Situatie Ruygweg: de regiegroep was niet zo blij met de uitkomst van de overleggen die men hiervoor heeft belegd. Met name het afsluiten van het fietssluisje baart hen grote zorgen omdat de fietser die voorheen veilig rechtdoor kon gaan nu samen met het gemotoriseerde verkeer in de bocht door een slinger en versmalling moet .Hier heeft de voorzitter WPSBDL  een mail over gestuurd. Zaken welke niet zijn gehonoreerd:

 • Verzoek tot teruggaan naar de oude situatie
 • Rotonde of verkeerslichten
 • Openhouden van het fietssluisje
 • Inrichten als concrete T-splitsing
 • Weg halen van de druppel/fietssluis

Wat wel: er komen wat optische verdijfvlakken en lijnen.

 • Er komen op de weg-as verhogingen zodat verkeer gedwongen wordt op de juiste rijbaan te rijden
 • Fietsluis gaat dicht, omdat dit een snelheid remmende werking heeft ( nadeel is dat de fietsers in een versmalling komen)

WPSBDL trekt nu de handen ervan af, maar we blijven het wel volgen. Zo ook de wens om een  2e fietspad te realiseren op de Fabrieksgracht nadat het Vinkenterrein klaar is.

Reactie bewoner:
Het blijven gedrogten. Het blijft een onveilige situatie omdat de fietsers die rechtdoor gingen nu wel hun handen moeten uitsteken. Dat is en blijft een wat vreemde situatie.

Buurthuis de Beuk: oproep voor bewoners  uit de van Galenbuurt om op 23 maart, 19.30 uur te komen en te praten over de visie van Galen.

 1. Vaststellen agenda

Agenda wordt vastgesteld.

 1. Gesprek verslag van 24 januari 2017
  Verslag volgt later
 1. Educatieproject “ontmoeting in het groen”.
  Albertha Postma geeft middels een PowerPoint een presentatie.

Reactie bewoner:
Complimenten uitgesproken

 1. De stad vervuild?

Onderwerp gaat over huisvuil-inzamelingsysteem. Ophaalschema is in geheel Den Helder aangepast. Vooraf is er in Julianadorp een pilot gehouden te samen met 100-100-100. Door het wijkplatform is aan de om voor Stad binnen de linie een passende oplossing  te komen  dit vanwege de beperkte ruimte voor nog een bak. Onderwerp ter discussie:

Hoe werkt dit nu in de praktijk?

 • Hoe werkt dit nu in de praktijk?
 • Hoe ervaren bewoners van de wijk deze verandering?
 • Wat verwachten wij in de toekomst van dit beleid?
 • Poep op de stoep?

Reacties welke via de mail/website en fb zijn binnengekomen: *“typisch weer het bestuur van Den Helder, zonder participatie en nog halfbakken ook, *wat doen ze als de maden die daar door de warmte ontstaan, *mijn tuin heeft geen plek voor nog een bak, *er staan soms wel 5 a 6 zakken plastic onbeschermd  in onze schuur opgestapeld, ongedierte vreet aan de zakken, onhygiënisch, wat kan de gemeente doen? *Plastic eerst afwassen? Dit is niet milieubewust Etc..etc. **Via Twitter nog een uitwisseling waaruit een reactie van HVC kwam: “ ik hoop dat je de gemeente niet vergeet omdat de beslissende factor van de gemeente is”.
Deze reacties geven duidelijk weer dat het wijkplatform meer is dan alleen de fysieke bijeenkomsten, maar dat er juist ook enorm veel vanuit de bewoners via de social media en/of mail binnenkomt.

Reactie bewoner: hoe komt iemand aan 7 zakken plastic? Erg veel!

Antwoord: voorzitter”dit betekent een goede scheiding van afval en gezinnen met kinderen verbruiken veel. Die zitten zelfs ook nog vaak met luiers.

Wijkmanager: de gemeente is nu echt volop bezig om een passende oplossing hiervoor te vinden, vandaar dat het nog te vroeg was om hierover een presentatie te geven.  De voorzitter WPF heeft na aanleiding van de presentatie die gehouden werd in het wpf Julianadorp bij de gemeente aangegeven ook voor SBDL graag een presentatie te willen, dit werd afgewezen.

Reactie bewoner: de zakken worden nu naast de weg gezet, maar door de vele en vaak harde wind waait het vuil ook weg.

Antwoord wijkmanager: er worden nu haken besteld voor aan de palen waar een ieder dan de zakken aan kan hangen. Andere tip is deze voorlopig in de grijze bak te doen.

Reactie bewoners:

 • een haak is ook geen optie. HET probleem is dat mensen geen ruimte hebben

voor een andere bak in de tuin of tijdelijk de zakken op te slaan. Wat doet de gemeente bij te vroeg plaatsen van de zakken?

 • beslissing is vanuit Den Haag. Er wordt eerst beslist en daarna pas gedacht hoe.

dat is het probleem. Het probleem in de van Galen buurt is dat er simpelweg geen ruimte is in de tuin. Ondergrondse containers kan een oplossing zijn.

 • oplossing kan zijn vaker ophalen

Nog meer reacties:

 • de oranje plastic zakken zijn niet stevig genoeg
 • achteraf scheiden wordt in steeds meer gemeenten gedaan. Dit schijnt ook

goedkoper te zijn en efficiënter. Omringende landen brengen nog steeds grijs afval naar het HVC omdat er hier te weinig is en de oven toch moet blijven branden.

Reactie voorzitter mw Hamerslag: beleidsambtenaar gemeente is gevraagd voor uitleg, maar we zijn als SBDL nog niet aan de beurt. Eerst is Julianadorp aan de beurt. Maar we zijn wel in het schema opgenomen. Waarom niet via het wijkplatform om de bewoners hierin te informeren.

Reactie bewoner: ter ondersteuning van de wijkmanager, de raad zit hier bovenop. Er moet wel meer snelheid in zitten in het bedenken van oplossingen. De raad dringt erop aan onder welke voorwaarde dit gebeurd. We hopen dat maandag as meer duidelijkheid is. Kijk ook naar nascheiding alvorens te investeren in ondergrondse bakken.

Reactie voorzitter mw Hamerslag: we hopen dan wel dat de burgers hierin worden meegenomen, meer participatie. Niet iedereen zit te wachten op een ondergrondse bij hun woning. Achterafscheiding heeft de voorkeur.

Reactie wijkmanager: de aangesloten gemeenten aan HVC doen nu ook niet aan nascheiding, dus dat wordt een lastig verhaal.

Reactie bewoner: het systeem is er wel bij HVC, want bij hoogbouw en bedrijven wordt wel aan nascheiding gedaan.

Reactie bewoner: de vrachtwagens rijden nu veel door de wijken om alle bakken op te halen, wat ook niet milieuvriendelijk is. We krijgen ook nieuwe bakken  Ik ben het er niet mee eens dat het HVC de bakken later door verkoopt aan de Oostbloklanden, hergebruik gewoon de oude bak. Ik ben uitgenodigd voor een discussie op het gemeentehuis, maar werd evengoed niet gehoord.

Wat verwachten wij in de toekomst?

Reactie bewoner: in de Timorlaan wordt een glasbak geplaatst, dit is niet veilig op de plek waar hij geplaatst wordt. Graag op een andere plek. (actiepunt wijkmanager)

Reactie bewoner: hoever komt de ondergrondse van elkaar af te staan?

Antwoord wijkmanager: we willen zoveel mogelijk ondergrondse plaatsen, hierover gaan we met de bewoners nog wel in gesprek. Tussenafstand is onbekend.

Reactie bewoner: de vraag blijft waarom er niet op voorhand wordt bedacht voordat dit allemaal wordt ingezet. Dit scheelt kinderziektes.

Reactie bewoner: wat doen we met het grofvuil naast de ondergrondse?

Reactie wijkmanager:  waarom spreken wij de bewoners niet zelf aan? Handhavers kunnen alleen op heterdaad iets doen, niet met gevonden briefjes met adressen en/of namen. Juridisch is dit een probleem.

Reactie bewoner: ik ben voor persoonlijke aanpak.

Poep op de stoep.

De gemeente heeft zonder overleg de alle poepbakken te samen met de afvalbakken verwijderd, waar al eerder een discussie over is gevoerd wat hierin fout ging. Men wilde dat de bewoners een afvalbak gaan adopteren. De hondenpoepbakken zouden buiten dit systeem gelaten worden. Ondervindt men overlast van poep?

Reactie bewoner: in de Wezenstraat wel. Ook in de binnenstad is er geen overleg gevoerd met de winkeliers.

Reactie bewoner: of we gaan de mensen persoonlijk aanspreken of we gaan de hondenbelasting weer invoeren.

Reactie bewoner: aanspreken veroorzaakt represailles.

Reactie bewoner: er zijn te weinig plekken om je hond op speciale plekken te laten poepen. Dit zou namelijk ten koste gaan van diverse straten en parken. Waar zijn de hondenuitlaatplekken? In New York wonen meer mensen maar geen poep op straat.

Reactie bewoner: handhaving kan weinig doen. Vooral in de avonduren gebeurt dit. Zelfs in de avonduren controle geeft geen resultaat ( Visbuurt)

Reactie wijkmanager: op het strand staan nu ook poepbakken met zakjes. We moeten dit weer meer faciliteren. De wijkmanager wil de evaluatie over dit onderwerp wel terugzien (actiepunt).

 1. Burgerparticipatie

In het verlengde van vorig onderwerp is het WPSBDL benieuwd naar de reacties van bewoners of de burgers of zij vinden dat dat zij genoeg inspraak hebben op het beleid van de gemeente..

Reactie bewoner: van Galenbuurtbelangen had voorheen nog inspraak. Op dit moment is er vanuit de van Galenbuurt geen inspraak. Als de bewoners naar hun mening wordt gevraagd, wordt hiermee niets gedaan. Wat betekent dan burgerparticipatie?!

Reactie voorzitter mw Hamerslag. WPSBDL  is voor veel belangenverenigingen de spreekbuis naar de gemeente. Maar nog niet iedere afdeling binnen de gemeente voert gesprekken met de verenigingen. Ook merken we dat er geen terugkoppeling is/komt. De bewoners willen graag een terugkoppeling van een (elke) visie die door de bewoners mede is opgesteld. Wat zijn de uitkomsten wat is de vertaalslag die voorts opgang moet komen.

Reactie bewoner: wat gebeurt er met de van Galenbuurtvisie?

Reactie wijkmanager: we zijn momenteel bezig met die visie te bespreken met de bewoners.

Reactie voorzitter mw Hamerslag In mijn rol als voorzitter schuif ik regelmatig aan bij bewonersbijeenkomsten zo ook nu in de van Galenbuurt, daar kwam de klacht naar voren dat er na de input van de bewoners in de visie feitelijk niks meer wordt terug gekoppeld. De regiegroep va het WPF zou graag zien dat bewoners eerder worden mee genomen in het vaststellen van het beleid. Dus niet achteraf, de crux is dat wanneer er maatregelen worden getroffen die direct met je leefomgeving te maken hebben zoals afvalscheiding en hondenpoep/afvalbakken dat de bewoners meegenomen worden doormiddel van inspraak en goede informatie. Daar zou de gemeente op moeten inzetten. De van Galenvisie is een mooie visie met veel inspraak door de bewoners, maar nu nog het concrete deel.

Reactie bewoner: het blijkt dat er na elk beleidsnota/visie (bv van Galenbuurt) diverse punten steeds terugkomen. Van andere buurten, die bijna identiek aan deze is,  komen items als bijv hondenpoep en parkeerplaatsen steeds terug. Daar is geen onderzoek voor nodig, de gemeente weet dat dit de ergernissen zijn.

Reactie bewoner: wij zijn de gemeente en de gemeente zijn de ambtenaren die voor ons werken.  Wat wilt u als bewoner en niet de reactie terug  “ja maar wij ambtenaren doen het zo”. Dat is de omgekeerde wereld. De gemeente is in dienst van ons en zo moet het zijn.

Reactie voorzitter mw Hamerslag: er is mbt afvalscheiding in Julianadorp een groep bewoners als burgerparticipatie hierin als pilot meegenomen. Hoe representatief is die groep en hoe representatief is dit tegenover de andere wijken? Het is mooi dat de burgers meer inspraak krijgen door de omgevingswet, echte hoe representatief is een kleine groep bewoners in één van de wijken voor de overige wijken?

Reactie bewoner: in Julianadorp was dit een pilot. Uiteindelijk was de opkomst 17 mensen totaal in 2 dagen. Het ligt ook aan de bereidheid van de bewoners van de wijk om te komen naar een bijeenkomst. In de van Galenbuurt is er wel door heel veel bewoners deze visie opgesteld. In Huisduinen is nu de pilot gestart in het kader van de nieuwe omgevingswet. Het is wel aan de bewoners om dan te komen.

Reactie bewoner: tja logisch de bewoners willen hun ingestoken energie in een inspraak terugzien in actie/daden.

Reactie bewoner: het WPF zou meer slagkracht moeten krijgen in de gemeente. Er zal uiteindelijk een vertegenwoordiger moeten zijn voor de bewoners in deze dit is een mooie rol voor het wijkplatform(en).  Zodat de bewoners steviger staan om aangekaarte problemen en of situaties aan de kaak te stellen Dit betekent dat alleen een aanwezigheid van een wijkmanager NIET voldoende is. Er zou dus een rol in deze moeten zijn  voor de voorzitters van de wijkplatformen.

Reactie voorzitter mw Hamerslag:  Ja druppelsgewijs begint het bij de gemeente door te dringen maar nog niet iedere afdeling is daarop voldoende ingesteld.

De Wering Is hier geen voorstander van omdat er dan een tussenlaag zou komen.

Reactie bewoner: te samen met de directe bewoners zou dit een krachtig instrument zijn

Reactie bewoner: het was voorheen een goed gebruik dat de wijkwethouder aanwezig was bij het wijkplatform.

Reactie wijkmanager: Maar daar ben ik in feite voor mijn aanwezigheid is om een terugkoppeling te geven van de actiepunten van oa die in de bijeenkomsten WPSBL zijn aangebracht.

Reactie voorzitter mw Hamerslag: De communicatie tussen mij als voorzitter wpf is met de wijkmanager en wijkconciërge erg goed wij werken heel veel samen, en ook de Wijkplatformen onderling hebben contact met elkaar, maar nog niet iedere afdeling is daarop ingesteld het WPF is méér dan de fysieke aanwezigheid bijeenkomsten als deze en is groter dan dat. Er komen veel reacties van bewoners via Twitter, mail etc binnen die weer worden meegenomen naar de bijeenkomsten. De regiegroep welke de agenda en de koers bepalen bestaat uit alle buurhuizen en belangenverenigingen uit de wijk dus dit is een grote vertegenwoordiging vanuit de bewoners van de wijk.

Politie dit gebeurt ook zo in de andere wijken en de opzet van het wpf is goed.

Reactie bewoner: situatie Lyceumhof, we zijn bedonderd door de gemeente. De hoogbouw is hoger geworden dan voorheen door de wethouder is de vergadering is beloofd.  Graag nodigen wij de wijkmanager uit om een rondje te maken (actiepunt)

Reactie bewoner: houdt het WPSBDL zich ook bezig met brieven die aan de raad zijn gericht mbt participatie?

Reactie voorzitter mw Hamerslag: het WPSBDL heeft geen officiële status maar er is wel communicatie over de diverse acties vanuit de gemeenschap.

Buurtnieuws

Alberta Postma: pandje in Tuindorp is weer opgeknapt, graag nodigen wij u uit. Ook achter de Tuindorpschool is een ontmoetingsplek in wording. De hekjes in de Anemonenstraat zijn geplaatst (ontmoeting in het groen)

De Overzet: is op zoek naar bestuurders. Ook is er een werkgroep gestart voor de invulling van het programma in het vuurhuis

Belangenvereniging Visbuurt: wij zijn geen voorstanders voor auto’s op het voetgangersgebied. Dit is de vorige keer verkeerd uitgelegd. De Viskom wil een nauwere  samenwerking, daar wordt nu druk aan gewerkt. Graag zou ik dat mijn woorden die hier vallen letterlijk worden meegenomen.

Kraaiennest: in het kader van thema eenzaamheid organiseert het Kraaiennest dagjes uit voor mensen die eenzaam zijn. Er is geen leeftijd aan gebonden.

Tuindorp ( door mw Hamerslag):  organiseert 8 en 9 juli weer een country en westernfestival. Publiekstrekker  is Grant en Forsyth op zaterdagavond. Het programma wordt nog uitgebreid via social media verspreid.

 1. Rondje deelnemers

De Weering: is verhuisd naar het Bernhardplein op de 1e verdieping. Ook voor invullen van belastingformulieren kunnen mensen dinsdag en do-ochtend hun belastingformulieren laten invullen. Graag op afspraak. Project eenzaamheid loop zeer goed. er zijn ongeveer 300 adressen aangeschreven. De gemeente selecteert de adressen om te bezoeken. Men kan zich hiervoor overigens wel afmelden als ze geselecteerd zijn.

Reactie bewoner: is het alleen geconcentreerd op ouderen?

 • Vanuit de gemeenteraad is het advies gekomen op ouderen te concentreren

Reactie bewoner: als mensen niet reageren, gaan jullie er dan naar toe?

 • Ja, ook bij mensen die niet zijn aangeschreven en zich wel aanmelden.

Piet Keuris: is vrijwilliger bij het Inloophuis. Maakte zich in het begin zorgen omdat er voor mannen met bijv prostaatkanker niets is. Dat is  er door zijn inzet nu wel. Herkennen van prostaatkanker is belangrijk. Hij heeft een informatieavond georganiseerd voor hen die dit denken te hebben of bang zijn te krijgen. Wacht hier niet te lang mee. 29 maart is er weer een avond voor hen die informatie willen hebben met prostaatproblemen. Broninformatie komt ook van dr Kisman en Piet als ervaringsdeskundige.

Tijden 19.15 tot 21.3 0uur

Informatie wordt ook op de site van WPSBDL gezet (actiepunt)

Jan Mooij: 30 april is er een kofferbakmarkt in de binnenstad ( “de koning after”)

Netty Kolsteeg: op 29 maart wordt het voetbalveldje op de Kanaalweg door de wethouder geopend.

Cor Bijpost: er wordt door de Marine (bussen) nog steeds te hard gereden op de Theodorustraat

Reactie bewoner: wellicht is het handig om contact te zoeken met de Kon Mareschaussee (Basiondreef). ( Gerard Luiks)

Reactie bewoner vraagt aandacht voor zijn actie Sinterklaas voor minima zij zorgen voor cadeaus en een chocolade letter vraag aan de gemeente om meer bekendheid aan hun actie te geven. (actie wijkmanager)

Reactie bewoner: in het kader is de stichting Vrijwaard ook een aanwinst

Reactie bewoner: er is nooit een terugkoppeling gekomen op de aanvraag van een papiercontainer voor de appartementen op de Fabrieksgracht. (actie Netty)

Wijkagent:

 • Er zijn 4 nieuwe wijkagenten:

Er is een eigen facebookpagina in de aanmaak. Reacties kan maar klachten gewoon via 0900-8844. Hier worden de meldingen geregistreerd niet op facebook.

Cees bazen: 18 mei organiseert VVN weer een actie in het centrum betreft dragen van verlichting op de fiets.

Wijkmanager: het college, raadsleden en commissieleden organiseren weer een fietstocht om een bezoek te brengen aan de ondernemers in de binnenstad. 

Janneke Kostelijk: er is een app voor het doen van meldingen en klachten. Naam : “makkelijk melden” deze is te downloaden.

 1. Sluiting

Eventuele presentaties zijn bij ons op te vragen via email: wijkplatformsbdl@gmail.com

Download hier het verslag in download:WPF 16 maart 2017’t Kraaiennest

Audio & Verslag Wijkplatform SBDL 24 januari 2017

Voorzitter Sylvia Hamerslag

24 januari 2017
Locatie:    Buurthuis De Overzet
Aanvang: 19.30 uur
Agenda
1. Opening
2. Mededelingen

 • -update Fietsoverlast Timorpark
 • -update ’t Schapendijkje
 • -update Kruising Ruyghweg/Fabrieksgracht

3. Vaststellen agenda
4. Gesprek verslagen van 26 oktober & 14 december jl.
5. Kennismaken met gebiedsmanager Simon Broersma
6. Herinrichting Stationsplein/gebied
7. Presentatie ontwikkelingen Stadshart door Woningstichting DH
8. Nieuws vanuit JOGG & Freaky People
9. Te gast in Buurthuis de Overzet
10. Buurtnieuws
vast agendapunt voor de Buurthuizen en Belangenverenigingen
11. Rondje deelnemers

Audio opname klik op de YouTube:

In download vindt u de vergaderPresentatie:
WPF  PowerPoint 24 januari 2017 De Overzet

*Verslag Wijkplatform Stad Binnen de Linie 24 januari 2017*

Dinsdag 24 januari 2017                                   Locatie: buurtvereniging de Overzet

                                                                       Voorzitter: Sylvia Hamerslag
Agenda

 1. Opening

De voorzitter Mevr. Hamerslag  opent de vergadering en heet iedereen welkom in buurthuis de Overzet. De volgende bijeenkomst is op 16 maart in buurthuis de Kraaiennest

 1. Mededelingen/updates

          Mw. Hamerslag geeft aan dat het vervelend is dat de gemeente haar eigen agenda niet afstemt aan die van het WPSBDL. Ondanks dat de agenda van het platform al vroeg op de gemeentekalender staat. Voorbeeld is de bijeenkomst armoedebeleid en bewonersbijeenkomst Stationsgebied welk op dezelfde datum als de bijeenkomst van WPSBDL is.

Fietsoverlast Timorpark. Er zijn voortvarende gesprekken hierover

gevoerd met WPSBDL , gemeente en politie. Het stukje beton zou worden vervangen door grasveld hetgeen de fietsers moet weerhouden hier te fietsen. Echter ging dit niet door omdat dit niet past in het ontwerp van de oorspronkelijke architect van dit gebied.

Stand van zaken Schapendijkje. WPSBDL is met de alle belanghebbende 3 maal bijeengekomen in het buurthuis in Huisduinen. Uitkomst hiervan  is dat de gemeente een tijdelijke oplossing gaat bieden. Aanleggen van versmallingen met drempels. Echter op de dag van plaatsing bleken de drempels in de lengte te liggen ipv dwars. Ondanks alle reacties hieromtrent blijft de gemeente volhouden dit in de proefperiode niet kan  veranderen. Na de proefperiode wordt dit geëvalueerd. ( bij een proefperiode van gratis parkeren kon kennelijk wel de proefperiode worden onderbroken )    

Reactie: kan er niet een echte verkeerskundige vooraf naar kijken? Dat het in 1 keer goed komt.?

Mw Hamerslag: WPSBDL heeft er voor gepleit een tijdelijke maatregel te treffen omdat het anders te lang duurt. Maar wel een die afdoende is.

                   Kruising Ruyghweg.  Dhr Kunzel heeft de vorige keer een goede uitleg gegeven wat zijn bevindingen waren. De regiegroep heeft vervolgens dit geëvalueerd. Deze is er geen grote voorstander van omdat de fietser dan door de versmalling moet en ze gaan nog meer over het trottoir rijden. Er wordt wel gedacht om verkeerslichten te plaatsen. Een ander punt is om een extra fietspad aan te leggen aan de zijde van het Vinkenterrein. 

Reactie: een bewoner geeft aan dat de situatie zeer gevaarlijk is en dat als fietser het autoverkeer achter je zenuwachtig wordt en gaat claxonneren.

Bovenstaande is per mail verzonden en de reactie is dat er met de wethouder zal worden overlegd. 

 1. Vaststellen agenda

Agenda wordt vastgesteld.

 1. Gesprek verslag van 14 december

Er was nog geen gesprekverslag opgemaakt. Deze volgt medio januari.

Reactie Job: in het verslag van 14 december stond een uitspraak van hem waarin hij zich niet in herkende. Dit zal worden aangepast.

 1. Kennismaking gebiedsmanager

De “nieuwe” gebiedsmanager (een van de 4) SBDL, Simon Broersma stelt zichzelf voor.

Hij werkt nauw samen met Netty en is een schakel tussen de bewoners, het gemeentelijk apparaat. Doel is om meer open te staan voor bewoners. Er wordt dan meer van buiten naar binnen gewerkt dan andersom. Input van bewoners. De bereikbaarheid: s.broersma@denhelder.nl en het mobiele nr is hetzelfde als de vorige gebiedsmanager M van de Maas.

Reactie: kunnen de gegevens ook op de website van de gemeente?

Antwoord: Simon zal dit binnen de gemeente opnemen.

 1. Herinrichting stationsplein gebied.

Er zijn via facebook en per mail bij de voorzitter vragen gekomen betreft de verkeerscirculatie op het stationsgebied en hoe te tijdens de verbouwing. Er is vanuit WPSBDL een mail verzonden om de verdere onrust omtrent de laatste ontwikkelingen op het stationsplein te voorkomen. Er is nog geen feedback op gekomen. WPSBDL kijkt alleen of het procedureel goed loopt, de veiligheid gewaarborgd blijft, functioneel is en houdt zich bezig met de verkeerscirculatie.

De voorzitter legt de tekening van de nieuwe situatie uit. Streven is om het verkeer door te sluiten naar de rotonde Kievitstraat. Dit laatste is niet goed te zien of de afslag naar de Basstraat blijft. Zo ja kan dit kan een filevorming veroorzaken?

Reactie bewoner: het doen van het plaatsen van de bloembakken op de Beatrixstraat door de bloemist is dat dan de fietsen niet steeds voor de winkelpui worden geparkeerd

Reactie bewoner: voorstel is toch om eenduidige rotondes te krijgen binnen Den Helder waarbij alle fietsers gewoon voorrang hebben.

 • Presentatie plattegrond uitvoeringsfase stationslocatie door Ferdinand Vreugdendeel ( directeur Zeestad)

Er wordt duidelijk gemaakt dat dit proces d.m.v. participatie tot stand is gekomen. Uit de bijeenkomsten zijn er 3 hoofdpunten naar voren gekomen voor de uitvoering. Maritieme sfeer, groene omgeving en de auto is te gast.

Men probeert de samenhang in de stad weer te creëren. Het station moet onderdeel worden van de stad.

Reactie: voorzitter mw. Hamerslag vraagt of er rekening wort gehouden met de  fietsers die oversteken omdat deze in de oude situatie eigenlijk wat aan hun lot werden overgelaten .

Antwoord: dat zal in de nieuwe situatie duidelijker worden. Dat wordt bv gedaan door de Beatrixstraat door te trekken tot de watertoren. De auto zal op een rustiger manier worden gedwongen om door het gebied te gaan ( bv door drempels en smallere doorgangen voor de auto’s )

Reactie: Job vraagt zich af of er zichtbare snelheid belemmerende maatregelen zijn zoals borden etc. Daar waar de politie kan optreden op snelheidsovertredingen.

Reactie: …….er zou een duidelijke maritieme uitstraling zijn. De art-fashion ziet er mooi uit, maar de werkelijkheid is anders doordat die bomen vaker kaal zijn dan groen. De opdracht van de burgers ziet men niet terug op deze presentatie.

Antwoord: er komen maritieme beelden/attributen (fossielen, zeesterren etc.)op de plaats van de muurtjes. De Jutter heeft nog geen plaats, deze staat in opslag en is eigenaar van de ondernemersvereniging.

Dhr Veen WSDH deze zou perfect staan op de Dijk
Ractie mw Hamerslag  Hoopt dat dit wel in samenspraak met de burgers gaat en dat de jutter behouden blijft voor deze wijk, we zijn zoveel hoofden zoveel zinnen ook al ‘kwijt’geaakt.

Reactie: is er iets te vertellen over verlichting en/of waterornamenten?
Antwoord: nee, nog niet

Er komen ook nog meer “lopende” beelden aan de noordzijde bij.

Reactie bewoner: voor elektrische fietsen zijn de kopjes in de weg niet goed, ik hoop dat dit aangepast gaat worden.

Reactie bewoner: wat gebeurd er met de vrijgekomen plek van de taxi’s aan de Boerhavenstraat?
Antwoord: plangebied is vastgelegd. Met het plein gebeurd er op dit moment niks. Er kan door de bewoners een plan bij de gemeente worden ingediend. De fietsenstalling blijft, afgezien van bestrating, ongewijzigd.

ProRail doet, omdat er voor de NS geen uitbreiding is, geen investering.

Willem de Koning….neemt het deel van de situatie tijdens de werkzaamheden de presentatie over. De auto’s worden duidelijk tijdens de verbouwing van de fietsers gescheiden.

Reactie bewoner: er zijn geen duidelijke wegbewijzeringborden voor fietsers.

Antwoord: er wordt nu wel gekozen om de fietsers bewust te maken om tijdens de verbouwing door dit gebied te lopen. Voor de fietsers zullen er extra borden komen. Het blijft de grootste uitdaging de routing is terug te vinden op de website.     

Reactie bewoner: het type weg wat er nu ligt is niet verboden voor de fietsers.

Fase 2: in deze lange fase is er een groot stuk terrein afgesloten voor alle verkeer, incl. voetgangers en fietsers.
Fase 3: wordt ook s ’nachts gewerkt om Connexion niet teveel overdag te belasten.
Fase 4: fasegewijs wordt er weer verder gewerkt voor aansluiting alle wegdelen in dit gebied. Ook dan zal ook s ‘nachts worden gewerkt.

Reactie bewoner: Dirk: in de fase wanneer hekwerken zijn geplaatst, zijn de hulpdiensten wel toegankelijk?
Antwoord: ja, dat is gecommuniceerd.

Reactie bewoner: Annelies, komen er tijdelijke rekken voor geparkeerde  fietsers?

Antwoord: dat is nu lastig

Reactie bewoner: als voetganger is het gedeelte vanaf de fietsenstalling naar het station moeilijk te bereiken. Zeker met een rollator of rolstoel, graag groter maken.
Antwoord: dit zal worden meegenomen.

Reactie bewoner: Cees, hoe zit het met de fietsersexamen in mei?
Antwoord: dan zijn we in fase 4 en klaar voor de fietser.

Reactie: mw. Hamerslag, situatie afslag Basstraat?
Antwoord: dit valt buiten het werkgebied. Daar veranderd niks aan. De auto’s kunnen bij de Beatrixstraat nog om.

Reactie bewoner: Cees, kun je als autorijden vanaf de HEMA rechtsaf slaan?
Antwoord: nee

 1. Woningstichting Den Helder

Henk van de Veen (stafmedewerker woningstichting) geeft antwoord op 2 deelvragen

 • Hoe staat het met de sociale woningbouw?
 • Houdt de woningstichting cq Den Helder zich aan de verplichting van het aantal % van de woningbouw wat moet worden teruggebouwd?

In de binnenstad binnen de linie ligt de opdracht de stijl terug te brengen zoals het was en de huren gaan hierdoor niet omhoog. Indien men zonnepanelen wilt, dan is het bij bijv. 10 plaatsen, 6 betalen. Dit is een regeling die de woningstichting met Ecorus heeft afgesproken.

In een berekening laat Henk zien dat de woningstichting zich ruimschoots houdt aan de sociale verplichting. Voorbeeld is dat het aantal woningen zonder huursubsidie onder de 1000 ligt, van de 10200 woningen in Den helder. Ook heeft de woningstichting tot doel om in de binnenstad gemengd publiek te krijgen voor de woningen. Vandaar dat er verschillende woningen met prijzen worden aangeboden in de binnenstad.

Reactie bewoner: zijn er nog wachtlijsten?

Antwoord: mensen die haast hebben krijgen snel een woning, maar met speciale wensen duurt het langer. In Den Helder valt het mee.

 • Hoe zit het met de ontwikkelingen van de stadshart en -park?

We willen ons vasthouden aan het oude plan, het herstellen van het stedelijk weefsel. Waarin je de oude gevels/panden weer terug ziet. Momenteel zijn we al aan een aantal panden in de binnenstad bezig.

Met betrekking tot halter Bellevue. Dit is in tegenstelling wat de media schrijft wel in ontwikkeling en zijn er gegadigden ( 540m2) voor.

Fase 1 van de 4 zal worden gebouwd op het huidige nieuwe parkeerterrein (achter Mc Donalds?  Daar beginnen we eind mei te bouwen met 6 woningen.

De huidige verkeerssituatie is tijdelijk vanwege de verbouwing (net zoals stationslocatie). Het Anton Pieckplein zal ook worden meegenomen in het plan, er zijn al vergaande gesprekken met de Aldi.

Reactie mw Hamerslag: wanneer is ongeveer het A. Pieckplein gereed?

Antwoord door C Assorgia: het hele plein ongeveer eind 2017.

Op het oude kanonnenplein zal weer bebouwd worden. Op de begane grond komt 260m2 droge horeca met daarboven 15 appartementen in sociale huur. Het beeld van de kanonnen komt niet terug.

Molenplein wordt verdeel in 3 fases. Fase 1 is Keizersgracht, fase 2 nog niet gestart en fase 3 wordt wonen met zorg. Verder neemt dhr van de Veen, middels de presentatie, de aanwezigen mee in de huidige stand van zaken van de inmiddels gerealiseerde pand- en gevelrenovatie in de winkelstraten van de binnenstad.

Er is in totaal meer dan 10.000 m2 winkelgebied ingeleverd/gesaneerd. Er zal tegen 20.000 m2 minder winkels zijn. Dit in tegenstelling wat de bewoners zeggen dat er steeds meer winkels worden gebouwd.

Toekomstplannen woningbouw/Zeestad/gemeente:

 • Meer wonen in de binnenstad
 • Horeca wil zelf naar Willemsoord ( geb 51)
 • Terugkomst Ankerparkbrug richting de schouwburg( wens)
 • ( mogelijk gaat de glazen stolp met het Vikingschip op WO ook weg)

Reactie mw Hamerslag: wat gebeurd er met de coffeeshops? Uit het leefbaarheidsonderzoek is gekomen dat men deze niet in het huidige woongebied wil hebben.

Antwoord door S Broersma: verplaatsing gaat eerst via de raad, nog onbekend wanneer.

Taak woningstichting mbt de transformatie Koningstraat naar wonen gaat via de WOM ( wijk ontwikkelingsmaatschappij). Dit plan/voorstel zal ook naar de raad gaan (wens is met Zeestad).

Reactie bewoner: is het de bedoeling dat alle horeca uit de Koningstraat verdwijnt?

Antwoord: nee, er zal ergens nog wel een café blijven.

Verder zal er:

 • gekeken worden naar de parkeerplaats (100 plaatsen) op het parkeerdek (2e verd) VOMAR om deze te gebruiken voor de gemeente/bewoners.
 • de invulling lege winkelpanden
 • de ‘lopende’ beelden in de Beatrixstraat zullen van onderaf belicht worden.
 • De “Jutter” mogelijk op de dijk

Reactie mw Hamerslag: zijn 3-D tekeningen op de dijk mogelijk?

Antwoord: ga in gesprek met Rijkswaterstaat, want deze heeft hier het zeggenschap

Verder graag tot ziens in de projectwinkel Beatrixstraat.

 1. Presentatie Jogg

Tanja Itens geeft de stand van zaken van Jogg. In Den Helder is een pilot gestart met 5 scholen mbt drinkwatercampagne. Ook wil het Jogg invloed hebben op de avondvierdaagse. Dit is tot op heden een groot snoepfestijn. Samenwerking Jogg is nu ook uitgegroeid tot samenwerking met Jorina Baars ( zij wil vanuit haar beroep ook meer invloed geven op de gezonde leefstijl jongeren dmv oa workshops en begeleiding) en Freaky People ( besteden aandacht aan beweging en gezonde voeding). Verdere informatie zal ook digitaal aan te leveren zijn via de website van WPSBDL.    

 1. Te gast in buurthuis de Overzet

Cor Theunissen: we zijn bezig om een druk en goed gevuld buurthuis te worden. Er komen steeds meer knutselclubjes op de woensdagmiddag. We willen ook aansluiten op de pilots koken die inmiddels in de Kraaiennest en de Boerderij zijn. Eenzaamheid trajecten zijn ook onder de aandacht van de Overzet. De Overzet zoekt nog bestuurders uit de directe buurt/omgeving Vogelwijk.

 1. Buurtnieuws

Andries Pruiksma:  er worden binnenkort ( jan/feb) op het Vinkenterrein bomen gepland. Dit heeft enige vertraging opgelopen.
Netty Kolsteeg: ontmoeting in het Groen is 2e geworden van Nederland. Dit door de thema met compostbakken.

 1. Deelnemers

Reactie bewoner: is er iets bekend over de molen op het Vinkenterrein?
Antwoord Andries: er is wel behoefte aan. Maar er zijn momenteel gesprekken betreft een combinatie Vinkenterrein/stadhuis waarvan elektra opgewekt door de molen. Verder is er nog geen nieuws/ontwikkeling.

Annelies Stins( de Weering en MEE): kantoor is verhuisd naar gezondheidscentrum Bernhardplein ( met Vrijwaard en GGD, fysio en andere). De Weering zit op de 1e verdieping.

Cor Bijpost: er is een meetlint neergelegd op de hoek Schapendijkje. Wat is de betekenis hiervan?
Antwoord: Simon Broersma gaat contact opnemen het betreft de snelheid aldaar.

Kees Bazen: Ook VVN heeft klachten gehad omtrent de snelheid van bestuurders rond hoek Schapendijkje.

Mw Hamerslag: de BuurtPreventieApp is nu over heel Den Helder uitgerold. Ook in Julianadorp is nu 1 groep ingestapt. Tuindorp Oost is van 16 inbraken teruggebracht naar 6 inbraken. 14 februari is er een presentatiebijeenkomst in de Boerderij de Schooten.

 1. Sluiting

Eventuele presentaties zijn bij ons op te vragen via email: wijkplatformsbdl@gmail.com

Download hier het verslag in pdf:Verslag Wijkplatform SBDL 24 januari 2017

Audio & Verslag Wijkplatform SBDL 14 december 2016

Voorzitter Sylvia Hamerslag

14 december 2016
Locatie:   de Jutter
Aanvang: 19.30 uur

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Gesprek verslag van 26 oktober
 5. Bespreking advies VVN iz kruising Ruyghweg/Fabrieksgracht
  Met medewerking van een verkeersdeskundige van de Politie
 6. Presentatie HERO Haak
 7. Presentatie FREAKY PEOPLE
 8. Update BuurtPreventieApp
 9. Buurtnieuws
  vast agendapunt voor de Buurthuizen en Belangenverenigingen
 10. Rondje deelnemers
 11. Sluiting

Audio opname klik op de  button:Deel 1 & 2

In download vindt u de vergaderPresentatie: WPF PowerPoint 14 december 2016 De Jutter

*Verslag Wijkplatform Stad Binnen de Linie 14 december 2016*

Woensdag 14 december 2016                                   Locatie: buurtvereniging de Jutter

            Voorzitter: Sylvia Hamerslag

Agenda

 1. Opening

De voorzitter Mvr. Hamerslag  opent de vergadering en heet iedereen welkom in buurthuis de Beuk. De volgende bijeenkomst is op 24 januari in buurthuis de Overzet.

 1. Mededelingen
 • Er zijn veel afmeldingen. 8 weken geleden stond deze bijeenkomst op de gemeente-agenda. Nu stond afgelopen week is er tevens op de gemeenteagenda een bijeenkomst van het armoede-beleid op en bijeenkomst van herinrichting stationslocatie bijgekomen, vindt zij een iets wat slechte communicatie
 • Vorige week heeft in de krant een stuk gestaan over buurthuizen. Dit naar

aanleiding van een oproep van buurthuis de Overzet. “hoe krijg je mensen naar het buurthuis”. De krant heeft dit geïnterpreteerd als zijnde een leeglooop bij de buurthuizen. Hierbij kwam vervolgens de vraag of er nog wel behoefte is aan een buurthuis. Dit geeft een verkeerde beeldvorming. WPSBDL is hier verbolgen over omdat er diverse buurthuizen zijn die juist wel goed lopen en zeer nuttig zijn voor de lokale omgeving.

 • Binnenkort wordt ook de wethouder uitgenodigd betreft het armoedebeleid. Voor 1 januari kunnen de inwoners hierover bij de gemeente nog input leveren.
 • De oversteekplaats op de Ruyhgweg is inmiddels een feit geworden. Met dank aan de bewoners, fietsenbond en de scholen in omgeving. Dit is een mooi voorbeeld van participatie. Dank vanuit de voorzitter mevr Hamerslag.
 1. Vaststellen agenda

Agenda wordt vastgesteld. Andy van der Heijden wil graag bij agendapunt 10 een toevoeging doen betreft Den Helderagenda.

 1. Gesprek verslag van 26 oktober

Er was nog geen gesprekverslag opgemaakt. Deze volgt medio januari.

 1. Bespreking advies VVN iz kruising Ruyghweg/Fabrieksgracht
  Met medewerking van een verkeersdeskundige van de Politie

WPSBDL heeft met de gemeente en een grote delegatie verkeerszaken aan tafel gezeten. Het nieuwe voorstel omtrent het “afsluiten” van de fietssluis werd besproken.  De inmiddels genomen maatregelen zijn attentielampen, haaientanden en een aanpassing van wegmarkering. Volgende ingrepen zijn  zouden zijn o.a.  voorsorteervak voor verkeer komend vanaf Fabrieksgracht. Voorstel vanuit WPSBDL is om de zichtlijnen te verplaatsen of beter te krijgen. Voordeel is dat je dan het verkeer komende vanuit de Fabrieksgracht  vanaf de Ruygweg/Marinehaven eerder ziet. De vraag is nog waarom de gemeente vast blijft houden aan deze constructie.

Reactie:

Cees Bazen: het plaatsen van verkeerslichten geeft oponthoud en is een dure oplossing. Het gaat hier tenslotte om het gedrag van alle verkeersdeelnemers. Vooral de fietsers steken momenteel niet de hand uit. Verkeerstechnisch verdiend heeft deze situatie niet de schoonheidsprijs maar is zo veilig als mogelijk ingericht. Een feit is dat het aantal ongevallen nu minder zijn dan in het verleden. Qua aantal is minder, onbekend is nog de ernst van die ongevallen.

Ruud Kunzel, verkeerskundige/adviseur politie NHN:

 • In eerste aanleg is er gekeken of een rotonde mogelijk was. Maar door ruimtegebrek (woningen) was dit niet mogelijk.

Reactie bewoner aan het kruispunt:

De bewoner heeft de gemeente zijn hoekwoning voor woz-waarde aangeboden aan de gemeente. Er is een tekening toegevoegd met als doel aan te geven dat indien deze woning weg wordt gehaald, er meer ruimte ontstaat. Hij heeft echter geen enkele reactie van de gemeente ontvangen.

 • de gemeente zal dan een woning moeten kopen en een rotonde moeten aanleggen. Dit zou een dure oplossing zijn. Mogelijk is dit een oorzaak vanwege uitblijven van reactie.

De psychologie achter deze mogelijke oplossing is dat op deze wijze de fietser zo lang mogelijk in de bocht blijft fietsen en indien hij/zij de Ruygweg op wil gaan dan wel zijn/haar hand moet uitsteken. Dit geeft de automobilist op de Ruygweg meer tijd en zicht op de fietser om te weten wat deze daadwerkelijk wil. De automobilist wordt gedwongen zijn snelheid te moeten minderen.

Extra ingreep is dat op de afgesloten fietssluis een dicht obstakel (klein bossage) wordt gezet waardoor het zicht van de automobilist voor de fietser wordt weggenomen. Ook hierdoor zal de snelheid van de automobilist afnemen.

In het midden van de bocht naar de Fabrieksgracht worden de lijnen opgehoogd (betonruggen).

Reactie:

Job Roggeveen: waarom is de situatie met plateaus zoals in Callantsoog niet overgenomen?

 • rood wordt in principe niet gebruikt op situaties waar voorrangsregels is geregeld.

Reacties:

Ronald:  er wordt voortdurend gesproken over de psychologie van de verkeersdeelnemer, maar de fietser vanuit de Fabrieksgracht heeft nog steeds een dilemma betreft oversteken van deze weg alsmede de weg vervolgen naar de Ruyghweg. Voorsorteren om linksaf te gaan of rechts houden en doorrijden totdat het zicht er beter is. Hij zal zoals nu eerder het voetpad volgen of rechtdoor gaan tegen het verkeer in.

Mevr Hamerslag: er is tevens een voorstel gedaan om op de Fabrieksgracht 2 fiestpaden aan (weerszijde) aan te leggen.

 • na een half uur onopvallend posten bleek dat 50 % via de stoep gaat of tegen het verkeer in en 50% kiest de goede weg.

Cees Bazen: het blijft gedrag en daar moeten we de kinderen al vroeg op attenderen.

Mevr Hamerslag: de ANWB heeft toch ook als, voor deze,  onafhankelijke organisatie gezegd dat dit een gevaarlijke situatie is. (SBS 6 programma)

 • vreemd genoeg is dat er voor dit programma nooit de politie met verkeersdeskundige erbij wordt gehaald.

Nel Dol: wat zou de ideale situatie hier zijn?

 • een rotonde.
 1. Presentatie HERO Haak

Bertus Kramer, uitvinder van de HERO-haken geeft een presentatie over een goede en betaalbare keuze om het plastic afval in te zamelen bij gebrek aan ruimte voor extra afvalbakken. Deze haken kunnen aan de lantaarnpalen of achter op de plaats worden bevestigd. De voor plastic bedoelde afvalzakken kunnen hieraan worden gehangen. Deze worden door de HVC opgehaald. Dit is een bijdrage voor een betere en schonere wereld. Om bij te dragen zullen we bij onszelf moeten beginnen. Het is een goedkope oplossing en het moet een bewustwording worden.

Reactie:

Mevr. Hamerslag: in een kleine woning met een kleine binnenplaats is het houden/ bewaren van plastic afval ondraagelijk door de stank.

Job Roggeveen en Marinus Vermooten: allebei geven aan dat ook veel afval in de zee wordt gedumpd een daar ook naar gekeken mag worden.

 • wij zijn Den Helder en we zullen zelf bij moeten dragen zodat we straks niet voor extra kosten staan door de HVC.

Cor Bijpost: hoe zit het met de zakken aan de palen waar de honden, vogels en katten aan zitten?

 • het afval zal ook eerst moeten afgespoeld en er mag geen voedsel in. De kosten voor een HERO-haak kost ongeveer 3 euro per 2.5 huishouding. Hij heeft ook een zak ontwikkeld waarin dit afval gedaan kan worden.
 1. Presentatie FREAKY PEOPLE

Andy van der Heijden: Freaky People is een stichting met een AMBI status voor kinderen en jong volwassenen die niet de mogelijkheden en middelen hebben om mee te doen aan reguliere aanbod van sport, kunst en andere recreatie. Voorbeelden Obesitas, game-verslaafden, autistisch, etc. Samenwerking met opvoedpoli, Scholen aan Zee, Triade, etc. De financien komen van subsidies, donaties en fondsen. Andy doet dit samen met andere bestuursleden en vrijwilligers zoals Hendrik Verhoeven, Jolanda van de Bergh, Richard Pronk en Isabelle van Oudenaarden en jeugd sportfonds. Ook zijn er een aantal ambasadeurs voor deze stichting actief.

Reactie:

Nel Dol: hoe kom je bij deze stichting qua aanmelding?

 • dat kan via verschillende wegen via Obesitas, Opvoedplolie, Parlan, etc. maar ook via de website. Vooraf wordt iemand beoordeeld in hoeverre het kind ervoor staat en dan wordt er gekeken welk programma hij/zij gaat volgen.
 1. Update BuurtPreventieApp

Mevr Hamerslag geeft een update van het burgerinitiatief, de buurt preventie-app. Stad binnen de Linie. Vanwege de grote vraag is het nu Buurtpreventieapp Den Helder geworden zodat er meerdere wijken in Den Helder zich kunnen aansluiten. Dit initiatief is in samenwerking met gemeente en politie. De website is hiervoor ook aangepast. Momenteel is Tuindorp-oost dekkend, west 3 groepen en de Schooten is ook in een razend tempo aan het groeien. Sluisdijkbuurt begint nu ook. Landelijk is bewezen dat, door het bekendmaken middels borden en stickers van een buurtpreventie-app, het een preventieve werking heeft. De politie heeft aangegeven dat Tuindorp van 16 inbraken gezakt is naar 6 inbraken. De wens van de gemeente is uitgesproken om gedurende de tijd wat terughoudend te worden in het plaatsen borden niet op elke hoek van de straat een bord). De raamstickers hebben ook een betere preventieve werking.

Reactie:

Nel Dol: wat is de functie van de regiegroep precies?

 • Indien er een bijzonderheid in een wijk speelt kan de regiegroep van bedoelde wijk dit in de app naar iedereen uitzetten. Andersom is het zo dat iedereen individueel een actie naar 112 mag doorspelen. Dat hoeft niet naar de beheerder van de regiegroep.
 1. Buurtnieuws

Jop Roggeveen: de nieuwe wethouder Odd Wagner geeft aan grote plannen te hebben met de Visbuurt.  De Maranathakerk is weer open. Jop zelf is bezig met woonerven te laten maken ivm overlast fietsers tussen de huisjes door. Er is een enquête gehouden over de kleur ( oranje, groen of blauw) te bepalen voor de voetbalkooi. 

 1. Rondje deelnemers

Andy: 7 nov is er eerder aangegeven dat iedere buurtvereniging zelf haar activiteiten kan plaatsen op Den Helder Agenda. Men krijgt hiervoor een eigen wachtwoord(gratis). Het bereik van de website is inmiddels zeer groot. Ook op de website van het wijkplatform zijn door deze agenda de activiteiten van Stad binnen de Linie inzichtelijk (eigen wijkagenda).

Netty Kolsteeg: de gemeente Den Helder heeft bezoek gehad van regionaal kantoor Kern met Pit geweest. We hopen hoge ogen te gooien voor Ontmoeting in te Groen .

Cor Bijpost: het nieuwe gedeelte van de Theodorus Rijkersstraat is een “racebaan” geworden. Graag wat aandacht hiervoor.         

 1. Sluiting

Eventuele presentaties zijn bij ons op te vragen via email: wijkplatformsbdl@gmail.com

Download hier het verslag in pdf:
Verslag wijkplatform SBDL 14 december 2016

Audio & Verslag Wijkplatform SBDL 26 oktober 2016

Voorzitter Sylvia Hamerslag

26 oktober 2016
Locatie:    Buurthuis De BEUK
Aanvang: 19.30 uur

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen agenda
4. Gesprek verslag van 13 september jl.
5. Update Vinkenterrein
6. Update Walkanten Helders kanaal
7. Veiligheid (zowel op internet als in en om het huis)
8. Vriendenhuis GGZ
9. Te gast in Buurthuis de Beuk
10. Buurtnieuws
vast agendapunt voor de Buurthuizen en Belangenverenigingen
11. Rondje deelnemers
12. Sluiting

Audio opname klik op de YouTube:GELUID BEGINT OP 17 MINUTEN!!! excuses

In download vindt u de vergaderPresentatie: WPF PowerPoint 26 oktober 2016 De Jutter

*Verslag Wijkplatform Stad Binnen de Linie 26 oktober 2016*

Woensdag 26 oktober 2016                                        Locatie: Buurthuis de Beuk

Voorzitter:   Sylvia Hamerslag

Agenda

 1. Opening

De voorzitter Mvr. Hamerslag  opent de vergadering en heet iedereen welkom in buurthuis de Beuk. Er zijn wat afmeldingen. Mogelijk door meerdere bijeenkomsten van o.a. Buurtcollectief vanuit de gemeente, Triade bijeenkomst “Afgestoft”, etc. Er zal ook ditmaal een geluidsopname zijn en een verslag wordt opgemaakt zodat de afwezigen het nog kunnen nalezen. Als extra wordt benoemd dat de website WPSBDL, waarop ook alle nieuws en feitjes worden benoemd en een heel groot bereik heeft.

De volgende bijeenkomst zal zijn op 14 december in buurthuis vereniging De Jutter.

 1. Mededelingen

Jop Roggeveen: er komt vanuit de oude kerk een cultureel programma in de vorm van een concert. Dit onder begeleiding van een orgel. Laatste bijeenkomst telde ongeveer 100 man, dus vol is vol. Van dit concert zijn ook folders van (ook digitaal).

Mvr. Hamerslag: er is een samenwerking tussen WPFSBDL, buurtcollectief en Den Helder Agenda. Iedere vereniging of club kan op deze agenda zijn/haar eigen activiteiten of evenementen in plaatsen. Hoe? Er wordt een work-shop gehouden op 7 nov. Zie hiervoor www.denhelderagenda.nl.

Mvr Hamerslag: Update: er stond in de krant een artikel over VVN betreft de Ruyghweg. De regiegroep heeft nog steeds geen rapport van de uitkomst van het onderzoek ontvangen. Het advies zou spreken over een afsluiting van het fietssluis waarna de fietser om de “druppel” heen moet en gedwongen wordt de hand uit te steken, opdat het overig verkeer dit goed zal opmerken.  Nadeel is dat het verkeer vanuit de Fabrieksgracht, welk linksaf de Ruyghweg op gaat, een ruime bocht moet nemen en vervolgens in een versmalling de Ruyghweg op moet. Hierdoor kan de fietser die ook de Ruyghweg op gaat, door dit verkeer in gevaar worden gebracht. Uit veiligheidsoverweging vindt mvr Hamerslag dit advies niet volledig. Advies vanuit de WPSBL was dat de druppel geheel wordt weggehaald. Mvr Hamerslag gaat hierover nog graag met de gemeente in gesprek.

Reactie:
Cees Bazen, VVN: VVN herkent de situatie. In de nieuwe situatie waarin de sluis “dicht” is, dwing je de fietsers met de bocht mee te gaan naar links. En als deze rechtsaf moet zal hij/zijn gedwongen worden de hand uit te steken. De huidige lampjes in de weg leiden wel af. Doel was om de veranderde situatie aan te duiden. Aanleiding van de gehele verandering is dat de snelheid van het verkeer welk de Ruyghweg op reed, te hard was. Er gebeurde teveel ongevallen.

Reactie:

Dirk Pastoor: laten we vooral niet de fietser vergeten die vanaf de Fabrieksgracht komt en linksaf wil. Dit is zeer verwarrend en allen gaan op verschillende wijze naar links ( schuin, via voetpad, rechtdoor op fietspad, etc). Voorstel is nog steeds een rotonde. Dit kan niet meer vanwege de ruimte die er niet is. Voorstel is ook dat iedere fietser in de binnenstad standaard voorrang heeft. De rotondes zouden eenduidig moeten zijn.

Reactie:
Cees Bazen: de fietsers zouden vanaf de Fabrieksgracht naar de Ruyghweg, op de Fabrieksgracht meer moeten voorsorteren. Het probleem is het gedrag van alle verkeersdeelnemers.

Mvr Hamerslag: als het Vinkenterrein klaar is zal er gekeken worden naar fietsstroken aan beide zijden van de Fabrieksgracht.

 1. Vaststellen agenda

Wordt vastgesteld waarin punt 4 en 5 worden omgedraaid.

 1. Gesprek verslag van 13 september

Geen op- of aanmerkingen.

 1. Update Vinkenterrein

Zie agendapunt 6

 1. Update Walkanten Helders kanaal

Thomas Rus en Arjan Braak geven een update van de walkanten en Vinkenterrein.

5 juli is hier in het WPF besproken hoe de walkanten worden opgeknapt. Er zou 800 a 900 meter kades worden gemaakt en het project onderzoekfase zou worden opgestart. Er zijn ook gesprekken geweest met Hoogheemraadschap. Zij beheren als het “natte” deel binnen Den Helder en zijn ook verantwoordelijk voor de kwaliteit van de bodem. Hier wordt momenteel een onderzoek naar gedaan mbt verontreiniging. Door dit onderzoek zal het project van de onderzoekfase tijdelijk worden opgeschort. Indien het water gesaneerd moet worden, zal het langer duren voordat het project wordt opgestart. Onderzoek van Hoogheemraadschap zal ongeveer tot maart 2016 duren.

Reactie:Jop Roggeveen: wordt er alleen gekeken naar biologische verontreiniging of ook andere?

Thomas: nee, er wordt gekeken naar een verontreiniging in de breedste zin van het woord.

Reactie: Janneke Kostelijk: heeft het wachten hierdoor op bouwen van kades ook financiële consequenties?

Thomas: nee er zijn nog geen financiële consequenties.

Thomas geeft aan dat het wel vervelend is te wachten op het bouwen van de kades. Temeer omdat men er al lang op wacht, maar beter goed onderzoek vooraf dan achteraf halverwege alles, door bijvoorbeeld verontreiniging, een halt toe te roepen.

Vinkenterrein:De sanering was opgedeeld in 2 fases. 1e fase is bijna afgerond (kant aan de Fabrieksgracht). De 2e fase wordt nu aan gewerkt . De indeling van het terrein is nog onbepaald. Een gedeelte zal als parkeerterrein worden gebruikt. Ook wordt er middels participatie een speelterrein gerealiseerd. (medio okt zal dit worden afgerond). Sanering moet in 2016 zijn afgerond en terrein ingezaaid.

Betreft het speelterrein zijn middels participatie 3 ontwerpen gemaakt en zal via scholen worden gepresenteerd waarna er een keuze zal worden gemaakt door de kinderen. De volwassenen kunnen uit de ontwerpen op dinsdag 1 nov om 19.30 in het buurthuis een keuze kunnen maken.

Reactie:

Janneke Kostelijk: geeft aan dat het zeer belangrijk is om de kinderen een keuze te laten maken. Uit ervaring is gebleken dat dit zeer goed heeft uitgepakt in andere projecten.

 1. Veiligheid (zowel op internet als in en om het huis)

Gabie Engelsen van VVH gemeente Den Helder doet een verslag van het Veilgheid popup-huis in de prinsenstraat in de binnenstad. Dit had als doel 2 thema’s te presenteren aan politie, burgers en scholen. Mensenhandel en Hennep. Er waren hiervoor speciaal kamers voor ingericht. Deze presentatie was zeer succesvol. Wat opviel is dat het veel discussie opwierp. Melden van illegale plantages wordt niet gauw gedaan, maar opruimen wordt door omwonenden erg gewaardeerd. Bij het vinden van een illegale plantage wordt het pand 3 mnd gesloten. Door de uitleg van wat de gevaren zijn eventueel oa brandgevaar etc dit met zich meebrengt, werden de mensen toch meer getriggerd om wel meldingen te doen via “meldt misdaad annoniem”.  Een ander voorbeeld was mensenhandel waarbij een vrouw werd uitgebuit doordat ze 600 euro p/m betaalde voor een kamer van 2 ½  bij 3 meter. Het doel  van het PopUp Huis was bewustwording van deze praktijken die dus ook in Den Helder plaats vindt.

Tevens werden zaken als contactloos pinnen aangebracht. Gevaarlijk is dat men, vooral bij grote drukke plaatsen (Zwarte markt), mensen rondlopen die mobiele kastjes meedragen waarbij de pinpasjes onzichtbaar worden gescand. Let hiervoor op!

Let ook op open (free)wifi-code invoeren op je laptop. Deze zijn vaak via papiertjes aan een wand in bars, restaurants, etc te vinden. Maar blijken vaak in handen van criminelen. Zij kunnen dan automatisch ook op jouw laptop. Vraag gewoon aan bijvoorbeeld de ober of werknemer wat de code van free wifi is.

Tip is om terug te kijken op uitzending gemist op BNN. Daar zijn deze zaken aan bod gekomen.

Pauze: voor de pauze geeft de voorzitter mvr Hamerslag aan dat wijkmanager M vd Maas de stad Den Helder zal verlaten in ruil voor een andere functie. Er wordt een dankwoord vanuit WPSBL uitgesproken en een presentje gegeven.

 1. Vriendenhuis GGZ

Luuc en Angela (werknemer GGZ)geven een presentatie van het vriend GGZ, een onafhankelijke organisatie. Per 1 aug 2016 zijn zij te vinden op de drs Bijlweg in Den Helder.

Luuc Bijlma is vrijwilliger bij deze organisatie en ervaringsdeskundige. Zij proberen door de ervaring mensen/cliënten op weg te helpen weer in de maatschappij te functioneren. Zoals weer het opzoeken van praatgroepen, financiën, dagbesteding, etc. Dit gaat om cliënten met als achtergrond zeden, psychiatrische storing(zorg) of sociale beperking. Sinds 16 september is vriend GGZ een coöperatie geworden en verdeeld over meerdere plaatsen tot aan Lisse.

Werkwijze is individueel en hersteld gericht (maatwerk). De jongste bewoner van het vriendenhuis is 20 jaar en de oudste is 48 jaar. Het vriendenhuis zoekt nog inventarisatie. Zie voor meer informatie ook www.vriendggz.nl

Reacties:

Andries Pruiksma: geeft een voorbeeld aan dat eerdere een onderwerp besproken is over een vrouw die geen verdere hulp meer kon krijgen en op tijd medicatie behoefde ervoor gekozen had zich van het leven te beroven. Is deze organisatie een aanwinst voor mensen zoals dit voorbeeld mbt voorzien van medicatie?

 • Angela geeft aan dat het geen behandelcentra is als het gaat om uitdelen van medicatie. Wat wel gedaan wordt is de controle op inname van medicatie voor hen die daar behoefte aan hebben.

Andries Pruiksma: hoe groot is de groep van hulpbehoevende voor deze locatie? En zijn er vergelijkbare instanties in Den Helder?

 • Ongeveer 700 a 800 mensen in Den Helder zouden geschikt zijn en hiervoor in aanmerking te komen. Vergelijkbare instanties zijn DNO doen, Leger de Heils, de Hoofdzaak.

Dirk Pastoor: geeft aan dat de groep verslavingszorg binnen DH nog steeds een zorg is en hoopt dat deze organisatie hierin ook wat kan betekenen. Ook de media spreekt de laatste tijd over “verwarde” personen. Hij is blij dat deze organisatie de energie en vooral de tijd heeft om deze mensen aan te horen ipv af te doen met een medicatie.

Martin van de Maas: tip: in Den Helder is een winkel, “ de Uitdaging”, waar mogelijk veel inventarisatie te verkrijgen is.

 1. Te gast in Buurthuis de Beuk

Frank ……. Secretaris van buurthuis de Beuk. Buurvereniging Piet Hein is de vereniging die hier actief is. Er is een clubblad die 2 x per jaar uitkomt in de buurt en voor de leden. Hierin staan diverse activiteiten zoals bingo, jeugd-darten, etc. Leden kunnen ook met korting uitjes mee zoals tripjes naar de Efteling. Binnen nu en 10 jaar wil de buurthuis tevens mensen met een achterstand of beperking kunnen opvangen door vrijwilligers. Vrijwilligers overdag  zijn vandaag de dag moeilijk te krijgen. Ook projectgroep de Beuk is opgericht om te kijken of de Beuk financiën kan vinden voor onderhoud van het pand zelf.

Reacties:
Dirk pastoor:  is papierinzameling door de vereniging een optie voor extra inkomsten?

 • Papierinzameling is toegezegd aan HVC. Het papier wordt gewogen en de kiloprijs is ongeveer 3.5 ct per kilo.

Janneke Kostelijk: is het Oranjefond een optie?

 • Ook het Oranjefonds is inmiddels bijgesprongen mbt de speeltuin. Zo ook de NAM en wijkconvenant heeft bijgesprongen. De kosten gaan vooral zitten in het onderhoud voor het pand. Daar zijn de fondsen nog niet gevoelig voor.

Andries Pruiksma: tip, de overheid verwacht steeds meer van de buurten. De overheid kan middels een door het buurthuis ingediend plan, omkleed met een goed maatschappelijk onderwerp zoals bijvoorbeeld terugdringen eenzaamheid door koken, klaverjassen, etc, een financiële bijdrage leveren.

 1. Buurtnieuws

Job Roggeveen: de tienerkamer in de Maranathakerk  gaat weer draaien.

Andries Pruiksma: Zou graag ook in andere buurten bladkorven willen zien. De vraag is hoe dit aan te pakken.

Rondje deelnemers

Dhr. Kramer: Kondigt aan de volgende keer in het WPFSBDL een toelichting te geven over zijn uitvinding de ‘HeroHaak’

 1. Sluiting

 

Eventuele presentaties zijn bij ons op te vragen via email: wijkplatformsbdl@gmail.com

Download hier het verslag in pdf:
verslag wijkplatform SBDL 26 oktober 2016

Audio & Verslag Wijkplatform SBDL 13 september 2016

Voorzitter Sylvia Hamerslag

13 september 2016
Locatie:    Buurthuis De Viskom
Aanvang: 19.30 uur

Agenda

1. Opening
2. Mededelingen
oa, update Ruyghweg, Fietsoverlast Timorpark, VOP Ruyghweg
3. Vaststellen agenda
4. Gesprek verslag van 5 juli jl.

5. Afvalbakkenplan

6. Nieuw Perspectief
Het huidige beeld binnen onze gemeente van de openbare ruimte is gericht op veiligheid en functionaliteit. De ambitie is om hier meer kwaliteit aan toe te voegen. Met een andere manier van denken en werken wil de gemeente meer bereiken. Een aantal mooie buurt- en wijkinitiatieven laten zien dat dit kan. Denken vanuit inwoners, organisaties en mogelijkheden, een actief nieuw perspectief. Maatwerk per buurt of straat, wie doet wat en hoe houden we het met elkaar betaalbaar, aantrekkelijk om in te wonen, werken en
7. Verkeers ideeën Timorlaan/Huisduinerwegeven.

8. Te gast in buurthuis de Viskom

9. Buurtnieuws
vast agendapunt voor de Buurthuizen en Belangenverenigingen

10. Update verbouwing DNO doen

11. Rondje deelnemers

12. Sluiting

Audio opname klik op de YouTube:

In download vindt u de vergaderPresentatie :WPF 13 September 2016 buurthuis de Viskom

*Verslag Wijkplatform Stad Binnen de Linie 13 september 2016*

Agenda

 1. Opening

De voorzitter Mw. Hamerslag  opent de vergadering en heet iedereen welkom in buurthuis de Viskom. Volgende bijeenkomst is in buurthuis de Beuk op 26 okt.

 

 1. Mededelingen

De voorzitter vraagt de wijkmanager hoe de stand van zaken is betreft het onderzoek van de gemeente in zake het kruispunt Ruyhgweg. De afgesproken looptijd was 6 weken, maar inmiddels zijn we meerdere weken verder.

Wijkmanager M van der Maas:  de laatste bevindingen met VVN zijn 2 dagen geleden binnengekomen die nog besproken moeten worden. De afspraken zijn dat VVN gaat kijken naar alternatieven en deze worden besproken met de gemeente.

Wethouder J van Dongen: uiteraard worden de geluiden van de omwonenden meegenomen in de eventuele beslissingen komende uit het gehele onderzoek.

Grootste probleem is te hard aanrijden op het kruispunt waardoor je dan een slecht overzicht krijgt. Wachten is ook op het politierapport van het laatste ongeval, wat is de aanleiding geweest.
Mevr. Hamerslag geeft aan dit toch een wat lastig punt te vinden, want alleen uit te gaan van de van de aanrijdingen die gemeld zijn is niet voldoende, er zijn namelijk aanzienlijk veel bijna aanrijdingen.

Update Schapendijkje:

Uit de laatste bijeenkomst over het Schapendijkje zijn diverse punten naar voren  gekomen. Alle ideeën zijn van elkaar gehoord en besproken en dit heeft de gemeente verwerkt in een aantal ideeën. Over een aantal weken komen we weer bij elkaar voor welke vorderingen er zijn gemaakt vanuit de gemaakte afspraken.

Timorpark: hoe is de stand van zaken betreft het weghalen van het fietspad?

Wijkmanager M van der Maas: eerste punt: het zebrapad ter hoogte van de de Reigerstraat gaat heel snel komen. Betreft Timorpark gaat het minder snel omdat dit stedenbouwkundig problemen geeft.

(Er is wat verwarring of het nou gaat om een stukje fietspad of voetpad.)

Cor de Ridder van Indische buurt: kan de ingang vanTimorpark vanuit de Bankenstraat afgesloten worden?

Sylvia Hamerslag geeft aan dat we ons nu concentreren op het weghalen van het deel fietspad. Het gehele Timorpark is betreft de knelpunten besproken en er is eerder afgesproken dat alleen dit probleem eerst wordt aangepakt.

Reactie aanwezige: het hele park is een voetgangersgebied. Meer borden.

Sylvia Hamerslag: begrijpt het probleem maar grijpt terug naar het punt waarop het WPSBDL zich nu op concentreert. 

 1. Vaststellen agenda

Reactie aanwezige:

 • Kan de pauze eruit, ivm de warmte? Antwoordt, wordt naar gekeken.
 • Kan agendapunt 6 en 7 omgedraaid worden? Antwoord: ja
 1. Gesprek verslag van 5 juli 2016

Er zijn geen op- of aanmerkingen op het verslag van 5 juli 2016

 1. Afvalbakkenplan

Er wordt aangegeven welke bakken zijn verwijderd en wat de gevolgen ( vuil) zijn. Er is met de gemeente afgesproken dat er enkele worden teruggeplaatst. Er werd op de website expliciet vermeld dat de hondenpoepbakken/zakjes niet worden weggehaald. Dit gebeurde echter wel!

Wijkmanager M vander Maas: er zijn 2 fouten gemaakt:

 • Het was niet de bedoeling om hondenpoepstations weg te halen ( wordt hersteld)
 • Er is opdracht gegeven om bakken op specifieke plaatsen weg te halen, echter de aannemer heeft de opdracht verkeerd uitgevoerd.

Los van de fouten is dat er een groot aantal bakken zijn weggehaald.

Wethouder J van Dongen: er was al een actie bekend : Nederland schoon:. Dit was de eerste aanleiding voor aanpak van vuil en de communicatie naar bewoners. Naast de bakken is er helaas nog veel te veel vuil. Veel bakken betekent niet dat het schoner is. er is gekeken naar de bakken die gebruikt worden en welke niet. Daar zit de crux. De niet gebruikte weg en de andere niet, maar bijna alles ging weg. Dat was een fout. Er zal kritisch worden gekeken waar de bakken worden teruggeplaatst.

Reactie aanwezige: waar kunnen we de uitslagen van het onderzoek vinden?

Wethouder J van Dongen: er wordt een link gestuurd van het rapport.

Reactie aanwezige: overlast van meeuwen en Scholeksters ter hoogte van Julianaplein/Beatrixstraat. De bakken zijn na de markt te vol!

Antwoord wijkmanager van de Maas: helaas hebben we teveel meeuwen en afsluitbare bakken zijn in het algemeen smerig.

Reactie: handhaving toepassen op deponeren van vuil naast of rondom de bakken?

Wethouder J van Dongen: dat is lastig, we moeten elkaar erop aanspreken. Gelukkig worden er veel bakken geadopteerd waarmee men zelfredzaam wordt in opruimen en schoonhouden in en rondom de bak. Temeer omdat het benodigd materiaal ook wordt geleverd ( zakken en grijpers).

Ook op scholen wordt er meer educatie gegeven. Zelfs met een basisbedrag voor inzameling. Dit komt weer ten goede van een goed doel of school.

Wethouder J van Dongen: graag op een ander moment 1op 1 afstemmen of met de wij conciërge.

Helaas is het inderdaad bekend dat mensen bij elkaar vuil dumpen als het bij hen niet meer kan.

Sylvia Hamerslag:  hoe voorkomen we dit en wat kunnen we ertegen doen?

Antwoord wethouder J van Dongen: melden, dit gebeurd nog veel, graag melden. Dan kunnen we wat. Tijden van HVC station zijn verruimd.

Actie:

Er volgt een actie in de zaal met meerderde deelnemers Albertha Postma/Jasper Boon/Tina Hesen/Mario Eldijk. Onderwerp gaat over het teveel aan plastic. Voorstel: laten we met zijn allen hier afspreken dat we na het aankopen van de boodschappen het plastic daar bij de winkel achter te laten, puur bedoeld als signaal dat we het zat zijn. AH is door Albertha Postma al aangeschreven.  Alle biologische producten worden verpakt in plastic….gezond verpakt in schadelijk afval. Binnenkort wordt er door Ontmoeting in het Groen voorlichting geven aan kinderen, wat kan wel en niet met plastic en ander afval.   

 

 

 1. Nieuw Perspectief

Wethouder J van Dongen:

Dit is een van de grootste projecten binnen het stadhuis. Iemandsland of niemandsland? Uitkomst: het is iemandsland van iedereen/ons allemaal. Wat kun je met elkaar doen als het gaat om de invulling van de openbare ruimte.  Vanuit een verkenning door de gemeente zijn er inspirerende avonden georganiseerd. Hier zijn 5 pijlers uit voortgekomen.

Het huidige beeld binnen onze gemeente van de openbare ruimte is gericht op veiligheid en functionaliteit. De ambitie is om hier meer kwaliteit aan toe te voegen. Met een andere manier van denken en werken wil de gemeente meer bereiken. Een aantal mooie buurt- en wijkinitiatieven laten zien dat dit kan. Denken vanuit inwoners, organisaties en mogelijkheden, een actief nieuw perspectief. Maatwerk per buurt of straat, wie doet wat en hoe houden we het met elkaar betaalbaar, aantrekkelijk om in te wonen, werken en leven.

Zie hiervoor de presentatie Nieuw Perspectief op de website van WPSBDL.

Reactie aanwezige: in het kader van bijvoorbeeld afwatering hevige regenval,  is er een regel dat iedereen die een gedeelte ontroerend goed heeft, maar een bepaald aantal percentage mag bebouwen? Er zijn ook veel populieren weggehaald, welke geresulteerd heeft in stijging grondwater.

Wijkmanager M van der Maas: lastig want het is privegrond van de bewoner. Landelijk wordt er ook naar gekeken. Hoogheemraadschap geeft ook adviezen als het gaat om meer groen in uw tuin dan tegels.

Reactie aanwezige: er zijn in het verleden veel bomen neergezet met als doel, Den Helder vullen met groen, waarbij onderhoud niet werd meegenomen. De afwisseling tussen nieuw en oud groen vind nu plaats wat een gevolg heeft waar men nieuw plaatst en dat niet elke grond geschikt is.

Wethouder J van Dongen: we hameren erop dat bij elke plaatsing van groen, er een onderhoud bij hoort.

Reactie aanwezige: de drainage buizen worden in Den Helder op veel plaatsten door verkeer plat gedrukt, waardoor afvoer van hemelwater naar rioleringen bemoeilijkt wordt.

Wethouder J van Dongen: we beamen dit en er is veel aandacht hiervoor. Vooral in de binnenstad.

Sylvia Hamerslag: presentatie graag naar WPSBL sturen

 

 1. Verkeers-ideeën Timorlaan/Huisduinerweg

Wijkmanager M van der Maas:

Het is een tijd geleden dat dit onderwerp ten sprake is geweest (2015).

 • Eerste idee welk ten sprake kwam, was het plaatsen van een rotonde. Vanwege de hoge kosten, rond 800.000 euro, is dit op een langere baan geschoven. Qua infrastructuur pas het wel.
 • Een ander probleem is de parkeerruimte rondom het ziekenhuis. Een eerder wijkonderzoek gaf aan dat parkeren met vergunning een oplossing kan zijn. Indien er nu een nieuw onderzoek zou komen, kan er gerekend worden op een meerderheid. Maar gezien de discussies betreft gratis parkeren in 2017, maakt het nu moeilijk om betaald (vergunning) parkeren hier te realiseren.
 • Plaatsen van aanwijsbordjes “parkeren achter het ziekenhuis”, hebben geen juridische status. Het is een beetje blufpoker, want achter het ziekenhuis is het betaald parkeren.

Reactie aanwezige Indische buurt:  een eerder eigen onderzoek door de buurt gaf aan dat men nou eenmaal het liefst met de auto in de buurt wilt parkeren.  Er was een plan bij de gemeente ingediend. Maar omdat er een stukje van het Timorpark af moest, welk een beschermd gebied was en het fietspad op de hoek niet versmald mocht worden, is het niet geaccordeerd.  Een tweede argument avn afkeur had betrekking op de verkeerssituatie vanaf Erfprins. Wellicht zijn de argumenten nu gewijzigd/bespreekbaar.

Hij geeft aan voor een rotonde bezwaar te maken, omdat het huidige stuk een historische waarde heeft. Probleem van parkeren wordt dan nog meer.

Peter Reenders:  is het mogelijk, zoals in Alkmaar, stukken aan te wijzen voor parkeren voor vergunninghouders?

Wijkmanager M van der Maas:

Dat kost de gemeente geld voor handhaving, maar er zit een oplossing is. Er is ook door bewoners met het bestuur van het ziekenhuis gesproken over betaald parkeren.

Sylvia Hamerslag: probleem is het betaald parkeren achter het ziekenhuis. Indien dit gratis is, zal er meer geparkeerd worden.

Andries Pruiksma: het levert het ziekenhuis nu 400 euro per dag op, dus het is gezien de jaarlijkse inkomsten voor het ziekenhuis zinloos hierover in discussie te gaan.

Indien het gratis parkeren wordt zullen ook Texelbezoekers hier gebruik van maken.

Reactie aanwezige: wellicht is het nu zinvol te praten met het ziekenhuis, omdat er nu een herbouwing op de agenda staat. Ook voor de verplaatsing van de ingang van het ziekenhuis naar de achterzijde.    

 1. Te gast in buurthuis de Viskom

Alexandra, vrijwilliger van buurthuis de Viskom:  we zijn druk met de agenda te vullen. Momenteel is elke dag bezet met activiteiten. Ook de samenwerking met buurthuis Elto zit hierin verweven. Nieuw is dansen bij Janssen in het buurthuis. 21 en 24 september is er een info-avond in het buurthuis. Er zijn 2 grote evenementen, de Jevak ( 94 kindreen) en visbuurtweek. Nieuw wordt de inloopmiddag voor ouderen, Holleweenavond, kerstmarkt, Sinterklaasmiddag, workshops,etc.  presentatie wordt toegezonden.

 1. Buurtnieuws

Job Roggeveen,Visbuurt: hekkenplan nadert einde, een voetbalkooi komt er. Ook zijn er financiele problemen bij de gemeente welk een negatief effect heeft op de opvang van kinderen in de buurt.

Cor, van buurthuis de Overzet: er is een doorstart gemaakt en het gaat nu beter.

Sylvia Hamerslag buurthuis Elto: de kwaliteit van de speeltoestellen gaat achteruit door het missen van planmatig onderhoud. Er is geen know how en er zijn geen financiele middelen en gereedschap om dit zelf te doen. Ook bij de gemeente is hiervoor geen budget (meer). Dit is een gemis omdat er zelfs diverse scholen met schoolreisjes een bezoek brengen aan de Elto. Crowdfunding is wel ingezet.

Sylvia Hamerslag: wat is het verschil tussen een speeloase en een speeltuin?

Antwoord van Annelies, van de Wering: speeloases is een gemeentelijke term voor centrale speeltuinen welke voor de hele buurt is. Speeltuinen is meer een term voor en door bewoners.

Toon van buurthuis de Viskom: binnenkort ( 14 dagen)pakt de Vomar de parkeerplaats aan waardoor er minder wateroverlast is. Mogelijk pakken ze de fietsenstalling ook mee.

 1. Rondje deelnemers

Dhr Oudhuis: er is nu een kunstproject met kunstenaars opgezet voor de Indische buurt waarbij binnenkort in het WPSBL meer wordt verteld.

Angela Ernst: ondersteuner voor vriendenhuis in Den Helder (drs Bijlweg) presenteert zich. Zij geven per 1 aug onderdak aan daklozen met een (psychische)stoornis. Momenteel nog 11 plekken over.

Diana: DNO doen: is bijna klaar met de verbouwing van het pand op de Bassingracht en staan voor dak- en thuislozen. Ze willen vanuit de WMO graag een doorstroom krijgen in Den Helder. Dit is ook een opdracht van de gemeente. DNO doen wil graag mensen helpen, in de wijk opvangen, die een sociaal probleem hebben. Op de Bassingracht komt na de verbouwing een doorstroomhuis met 17 kamers. Ze laat middels een presentatie zien hoe het pand na de verbouwing ( november) eruit ziet. Het (hoofd)kantoor komt straks, in januari, op de Binnenhaven 2.

JOGG: op 11 oktober om 16.00 uur wordt er op fort Westoever een presentatie gegeven over de stand van zaken. Dit wordt door de jongeren gedaan.

Aanwezige Indische buurt: in de middag om 16.30 uur staan de voetgangerslichten op de Middenweg uit!! De knop om over te steken werkt dan niet. Dit is ook voor de nog uit school komende kinderen en van de judoschool een gevaar. De wijkconciërge pakt dit signaal op.

Albertha Postma, ontmoeting in het groen: er is door de gemeente groen licht gegeven om achter de Tuindorpschool een ontmoetingsplek te creëren. Ook gaat Albertha 5 Bocassiebakken in de wijk plaatsen. Dit zijn bakken voor alleen bladgroen.

Frans Klut: vraagt aandacht voor de reparatie van loszittende stenen in de Bassingracht. De vraag is om de afzetting eerder te plaatsen.

 1. Sluiting

Eventuele presentaties zijn bij ons op te vragen via email: wijkplatformsbdl@gmail.com

Download hier het verslag in pdf:
verslag-wijkplatform-sbdl-13-september-2016-1

Audio & Verslag Wijkplatform SBDL 5 juli 2016

Voorzitter Sylvia Hamerslag

Woensdag 5 juli 2016
Locatie:    Doopsgezinde kerk

Audio opname klik op de YouTube:

In download vindt u de vergaderPresentatie: wpf PowerPoint 5 juli 2016 Doopsgezinde kerk

*Verslag Wijkplatform Stad Binnen de Linie 5 juli 2016*

Agenda

 1. Opening

De voorzitter Mw. Hamerslag  opent de vergadering en heet iedereen welkom in de Doopgsgezinde kerk. Als inleiding geeft het orgel een demonstratie.

 1. Mededelingen

Afbericht van Woontij en de Wijkwethouder. Het schijnt dat niet iedereen de aanvullende stukken en het verslag heeft gekregen. Ze liggen alsnog op tafel.

Update van het fietsoverlast Timorpark. Er is nu een afspraak met de gemeente dat het fietspadlangs  de beweegtuin waar de fietsers het park in gaan wordt weggehaald en ingevuld met bossages, Dit moet afdoende zijn. Mocht dit niet zo zijn dan worden andere maatregelen getroffen.

Betreft de kruising Ruyhgweg – Fabrieksgracht. WPSBL ziet liever dat de oude voorrang situatie weer in ere wordt ingevoerd. De maatregelen die er nu genomen zijn, zijn volgens de wethouder in overleg met de bewoners. De attentiewaarden zijn niet afdoende. WPSBL vind dit niet voldoende. De wethouder en VVN is hiervoor uitgenodigd om meer uitleg te geven. De omwonende geven aan hier niet blij mee te zijn. Er zijn nog veel bijna ongelukken en zij zijn voornemens om de vluchtheuvel tbv fietsers met een koevoet eigenhandig te verwijderen.

Reactie:

Een lid van de VVN geeft aan dat zij gevraagd zijn door de wethouder hier naar te kijken. De fietsersbond is wederom niet gevraagd.

WPSBL wil dat er NU iets gebeurd en niet op de lange termijn. Graag de druppel op de weg weghalen.

ReactieMevr. Biersteker:

 • Ook de oversteekplaats van de fietsers op de Fabrieksgracht bij het kruispunt is zeer verwarrend en gevaarlijk.

Reactie Dhr.Reenders:

 • Hij geeft aan dat hij de situatie juist volkomen veilig vind. Juist omdat je als automobilist komende vanaf de Fabrieksgracht alleen meer naar rechts hoeft te kijken als je linksaf de Ruyhgweg op wil. Dit omdat er nu haaientanden staan. Als fietser kun je nu ook voorsorteren.

Reactie Mevr. Hamerslag:

 • Zij geeft aan dat deze stelling niet klopt omdat de fietser niet kan voorsorteren. De fietser moet nu komende vanaf de Fabrieksgracht om de druppel heen, terwijl de praktijk leert dat de fietsers juist vóór de druppel linksaf de Ruyhgweg op gaat, of zelfs kiest om het trottoir links van de Fabrieksgracht te gebruiken en zo de Ruyhgweg op gaat. Gevaarlijke situatie omdat dit de automobilist links vanaf de Ruyhgweg komend verwarring geeft. De druppel/vluchtheuvel is dus een gevaar op de weg.

 

 1. Vaststellen agenda

Agendapunten 5 en 7 zijn verwisseld.

 

 1. Gesprek verslag van 25 mei

Er zijn geen op- of aanmerkingen op het verslag van 25 mei jl.

 

 1. Walkanten Grachten & Singels
  stand van zaken”

Er wordt een update gegeven door Arjan Braak (projectmanager)en Thomas Rus (omgevingsmanager). Er is een terugblik over fase 1. De 100 meter kade in de visbuurt. Waarom is dit gerealiseerd? De oevers zijn oud en waren verzakt en past niet in het kwaliteitsbeeld van Den Helder. Er was veel achterstallig onderhoud. Deze fase ( tevens pilot) is in 2015 afgerond.

Reactie:

 • Een van de kades heeft een historische publiekstoilet. Hoort deze bij het project. Dit toilet is gerealiseerd achter de kerk tegenover Willemsoord op de Kerkgracht. Hij is erg vies. Wordt deze in het onderhoud meegenomen?

Antwoord: nee, alleen de kade zelf. We gaan wel kijken of er iets mee gedaan kan worden. Voorzitter Sylvia vraag een terugkoppeling en de wijkconciërge pakt dit op.

Fase 2 beslaat een 800 meter kade. Een totaal van verschillende kades. ( Vismarkt, Westgracht, Spoorgracht, etc).  De bedoeling is dat de gehele grachtengordel wordt aangelegd, maar de raad zal toestemming moeten geven voor meer financiën.

Reactie Dhr. Reenders:

 • Is het stuk in de bocht tot aan de Beatrixstraat/Spoorgracht in de planning? Dit vanwege het publiek dat het centrum in wil.

Antwoord: ja, bij de Keizersbrug, om het centrum een beter aanzien te geven.

2e helft van 2017  is de uitvoering van fase 2. Waar kunt u ons bereiken? Binnenkort op www.denhelder.nl/ohk2.  Voor het ontwerp zal WPSBL en belanghebbende komende tijd worden uitgenodigd. De informatie-avond zal in oktober zijn.

Reactie: Dhr. Vermooten:

 • Heeft het terras van de Bierbron hier iets mee te maken dat destijds was aangelegd?

Antwoord:  Er zijn meerdere ondernemers daar aanwezig. We willen daar geen terras meer. we willen wel kijken naar de mogelijkheden bij vragen over een terrasaanleg.

Reactie: Mevr. Biersteker

 • Wordt er gekeken naar natuurlijkvriendelijke oevers, bijvoorbeeld Loodsgracht?

Antwoord: nee, want door de bootjes die er doorheen varen is zo’n oever te zacht.

Reactie: Mevr Kootkar van het vogelasiel

 • Zijn jullie bekend met katten die uit het water willen? Oplossing is touwen in het water zodat katten uit het water kunnen klimmen.

Antwoord: niet bekend, maar we nemen het mee.

Reactie: Dhr. Ten Brinke

 • hoe zit het met de bagger?

Antwoord: dit ligt bij Hoogheemraadschap. Zij hebben de taak het op vaardiepte te houden. Momenteel is de diepte goed en wordt er voorlopig niet gebaggerd.

 1. Helders Vogelasiel

Presentatie door Ruth Kraak en Ilse Kootkar, voorzitter Henk Post was verhinderd. Het is een organisatie, bestaande uit 8 vrijwilligers en heeft als doel alle kleine wilde dieren tijdelijk op te vangen en na revalidatie weer terug te zetten in de natuur. (niet alleen vogels) Zij zijn 24-uur per dag bereikbaar.

De organisatie kampt momenteel met een tekort aan financiële middelen. De kosten zitten voornamelijk ook in het pand en onderhoud waaronder de riolering. De kosten van gas, water en licht zijn niet meer draagbaar. Dankzij donateurs (200 personen a 10 euro) is de organisatie nog in beweging. De vaste lasten per maand zijn nu ongeveer €2900,– !  Zij geven aan dat er geen wettelijke verplichting is voor het faciliteren voor opvang van inheemse dieren.

Reactie Mevr. Biersteker:

 • Is het ook niet de oorzaak van de natuurzelf dat er dieren nu eenmaal dood gaan? We moeten niet elk dier willen redden.

Antwoord: dieren die door de natuur worden uitgeselecteerd gaan we zeker niet proberen te redden , het gaat hier om dieren die door menselijk toedoen en ongevallen worden aangedragen.

Actie Dhr.Vermooten:

 • Is er geen gemeente die ondersteund?

Antwoord: dat zou er wel moeten zijn, maar het is lang niet genoeg.

 • Reactie Dhr.Pruiksma: hoeveel uur werk zit hier in?

Antwoord: we werken normaal gemiddeld 30 en 20 uur p/p p/w. Maar tegenwoordig in deze tijd van het jaar loopt het toch wel op tot 60 uur en zijn extra vrijwilligers zeer welkom.

Reactie Mevr. Hamerslag: voor wat betreft onderhoud kosten aan de accommodatie, bestaat dit uit achterstallig onderhoud?

Antwoord: Ja, er is zo’n 40 jaar geen onderhoud gepleegd. Het is daardoor niet hygiënisch, er zijn geen putjes, geen harde vloer, etc. We zouden ook in een ander pand kunnen zitten op een andere locatie. Lastig is dat de inheemse en uitheemse dieren niet samen gaan, dit vanwege overdragen van ziekten.. Dus samengaan met bijvoorbeeld het asiel is niet mogelijk.

Reactie Mevr. Hamerslag: er is dus behoefte aan geld, opknappen pand  en vrijwilligers.

Antwoord: ja dat klopt helemaal. Ze hopen met deze bijeenkomst een geluid af te kunnen geven om investeerders te vinden.

 1. GGZ
  “Psychiatrische patiënten in de samenleving, welke rol heeft de GGZ hierin?”

De presentatie door Dhr. Pater en wordt gegeven aan de hand van geluiden van de bewoners uit buurten in Stad binnen de Linie. “GGZ wat moet doen aan ‘verwarde’ personen en personen die overlast geven ”.  Een mogelijke oorzaak is dat de medische kennis omtrent bijvoorbeeld psychose bij de bewoners niet aanwezig is. Een persoon met een stoornis kan worden opgenomen in een psychiatrie voor max 2 jaar. Het wil niet zeggen dat elk persoon wordt opgenomen, maar wordt behandeld. De visie van GGZ is: “herstellen doe je thuis”. Dit heeft ook te maken met geld. Een voorbeeld is “de schreeuwer in een wijk”. Deze persoon wordt wel gezien en behandeld. Echter hij wil dit niet altijd doorzetten. Ook bij een rechtelijke uitspraak van opname kan hij na 2 weken intern een gedrag vertonen welk aangeeft dat hij weer thuis mag herstellen. Dit jojo effect geeft verwarring en irritatie bij de omwonenden inde buurt.

Reactie publiek:

 • De burgemeester kan toch ook een maatregel inzetten.

Antwoord: dit is niet bekend bij de GGZ. Maatregel kan niet altijd opgaan omdat er geen bedden zijn. Echter na 2 weken goed gedrag gaat zo’n persoon sowieso weer naar huis. Zo ook bij dagelijkse  medicatie valt dit niet door de GGZ te controleren.

Reactie Dhr.Pruiksma:

 • Even een voorbeeld; wat als je als kennis/vriend/familie wilt helpen omdat je je verantwoordelijk

voelt en hulp of zorg wilt/kan aanbieden. Maar je hebt de kennis niet in huis Wat kan de GGZ met dit knelpunt? Moeten er meer wijkverplegers komen?

Antwoord: ja dat klopt, want die zijn er te weinig. Pure geldkwestie.

De GGZ heeft overdag ook een volle agenda. Dit heeft bijvoorbeeld gevolgen dat er niet iemand direct vanuit bijvoorbeeld het politiebureau kan worden opgenomen omdat hij drugs heeft gebruikt en er eerst een indicatie moet worden vastgesteld.

 Reactie Mevr Hamerslag:

 • Wat is het verschil tussen GGZ en OGGZ?

Antwoord: GGZ betekent dat klanten bij GGZ zijn ingeschreven als zorg en de zorgverzekeraar betaald de zorg. OGGZ is openbare gezondheidszorg. Dit is voor mensen die bijna nooit zorg nodig hebben. Dit is een instantie die cliënten eigenlijk voor zorg naar GGZ moet wijzen.

Reactie Dhr. Pruiksma:

 • Ik vind dat iedere wijk een opvangcapaciteit heeft met een GGZ vlekje. Alleen als je er bijvoorbeeld 7 in 1 straat hebt is dat lastig. Dus verspreiden van deze mensen is dan noodzakelijk. Dit wordt opgepakt in de nota wonen
 • Een oude bekende van mij is teruggekeerd naar de wijk. Hij heeft na behandeling een eigen keuze gemaakt. Kan de GGZ deze mensen met ervaring gebruiken?

Antwoord: ja ervaringsdeskundige kunnen we zeker gebruiken, maar de spanning is er wel dat het niet moet zijn dat deze mensen terug vallen in het “oude”

Reactie Dhr. Pastoor:

Antwoord: bij overlast is er bijna in alle gevallen een combinatie van drugs en psychose. Een reactie is dan dat deze personen onaardig overkomen. Bij behandeling/opname  slaat het aan, omdat hij niet gebruikt. Dus na 2 weken naar huis en daar neemt hij weer de drugs. JO-JO effect.

Reactie Mevr. Kootkar: veel mensen beoordelen dat deze mensen agressief zijn, maar eigenlijk zitten ze juist verlegen om een praatje. Maar dat gebeurt te weinig.

Antwoord: de GGZ willen eigenlijk de zorgmijders niet meer behandelen. Maar dit zijn wel mensen die geholpen moeten worden. De oplossing vinden is moeilijk.

Dossiervorming van (ex)cliënten worden zowel met woningstichting en politie regelmatig besproken. Het kan heel lang duren voordat de woningstichting lastige personen uit huis zetten. De omwonende moeten hierover ook eerst veel klachten over indienen. De GGZ kan hier vaak ook niets mee.

In het kort komt het er op neer dat de GGZ er alles aan doet om de samenleving te helpen. Echter door de grootte van de complexiteit en van de steeds grotere groep GGZ behoeften, alsmede de financiële tekorten. Dit is een groeiend landelijk probleem aan het worden.  

 1. Te gast in Doopsgezinde kerk

Door Dhr. Roggeveen.

Het gebouw stamt uit 1853. Oplossing wordt gezocht om het gebouw te behouden. Een comité is hiervoor opgericht. Het orgel is nog steeds spelend en in redelijke staat. Dhr. Roggeveen geeft aan dat deze week de knoop wordt doorgehakt om er een cultureel gebouw van te maken. Dit zorgt ervoor dat het gebouw niet verpaupert en behouden blijft

 1. Buurtnieuws

Dhr. Mooij: Den Helder wordt langzamerhand een doorvoerstad voor auto’s. De laatste tijd wordt het steeds erger. De fietser komt steeds meer in gevaar. De Ruyhgweg is een voorbeeld hiervan, evenals de rotonde Kievitstraat/Ruyhgweg. Fietsers geen voorrang en voetgangers wel. Maak een éénduidige regel voor alle rotondes gelijk.

Dhr.Roggeveen: hekkenplan in de Visbuurt, buurthuis gaat vooruit. Wat niet goed gaat is de tienerkamer. Daar is de wethouder ook mee bezig.

Dhr. Pruiksma: Sluisdijkbuurt heeft een probleem met aanbieden van afval bij de ondergrondse bakken. Er is een vrijwilliger die dit wil coördineren. Andries wil via de gemeente een budget hiervoor regelen. Het stukje groen in de Sluisdijkbuurt zal voor een gedeelte worden geadopteerd door de Visbuurt als samenwerking. Hiervoor zal ook een deel budget voor worden vrijgemaakt.

Mevr. Weerstand van buurthuis Kraaiennest: de verbouwing intern is erg mooi geworden. Helaas is er in de speeltuin een groot gat gegraven. Mogelijk had iemand zand nodig.

Mevr. Hamerslag: in de Asterstraat worden op dit moment nieuwe hekjes in de voortuinen geplaatst. Ik ben bezig met een plan op te stellen voor heel Tuindorp-oost en hierin tevens de verkeerscirculatie mee te nemen. 10 juli houden we het evenement Tuindorp goes Country en Western. We zoeken nog een partytent. In het wijktoezichthoudersproject  Tuindorp wat een wijk convenant-project is zit een scheve constructie mbt de vrijwilligersvergoeding. De UWV-ers mogen namelijk 1500 euro bijverdienen en worden niet gekort. Degene met een sociale dienst uitkering worden wel gekort. Zij mogen per jaar 767,- euro per jaar bijverdienen en worden door de korting ook benadeeld door een korting op hun vakantie-uitkering. Knelpunt is dat het wijktoezichthoudersproject door de gemeente op dit moment niet gezien wordt als integratieproject.

Reactie Mevr. Biersteker:

 • Dit is bij de kadernota besproken en er is een amendement aangenomen waarbij experimenten binnen de participatiewet gelden worden vrijgemaakt.

Reactie Dhr. Pastoor:

 • de gemeente kijkt wel in hoeverre dit effect heeft op de verdringing op de arbeidsmarkt.

Mevr. Hamerslag over Buurthuis Overzet: In Buurthuis de Overzet zijn ze druk bezig met de Jevak. Dit buurthuis heef gelukkig weer een nieuwe impuls gekregen.

 1. Rondje deelnemers

Dhr. Oudhuis: wat zijn de bijdragen van defensie voor de veteranen dag?

Dit is onduidelijk en is volgens aanwezigen een politieke kwestie.

Mevr. Smidt: er is al eerder aandacht gevraagd voor de verlichting aan de binnenhaven. Dit ligt nu na een brief aan de wethouder van Dongen stil. Er komt nog steeds teveel licht van de lantaarnpalen de huiskamers binnen.

Actie: Mevr. Kolsteeg neemt dit mee als actiepunt

Dhr. Vermooten: er is een muizenplaag in de Molengracht in de buurt dit komt door afval. Ook hier is na een reeds eerdere vragen aan wethouder van Dongen niets aan gedaan.

Mevr. Stins: het pandje wordt de aankomende tijd verbouwd .

 1. Sluiting

Eventuele presentaties zijn bij ons op te vragen via email: wijkplatformsbdl@gmail.com

Download hier het verslag in pdf:
agenda-wijkplatform-sbdl-5-juli-2016