Verkeerssnelheid in de Th. Rijkersstraat

Gistermiddag donderdag 8 februari heeft het Wijkplatform in de Th. Rijkersstraat een actie met bewoners opgezet om het verkeer wat daar rijdt te attenderen op hun snelheid. De politie en gemeente was op onze uitnodiging daarbij aanwezig. De politie hield een oogje in het zeil of alles veilig verliep en de wijkmanager van de gemeente was er om getuigen te zijn van onze actie. Onze actie wordt ondersteund door VVN afdeling Den Helder.

Regelmatig krijgen wij als Wijkplatform meldingen binnen over het verkeer op de Th.Rijkersstraat.
Daar wordt doorgaans veel te hard gereden, in de woningen staan de kopjes op tafel te rammelen wanneer er een grote marinebus voorbij komt.

Het Wijkplatform heeft dit (nogmaals) op gepakt en vraagt er aandacht voor. Wij gaan praten met gemeente of het mogelijk is de ‘drempels’ die er nu zijn te verhogen en met de Marine staat er 15 februari een overleg gepland. Wij willen dan de vraag neerleggen om kleinere busjes te gebruiken voor het vervoeren van hun persooneel.

Bron NHD

© Foto George Stoekenbroek

Een marinebus wordt door wijkagent Rolf Regtop aan de kant gezet. Cor Bijpost (rechts) registreert de gereden snelheid.

Carina Gutker

„Kijk, deze grote bussen van de marine bedoel ik”, zegt Annie Lastdrager (55) uit Den Helder. Ze wijst naar een touringcar die komt aangereden uit de richting van de Kanaalweg. Wijkagent Rolf Regtop komt gelijk in actie en houdt de bus met een handgebaar staande, voorzitter Sylvia Hamerslag duwt de bestuurder hierop een informatiebrief onder de neus.

Snelheidscontroles vinden meestal onverwacht plaats, maar de controle donderdagochtend op de hoek van de Adrianus IJsbrand Kuiperstraat en de Theodorus Rijkersstraat in Den Helder is vooraf aangekondigd. Niemand wordt dan ook op de bon geslingerd. „Dat kan ik niet eens”, zegt Regtop. „Ik mag niet laseren op een 30 kilometerweg, omdat zo’n weg erop is gemaakt om niet harder dan dertig kilometer per uur te rijden.” Toch is hij er bij. „Niet om deze ludieke verkeerscontrole te ondersteunen, dat mag ik formeel niet, maar wel om ervoor te zorgen dat er geen ongeregeldheden ontstaan.”

Lasergun
Hoewel er geen boetes worden gegeven, wordt de snelheid van de passerende auto’s, vrachtwagens en bussen nauwgezet bijgehouden. De 69-jarige Cor Bijpost doet dit met een lasergun die hij heeft geleend van Veilig Verkeer Nederland. Gebiedsmanager Simon Broersma van de gemeente kijkt toe. Eerder bleek uit metingen dat het gros van de bestuurders zich houdt aan de maximumsnelheid. Volgens de buurtvertegenwoordiging van Oud Den Helder blijven de marinebussen echter voor overlast zorgen.

De focus van de snelheidscontrole ligt dan ook op deze bussen. Annie Lastdrager woont even verderop nabij de kruising van het Schapendijkje, Coenraad Botstraat en Theodorus Rijkersstraat. Zij zegt het in haar huis te voelen trillen als de grote bussen langsrijden. „De kopjes in mijn kast maken geluid en ook als ik in mijn bed lig, voel ik de bussen voorbijkomen. Ik woon hier al 25 jaar en het is nooit anders geweest.” Ze heeft al eerder actie ondernomen. „Dan diende ik een klacht in bij de marechaussee en was het rustig. Maar dat was maar voor even.”

Tegengeluiden zijn er ook. Zo geven toevallig voorbijkomende buurtbewoners aan helemaal geen overlast te ervaren. „Maar dat komt niet overeen met wat wij bij buurtbijeenkomsten horen”, zegt Hamerslag.

Woordvoerster Karen Loos van de marine geeft aan dat er na de eerdere berichtgeving in deze krant al maatregelen zijn genomen. „We hebben alle chauffeurs er op aangesproken en die weten dat ze er niet meer te hard mogen rijden.” De marinewoordvoerster wist niet van de ludieke verkeerscontrole. „Ik hoop dat onze chauffeurs zich aan de regels houden”, reageert ze.

Volgende week donderdag gaan de betrokken partijen over dit onderwerp in gesprek met de marine.

 

Over onze eerdere actie kan u lezen in onderstaande link

Verkeerssituatie Dorus Rijkerstraat

uwmeningtelt

 

oranjebalk2
Wie zijn wij? klik HIER

oranjebalk2

Uw mening telt klik HIERoranjebalk2

Voor alle Acties vanuit het Wijkplatform SBDL klik HIERoranjebalk2

Voor belangrijke telefoonnummers klik HIER
oranjebalk2

Volg ons op Facebook klik  HIER
oranjebalk2

 

Standpunt Wijkplatform SBDL i.z. COA Jongeren in Oud Den Helder

Hieronder ziet u een brief welke vanuit het Wijkplatform naar de gemeente is gestuurd.

Hierin staat het standpunt van Wijkplatform SBDL ten aanzien van het huisvesten van COA Jongeren in het pand aan de J. van Heemskerckstraat.

Den Helder, 30 september 2017
Onderwerp: COA jongeren in OUD Den Helder  aan de J. v. Heemskerckstraat
(in afschrift aan de gemeenteraad)
Geacht college van B & W,

Donderdagavond 28 september j.l  heb  ik als voorzitter van het Wijkplatform SBDL tijdens de bijeenkomst in Buurthuis ‘t het Kraaiennest met kromme tenen gezeten. Wat opviel was dat de gemeente zich inhoudelijk slecht had voorbereid en te weinig wist van actuele zaken welke in deze buurt spelen.

De opkomst was hoog, er waren zeker een 100-tal buurtbewoners aanwezig.
De onrust en overlast in deze buurt veroorzaakt door de diverse woongroepen van begeleid wonen voerden de boventoon. De buurt is het echt zat en flink boos.

In deze buurt van ongeveer 13 straten zijn nu 5 á 6 locaties gevestigd waar personen wonen die onder  zorg van instanties als GGZ, Parlan, de Brijder, etc. vallen. Dit veroorzaakt een diversiteit aan overlast in de buurt wat resulteert in het niet meer veilig voelen in de eigen woonomgeving.

De gemeente bij monde van de wijkmanager heeft donderdagavond zeker 4 keer geroepen dat de gemeente de plaatsing van het COA in de Jacob van Heemskerckstraat door wil laten gaan!

De houding van de gemeente plaatst haar inwoners steeds verder op afstand en daarmee ook het Wijkplatform SBDL keer op keer samen met die bewoners in een positie lijnrecht tegenover de Gemeente. Telkens wordt er beleid opgetuigd en/of ingrepen gedaan welke voor de gemeenschap verstrekkende gevolgen hebben. Dit kan de gemeente enkel voor elkaar krijgen wanneer er draagvlak gecreëerd wordt, dus inspraak aan de voorkant en niet zoals nu wanneer alles al rond is en als doekje tegen het bloeden de omwonenden nog even geïnformeerd worden.

Het kan toch niet zo zijn dat bij een actie als deze, welke versterkende gevolgen heeft voor een buurt welke  zucht en zwicht onder een diversiteit aan overlast, slechts één informatie avond voldoende is.

De gemeente gaat nu eindelijk een klankbordgroep opzetten met buurtbewoners om problemen in de buurt in kaart brengen en op te pakken.

Het Wijkplatform is van mening dat een klankbordgroep geen simpele praatgroep zonder daadkracht, maar er één moet zijn met duidelijke uitkomsten en plan van aanpak met daaraan weer gekoppelde  resultaten. Van hieruit kan deze  aanpak na een overeengekomen tijdspad worden geëvalueerd, wanneer dan blijkt dat de overlast in de buurt afneemt, pas dan kan opnieuw overwogen worden om COA jongeren in de buurt op te nemen.

Eerst dienen de problemen die nu in de buurt spelen opgelost en aangepakt te worden en hierna verder bekijken of er ruimte is voor de COA jongeren, dit alles in overleg met de buurt.

U als overheid heeft de wettelijke verplichting om uw inwoners te beschermen en een veilige woonomgeving te waarborgen.

Verder zijn er vanuit onze regiegroep nog enkele vragen waarop wij graag antwoord zouden willen ontvangen:

✔Welke bestemming heeft het pand in de J. van Heemskerckstraat?
✔Hoeveel cliënten van bv de Brijderstichting , het GGZ  etc. zijn er momenteel exact gehuisvest in deze buurt?
✔Wat zijn de (on)mogelijkheden  t.o.v. verbouwen aan dit pand, omdat het hier gaat om een monumentaal, historisch en beeldbepalend pand?

Wij verwachten minstens dat zowel door de opstand en protest vanuit de buurt als het advies van het Wijkplatform SBDL dit een opschortende werking heeft op uw voornemen de COA jongeren op dit moment in deze buurt te plaatsen.
Wij zien uw reactie graag binnen 10 dagen tegemoet.

Uit naam van de regiegroep Wijkplatform SBDL

Hoogachtend,

S. Hamerslag
Voorzitter Wijkplatform SBDL

Bron NHD:

 

Voor eerdere artikelen over dit onderwerp op onze website klik op onderstaande links:

https://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/28-september-bewonersavond-buurthuis-t-kraaiennest/

https://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/coa-jongeren-oud-helder/

https://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/audio-verslag-wijkplatform-sbdl-20-september-2017/

28 september bewonersavond in Buurthuis ’t Kraaiennest.

VANAVOND bewonersavond 28 september om 19.30 uur in Buurthuis ’t Kraaiennest.

Vanuit het wijkplatform zijn er richting de gemeente omtrent de plaatsing van COA jongeren in de J. Van Heemskerckstraat vragen gesteld.
U vindt ze op onze website.
Bent u betrokken en/of belanghebbende dan bent u van harte welkom om te komen praten met gemeente, politie, woningstichting en het COA

De rode markeringen zijn locaties waar opvang bestaat, de blauwe markeringen zijn het Buurthuis, Jongerencentrum en Speeltuin.
De gele is het pand waarin het COA de opvang van jonge asielzoekers wil gaan huisvesten.

 

COA jongeren in Oud Den Helder

COA jongeren in Oud Den Helder

Vanuit het wijkplatform zijn er richting de gemeente omtrent de plaatsing van COA jongeren in de J. Van Heemskerckstraat de volgende vragen gesteld.

✔Welke bestemming heeft het pand in de J. van Heemskerckstraat?
Mbt:
-sociale/maatschappelijk functie?
-woon-functie?
-werk-functie?
-hoeveel cliënten van bv de brijderstichting en het GGZ zijn er momenteel al gehuisvest in deze buurt?

✔En hoe zit het met verbouwen aan dit pand, want het gaat hier immers om een monumentaal, historisch en beeldbepalend pand?

De algehele stemming vanuit het wijkplatform is dat de locatie aan de van Heemskerckstraat zeer ongelukkig gekozen is.

Namelijk:
➡Midden in een buurt waar binnen een straal van 500 meter meerdere en diverse opvang faciliteiten gevestigd zijn (Behouden huys en Beschermd wonen)
➡En daarbij naast een druk bezocht buurthuis, speeltuin en jongerencentrum.

Het Wijkplatform SBDL verzoekt met klem om de gehele buurt Oud Den Helder middels een bewonersbrief (dus huis aan huis) uit te nodigen voor de bewoners avond van aanstaande donderdag 28 september in buurthuis ’t Kraaiennest.

Bron NHD:

Protestactie buurtbewoners Oud Den Helder tegen asielzoekers opgezet

Donderdag 28 september is om 19.30 uur in Buurthuis ‘ Kraaiennest een bijeenkomst voor bewoners en betrokkenen

Een delegatie bewoners uit Oud Den Helder protesteerde woensdagavond tegen de komst van jonge asielzoekers in hun wijk. Zij menen dat de buurt al genoeg wordt belast door groepen GGZ-cliënten die er wonen.

„Het is gewoon teveel”, vat een bewoonster samen. „De wijk moet nog wel leefbaar zijn. Er is te veel drank, drugs en overlast in de buurt en bovendien worden onze huizen onverkoopbaar.”

Zo’n vijftig bewoners bezochten dinsdag het wijkspreekuur in Buurthuis ‘t Kraaiennest van wijkconciërge Netty Kolsteeg. 
Zij eisen actie van de gemeente.

Deze trekt het zich aan en organiseert op 
donderdagavond 28 september om 19.30 uur in Buurthuis ’t Kraaiennest een bijeenkomst voor bewoners en betrokkenen.


uitgelichte afbeelding:Den Helder vastgoed

 

Audio & Verslag Wijkplatform SBDL 20 september 2017

Voorzitter Sylvia Hamerslag

20 september 2017
Locatie:    ’t Schipperscafé
Aanvang: 19.30 uur

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen & updates lopende zaken,
   ’t Schapendijkje, herinrichting Polderweg, VOP Kerkplein?Willemsoord
 3. Vaststellen agenda
 4. Gesprek verslagen van  9 mei en 27 juni jl 
 5. Extra in gebracht door de deelnemers COA jongeren op de locatie J. van Heemskerckstraat 
 6. Verplaatsing Coffeeshops
  De gemeente heeft het voornemen om twee van de 3 coffeeshops te verhuizen naar de panden  Klein Kras te Koningsplein 7 & Piet Karsten te Zuidstraat 75-76. De derde coffeeshop heeft nog geen locatie op het oog, echter zal deze tevens in onze wijk gezocht worden. Wat vindt u van deze ontwikkelingen?, wij graag  met u hierover in gesprek.
 7. Hoe maken we van Den Helder een Fietsvriendelijke gemeente?
   
 8. Is onze binnenstad voldoende ingesteld op rolstoelgebruikers en slechtzienden? 
 9. Rondje deelnemers 

Audio opname klik op de  button: Deel 1, 2 & 3
Deel 1,

 • Opening
 • Mededelingen & updates lopende zaken,
   ’t Schapendijkje, herinrichting Polderweg, VOP Kerkplein?Willemsoord
 • Extra in gebracht door de deelnemers: COA jongeren op de locatie Jacob van Heemskerckstraat

Deel 2,

 • Verplaatsing Coffeeshops
  De gemeente heeft het voornemen om twee van de 3 coffeeshops te verhuizen naar de panden  Klein Kras te Koningsplein 7 & Piet Karsten te Zuidstraat 75-76. De derde coffeeshop heeft nog geen locatie op het oog, echter zal deze tevens in onze wijk gezocht worden. Wat vindt u als inwoner van onze wijjk van deze ontwikkelingen?, wij graag  met u hierover in gesprek.

Deel 3, 

 • Hoe maken we van Den Helder een Fietsvriendelijke gemeente?
 • Is onze binnenstad voldoende ingesteld op rolstoelgebruikers en slechtzienden?
 • Rondje deelnemers

*Verslag Wijkplatform Stad Binnen de Linie 20 september 2017*

Dinsdag 20 september 2017             Locatie: Schippers café Willemsoord

                                                                       Voorzitter:     Sylvia Hamerslag

Agenda

 1. Opening

Voorzitter heet iedereen van harte welkom. De opkomst is groot, dit tot vreugde van de WSBDL en haar werkgroep.  Het wordt door bewoners, de belangenverenigingen en buurthuizen gedragen.

 1. Mededelingen & updates lopende zaken,
   ’t Schapendijkje, herinrichting Polderweg, VOP Kerkplein-Willemsoord

Volgende bijeenkomst is gepland op woensdag 22 november. Normaal zijn er meer raadsleden aanwezig, maar de agenda van de gemeente laat weten dat er ook een bijeenkomst betreft het stadhuis is. Er zal wel een brief richting de raad en college en media gaan betreft vanavond.

 1. Vaststellen agenda

Een bewoner geeft aan graag de problematiek in Oud Den Helder op de agenda te plaatsen. Punt komt voor agendapunt koffieshops (punt 5)

Schapendijkje: voorzitter geeft een kort verslag hoe het WPSBDL zich heeft ingezet. Dit mede door de inzet ook van bewoners, belanghebbende en belangenvereniging Huisduinen.  Laatste ontwikkeling is dat er na een onderzoek de geplaatste drempels het verkeer met 10 km/p/u heeft afgeremd. WPSBDL wil voor meer teruggang in snelheid, een drempel erbij met versmallingen en verlichting.  

Reactie wijkmanager: Natura 2000 zou haar reactie op plaatsing verlichting medio begin oktober geven.  Eind september komen de belanghebbende  weer bij elkaar en zal dit dan bespreken.

Reactie bewoner buurt Schapendijkje: wij zien graag dat de bezwaarmakers ook een brief krijgen van de gemeente. Graag nog een drempel erbij ( hoogte van jeu de boule vereniging.

Reactie bewoner: graag de drempels aan de zijkant in te korten. De fietsers krijgen in de gladheid hier wel last van.

Reactie wijkmanager: volgend jaar wordt het Schapendijkje opnieuw geasfalteerd. De bedoeling is wel de drempels te laten liggen.

Reactie bewoner: breedte graag zo houden anders gaan de automobilisten er alsnog er overheen.

Reactie voorzitter: we gaan ermee verder en we hebben inmiddels voldoende kennis in huis dir te realiseren.

Herinrichting Polderweg:  WPSBDL heeft een commitment gemaakt met VVN en de fietsersbond om gezamenlijk op te trekken omtrent herinrichting Polderweg. Eenduidigheid. Er worden via een PowerPoint verschillende situaties geschetst. Fietspad een 1 zijde en aan beide zijde. De wens WPSBDL is aan beide zijdes een fietspad. Gevaar is dat straks  het vrachtverkeer richting Mc Donalds in en uit zal rijden ( twee-richtingverkeer)

Reactie wijkmanager: er is voor de zomer door de gemeente een informatieavond gehouden waarin de bewoners over het algemeen tevreden waren.

Voorzitter: ja, mits het verkeer langs de Zustersflat van 1 richting komt en niet van 2 richtingen. Dit was volgens ons en fietsersbond een harde eis.

Ook is er een reactie per mail binnengekomen dat de oversteek vanuit de Kerkplein – Willemsoord. Het is lastig en gevaarlijk om als fietser over te steken. Met name als de auto’s net van de veerboot komen.

Reactie wijkmanager: ik leg het bij afdeling verkeer neer.

 1. Gesprek verslagen van  9 mei en 27 juni jl

Er zijn geen op- of aanmerkingen

 1. Extra in gebracht door de deelnemers COA jongeren op de locatie J. van Heemskerckstraat

Reactie bewoner Coeraad Botstraat:  wij willen protesteren tegen de komst van nieuwe asielzoekers in onze wijk. Reden is dat er al zoveel opvang is zoals “het behouden Huis” welke vol met psychiatrische mensen zit, “Berijder Stichting” die gaat uitbreiden. Er wonen  teveel mensen met problemen in dit kleine gebied. Teveel overlast waardoor mensen willen verhuizen. Hierover zijn bewoners ingelicht en was er gisteravond een grote opkomst.

Reactie bewoner: waar wilt u mee aan de slag?

Antwoord: we willen dat de lokale overheid het aantal gaat verminderen.
Reactie bewoner: dit is gebeurd allemaal in een straal van 500 meter. Wat en hoeveel  is er eigenlijk toegestaan?
Reactie bewoner: landelijk is er een toename van verwarde personen. Lokale overheid zou hierin iets kunnen doen qua aantal per wijk.

(discussie tussen bewoners)

Reactie wijkmanager: heeft samen met de wijkcongierge de wijk bezocht. Er zouden een 20-tal  asieljongeren komen, welk een maximaal is. Hij weet niet wat het maximale % is wat er mag wonen.  Volgende week worden alle partners en bewoners uitgenodigd in het Kraaiennest om dit uit te leggen waarom zij hier komen wonen.  Donderdagavond 28 september 19.30 uur.
Reactie bewoner: er wonen in deze wijk al zoveel mensen die weinig te besteden hebben. Dit zijn over het algemeen “lage huur woningen”.

Reactie wijkagent: Dit beeld is in Den Helder in elke wijk hetzelfde. Het gaat wel om het aantal meldingen. Er moeten meldingen komen waar we wat mee kunnen doen.

Reactie bewoner/ondernemer: de situatie is nu negatief. Deze doelgroep komt scheer en inslag binnen, wat voor ons overlast betekend. De ene keer zeggen ze niks en de andere keer schreeuwen ze.

Voorzitter geeft aan dat dit dan wel een landelij probleem kan zijn, maar moet je dit als samenleving maar gewoon slikken? De overheid duwt al meerdere zaken door de strot van de bewoners. Hierbij blijkt dat participatie achteraf is er is geen inspraak aan de voorkant. Er is namelijk ook een grens waarbij bewoners zeggen dat dit genoeg is.

Interruptie wijkmanager: ( wordt niet geaccepteerd )

Reactie wijkmanager:  wil  alleen nog zeggen dat deze mensen wel tot onze samenleving behoren. Graag zie ik u dan ook 28 sept.

Reactie bewoner: wij zijn echt verkeerd voorgelicht. Ook zou er een pand wel/niet door het COA aangekocht zijn. Wat is nu waar? We krijgen hier geen duidelijkheid over.

Voorzitter: sluit dit onderwerp af  met de met nogmaals de mededeling dat de bewoners graag aan de voorkant kunnen meebeslissen en niet achteraf.

 1. Verplaatsing Coffeeshops
  De gemeente heeft het voornemen om twee van de 3 coffeeshops te verhuizen naar de panden  Klein Kras te Koningsplein 7& Piet Karsten te Zuidstraat 75-76. De derde coffeeshop heeft nog geen locatie op het oog, echter zal deze tevens in onze wijk gezocht worden. Wat vindt u van deze ontwikkelingen?,wij gaan graag  met u hierover in gesprek.

De voorzitter schetst in het kort de voorgeschiedenis verplaatsing coffeeshops. Sinds de koffieshops met 3-tal naast elkaar zitten, is er onrust en onveilig gevoel in de buurt. De toenmalige voorzitter WPSBDL vond dat de lokale politiek aan zet is hier wat mee te doen. Vanuit een ingediende motie is er besloten een leefbaarheidsonderzoek in te stellen voor het geheel gebied. Uitkomst werd vorig jaar februari in het buurthuis Centrum gepresenteerd. Hoofdoorzaak bleek de aanzuigende werking van de coffeeshops. Het college heeft uiteindelijk besloten deze coffeeshops uit de Koningstraat te halen. De woningstichting heeft opdracht om de Koningstraat weer tot woongebied te verbouwen.  WPSBDL heeft zich hard gemaakt de coffeeshops naar eerlijkheid te verspreiden over de wijken, omdat er over heel Den Helder en Julianadorp afnemers van dit product zitten. WPSBDL wil namelijk dat niet alle coffeeshops weer binnen stad binnen de linie gehuisvest worden. De gemeente heeft tijdens de gemeenteraad een presentatie gehouden waarin te zien was dat er cirkels gesitueerd waren waarbinnen geen coffeeshops komen. Criteria was niet in een straal waar sportvelden, scholen, horeca is.  WPSBDL wil echter wel dat niet alles binnen stad binnen de linie komt.  WPSBDL zou ook graag zien dat er één in het winkelgebied geplaatst wordt. De winkeliersvereniging heeft echter afkeurend gereageerd. De laatste berichten zijn dat er 2 coffeeshops in de stad binnen de linie terug willen. Locatie: pand Klein Kras en in de Zuidstraat, het pand van P Karsten. Een 3e is nog op zoek naar een plek.   

 1. Hoe maken we van Den Helder een Fietsvriendelijke gemeente?

Stefan Ouddijk, voorzitter van de fietsersbond, geeft een presentatie over de fietsers bond. Problematiek en onderwerpen waar zij zich mee bezig houden.

 • Fietsvriendelijke gemeente
 • Infrastructurele innovatie doorgeven aan de gemeente ( bijv tijdinstellingen

verkeerslichten fietsers aanpassen)

 • Ruimte scheppen
 • Samenwerking met VVN, WPSBDL, afdeling verkeer gemeente en HOB
 • Achterstallig onderhoud en burgerparticipatie (voorkomen is beter dan genezen,

graag laten we de bewoners met hun kennis en kunde aan het woord).

Reactie bewoner: probleem eenrichtingsverkeer fietspad  Zuidstraat. Deze gaan via de Flaneerkade en de situatie is totaal zinloos en onduidelijk. Handhavers slingeren mensen op de bon.

Voorzitter: dit nemen we mee als actiepunt in het WPSBDL. Tevens ziet het WPSBDL graag dat fietsers op de rotonde binnen de gemeente voorrang hebben.

Bewoners: voordat er heringericht wordt graag kijken of het fietsvriendelijk is, voorbeeld Ruyghweg en Beatrixstraat. Gedrag van de verkeersdeelnemers is ook typisch Nederlands. In Duitsland gaat dit anders.

Voorzitter: wat vinden jullie van het idee om een totale maximum van 30 km/p/u binnen de bebouwde kom? Dit ook vanwege de hoge snelheidsfiets welk tegenwoordig steeds meer gebruik maakt van de rijbaan en/of fietspad. Hier is een ontwikkeling in binnen heel Nederland.

Bewoner: betekent ook dat de speedbikes maximaal 30 km/p/u mogen. Dat proces ga je nooit winnen.

Wij van de fietsersbond denkt en participeert mee door onder andere knelpunten bij de wethouder in te dienen en te visualiseren. Ook de media wordt hierin meegenomen. Meerdere voorbeelden op de presentatie zijn te zien ( Schapendijkje, Weststraat, Verfailleweg en Beatrixstraat). Den Helder loopt landelijk gezien behoorlijk achter op de innovatie m.b.t. de fietsgebiedsontwikkeling. Dit met name omdat Den Helder juist een hele mooie en schone omgeving daarvoor is. Dit is ook verder aan de plaatselijke politiek.

 1. Is onze binnenstad voldoende ingesteld op rolstoelgebruikers en slechtzienden?

De Helderse binnenstad en haar wegen zijn erg veranderd en meerdere malen opengebroken. Voorbeeld hierin is de Beatrixstraat waarbij over de gehele straat en beide zijden de overgang van straat naar trottoirte hoog is. Rolstoelgangers hebben grote moeite om bijv. vanaf de Kroonpassage naar de overkant te rijden. De stoepbanden. Het gevolg is dat je dan achterover kan klappen. Deze knelpunten zijn ook bij het station te vinden. De helling omhoog is te stijl voor rolstoelgangers.

Ook voor slechtziende en blinde mensen zijn hier te weinig of geen voorzieningen. Deze aanpassingen die achteraf moeten plaats vinden breng weer extra kosten met zich mee.

WPSBDL zal hierover een brief opstellen en deze gaat naar de wijkmanager.

 1. Rondje deelnemers

Bewoner: bij de watertoren staat er een bord einde fietspad. Onbekend is

waarom dat is.  

Bij de Keizersbrug staat een bord verboden voor fietsers in te rijden. Dit betekent dat men dan over de Flaneerkade gaat wat ook weer niet mag.

Wijkmanager geeft aan dat er nog een bijeenkomst komt om deze vele punten bij elkaar te nemen. WPSBDL wil er graag bij zijn.

Bewoner: wil graag het probleem in de Hartenstraat aangeven. De blokkade van bloembakken geeft de rolstoelers geen doorgang.  De omwonende hebben deze verschoven tot een barricade.

Wijkmanager: de gemeente heeft hierin geïnvesteerd. Dit was door mijn voorganger ingezet. Echter moeten de bakken wel verder uit elkaar.

Bewoner: eigenaar coffeeshop zou graag  een afspraak met de gemeente willen hebben betreffende de huidige overlast.

Bewoner Fabrieksgracht: zij wil graag een blauwe streep voor haar deur. Dit in verband met de onveiligheid. Ze heeft hier erg slechte ervaring mee omdat er auto’s of busjes langdurig blijven staan. Dit haalt de sociale controle op haar woning weg.

Wijkmanager: ik neem dat na de vergadering met u op.

Bewoner: het nieuwe muurtje voor het station is vaak een rotzooi. Ik mis daar afvalbakken.
Wijkmanager: we gaan daar wat aan doen.

Bewoner: buitenverlichting rondom Schipperscafe en langs het water is te weinig verlichting.
Wijkagent: er zijn nu extra wijkagenten in Den Helder en de verdeling is nu beter. Verdeeld in oost-, west-, en midden Den Helder. Noodzakelijk blijft echter wel: blijf situaties melden. Alleen dan worden ze opgepakt.

Bewoner: graag nog aandacht dat we serieus willen worden genomen. Vaak is de beslissing al door de gemeente genomen. Achteraf worden de bewoners gevraagd. Participatie achteraf.

Voorzitter: dit is herkenbaar en is inderdaad jammer dat dit gebeurd. Voorbeeld is wijkgericht werken. Hierover willen wij ook graag nog in gesprek met de gemeente.

 1. Sluiting

Eventuele presentaties zijn bij ons op te vragen via email: wijkplatformsbdl@gmail.com

Download hier de vergaderPresentatie in pdf: WPF 20 september 2017 ’t Schipperscafé

Download hier het verslag:Verslag Wijkplatform SBDL 20 september 2017

Artikel in het NHD over ’t Schapendijkje

Voor eerdere artikelen over dit onderwerp klik op onderstaande links:

https://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/7-september-17-update-t-schapendijkje/

https://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/gemeente-pakt-op-veiliger-schapendijkje/

https://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/update-schapendijkje-iz-rijden-op-talud/

https://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/asociaal-rijgedrag-op-t-schapendijkje/

https://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/stand-zaken-schapendijkje/

https://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/t-schapendijkje-wederom-op-landelijke-televisie/

https://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/wijkplatform-verstuurd-mail-iz-tijdelijke-maatregelen-t-schapendijkje/

https://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/2e-bijeenkomst-m-b-t-herinrichting-t-schapendijkje/

https://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/brainstormsessie-belanghebbenden-schapendijkje/

https://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/motie-afsluiten-schapendijkje/

https://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/reactie-gemeente-op-bezwaarschrift-wpf-iz-afsluiting-schapendijkje/

https://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/notices/bezwaarschrift-mbt-het-afsluiten-van-het-schapendijkje/

https://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/bezwaarschrift-mbt-het-afsluiten-van-het-schapendijkje/

https://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/documents/download-bezwaarschrift-afsluiting-schapendijkje/

oranjebalk2Voor belangrijke telefoonnummers klik hieroranjebalk2

7 september 2017: Update ’t Schapendijkje

Onderstaande bewonersbrief kunnen de bewoners van de omliggende buurten vanaf maandag
op de deurmat verwachten.

Het wijkplatform stelt zich vooralsnog op het standpunt dat de veiligheid van de fietser in deze situatie nog steeds niet optimaal gewaarborgd is.

Het terug dringen van de snelheid tw, 10 km pU bij 1 van de 3 drempels stemt het Wijkplatform nog niet geheel tevreden.
Gedacht wordt om er tenminste 1 drempel extra en de reeds voorgestelde versmallingen te plaatsen.

Om te voorkomen dat de fietser in het gedrang komt bij de weg-versmallingen acht het Wijkplatform het daarbij wenselijk om voor de fietser aan weerszijden een vrije doorgang/fietspad/strook te realiseren.

De mogelijkheid om verlichting te plaatsen op deze weg is voor het Wijkplatform ook nog niet geheel van de baan, het wachten is echter nog op de uitkomsten van het Natura 2000 onderzoek.

Voor eerdere artikelen over dit onderwerp klik op onderstaande links:

https://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/gemeente-pakt-op-veiliger-schapendijkje/

https://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/update-schapendijkje-iz-rijden-op-talud/

https://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/asociaal-rijgedrag-op-t-schapendijkje/

https://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/stand-zaken-schapendijkje/

https://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/t-schapendijkje-wederom-op-landelijke-televisie/

https://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/wijkplatform-verstuurd-mail-iz-tijdelijke-maatregelen-t-schapendijkje/

https://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/2e-bijeenkomst-m-b-t-herinrichting-t-schapendijkje/

https://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/brainstormsessie-belanghebbenden-schapendijkje/

https://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/motie-afsluiten-schapendijkje/

https://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/reactie-gemeente-op-bezwaarschrift-wpf-iz-afsluiting-schapendijkje/

https://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/notices/bezwaarschrift-mbt-het-afsluiten-van-het-schapendijkje/

https://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/bezwaarschrift-mbt-het-afsluiten-van-het-schapendijkje/

https://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/documents/download-bezwaarschrift-afsluiting-schapendijkje/

afbeelding Cor Bijpost

oranjebalk2Voor belangrijke telefoonnummers klik hieroranjebalk2

(meer…)

Inbreng Wijkplatform SBDL iz herinrichting Polderweg

Hieronder ziet u enkele ingebrachte punten vanuit de belangenorganisaties mbt de herinrichting van de Polderweg.

Bewoners vereniging:
Hierbij willen wij bij het onderwerp Polderweg attenderen op de parkeerplaats achter onze woningen aan de Polderweg,
waar wij in/uit rijden met auto’s zowel bewoners als zakenmensen welke hun praktijk of onderneming aan het Julianaplein hebben.
Het voorstel om een dubbele fietspad daar aan te leggen zijn wij op tegen en er wordt verzocht of er spiegels opgehangen kunnen worden
zodat bij uitrijden je kan zien waar het verkeer rijdt en eraan komt. De Polderweg is druk met verkeer zeker naar en van de rotonde middenweg.(inbreng bewoners vereniging)

 oa Wijkcommissie Oud Den Helder: Geen voorstander van het dubbele fietspad. Dit idee van inrichting stamt nog uit de tijd van de noordelijke randweg. Bewoners uit de van Galenbuurt en Oud Den Helder dienen nu om rechtsaf te gaan ten aller tijden de drukke 50 km Polderweg over te steken.

Zo een zelfde euvel vind je vanaf de Kanaalweg bocht naar de Prins Hendrikslaan en de Bocht vanaf de Fabrieksgracht links af de Ruyghweg op. De fietser moet dan 2 keer oversteken om 1 bocht te nemen dit werkt in de hand dat fietsers sluiproutes gaan nemen de welbekende Olifantspaden.

Vanuit diverse:
Verzoek om ter hoogte van de kruising Polderweg Krugerstraat een verkeerslicht te plaatsen.
Na het realiseren van halter Belleveu zullen er twee stromen vanuit het centrum(Oost) richting West van Galenbuurt en Oud Den Helder zijn.
Tw langs de Zusters en tussen de protestantse Kerk en het Multi zorg complex (oa Wering en Mee voorheen Bibliotheek)
In deze bocht zullen veel mensen gaan oversteken. Juist deze bocht nodigt uit tot hard rijden. Terwijl dit voor overstekende voetgangers/fietsers/boosters  juist lastig te overzien en in te schatten is.

Hieronder ziet u een Impressie van de herinrichting:


 Oude situatie

Bron NHD:

oranjebalk2Voor alle Acties vanuit het Wijkplatform SBDL klik HIER

oranjebalk2Voor belangrijke telefoonnummers klik hieroranjebalk2

Audio & Verslag Wijkplatform SBDL 16 maart 2017

Voorzitter Sylvia Hamerslag

16 maart 2017
Locatie:    Buurthuis ’t Kraaiennest
Aanvang: 19.30 uur

Agenda

1. Opening
2. Mededelingen
oa, update Ruyghweg, Fietsoverlast Timorpark, VOP Ruyghweg
3. Vaststellen agenda
4. Gesprek verslag van 5 juli jl.

Audio opname klik op de  button:

 

In download vindt u de vergaderPresentatie: WPF PowerPoint 16 maart 2017’t Kraaiennest

*Verslag Wijkplatform Stad Binnen de Linie 16 maart 2017*

Dinsdag 16 maart 2017                         Locatie: buurthuis Kraaiennest

                                                                       Voorzitter: Sylvia Hamerslag

Agenda

 1. Opening

De voorzitter Mevr. Hamerslag  opent de vergadering en heet iedereen welkom in buurthuis Kraaiennest. De volgende bijeenkomst is op 9 mei in buurthuis het Centrum.

 1. Mededelingen

Schapendijkje: naar aanleiding van de bijeenkomst met meerdere betrokken partijen is er door de gemeente besloten de tijdelijke drempels alsnog een kwartslag te draaien. Deze komen dan dwars op de wegbreedte te liggen, opdat het verkeer dan wel meer wordt afgeremd en ze kunnen er ook niet omheen. Hierdoor wordt de proefperiode verlengd. Voordeel is dat we dan Natura 2000 mee kunnen nemen ivm eventuele verlichting. In september wordt er weer geëvalueerd. De wijkmanager geeft ook aan dat er borden bij worden geplaatst.

Situatie Ruygweg: de regiegroep was niet zo blij met de uitkomst van de overleggen die men hiervoor heeft belegd. Met name het afsluiten van het fietssluisje baart hen grote zorgen omdat de fietser die voorheen veilig rechtdoor kon gaan nu samen met het gemotoriseerde verkeer in de bocht door een slinger en versmalling moet .Hier heeft de voorzitter WPSBDL  een mail over gestuurd. Zaken welke niet zijn gehonoreerd:

 • Verzoek tot teruggaan naar de oude situatie
 • Rotonde of verkeerslichten
 • Openhouden van het fietssluisje
 • Inrichten als concrete T-splitsing
 • Weg halen van de druppel/fietssluis

Wat wel: er komen wat optische verdijfvlakken en lijnen.

 • Er komen op de weg-as verhogingen zodat verkeer gedwongen wordt op de juiste rijbaan te rijden
 • Fietsluis gaat dicht, omdat dit een snelheid remmende werking heeft ( nadeel is dat de fietsers in een versmalling komen)

WPSBDL trekt nu de handen ervan af, maar we blijven het wel volgen. Zo ook de wens om een  2e fietspad te realiseren op de Fabrieksgracht nadat het Vinkenterrein klaar is.

Reactie bewoner:
Het blijven gedrogten. Het blijft een onveilige situatie omdat de fietsers die rechtdoor gingen nu wel hun handen moeten uitsteken. Dat is en blijft een wat vreemde situatie.

Buurthuis de Beuk: oproep voor bewoners  uit de van Galenbuurt om op 23 maart, 19.30 uur te komen en te praten over de visie van Galen.

 1. Vaststellen agenda

Agenda wordt vastgesteld.

 1. Gesprek verslag van 24 januari 2017
  Verslag volgt later
 1. Educatieproject “ontmoeting in het groen”.
  Albertha Postma geeft middels een PowerPoint een presentatie.

Reactie bewoner:
Complimenten uitgesproken

 1. De stad vervuild?

Onderwerp gaat over huisvuil-inzamelingsysteem. Ophaalschema is in geheel Den Helder aangepast. Vooraf is er in Julianadorp een pilot gehouden te samen met 100-100-100. Door het wijkplatform is aan de om voor Stad binnen de linie een passende oplossing  te komen  dit vanwege de beperkte ruimte voor nog een bak. Onderwerp ter discussie:

Hoe werkt dit nu in de praktijk?

 • Hoe werkt dit nu in de praktijk?
 • Hoe ervaren bewoners van de wijk deze verandering?
 • Wat verwachten wij in de toekomst van dit beleid?
 • Poep op de stoep?

Reacties welke via de mail/website en fb zijn binnengekomen: *“typisch weer het bestuur van Den Helder, zonder participatie en nog halfbakken ook, *wat doen ze als de maden die daar door de warmte ontstaan, *mijn tuin heeft geen plek voor nog een bak, *er staan soms wel 5 a 6 zakken plastic onbeschermd  in onze schuur opgestapeld, ongedierte vreet aan de zakken, onhygiënisch, wat kan de gemeente doen? *Plastic eerst afwassen? Dit is niet milieubewust Etc..etc. **Via Twitter nog een uitwisseling waaruit een reactie van HVC kwam: “ ik hoop dat je de gemeente niet vergeet omdat de beslissende factor van de gemeente is”.
Deze reacties geven duidelijk weer dat het wijkplatform meer is dan alleen de fysieke bijeenkomsten, maar dat er juist ook enorm veel vanuit de bewoners via de social media en/of mail binnenkomt.

Reactie bewoner: hoe komt iemand aan 7 zakken plastic? Erg veel!

Antwoord: voorzitter”dit betekent een goede scheiding van afval en gezinnen met kinderen verbruiken veel. Die zitten zelfs ook nog vaak met luiers.

Wijkmanager: de gemeente is nu echt volop bezig om een passende oplossing hiervoor te vinden, vandaar dat het nog te vroeg was om hierover een presentatie te geven.  De voorzitter WPF heeft na aanleiding van de presentatie die gehouden werd in het wpf Julianadorp bij de gemeente aangegeven ook voor SBDL graag een presentatie te willen, dit werd afgewezen.

Reactie bewoner: de zakken worden nu naast de weg gezet, maar door de vele en vaak harde wind waait het vuil ook weg.

Antwoord wijkmanager: er worden nu haken besteld voor aan de palen waar een ieder dan de zakken aan kan hangen. Andere tip is deze voorlopig in de grijze bak te doen.

Reactie bewoners:

 • een haak is ook geen optie. HET probleem is dat mensen geen ruimte hebben

voor een andere bak in de tuin of tijdelijk de zakken op te slaan. Wat doet de gemeente bij te vroeg plaatsen van de zakken?

 • beslissing is vanuit Den Haag. Er wordt eerst beslist en daarna pas gedacht hoe.

dat is het probleem. Het probleem in de van Galen buurt is dat er simpelweg geen ruimte is in de tuin. Ondergrondse containers kan een oplossing zijn.

 • oplossing kan zijn vaker ophalen

Nog meer reacties:

 • de oranje plastic zakken zijn niet stevig genoeg
 • achteraf scheiden wordt in steeds meer gemeenten gedaan. Dit schijnt ook

goedkoper te zijn en efficiënter. Omringende landen brengen nog steeds grijs afval naar het HVC omdat er hier te weinig is en de oven toch moet blijven branden.

Reactie voorzitter mw Hamerslag: beleidsambtenaar gemeente is gevraagd voor uitleg, maar we zijn als SBDL nog niet aan de beurt. Eerst is Julianadorp aan de beurt. Maar we zijn wel in het schema opgenomen. Waarom niet via het wijkplatform om de bewoners hierin te informeren.

Reactie bewoner: ter ondersteuning van de wijkmanager, de raad zit hier bovenop. Er moet wel meer snelheid in zitten in het bedenken van oplossingen. De raad dringt erop aan onder welke voorwaarde dit gebeurd. We hopen dat maandag as meer duidelijkheid is. Kijk ook naar nascheiding alvorens te investeren in ondergrondse bakken.

Reactie voorzitter mw Hamerslag: we hopen dan wel dat de burgers hierin worden meegenomen, meer participatie. Niet iedereen zit te wachten op een ondergrondse bij hun woning. Achterafscheiding heeft de voorkeur.

Reactie wijkmanager: de aangesloten gemeenten aan HVC doen nu ook niet aan nascheiding, dus dat wordt een lastig verhaal.

Reactie bewoner: het systeem is er wel bij HVC, want bij hoogbouw en bedrijven wordt wel aan nascheiding gedaan.

Reactie bewoner: de vrachtwagens rijden nu veel door de wijken om alle bakken op te halen, wat ook niet milieuvriendelijk is. We krijgen ook nieuwe bakken  Ik ben het er niet mee eens dat het HVC de bakken later door verkoopt aan de Oostbloklanden, hergebruik gewoon de oude bak. Ik ben uitgenodigd voor een discussie op het gemeentehuis, maar werd evengoed niet gehoord.

Wat verwachten wij in de toekomst?

Reactie bewoner: in de Timorlaan wordt een glasbak geplaatst, dit is niet veilig op de plek waar hij geplaatst wordt. Graag op een andere plek. (actiepunt wijkmanager)

Reactie bewoner: hoever komt de ondergrondse van elkaar af te staan?

Antwoord wijkmanager: we willen zoveel mogelijk ondergrondse plaatsen, hierover gaan we met de bewoners nog wel in gesprek. Tussenafstand is onbekend.

Reactie bewoner: de vraag blijft waarom er niet op voorhand wordt bedacht voordat dit allemaal wordt ingezet. Dit scheelt kinderziektes.

Reactie bewoner: wat doen we met het grofvuil naast de ondergrondse?

Reactie wijkmanager:  waarom spreken wij de bewoners niet zelf aan? Handhavers kunnen alleen op heterdaad iets doen, niet met gevonden briefjes met adressen en/of namen. Juridisch is dit een probleem.

Reactie bewoner: ik ben voor persoonlijke aanpak.

Poep op de stoep.

De gemeente heeft zonder overleg de alle poepbakken te samen met de afvalbakken verwijderd, waar al eerder een discussie over is gevoerd wat hierin fout ging. Men wilde dat de bewoners een afvalbak gaan adopteren. De hondenpoepbakken zouden buiten dit systeem gelaten worden. Ondervindt men overlast van poep?

Reactie bewoner: in de Wezenstraat wel. Ook in de binnenstad is er geen overleg gevoerd met de winkeliers.

Reactie bewoner: of we gaan de mensen persoonlijk aanspreken of we gaan de hondenbelasting weer invoeren.

Reactie bewoner: aanspreken veroorzaakt represailles.

Reactie bewoner: er zijn te weinig plekken om je hond op speciale plekken te laten poepen. Dit zou namelijk ten koste gaan van diverse straten en parken. Waar zijn de hondenuitlaatplekken? In New York wonen meer mensen maar geen poep op straat.

Reactie bewoner: handhaving kan weinig doen. Vooral in de avonduren gebeurt dit. Zelfs in de avonduren controle geeft geen resultaat ( Visbuurt)

Reactie wijkmanager: op het strand staan nu ook poepbakken met zakjes. We moeten dit weer meer faciliteren. De wijkmanager wil de evaluatie over dit onderwerp wel terugzien (actiepunt).

 1. Burgerparticipatie

In het verlengde van vorig onderwerp is het WPSBDL benieuwd naar de reacties van bewoners of de burgers of zij vinden dat dat zij genoeg inspraak hebben op het beleid van de gemeente..

Reactie bewoner: van Galenbuurtbelangen had voorheen nog inspraak. Op dit moment is er vanuit de van Galenbuurt geen inspraak. Als de bewoners naar hun mening wordt gevraagd, wordt hiermee niets gedaan. Wat betekent dan burgerparticipatie?!

Reactie voorzitter mw Hamerslag. WPSBDL  is voor veel belangenverenigingen de spreekbuis naar de gemeente. Maar nog niet iedere afdeling binnen de gemeente voert gesprekken met de verenigingen. Ook merken we dat er geen terugkoppeling is/komt. De bewoners willen graag een terugkoppeling van een (elke) visie die door de bewoners mede is opgesteld. Wat zijn de uitkomsten wat is de vertaalslag die voorts opgang moet komen.

Reactie bewoner: wat gebeurt er met de van Galenbuurtvisie?

Reactie wijkmanager: we zijn momenteel bezig met die visie te bespreken met de bewoners.

Reactie voorzitter mw Hamerslag In mijn rol als voorzitter schuif ik regelmatig aan bij bewonersbijeenkomsten zo ook nu in de van Galenbuurt, daar kwam de klacht naar voren dat er na de input van de bewoners in de visie feitelijk niks meer wordt terug gekoppeld. De regiegroep va het WPF zou graag zien dat bewoners eerder worden mee genomen in het vaststellen van het beleid. Dus niet achteraf, de crux is dat wanneer er maatregelen worden getroffen die direct met je leefomgeving te maken hebben zoals afvalscheiding en hondenpoep/afvalbakken dat de bewoners meegenomen worden doormiddel van inspraak en goede informatie. Daar zou de gemeente op moeten inzetten. De van Galenvisie is een mooie visie met veel inspraak door de bewoners, maar nu nog het concrete deel.

Reactie bewoner: het blijkt dat er na elk beleidsnota/visie (bv van Galenbuurt) diverse punten steeds terugkomen. Van andere buurten, die bijna identiek aan deze is,  komen items als bijv hondenpoep en parkeerplaatsen steeds terug. Daar is geen onderzoek voor nodig, de gemeente weet dat dit de ergernissen zijn.

Reactie bewoner: wij zijn de gemeente en de gemeente zijn de ambtenaren die voor ons werken.  Wat wilt u als bewoner en niet de reactie terug  “ja maar wij ambtenaren doen het zo”. Dat is de omgekeerde wereld. De gemeente is in dienst van ons en zo moet het zijn.

Reactie voorzitter mw Hamerslag: er is mbt afvalscheiding in Julianadorp een groep bewoners als burgerparticipatie hierin als pilot meegenomen. Hoe representatief is die groep en hoe representatief is dit tegenover de andere wijken? Het is mooi dat de burgers meer inspraak krijgen door de omgevingswet, echte hoe representatief is een kleine groep bewoners in één van de wijken voor de overige wijken?

Reactie bewoner: in Julianadorp was dit een pilot. Uiteindelijk was de opkomst 17 mensen totaal in 2 dagen. Het ligt ook aan de bereidheid van de bewoners van de wijk om te komen naar een bijeenkomst. In de van Galenbuurt is er wel door heel veel bewoners deze visie opgesteld. In Huisduinen is nu de pilot gestart in het kader van de nieuwe omgevingswet. Het is wel aan de bewoners om dan te komen.

Reactie bewoner: tja logisch de bewoners willen hun ingestoken energie in een inspraak terugzien in actie/daden.

Reactie bewoner: het WPF zou meer slagkracht moeten krijgen in de gemeente. Er zal uiteindelijk een vertegenwoordiger moeten zijn voor de bewoners in deze dit is een mooie rol voor het wijkplatform(en).  Zodat de bewoners steviger staan om aangekaarte problemen en of situaties aan de kaak te stellen Dit betekent dat alleen een aanwezigheid van een wijkmanager NIET voldoende is. Er zou dus een rol in deze moeten zijn  voor de voorzitters van de wijkplatformen.

Reactie voorzitter mw Hamerslag:  Ja druppelsgewijs begint het bij de gemeente door te dringen maar nog niet iedere afdeling is daarop voldoende ingesteld.

De Wering Is hier geen voorstander van omdat er dan een tussenlaag zou komen.

Reactie bewoner: te samen met de directe bewoners zou dit een krachtig instrument zijn

Reactie bewoner: het was voorheen een goed gebruik dat de wijkwethouder aanwezig was bij het wijkplatform.

Reactie wijkmanager: Maar daar ben ik in feite voor mijn aanwezigheid is om een terugkoppeling te geven van de actiepunten van oa die in de bijeenkomsten WPSBL zijn aangebracht.

Reactie voorzitter mw Hamerslag: De communicatie tussen mij als voorzitter wpf is met de wijkmanager en wijkconciërge erg goed wij werken heel veel samen, en ook de Wijkplatformen onderling hebben contact met elkaar, maar nog niet iedere afdeling is daarop ingesteld het WPF is méér dan de fysieke aanwezigheid bijeenkomsten als deze en is groter dan dat. Er komen veel reacties van bewoners via Twitter, mail etc binnen die weer worden meegenomen naar de bijeenkomsten. De regiegroep welke de agenda en de koers bepalen bestaat uit alle buurhuizen en belangenverenigingen uit de wijk dus dit is een grote vertegenwoordiging vanuit de bewoners van de wijk.

Politie dit gebeurt ook zo in de andere wijken en de opzet van het wpf is goed.

Reactie bewoner: situatie Lyceumhof, we zijn bedonderd door de gemeente. De hoogbouw is hoger geworden dan voorheen door de wethouder is de vergadering is beloofd.  Graag nodigen wij de wijkmanager uit om een rondje te maken (actiepunt)

Reactie bewoner: houdt het WPSBDL zich ook bezig met brieven die aan de raad zijn gericht mbt participatie?

Reactie voorzitter mw Hamerslag: het WPSBDL heeft geen officiële status maar er is wel communicatie over de diverse acties vanuit de gemeenschap.

Buurtnieuws

Alberta Postma: pandje in Tuindorp is weer opgeknapt, graag nodigen wij u uit. Ook achter de Tuindorpschool is een ontmoetingsplek in wording. De hekjes in de Anemonenstraat zijn geplaatst (ontmoeting in het groen)

De Overzet: is op zoek naar bestuurders. Ook is er een werkgroep gestart voor de invulling van het programma in het vuurhuis

Belangenvereniging Visbuurt: wij zijn geen voorstanders voor auto’s op het voetgangersgebied. Dit is de vorige keer verkeerd uitgelegd. De Viskom wil een nauwere  samenwerking, daar wordt nu druk aan gewerkt. Graag zou ik dat mijn woorden die hier vallen letterlijk worden meegenomen.

Kraaiennest: in het kader van thema eenzaamheid organiseert het Kraaiennest dagjes uit voor mensen die eenzaam zijn. Er is geen leeftijd aan gebonden.

Tuindorp ( door mw Hamerslag):  organiseert 8 en 9 juli weer een country en westernfestival. Publiekstrekker  is Grant en Forsyth op zaterdagavond. Het programma wordt nog uitgebreid via social media verspreid.

 1. Rondje deelnemers

De Weering: is verhuisd naar het Bernhardplein op de 1e verdieping. Ook voor invullen van belastingformulieren kunnen mensen dinsdag en do-ochtend hun belastingformulieren laten invullen. Graag op afspraak. Project eenzaamheid loop zeer goed. er zijn ongeveer 300 adressen aangeschreven. De gemeente selecteert de adressen om te bezoeken. Men kan zich hiervoor overigens wel afmelden als ze geselecteerd zijn.

Reactie bewoner: is het alleen geconcentreerd op ouderen?

 • Vanuit de gemeenteraad is het advies gekomen op ouderen te concentreren

Reactie bewoner: als mensen niet reageren, gaan jullie er dan naar toe?

 • Ja, ook bij mensen die niet zijn aangeschreven en zich wel aanmelden.

Piet Keuris: is vrijwilliger bij het Inloophuis. Maakte zich in het begin zorgen omdat er voor mannen met bijv prostaatkanker niets is. Dat is  er door zijn inzet nu wel. Herkennen van prostaatkanker is belangrijk. Hij heeft een informatieavond georganiseerd voor hen die dit denken te hebben of bang zijn te krijgen. Wacht hier niet te lang mee. 29 maart is er weer een avond voor hen die informatie willen hebben met prostaatproblemen. Broninformatie komt ook van dr Kisman en Piet als ervaringsdeskundige.

Tijden 19.15 tot 21.3 0uur

Informatie wordt ook op de site van WPSBDL gezet (actiepunt)

Jan Mooij: 30 april is er een kofferbakmarkt in de binnenstad ( “de koning after”)

Netty Kolsteeg: op 29 maart wordt het voetbalveldje op de Kanaalweg door de wethouder geopend.

Cor Bijpost: er wordt door de Marine (bussen) nog steeds te hard gereden op de Theodorustraat

Reactie bewoner: wellicht is het handig om contact te zoeken met de Kon Mareschaussee (Basiondreef). ( Gerard Luiks)

Reactie bewoner vraagt aandacht voor zijn actie Sinterklaas voor minima zij zorgen voor cadeaus en een chocolade letter vraag aan de gemeente om meer bekendheid aan hun actie te geven. (actie wijkmanager)

Reactie bewoner: in het kader is de stichting Vrijwaard ook een aanwinst

Reactie bewoner: er is nooit een terugkoppeling gekomen op de aanvraag van een papiercontainer voor de appartementen op de Fabrieksgracht. (actie Netty)

Wijkagent:

 • Er zijn 4 nieuwe wijkagenten:

Er is een eigen facebookpagina in de aanmaak. Reacties kan maar klachten gewoon via 0900-8844. Hier worden de meldingen geregistreerd niet op facebook.

Cees bazen: 18 mei organiseert VVN weer een actie in het centrum betreft dragen van verlichting op de fiets.

Wijkmanager: het college, raadsleden en commissieleden organiseren weer een fietstocht om een bezoek te brengen aan de ondernemers in de binnenstad. 

Janneke Kostelijk: er is een app voor het doen van meldingen en klachten. Naam : “makkelijk melden” deze is te downloaden.

 1. Sluiting

Eventuele presentaties zijn bij ons op te vragen via email: wijkplatformsbdl@gmail.com

Download hier het verslag in download:WPF 16 maart 2017’t Kraaiennest