In Den Helder is een WhatsApp BuurtpreventieApp gestart, heeft u interesse om in uw straat of buurt hieraan mee te doen? meldt u aan, of voor informatie mail naar buurtpreventieapp.denhelder@gmail.com

vuurwerkoverlast?… wat kan u doen?

 Wie zijn uw Wijkagenten? klik hier

Wat te doen als u iemand vuurwerk ziet of hoort afsteken buiten de aangewezen tijden of u ervaart vuurwerkoverlast?

Rond deze tijd neemt de overlast qua vuurwerk flink toe.
Niet alleen kan dit hinderlijk zijn, ook kunnen hier vernielingen door ontstaan.

MELD deze overlast ALTIJD zodat er een patroon geschetst kan worden, wat kan leiden tot de dader(s)

Het vuurwerk mag alleen worden afgestoken tussen gestelde tijden.
Deze tijden zijn tussen:
•31 december vanaf 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur.

Ziet u iemand voor of na die tijd vuurwerk afsteken, dan kunt u bellen naar 0900-8844 en doorgeven wat u ziet. Belangrijk hierbij zijn de volgende punten:
• Locatie
•Wat gebeurt er?
•Wie is/zijn het? (Signalement)

Mocht u de mogelijkheid zien om een foto of film te maken, zou dat helemaal mooi zijn.
!…Maar neem hierbij geen risico door uzelf in gevaar te brengen.

Kent u de persoon, maar kent de persoon u ook? …
Of heeft u een vermoeden van handel in (illegaal) vuurwerk.
!…Bel dan:

Algemeen nummer: 0900-8844
of

Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

Website : Politie Den Helder

logo-Politie

facebook-logo

oranjebalk2Voor nieuws van de Wijkagent klik hier

 ?…Wie zijn uw Wijkagenten? klik hier
oranjebalk2

Vuurwerk & Veiligheid

Wie zijn uw Wijkagenten? klik hier

Voorkom ongelukken met vuurwerk

Vuurwerk tijdens de jaarwisseling is een leuke, mooie traditie. Maar elk jaar worden zij én ziekenhuizen geconfronteerd met verminkte kinderen en volwassenen door verkeerd gebruik. Voor een belangrijk deel is dat te wijten aan illegaal, meestal zwaar vuurwerk, waarop gebruiksaanwijzingen en vaak ook lonten ontbreken. De tip van de politie voor een zo veilig mogelijke jaarwisseling: houd het bij legaal vuurwerk en houd je goed aan de voorschriften die daarop staan. Niemand wil het nieuwe jaar in met schade of letsel.

Bij veel ongevallen is sprake van verboden vuurwerk zoals mortierbommen, Bengaals vuur, Chinese rollen en lawinepijlen. Het wordt illegaal aangeboden. Wie het opslaat, neemt grote veiligheidsrisico’s met kans op massa-explosies. Om die reden pakken politie en justitie de handel, het vervoer én de opslag ervan hard aan. Mensen die weten wáár illegaal vuurwerk is opgeslagen en wordt verkocht, word geadviseerd de anonieme tiplijn 0800-7000 te bellen. Voor eigen veiligheid en die van hun omgeving.

Veilig vuurwerk
Vuurwerk, verkocht door erkende vuurwerkhandelaren, moet voldoen aan een aantal eisen. Daarmee wordt het afsteken ervan zo veilig mogelijk gemaakt. Goedgekeurd vuurwerk is altijd voorzien van een lont, het opschrift ‘Geschikt voor particulier gebruik’ en een Nederlandse gebruiksaanwijzing. Wie deze volgt, maakt weinig kans op ongelukken. Legaal vuurwerk mag door iedereen vanaf 16 jaar op 29, 30 en 31 december worden gekocht en uitsluitend tussen 31 december 18.00 tot 1 januari 02.00 uur worden afgestoken.

Voor meer TIPS voor het veilig afsteken van vuurwerk klik hier

Nog één tip… Ruim direct na de jaarwisseling de vuurwerkresten op. Dit voorkomt dat de volgende ochtend geen ongelukken kunnen gebeuren met kinderen die ermee willen spelen.
Website : Politie Den Helder

logo-politie

Algemeen nummer: 0900-8844
Bij directe Noodsituaties: 112
of

Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

Website : Politie Den Helder

 

oranjebalk2Voor nieuws van de Wijkagent klik hier

 ?…Wie zijn uw Wijkagenten? klik hier
oranjebalk2Voor nieuws over BuurtPreventie klik hieroranjebalk2Voor belangrijke telefoonnummers klik hieroranjebalk2

Luilaknacht 2017…. en wat nu?

Afgelopen mei tijdens Luilaknacht zijn er vanuit de buurtpreventie-app de Schooten veel reacties gekomen . Grote groep(en) kinderen die vanaf 12 jaar al op straat lopen en met bloem, boter, eieren, etc door de straten lopen. Echter is dit uitgelopen op gooien van verf op auto’s. veel vernielingen, waaronder een auto op zijn kant. Dit heeft ook veel media-aandacht getrokken. Juist ook omdat het om jonge kinderen gaat. Ook in de Visbuurt en het Centrum was het onrustig. De Vraag is nu of we met Luilak op deze manier door moeten gaan.

Hieronder volgt een verslag van de bijeenkomst van het Wijkplatform van 27 juni jl , toen stond Luilak op de agenda:

Reactie bewoner: opzetten buurtwacht door bewoners die elkaar aflossen? Dit werd in Nieuw Den Helder gedaan en heeft goed gewerkt.

Reactie bewoner: Luilaknacht is in principe verboden.. want iedere vorm van vandalisme is verboden

Reactie wijkagent: het leek wel minder geworden, zeker als het gaat om verkoop van spullen aan kinderen voor de nacht. Echter worden de leeftijden van de kinderen die dit doen steeds jonger. Er zijn veel kinderen terug naar ouders gebracht waarvan de ouders dit vreemd vonden omdat het luilaknacht is.

Reactie bewoner: Luilak wordt door velen, vanwege de cultuur in Den Heldergezien als “normaal”.

Reactie bewoner: Luilak is ontstaan uit het fenomeen wakker maken van mensen en niet bedoeld om schade te veroorzaken. Dat begint ook al met boter tot erger. Waar waren de BOA’s ?

Wijkagent: die waren er wel, maar kinderen die normaal “lief” zijn , zijn juist diegene die hiereen aan deelnemen.

Reactie bewoonster: is het mogelijk dat de politie die kinderen oppakt en worden vastzet in een cel? Is dit mogelijk?

Antwoord: Het signaal hoeft niet direct van de politie vandaan te komen, feit is dat het tussen 01.00 uur en 05.00 uur niet veilig is, maar de ouders schijnen het “normaal” te vinden.

Reactie bewoner: scholen moeten meer voorlichting geven

Reactie voorzitter: geeft meer aandacht niet een negatief effect?

Antwoord wijkagent: ja dat kan heel goed het effect zijn. Tijdens Luilaknacht waren het allemaal kinderen rond de leeftijd van 12. Ook die van de auto die omgegooid werd.  

Voorzitter: Er zou eigenlijk een soort ouderbrief moeten komen aan de ouders vanuit de scholen.

Reactie bewoner Visbuurt: meer handhaving zou ook helpen..

Wijkagent: de actie en bewustzijn moet echt vanuit de ouders komen.

Reactie bewoner: de ouders de schade laten betalen kan ook helpen.

Het Wijkplatform zal in aanloop naar luilaknacht van volgend jaar een brief schrijven naar bv de scholen om hier aandacht voor te vragen en ook middels de website, facebook en krant.
 

De BuurtPreventieApp DEN HELDER blijft groeien

De BuurtPreventieApp DEN HELDER blijft groeien.
Heeft u interesse? ….meldt u dan aan via buurtpreventieap.denhelder@gmail.com
Onderaan dit artikel kan u de tevens spelregels ed vinden.

Wordt tevens lid van de facebookpagina om zo op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen facebookbuurtpreventieapp.denhelder

Bron NHD

Screenshot_2017-01-14-12-13-31_1484392454262 Screenshot_2017-01-14-12-13-40_1484392454849

 

Flyer download link:
flyer reeds actieve Buurtpreventieapp DEN HELDER voorzijde
flyer reeds actieve Buurtpreventieapp DEN HELDER acterzijde

Download de spelregels en voorwaarden en geef deze af aan de deelnemers in uw WhatsApp PreventieApp

klik op link:spelregels-en-voorwaarden-buurtpreventieapp-den-helder-versie-0-1-3

oranjebalk2Voor nieuws van de Wijkagent klik hier

 ?…Wie zijn uw Wijkagenten? klik hier
oranjebalk2Voor nieuws over BuurtPreventie klik hieroranjebalk2Voor belangrijke telefoonnummers klik hieroranjebalk2

Vernieuwende flyers en raamstickers BuurtPreventieApp Den Helder

De BuurtPreventieApp Den Helder heeft vernieuwende flyers en raamstickers.

Op deze nieuwe flyer kan de beheerder van een bestaande groep zijn/haar contactgegevens schrijven zodat potentiële deelnemer direct met de beheerde in contact kan komen.
Dia1 Dia2

Flyer download link:

flyer reeds actieve Buurtpreventieapp DEN HELDER voorzijde
flyer reeds actieve Buurtpreventieapp DEN HELDER acterzijde

Download de spelregels en voorwaarden en geef deze af aan de deelnemers in uw WhatsApp PreventieApp
klik op link:spelregels-en-voorwaarden-buurtpreventieapp-den-helder-versie-0-1-3

oranjebalk2Voor nieuws van de Wijkagent klik hier

 ?…Wie zijn uw Wijkagenten? klik hier
oranjebalk2Voor nieuws over BuurtPreventie klik hieroranjebalk2Voor belangrijke telefoonnummers klik hieroranjebalk2

tips Veilig vuurwerk afsteken

veiligheidnl-logo-rgb

Tips vuurwerk afsteken

Voorbereiding

 • Maak nooit zelf vuurwerk! Meestal explodeert dit onverwacht en op het verkeerde moment. Laat het maken van vuurwerk aan de experts over.
 • Koop geen illegaal vuurwerk. Vuurwerk dat niet op de officiële verkooppunten, binnen de vastgestelde verkoopdagen, verkocht wordt is over het algemeen illegaal.
 • Koop alleen bij officiële verkooppunten op 29, 30 of 31 december.
 • Vuurwerk moet je nooit bundelen of uit elkaar halen: experimenteren met vuurwerk is levensgevaarlijk!
 • Bewaar vuurwerk op een droge en koele plaats, buiten het bereik van kinderen en nooit in je broek- of jaszak.
 • Lees de afsteekinstructie: zo weet je van tevoren hoe je het vuurwerk veilig kunt afsteken en hoef je het niet op oudejaarsavond zelf te doen.
 • Bereid je ook goed voor, zorg dat je je vuurwerk op de juiste manier kunt afsteken. Zorg dat je iets hebt om vuurpijlen in te zetten of om potten stabiel neer te zetten.
 • Je moet minimaal 12, 16 of 18 jaar zijn om vuurwerk te kunnen kopen. De minimumleeftijd hangt af van het soort vuurwerk. Op de verpakking van het vuurwerk staat vanaf welke leeftijd het vuurwerk gekocht mag worden

Elk jaar weer gebeuren er ongelukken met vuurwerk. Jongeren tussen de 10 tot 19 jaar zijn de grootste risicogroep. Vooral hoofd en handen worden vaak getroffen.
De meeste ongelukken worden veroorzaakt doordat mensen het vuurwerk niet op de juiste manier afsteken of niet de juiste hulpmiddelen gebruiken.

Lees de volgende veilig vuurwerktips om ongelukken met vuurwerk te voorkomen.
 • Vuurwerk afsteken mag op 31 december van 18:00 uur tot 1 januari 02:00 uur.
 • Steek vuurwerk altijd buiten af, nooit binnen.
 • Draag geen brandbare kleding of een capuchon.
 • Steek altijd maximaal één stuk vuurwerk tegelijk af.
 • Steek geen vuurwerk uit je hand af.
  Vuurwerk wordt vaak in de hand afgestoken en dan weggegooid.
  Dat is ronduit gevaarlijk, omdat nooit met zekerheid te voorspellen valt wanneer het vuurwerk zal ontploffen en waar het precies terecht zal komen.
 • Zet siervuurwerk altijd stevig en stabiel neer op een vlakke ondergrond (en niet op de stoeprand!).
 • Sla voor grote vuurpijlen een pvc-buis in de grond. Bijna alle vuurpijlenpakketten bevatten tegenwoordig een pvc-buis.
 • Zet vuurwerkpotten altijd klem tussen 2 stenen of gebruik een vuurwerkklem.
 • Let op omstanders (mens en dier).
 • Een ander misverstand is vuurwerk voor kinderen, sterretjes bijvoorbeeld.
  Ook al noemen ze die wel eens kindervuurwerk of koud vuur, ONZIN!
  Koud vuur bestaat niet, dus ook sterretjes zijn gevaarlijk:
  het brandende deel heeft een temperatuur van 1.500 graden Celsius!
 • Let op de windrichting.
 • Houd vuurwerk buiten het bereik van kinderen.
 • Steek vuurwerk aan met een aansteeklont, sigaret of sigaar.
 • Neem voldoende afstand, minstens 6 meter.
 • Wil je zeker zijn dat er geen vuurwerk in je ogen komt?
  Zet dan een veiligheidsbril op.

626-09065_vuurwerk_veiligheidsbril_vuurwerkbril1116-veilig_vuurwerk_aansteken_aansteeklonthouder1.95-500x500

 

Na het afsteken

 • Steek weigeraars (vuurwerk dat niet is afgegaan) nooit opnieuw aan: de lont kan al zover zijn opgebrand dat het vuurwerk bij een hernieuwde poging direct explodeert.
 • Maak vuurwerkafval onschadelijk door het in water te dompelen of gooi er een emmer water over.
 • Ruim vuurwerkafval, nadat je het onschadelijk hebt gemaakt, meteen op. Je kunt het gewoon bij het huisvuil doen.
 • Als je brandwonden oploopt, houd deze dan minstens tien minuten onder lauw, zacht stromend water.

Illegaal vuurwerk

Vuurwerk dat niet op de officiële verkooppunten, binnen de vastgestelde verkoopdagen, verkocht wordt is over het algemeen illegaal. Voorbeelden van bekend illegaal vuurwerk zijn
Strijkers
Bengaals vuur
Mortierbommen
Chinese rollen
Lawinepijlen
Cobra’s

Het meest gevaarlijk zijn: de Big Five

 1. lawinepijlen
 2. bangers
 3. shells of mortierbommen
 4. batterijen en
 5. Romeinse Kaars

Illegaal vuurwerk wordt niet gekeurd en getest. Er wordt dus niet gezocht naar ‘weigeraars’ en ‘blindgangers’. Dat is vuurwerk dat niet wil afgaan of dat niet goed of volgens de aanwijzingen afgaat. De lont brandt bijvoorbeeld te snel, zodat je niet op tijd kunt wegkomen. Vaak ook is illegaal vuurwerk te zwaar, bevat het te veel kruit. De zeer harde knal kan leiden tot blijvende gehoorbeschadiging. Daarnaast kan de kracht van de explosie zo groot zijn dat dit iemand ernstig kan verwonden of zelfs doden. Er zijn mensen die steeds meer de grens verleggen en overstappen naar het zelf maken en afsteken van vuurwerkbommen, veelal met gebruik van illegaal vuurwerk.

Kijk ook op:
vuurwerkoverlast?… wat kan u doen?
Vuurwerk & Veiligheid
Veiligheid.nl

 

logo-politie

Algemeen nummer: 0900-8844
Bij directe Noodsituaties: 112
of

Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

Website : Politie Den Helder

oranjebalk2
?…Wat is de BuurtPreventieApp klik hier
oranjebalk2
Voor nieuws over BuurtPreventie klik hieroranjebalk2
Voor nieuws van de Wijkagent klik hier

 ?…Wie zijn uw Wijkagenten? klik hier
oranjebalk2Voor belangrijke telefoonnummers klik hieroranjebalk2

14 december- Ruyghweg wordt besproken tijdens bijeenkomst Wijkplatform SBDL

DEEL UW MENING MET ONS
Kom komende woensdag 14 december naar de openbare bijeenkomst van het Wijkplatform sbdl

Met op de agenda:

 • Bespreking advies VVN iz kruising Ruyghweg/Fabrieksgracht
  Met medewerking van een verkeersdeskundige van de Politie… de politie zal hun zienswijze komen toelichten over het opheffen van het fietssluisje aan de Ruyghweg en u kan hierover mee in gesprek. Hieronder vindt u de situatieschets welke de gemeente heeft ontworpen aan de hand van het advies van VVN.

screenshot_2016-12-12-09-16-28

Vers staat er op de agenda:

 • Presentatie HERO Haak
 • Presentatie FREAKY PEOPLE
 • Update BuurtPreventieApp
 • Buurtnieuws
  vast agendapunt voor de Buurthuizen en Belangenverenigingen
 • Rondje deelnemers

Locatie: gebouw De JUTTER aan de Spoorgracht 5A
Tijdstip: 19.30 uur

uwmeningtelt

Voor meer artikelen over dit onderwerp op onze website, klik op de onderstaande links:

https://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/sbs-6-ruyghwegfabrieksgracht-kruising-op-landelijke-tv/

https://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/wijkplatform-reageert-op-advies-vvn-kruising-ruyghwegfabrieksgracht/

https://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/brandbrief-naar-de-gemeenteraad-van-den-helder/

https://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/voorzitter-wijkplatform-te-gast-bij-de-los/

https://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/aanpassingen-hoek-ruyghwegfabrieksgracht/

https://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/ondanks-onze-inzet/

https://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/kruising-ruyghweg-fabrieksgracht-en-zebrapad-ruyghweg/

https://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/reactie-b-w-op-verkeerssituatie-kruispunt-ruyghweg-fabrieksgracht/

https://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/hoe-lang-nog-weer-een-gewonde-op-kruising-ruyghweg/

https://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/kruising-rughwegfabrieksgracht-sbs6-gevaarlijkste-wegen-nederland/

oranjebalk2Voor belangrijke telefoonnummers klik hieroranjebalk2

Heterdaad-actie in Tuindorp

In aanloop naar de informatieavond op 7 november j.l. over de BuurtPreventieApp DEN HELDER werd er door de politie in een aantal groepen in Tuindorp een heterdaad-actie georganiseerd.
Heeft u interesse om zelf de Whats app buurtapp op te zetten of wilt u weten of er al één actief is in uw buurt?

Of heeft u als groep interesse in een informatie bijeenkomst met of zonder een heterdaad -actie?
Neem dan contact op middels email: buurtpreventieapp.denhelder@gmail.com
Telefonisch contact via nummer: 06 30525721

bron: NHD

15285060_1800927580154989_3044503935671186684_n
15380693_1800927583488322_4493378603803585266_n

banner

logo-politie

Algemeen nummer: 0900-8844
bij directe noodsituaties: 112
of
Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.
Website : Politie Den Helder
oranjebalk2
?…Wat is de  Whats App BuurtPreventieApp klik hier
oranjebalk2
Voor nieuws over BuurtPreventie klik hieroranjebalk2
Voor nieuws van de Wijkagent klik hier

 ?…Wie zijn uw Wijkagenten? klik hier
oranjebalk2Voor belangrijke telefoonnummers klik hieroranjebalk2

7 december informatieavond BuurtPreventieApp DEN HELDER

7 december organiseert BuurtPreventieApp DEN HELDER een informatieavond

ISM de Politie en Gemeente Den Helder:

Locatie Buurthuis ELTO
                   Crocusstraat 64A
Aanvang: 19:30

In aanvang van deze avond wordt er in één van de reeds actieve BuurtPreventieApp groepen een ‘Heterdaad actie’ gehouden.

De bevindingen/ervaringen hiervan worden deze avond behandeld en er bestaat een mogelijkheid om deze actie aan te vragen voor uw eigen groep

Informatieavond voor alle deelnemers aan de BuurtPreventieApp DEN HELDER.
Uiteraard bent u ook van harte welkom wanneer u nog geen deelnemer bent maar wel interesse hierin heeft.

Tijdens deze avond wordt u uitgelegd wat de BuurtPreventieApp precies inhoudt en is de Politie aanwezig om u te vertellen wat de rol van de Politie hierin is. Tevens krijgt u tips over wat nu precies een verdachte situatie is en wanneer u het algemeen nummer of 112 belt.

Deze avond is er tevens iemand van de afdeling VVH (Veiligheid, Handhaving en Vergunningen) gemeente aanwezig.

Like tevens onze facebook pagina
like

 

Een samenwerking tussen:
logo-bpa-d-h-kleinlogo-politielogo_twitter

Bron uitgelichte afbeelding Boskamp/Zeist

oranjebalk2Voor nieuws van de Wijkagent klik hier

 ?…Wie zijn uw Wijkagenten? klik hier
oranjebalk2Voor nieuws over BuurtPreventie klik hieroranjebalk2Voor belangrijke telefoonnummers klik hieroranjebalk2

BuurtPreventieApp DEN HELDER op Facebook & Twitter

Sinds vandaag is de BuurtPreventieApp DEN HELDER ook actief op Facebook & Twitter.

Op deze manier kan u ons volgen en blijft u op de hoogte van alles wat er te melden valt over de BuurtPreventieApp DEN HELDER
L
ike onze facebookpagina en volg ons op Twitter

facebook-logo-c64946d6d2-seeklogo-comtrade3259-1qkqmy1431507808

 

Een samenwerking tussen:
logo-bpa-d-h-kleinlogo-politielogo_twitter

Ontstaan vanuit het Wijktoezichthoudersproject Tuindorp 
initiatiefneemster Sylvia Hamerslag

oranjebalk2Voor nieuws van de Wijkagent klik hier

 ?…Wie zijn uw Wijkagenten? klik hier
oranjebalk2Voor nieuws over BuurtPreventie klik hieroranjebalk2Voor belangrijke telefoonnummers klik hieroranjebalk2