Meldpunt Vangnet & Advies GGD

Wat doet het Meldpunt?

Meldpunt Vangnet & Advies is actief in de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ). Vangnet & Advies draagt zorg voor mensen die daar meestal zelf niet om vragen maar deze zorg wel nodig hebben en leidt de cliënt toe naar passende hulpverlening of kan hierover adviseren.

Voor wie is het Meldpunt?

Het meldpunt is er voor iedereen die zich zorgen maakt over mensen in zijn of haar omgeving: buren, familie, vrienden of bekenden.
Professionals kunnen contact opnemen voor overleg of advies over complexe zorgsituaties. Waar nodig kan Vangnet & Advies tijdelijk de regie overnemen.

Wat kun je melden?

Bij het Meldpunt Vangnet & Advies kunt u meldingen doen- of advies vragen over mensen die:

 • vreemd en zorgwekkend gedrag laten zien;
 • niet weten waar zij met hun probleem naar toe kunnen;
 • diep in de schulden zitten en geen hulp zoeken;
 • dak- of thuisloos zijn of dreigen te worden;
 • vereenzamen;
 • zichzelf verwaarlozen of worden verwaarloosd;
 • hun woning ernstig verwaarlozen;
 • in andere zorgwekkende situaties verkeren.

Hoe kan ik een melding doen?

Tijdens werkdagen zijn wij telefonisch bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur (bekijk de contactgegevens hiernaast) De melding kan ook via e-mail gedaan worden. Vanuit het meldpunt wordt dan contact opgenomen met de melder. Bekijk de kop ‘Contact’ voor de e-mailadressen.

Wat wordt er met de melding gedaan?

De melding wordt geregistreerd en er wordt uitgezocht of de cliënt al ergens in zorg is. Aan de hand van de informatie van de melder en eventuele aanwezige hulpverlener wordt een situatieschets gemaakt. Zo nodig worden huisbezoeken gedaan. Vervolgens wordt er (samen met de cliënt) een plan van aanpak opgesteld, met als doel de problemen op te lossen of de cliënt toe te leiden naar passende zorg. Er wordt veel samengewerkt met andere instanties zoals: verslavingszorg, GGZ, MEE & De Wering, sociale wijkteams, algemeen maatschappelijk werk, Veilig Thuis, politie, thuiszorg, etc.

 

Er kan bij ons gemeld worden via het telefoonnummer 088 01 00 526 of via het e-mailadres centraalmeldpunt@ggdhn.nl, melden kan ook anoniem.

Adres gegevens;

Regio Kop van Noord-Holland 
Meldpunt Vangnet en Advies
Bernhardplein 76G,
1781 HK Den Helder
tel.: 088 – 01 00 526
e-mail: centraalmeldpunt@ggdhn.nl

Website; https://www.ggdhollandsnoorden.nl/gezond-veilig-leven/veilig-leven/oggz-meldpunt-vangnet-advies.aspx

 

oranjebalk2Wie zijn wij? klik HIER

oranjebalk2Uw mening telt klik HIER

oranjebalk2Voor alle Acties vanuit het Wijkplatform SBDL klik HIER

oranjebalk2

Voor belangrijke telefoonnummers klik HIER
oranjebalk2

Volg ons op Facebook klik  HIER
oranjebalk2

 

Terwille Verslavingszorg

 • Rolf Shineheart: Terwille is in meerdere steden actief. Doel is om mensen uit de verslaving te halen. Verslaving is breder dan men denkt. Het betreft alle lagen van de samenleving. Er zijn meer stichtingen die dit doen, dat geeft juist een keus om te kiezen. Terwille is te vinden in de Breewaterstraat. Essentiele werkwijze van Terwille is dat zij werken als mens tot mens en niet als hulpverlener tot mens. Ook werkt Tewille nauw samen met gevangenis PI Heerhugowaard. Zij staan tevens in contact met de Opvoedpoli, Leger des Heils, veiligheidshuis, Brijderstichting, etc.

  Wat wij doen:

  Naast diverse vormen van verslavingszorg zijn wij actief in het geven van preventie op scholen, kerken en bij bedrijven. Ook bieden we een uitgebreid behandelaanbod voor mensen die te maken hebben met verslaving en in aanraking zijn gekomen met politie of justitie. Een van de specialiteiten van Terwille is onze outreachende hulpverlening, onze professionals gaan gericht de straat op om mensen op een laagdrempelige manier hulp aan te bieden.
  Wil je iemand doorverwijzen naar Terwille? Ga hier dan gelijk naar onze pagina voor verwijzers

  Voor scholen

  Wie gezonde keuzes leert maken, kan gezond opgroeien. Investeren in een gezonde nieuwe generatie is belangrijk, daarom zetten we bij Terwille sterk in op preventie. Door onze trainingen en workshops worden jongeren tijdig bewust van de invloed van hun keuzes op het gebied van middelengebruik of gewoontes. Hierdoor kunnen jongerenwerkers (vroeg)tijdig ingrijpen bij risicogedrag.

  Voor kerken

  We investeren graag in een goede samenwerking met kerken, om samen hulp te kunnen bieden aan een kwetsbare groep. Door financiële steun of vrijwilligerswerk kunnen kerken concreet iets betekenen voor mensen met een verslaving en voor vrouwen die uit de prostitutie willen stappen of slachtoffer zijn van een loverboy. Ook andersom kan Terwille kerken steunen op pastoraal gebied of bijvoorbeeld met een jongerenprogramma.

  Voor bedrijven

  Herstel en een blijvend gezond leven, dat is wat we met de verslavingszorg van Terwille willen bereiken.
  Ook binnen bedrijven is gezondheid een belangrijk thema waar Terwille een partner is op diverse tereinen. Ook willen veel van onze cliënten graag weer deelnemen op de arbeidsmarkt. Door diverse omstandigheden kan het soms lastig zijn voor hen om een baan te vinden. Wij zijn altijd opzoek naar werkgevers die dit begrijpen en zich willen inzetten voor een samenwerking om ook deze groep mensen weer aan het werk te helpen. 

  Voor justitie

  Terwille heeft een uitgebreid behandelaanbod voor mensen die te maken hebben met verslaving en in aanraking zijn gekomen met politie of justitie. 

  Voor WMO

  Een van de specialiteiten van Terwille is onze outreachende hulpverlening. Onze maatschappelijke opvang bestaat uit samenwerkingsverbanden met verschillende detox-, opname- en time-out plekken in Nederland en daarbuiten. Ook hebben we veilige plekken voor vrouwen die uit de prostitutie willen stappen. We zijn altijd op zoek naar nieuwe initiatieven en we staan bekend om onze creatieve aanpak en goede samenwerking met gemeenten.

AdresBreewaterstraat 3, 1781 GR Den Helder
 
 

29 maart Informatieavond prostaatproblemen

Het InloopHuis organiseert op woensdag 29 maart een informatieavond over prostaatproblemen.
Locatie: Marsdiepstraat 621a (achterzijde gebouw, voormalig dansschool Marga)
Tijdstip: 19.15 uur

Mannen gaan met het tellen van de jaren iets moeilijker plassen. Dat hoeft geen probleem te zijn en zeker geen ernstige ziekte. Maar omdat prostaatkanker bij veel mannen steeds vaker en jonger voorkomt en is daarbij ook nog eens de meest voorkomende ziekte bij mannen is het wel oppassen geblazen.

Maar waar dan op te letten, wat kunnen de gevolgen zijn en wanneer naar de huisarts. Dat zijn vragen die op deze avond aan de orde komen, maar ook wat vraag je nu aan de arts, wat kan die doen en wat zijn de behandelingen en wat voor gevolgen heeft dat voor mij en mijn partner. Ook dat zijn vragen die aan de orde komen. Alles ondersteund met veel dia`s en korte filmpjes. Maar ook met een kopje koffie of thee.

Als je echt iets van prostaatkanker gaat merken en je krijgt pijn of misschien een vreemd gevoel, dan zou het zomaar te laat kunnen zijn en kan er alleen nog levensverlengend behandeld worden. De meeste mannen krijgen prostaatkanker waar die nooit iets van zullen merken en overlijden aan een andere ziekte of van ouderdom. Maar bij die mannen waar het op jongere leeftijd al openbaart, gaat het wel een ernstig probleem worden. En dat kan je voorkomen door te weten waar je op moet letten.

Deze avond is niet alleen interessant voor mannen maar zeker ook voor hun partner/vrouw of dochters. Hoe meer men kennis heeft om te signaleren dat er iets niet pluis is hoe beter je ernstige uitkomsten kan voorkomen.

Voor veel mannen is het al te laat, maar laat het niet te laat zijn voor jou en laat je voorlichten bij het Inloophuis Den Helder, Marsdiepstraat 621a, 1784AM Den Helder. Zie ook www.inloophuisdenhelder.nl of mail naar inloophuis.prostaatproblemen@ziggo.nl.

Via de link kan u de poster downloaden:
Informatieavond 29 maart

Hang deze in uw buurthuis of organisatie of gewoon aan uw raam

Nieuws voor de mantelzorger

Kent u buren, kennissen, familie en of bekenden die mantelzorger zijn, wijs ze op de inschrijving bij het Mantelzorgcentrum.

Mail hun adresgegevens, telefoonnummer en mail adres + de naam van de zorgvrager en kort het ziekbeeld.

Aan de inschrijving zijn geen kosten verbonden.

Bij inschrijving worden mantelzorgers op de hoogte gehouden van nieuws en activiteiten.

Aanmeldingen tot 31 december 2016 a.s. ontvangen allemaal nog het Mantelzorgverhalen boek en de VVV bon.

Met vriendelijke groet,

Marianne Weel,
Consulent Mantelzorg

T: 0223-747 009 of 06-183 71 051
E: mweel@mantelzorgcentrum.nl
I: www.mantelzorgcentrum.nl

 

Overbelasting mantelzorger bij dementie neemt toe

Over de Dementiemonitor

De tweejaarlijkse Dementiemonitor Mantelzorg van Alzheimer Nederland en NIVEL laat zien hoe mantelzorgers van mensen met dementie zorg en ondersteuning ervaren. Een record aantal mantelzorgers vulden dit keer de vragenlijsten in. Julie Meerveld: “De uitkomsten van deze Dementiemonitor vormen de stem van de mantelzorger. Daarover informeert Alzheimer Nederland de Tweede Kamer en andere partijen die beslissen over de zorg. We brengen de uitkomsten in voor het plenair debat over de begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2017 dat volgende week plaats vindt. Daarnaast zullen we de resultaten ook gebruiken voor het algemeen overleg Wet langdurige zorg op 24 november. Overigens zijn de meeste punten voor ons helaas niet nieuw, maar we zien wel dat de belasting toeneemt. En dat terwijl het aantal mensen met dementie groeit, en dus ook het aantal mantelzorgers. Het wordt tijd dat de handschoen wordt opgepakt.”
De belasting van mantelzorgers voor mensen met dementie is de afgelopen jaren toegenomen. Partners van thuiswonende mensen met dementie zijn het zwaarst belast. Zo blijkt uit de tweejaarlijkse Dementiemonitor Mantelzorg van Alzheimer Nederland in samenwerking met onderzoeksinstituut NIVEL onder ruim 3400 mantelzorgers. Het onderzoek laat zien hoe mantelzorgers van mensen met dementie de zorg en ondersteuning ervaren, zowel thuis als in een verpleeghuis.

Meer belasting

Mantelzorgers die samenwonen met en zorgen voor een persoon met dementie voelen zich vaak tamelijk belast tot overbelast (59%). Ruim één op de zes mantelzorgers voelt zich zelfs overbelast of zwaar belast. In 2011 en 2013 was dit nog maar één op de tien. Vaak gaat het daarbij om de partners. De ervaren belasting neemt toe naarmate men meer uren per dag voor de dierbare zorgt. Veel mantelzorgers hebben hier een dag en nacht taak aan. 46% van de samenwonenden meldt een verstoorde nachtrust.

Casemanagement belangrijk om zorg thuis vol te houden

Ondersteuning door een casemanager is volgens de mantelzorgers één van de meest noodzakelijke vormen van ondersteuning om het thuis langer vol te houden. Echter de helft van de mantelzorgers geeft aan nooit te zijn gewezen op het recht op ondersteuning door een casemanager. Verder noemt men persoonlijke verzorging en verpleging, hulp in het huishouden en passende dagactiviteiten als noodzakelijke voorwaarden om het thuis wonen goed vol te houden. Julie Meerveld, manager belangenbehartiging Alzheimer Nederland:  “Terwijl de urgentie toeneemt zien wij dat het aanbod aan dagactiviteiten juist afneemt. Het blijkt uit dit onderzoek hoe belangrijk deze uren ook voor de mantelzorger zijn om op adem te komen en overbelasting tegen te kunnen gaan.”

Steun uit omgeving van belang

De helft van de mantelzorgers geeft aan dat de zorg vooral op hen neerkomt. Ook hebben vier op de tien mantelzorgers minder contact met familie en vrienden sinds de naaste dementie heeft. Het voortzetten en verder uitbouwen van de dementievriendelijke samenleving is dus een belangrijk verbeterpunt om het thuis langer vol te houden.

Tips om zorg beter vol te houden
Dementie is een ziekte die ook beslag legt op het leven van iedereen die zorgt voor iemand met dementie. Om hen daarbij te helpen zijn er op Dementie.nl tips, informatie en ervaringsverhalen te vinden. Zodat zij zo goed mogelijk voor henzelf en hun naaste met dementie kunnen zorgen.
Klik op de link:ik-wil-de-zorg-goed-volhouden

bron en verdere informatie kan u vinden op: www.dementie.nl

 

Bekijk/lees tevens onderstaande artikel van het NRC
www.nrc.nl/niemand-anders-had-die-vlek-op-zijn-broek-gezien

 

14 november start de Nachtopvang van dnoDoen

Met veel plezier kondigt dnoDoen u de start van hun Nachtopvang aan per 14 november. Onderaan vindt u een flyer. Wilt u deze uitprinten en ophangen op een duidelijke plek? Daarmee hopen we zoveel mogelijk mensen te bereiken voor wie de Nachtopvang een start is in de oplossing van hun problemen.
Voor downlaod Flyer klik op link flyer-nachtopvang

In onderstaande brief vindt u nadere informatie over de Nachtopvang en over het andere aanbod. Het Sociaal Pension zal als aanbod verdwijnen ten gunste van een Doorstroomhuis. Bovendien is het aanbod in de verschillende wijken van de stad uitgebreid.

Juist voor mensen die het zonder dak of thuis moeten stellen wil dnoDoen er zijn. Zij willen hen helpen hun leven zo goed mogelijk op te pakken en mee te doen. Mensen uitdagen meer uit zichzelf te halen: dat is wat zij doen. Zij hopen hiermee iedereen zo snel mogelijk weer een volwaardige plek in onze maatschappij te bieden.

screenshot_2016-11-02-10-03-29 screenshot_2016-11-02-10-03-34

screenshot_2016-11-02-10-03-20

Downloads:
2016-11-01-flyer-nachtopvang

2016-11-01-nachtopvang-opening-brief

?…Fusie- en overnamegolf in de zorg zorgelijk

Girl running in a wheat field --- Image by © Ghislain & Marie David de Lossy/cultura/Corbis

Strategische inbedding van een fusie of overname is cruciaal voor het slagen hiervan

Gedreven door sterke demografische (vergrijzing) en technologische ontwikkelingen, stijgende zorgkosten, invoering van prestatiebekostiging en overheveling van AWBZ naar de Wmo en Wlz is de zorgsector momenteel sterk in beweging.

Deze ontwikkelingen leiden tot grote druk op de financiering van de zorg, decentralisatie en extramuralisatie van de zorg. Zorgorganisaties die anno 2020 bestaansrecht willen hebben spelen in op deze ontwikkelingen; een fusie of overname (hierna ‘samengaan’) is hierbij soms noodzakelijk, soms evident.

Fusie / overname geen doel op zich
Een fusie of overname dient echter geen doel op zich te zijn. Het dient een middel te zijn om beter de toekomst in te gaan. Cruciaal hierbij is dat een samengaan een uitvloeisel is van het strategisch beleid van de zorgorganisatie(s).

In onze fusie- en overnamepraktijk zien wij echter regelmatig dat organisaties een fusie of verkoop overwegen op het moment dat vanuit financieel perspectief zelfstandig doorgaan geen optie meer is, danwel het water zelfs al aan de lippen staat.

Op zo’n moment sta je als zorgbestuurder redelijk met de rug tegen de muur en wordt een samengaan soms noodzakelijk. Bij gebrek aan alternatieven staat het overleven an sich en niet de strategische inbedding van de fusie of overname op één.

Samengaan als gevolg van strategische visie
Een samengaan dient namelijk altijd het gevolg te zijn van een strategische visie en tijdig ingezet rationeel beleid. Een fusie of overname kan dan een logisch gevolg zijn, als één van de strategische opties die beschikbaar zijn.

Cruciale vragen om een fusie of overname te overwegen zijn: wat draagt de fusie of overname bij aan de doelen van onze organisatie; wat zijn de gevolgen voor onze belangrijkste stakeholders; is een fusie of overname de meest logische samenwerkingsvorm; wat betekent dit voor de financiële positie en financierbaarheid; wat zijn schaalvoordelen en –nadelen; etc.?

Een gedegen analyse start tijdig en wordt goed gedocumenteerd. Een goed ingerichte Governance-structuur vraagt ook om heldere analyses en besluitvorming op basis van het stellen van de juiste vragen.

Organisatie van het fusie- of overnameproces
Als eenmaal is besloten tot een fusie of overname, starten betrokken partijen met de organisatie van het fusie- of overnameproces: er wordt een intentieverklaring opgesteld, een due diligence onderzoek wordt uitgevoerd, de nieuwe Governance-structuur wordt ingericht, nieuwe financieringsafspraken worden gemaakt en instemming/ goedkeuringsprocessen worden doorlopen, waarna de voorgenomen transactie wordt afgesloten.

Onze waarneming leert dat in de volgtijdelijkheid van zaken aan efficiency en effectiviteit te winnen is, onder andere door in het fusieproces de due diligence inzet gefocust te houden, de instemming/ goedkeuring van stakeholders (OR, MR, NZA, NMA) tijdig te starten en de informatieverstrekking naar de betreffende stakeholders goed in te richten.

We zien in dit proces dat de fusie- en overnamekandidaten veelal nog met de bril vanuit hun eigen organisatie kijken. Dit is goed, maar tot op zekere hoogte. Om daadwerkelijk goed te kunnen besluiten over het al dan niet doen van een transactie adviseren wij nadrukkelijk ook om:

 • Een gezamenlijke strategische visie met bijbehorende meerjarenprognose te ontwikkelen.
 • Voorafgaand aan de daadwerkelijke transactie een gedetailleerd samenwerkings-/ integratieplan gereed te hebben.
 • De schaalvoordelen en -nadelen en integratiekosten monetair te maken.

Wij signaleren dat hier in de praktijk nog winst is te behalen. Een samengaan is pas evident en zeker niet zorgelijk indien ook na zorgvuldige afweging van deze aspecten de balans positief uitslaat.

Bron: www.ey.com
Afbeeldingen: Ghislain & Marie David de Lossy cultura Corbis

download (3)

Fors minder activiteiten alzheimerpatiënt door wmo

De kwaliteit van dagactiviteiten voor mensen met dementie holt achteruit sinds gemeenten hiervoor verantwoordelijk zijn. Dat concludeert Alzheimer Nederland in een woensdag verschenen onderzoek.

De activiteiten, zoals een bezoekje aan een zorgboerderij of een gespecialiseerd ontmoetingscentrum, zijn te duur geworden. Dat komt doordat de eigen bijdrage flink omhoog is gegaan, waardoor het voor veel patiënten niet meer is op te brengen. Daarnaast werken aanbieders van dagactiviteiten door de bezuinigingen steeds meer met vrijwilligers en minder met professionele hulpverleners. Ook het vervoer van en naar de dagactiviteiten is volgens Alzheimer Nederland niet meer goed geregeld.

,,Een algemeen beeld is dat er door de bezuinigingen minder tijd en aandacht is voor de individuele cliënten, terwijl er meer tijd verloren gaat aan administratieve lasten”, stelt de belangenbehartiger,

Alzheimer Nederland wil dat gemeenten, die sinds begin vorig jaar verantwoordelijk zijn voor de dagactiviteiten voor dementerenden, passende maatregelen nemen. Ook zou er een centraal punt komt moeten komen waar mensen terechtkunnen met klachten.

Alzheimer Nederland deed onderzoek onder 278 mantelzorgers, twintig gemeenten en vijftig aanbieders van dagactiviteiten..(ANP)

Download: Alzheimer NL Resultaten_peiling_dagactiviteiten_maart_2016
Website:alzheimer-nederland.nl
Bron: gemeente nu

oranjebalk2Voor nieuws over Mantelzorg, of zaken die handig zijn om als mantelzorger te weten hebben wij op onze website een rubriek ingesteld
U als Mantelzorger

bekijk de rubriek U als Mantelzorger op de homepagina
of klik hieroranjebalk2Voor partners in de zorg klik hier

Voor meer nieuws uit de zorg,
bekijk de rubriek De Zorg & U op de homepagina
of klik hier
oranjebalk2
Voor belangrijke telefoonnummers klik hieroranjebalk2

8 TIPS !!…..VOORKOM VALLEN!

Ik hoop dat u zonder vallen de winter bent doorgekomen.
Het is meegevallen met de gladheid

Maar toch belandt iedere zes minuten een 65-plusser als gevolg van een val op een Spoedeisende hulp in Nederland.
Een val kan een grote impact hebben op de kwaliteit van uw leven. Bijvoorbeeld als u een heup breekt of hersenletsel oploopt.
Gelukkig kunt u zelf veel doen om de kans op een val te verkleinen.

 • Blijf bewegen.
  Door te bewegen blijft u soepel,
  houd u uw spierkracht op peil en blijft uw reactiesnelheid in tact.
  Door te bewegen en oefeningen te doen die uw balans en spierkracht verbeteren, neemt de kans op vallen af.
 • Veiligheid in huis.
  De meeste valpartijen vinden in het eigen huis plaats.

  Kleine aanpassingen kunnen dit voorkomen.
  Denk bijvoorbeeld aan:
  goede verlichting, het weghalen van losse kleedjes, antislipmatten en stevige leuningen bij de trap.
 • Geneesmiddelen.
  Voelt u zich snel duizelig of voelt het alsof u slappe spieren heeft?
  Overleg eens met de huisarts over uw medicatiegebruik. Bij het ouder worden kan het zijn dat medicatie moet worden aangepast.
 • Check uw ogen.
  De kans op vallen is groter bij matig of slecht zicht.

  Simpelweg omdat u dan niet ziet als iets in de weg staat. Laat uw ogen daarom ieder jaar controleren door een opticien.
 • Draag stevige schoenen.
  Draag schoenen met een goede pasvorm en een zool die niet glas is.
  Loop op een gladde vloer niet op sokken, maar trek pantoffels aan die goed aan de voet sluiten of loop op blote voeten.
 • Vitamine D.
  Vitamine D draagt bij aan een goede botkwaliteit en heeft een gunstig effect op uw spierkracht en balans.

  Dat helpt om een val te voorkomen. Uw lichaam maakt vitamine D aan bij zonlicht. Ook in voeding als vette vis, vlees en eieren zit vitamine D. Met het stijgen der jaren wordt aangeraden om vitamine D in te nemen via een supplement. Bespreek dit met uw huisarts.
 • Voorkom duizeligheid bij opstaan.
  Voelt u zich duizelig bij het opstaan?

  Dat komt omdat uw bloeddruk zich dan niet snel genoeg aanpast aan de verandering van uw houding. Daardoor krijgen uw hersenen even wat minder zuurstof.  Voorkom duizeligheid door langzaam op te staan. Span al uw spieren aan, met name de beenspieren. Wacht tot de duizeling verdwenen is en ga dan pas lopen. Sta langzaam op, span al uw  spieren aan met name de beenspieren.
 • Accepteer hulp.
  Als u merkt dat uw balans minder goed is of wordt, accepteer dan hulp van anderen.
  Bijvoorbeeld voor het zemen van de ramen.

Ik wens u veel veilige jaren!
(Info van de website Goed Bezig met Gezondheid)

oranjebalk2Voor partners in de zorg klik hier

Voor meer nieuws uit de zorg,
bekijk de rubriek De Zorg & U op de homepagina
of klik hier
oranjebalk2
Voor belangrijke telefoonnummers klik hieroranjebalk2