Audio & Verslag Wijkplatform SBDL 14 december 2016

Voorzitter Sylvia Hamerslag

14 december 2016
Locatie:   de Jutter
Aanvang: 19.30 uur

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Gesprek verslag van 26 oktober
 5. Bespreking advies VVN iz kruising Ruyghweg/Fabrieksgracht
  Met medewerking van een verkeersdeskundige van de Politie
 6. Presentatie HERO Haak
 7. Presentatie FREAKY PEOPLE
 8. Update BuurtPreventieApp
 9. Buurtnieuws
  vast agendapunt voor de Buurthuizen en Belangenverenigingen
 10. Rondje deelnemers
 11. Sluiting

Audio opname klik op de  button:Deel 1 & 2

In download vindt u de vergaderPresentatie: WPF PowerPoint 14 december 2016 De Jutter

*Verslag Wijkplatform Stad Binnen de Linie 14 december 2016*

Woensdag 14 december 2016                                   Locatie: buurtvereniging de Jutter

            Voorzitter: Sylvia Hamerslag

Agenda

 1. Opening

De voorzitter Mvr. Hamerslag  opent de vergadering en heet iedereen welkom in buurthuis de Beuk. De volgende bijeenkomst is op 24 januari in buurthuis de Overzet.

 1. Mededelingen
 • Er zijn veel afmeldingen. 8 weken geleden stond deze bijeenkomst op de gemeente-agenda. Nu stond afgelopen week is er tevens op de gemeenteagenda een bijeenkomst van het armoede-beleid op en bijeenkomst van herinrichting stationslocatie bijgekomen, vindt zij een iets wat slechte communicatie
 • Vorige week heeft in de krant een stuk gestaan over buurthuizen. Dit naar

aanleiding van een oproep van buurthuis de Overzet. “hoe krijg je mensen naar het buurthuis”. De krant heeft dit geïnterpreteerd als zijnde een leeglooop bij de buurthuizen. Hierbij kwam vervolgens de vraag of er nog wel behoefte is aan een buurthuis. Dit geeft een verkeerde beeldvorming. WPSBDL is hier verbolgen over omdat er diverse buurthuizen zijn die juist wel goed lopen en zeer nuttig zijn voor de lokale omgeving.

 • Binnenkort wordt ook de wethouder uitgenodigd betreft het armoedebeleid. Voor 1 januari kunnen de inwoners hierover bij de gemeente nog input leveren.
 • De oversteekplaats op de Ruyhgweg is inmiddels een feit geworden. Met dank aan de bewoners, fietsenbond en de scholen in omgeving. Dit is een mooi voorbeeld van participatie. Dank vanuit de voorzitter mevr Hamerslag.
 1. Vaststellen agenda

Agenda wordt vastgesteld. Andy van der Heijden wil graag bij agendapunt 10 een toevoeging doen betreft Den Helderagenda.

 1. Gesprek verslag van 26 oktober

Er was nog geen gesprekverslag opgemaakt. Deze volgt medio januari.

 1. Bespreking advies VVN iz kruising Ruyghweg/Fabrieksgracht
  Met medewerking van een verkeersdeskundige van de Politie

WPSBDL heeft met de gemeente en een grote delegatie verkeerszaken aan tafel gezeten. Het nieuwe voorstel omtrent het “afsluiten” van de fietssluis werd besproken.  De inmiddels genomen maatregelen zijn attentielampen, haaientanden en een aanpassing van wegmarkering. Volgende ingrepen zijn  zouden zijn o.a.  voorsorteervak voor verkeer komend vanaf Fabrieksgracht. Voorstel vanuit WPSBDL is om de zichtlijnen te verplaatsen of beter te krijgen. Voordeel is dat je dan het verkeer komende vanuit de Fabrieksgracht  vanaf de Ruygweg/Marinehaven eerder ziet. De vraag is nog waarom de gemeente vast blijft houden aan deze constructie.

Reactie:

Cees Bazen: het plaatsen van verkeerslichten geeft oponthoud en is een dure oplossing. Het gaat hier tenslotte om het gedrag van alle verkeersdeelnemers. Vooral de fietsers steken momenteel niet de hand uit. Verkeerstechnisch verdiend heeft deze situatie niet de schoonheidsprijs maar is zo veilig als mogelijk ingericht. Een feit is dat het aantal ongevallen nu minder zijn dan in het verleden. Qua aantal is minder, onbekend is nog de ernst van die ongevallen.

Ruud Kunzel, verkeerskundige/adviseur politie NHN:

 • In eerste aanleg is er gekeken of een rotonde mogelijk was. Maar door ruimtegebrek (woningen) was dit niet mogelijk.

Reactie bewoner aan het kruispunt:

De bewoner heeft de gemeente zijn hoekwoning voor woz-waarde aangeboden aan de gemeente. Er is een tekening toegevoegd met als doel aan te geven dat indien deze woning weg wordt gehaald, er meer ruimte ontstaat. Hij heeft echter geen enkele reactie van de gemeente ontvangen.

 • de gemeente zal dan een woning moeten kopen en een rotonde moeten aanleggen. Dit zou een dure oplossing zijn. Mogelijk is dit een oorzaak vanwege uitblijven van reactie.

De psychologie achter deze mogelijke oplossing is dat op deze wijze de fietser zo lang mogelijk in de bocht blijft fietsen en indien hij/zij de Ruygweg op wil gaan dan wel zijn/haar hand moet uitsteken. Dit geeft de automobilist op de Ruygweg meer tijd en zicht op de fietser om te weten wat deze daadwerkelijk wil. De automobilist wordt gedwongen zijn snelheid te moeten minderen.

Extra ingreep is dat op de afgesloten fietssluis een dicht obstakel (klein bossage) wordt gezet waardoor het zicht van de automobilist voor de fietser wordt weggenomen. Ook hierdoor zal de snelheid van de automobilist afnemen.

In het midden van de bocht naar de Fabrieksgracht worden de lijnen opgehoogd (betonruggen).

Reactie:

Job Roggeveen: waarom is de situatie met plateaus zoals in Callantsoog niet overgenomen?

 • rood wordt in principe niet gebruikt op situaties waar voorrangsregels is geregeld.

Reacties:

Ronald:  er wordt voortdurend gesproken over de psychologie van de verkeersdeelnemer, maar de fietser vanuit de Fabrieksgracht heeft nog steeds een dilemma betreft oversteken van deze weg alsmede de weg vervolgen naar de Ruyghweg. Voorsorteren om linksaf te gaan of rechts houden en doorrijden totdat het zicht er beter is. Hij zal zoals nu eerder het voetpad volgen of rechtdoor gaan tegen het verkeer in.

Mevr Hamerslag: er is tevens een voorstel gedaan om op de Fabrieksgracht 2 fiestpaden aan (weerszijde) aan te leggen.

 • na een half uur onopvallend posten bleek dat 50 % via de stoep gaat of tegen het verkeer in en 50% kiest de goede weg.

Cees Bazen: het blijft gedrag en daar moeten we de kinderen al vroeg op attenderen.

Mevr Hamerslag: de ANWB heeft toch ook als, voor deze,  onafhankelijke organisatie gezegd dat dit een gevaarlijke situatie is. (SBS 6 programma)

 • vreemd genoeg is dat er voor dit programma nooit de politie met verkeersdeskundige erbij wordt gehaald.

Nel Dol: wat zou de ideale situatie hier zijn?

 • een rotonde.
 1. Presentatie HERO Haak

Bertus Kramer, uitvinder van de HERO-haken geeft een presentatie over een goede en betaalbare keuze om het plastic afval in te zamelen bij gebrek aan ruimte voor extra afvalbakken. Deze haken kunnen aan de lantaarnpalen of achter op de plaats worden bevestigd. De voor plastic bedoelde afvalzakken kunnen hieraan worden gehangen. Deze worden door de HVC opgehaald. Dit is een bijdrage voor een betere en schonere wereld. Om bij te dragen zullen we bij onszelf moeten beginnen. Het is een goedkope oplossing en het moet een bewustwording worden.

Reactie:

Mevr. Hamerslag: in een kleine woning met een kleine binnenplaats is het houden/ bewaren van plastic afval ondraagelijk door de stank.

Job Roggeveen en Marinus Vermooten: allebei geven aan dat ook veel afval in de zee wordt gedumpd een daar ook naar gekeken mag worden.

 • wij zijn Den Helder en we zullen zelf bij moeten dragen zodat we straks niet voor extra kosten staan door de HVC.

Cor Bijpost: hoe zit het met de zakken aan de palen waar de honden, vogels en katten aan zitten?

 • het afval zal ook eerst moeten afgespoeld en er mag geen voedsel in. De kosten voor een HERO-haak kost ongeveer 3 euro per 2.5 huishouding. Hij heeft ook een zak ontwikkeld waarin dit afval gedaan kan worden.
 1. Presentatie FREAKY PEOPLE

Andy van der Heijden: Freaky People is een stichting met een AMBI status voor kinderen en jong volwassenen die niet de mogelijkheden en middelen hebben om mee te doen aan reguliere aanbod van sport, kunst en andere recreatie. Voorbeelden Obesitas, game-verslaafden, autistisch, etc. Samenwerking met opvoedpoli, Scholen aan Zee, Triade, etc. De financien komen van subsidies, donaties en fondsen. Andy doet dit samen met andere bestuursleden en vrijwilligers zoals Hendrik Verhoeven, Jolanda van de Bergh, Richard Pronk en Isabelle van Oudenaarden en jeugd sportfonds. Ook zijn er een aantal ambasadeurs voor deze stichting actief.

Reactie:

Nel Dol: hoe kom je bij deze stichting qua aanmelding?

 • dat kan via verschillende wegen via Obesitas, Opvoedplolie, Parlan, etc. maar ook via de website. Vooraf wordt iemand beoordeeld in hoeverre het kind ervoor staat en dan wordt er gekeken welk programma hij/zij gaat volgen.
 1. Update BuurtPreventieApp

Mevr Hamerslag geeft een update van het burgerinitiatief, de buurt preventie-app. Stad binnen de Linie. Vanwege de grote vraag is het nu Buurtpreventieapp Den Helder geworden zodat er meerdere wijken in Den Helder zich kunnen aansluiten. Dit initiatief is in samenwerking met gemeente en politie. De website is hiervoor ook aangepast. Momenteel is Tuindorp-oost dekkend, west 3 groepen en de Schooten is ook in een razend tempo aan het groeien. Sluisdijkbuurt begint nu ook. Landelijk is bewezen dat, door het bekendmaken middels borden en stickers van een buurtpreventie-app, het een preventieve werking heeft. De politie heeft aangegeven dat Tuindorp van 16 inbraken gezakt is naar 6 inbraken. De wens van de gemeente is uitgesproken om gedurende de tijd wat terughoudend te worden in het plaatsen borden niet op elke hoek van de straat een bord). De raamstickers hebben ook een betere preventieve werking.

Reactie:

Nel Dol: wat is de functie van de regiegroep precies?

 • Indien er een bijzonderheid in een wijk speelt kan de regiegroep van bedoelde wijk dit in de app naar iedereen uitzetten. Andersom is het zo dat iedereen individueel een actie naar 112 mag doorspelen. Dat hoeft niet naar de beheerder van de regiegroep.
 1. Buurtnieuws

Jop Roggeveen: de nieuwe wethouder Odd Wagner geeft aan grote plannen te hebben met de Visbuurt.  De Maranathakerk is weer open. Jop zelf is bezig met woonerven te laten maken ivm overlast fietsers tussen de huisjes door. Er is een enquête gehouden over de kleur ( oranje, groen of blauw) te bepalen voor de voetbalkooi. 

 1. Rondje deelnemers

Andy: 7 nov is er eerder aangegeven dat iedere buurtvereniging zelf haar activiteiten kan plaatsen op Den Helder Agenda. Men krijgt hiervoor een eigen wachtwoord(gratis). Het bereik van de website is inmiddels zeer groot. Ook op de website van het wijkplatform zijn door deze agenda de activiteiten van Stad binnen de Linie inzichtelijk (eigen wijkagenda).

Netty Kolsteeg: de gemeente Den Helder heeft bezoek gehad van regionaal kantoor Kern met Pit geweest. We hopen hoge ogen te gooien voor Ontmoeting in te Groen .

Cor Bijpost: het nieuwe gedeelte van de Theodorus Rijkersstraat is een “racebaan” geworden. Graag wat aandacht hiervoor.         

 1. Sluiting

Eventuele presentaties zijn bij ons op te vragen via email: wijkplatformsbdl@gmail.com

Download hier het verslag in pdf:
Verslag wijkplatform SBDL 14 december 2016

7 december informatieavond BuurtPreventieApp DEN HELDER

7 december organiseert BuurtPreventieApp DEN HELDER een informatieavond

ISM de Politie en Gemeente Den Helder:

Locatie Buurthuis ELTO
                   Crocusstraat 64A
Aanvang: 19:30

In aanvang van deze avond wordt er in één van de reeds actieve BuurtPreventieApp groepen een ‘Heterdaad actie’ gehouden.

De bevindingen/ervaringen hiervan worden deze avond behandeld en er bestaat een mogelijkheid om deze actie aan te vragen voor uw eigen groep

Informatieavond voor alle deelnemers aan de BuurtPreventieApp DEN HELDER.
Uiteraard bent u ook van harte welkom wanneer u nog geen deelnemer bent maar wel interesse hierin heeft.

Tijdens deze avond wordt u uitgelegd wat de BuurtPreventieApp precies inhoudt en is de Politie aanwezig om u te vertellen wat de rol van de Politie hierin is. Tevens krijgt u tips over wat nu precies een verdachte situatie is en wanneer u het algemeen nummer of 112 belt.

Deze avond is er tevens iemand van de afdeling VVH (Veiligheid, Handhaving en Vergunningen) gemeente aanwezig.

Like tevens onze facebook pagina
like

 

Een samenwerking tussen:
logo-bpa-d-h-kleinlogo-politielogo_twitter

Bron uitgelichte afbeelding Boskamp/Zeist

oranjebalk2Voor nieuws van de Wijkagent klik hier

 ?…Wie zijn uw Wijkagenten? klik hier
oranjebalk2Voor nieuws over BuurtPreventie klik hieroranjebalk2Voor belangrijke telefoonnummers klik hieroranjebalk2

BuurtPreventieApp DEN HELDER op Facebook & Twitter

Sinds vandaag is de BuurtPreventieApp DEN HELDER ook actief op Facebook & Twitter.

Op deze manier kan u ons volgen en blijft u op de hoogte van alles wat er te melden valt over de BuurtPreventieApp DEN HELDER
L
ike onze facebookpagina en volg ons op Twitter

facebook-logo-c64946d6d2-seeklogo-comtrade3259-1qkqmy1431507808

 

Een samenwerking tussen:
logo-bpa-d-h-kleinlogo-politielogo_twitter

Ontstaan vanuit het Wijktoezichthoudersproject Tuindorp 
initiatiefneemster Sylvia Hamerslag

oranjebalk2Voor nieuws van de Wijkagent klik hier

 ?…Wie zijn uw Wijkagenten? klik hier
oranjebalk2Voor nieuws over BuurtPreventie klik hieroranjebalk2Voor belangrijke telefoonnummers klik hieroranjebalk2

AANKONDIGING ….Informatieavond BuurtPreventieApp DEN HELDER

In aanvang van deze avond wordt er in één van de reeds actieve BuurtPreventieApp groepen een ‘Heterdaad actie’ gehouden.

De bevindingen/ervaringen hiervan worden deze avond behandeld en er bestaat een mogelijkheid om deze actie aan te vragen voor uw eigen groep

In samenwerking met de Politie en Gemeente Den Helder:
Wordt er momenteel gewerkt aan informatieavond voor alle deelnemers aan de BuurtPreventieApp DEN HELDER.
Uiteraard bent u ook van harte welkom wanneer u nog geen deelnemer bent maar wel interesse hierin heeft.
Het streven is om deze avond begin december te laten plaatst vinden, de precieze datum volgt op een later tijdstip.

Tijdens deze avond wordt u uitgelegd wat de BuurtPreventieApp precies inhoudt en is de Politie aanwezig om u te vertellen wat de rol van de Politie hierin is. Tevens krijgt u tips over wat nu precies een verdachte situatie is en wanneer u het algemeen nummer of 112 belt.

Deze avond is er tevens iemand van de afdeling VVH (Veiligheid, Handhaving en Vergunningen) de gemeente aanwezig.

Like tevens onze facebook pagina
like

 

Een samenwerking tussen:
logo-bpa-d-h-kleinlogo-politielogo_twitter

 

oranjebalk2Voor nieuws van de Wijkagent klik hier

 ?…Wie zijn uw Wijkagenten? klik hier
oranjebalk2Voor nieuws over BuurtPreventie klik hieroranjebalk2Voor belangrijke telefoonnummers klik hieroranjebalk2

BuurtPreventieAPP SBDL wordt BuurtPreventieAPP DEN HELDER

Sinds kort is de BuurtPreventieApp van de wijk Stad Binnen de Linie verder uitgerold over heel Den Helder.
Zowel in de wijken de Schooten, Nieuw Den Helder als in de buurten Tuindorp en Sluisdijkbuurt, zijn er momenteel meerdere groepen actief.
Omdat de app nu dus in meerdere wijken actief is, is de naam vanaf heden dan ook aangepast naar BuurtPreventieApp DENHELDER

oranjebalk2Lees HIER wat de BuurtPreventieApp Den Helder inhoudt
oranjebalk2

! …WhatsApp PreventieApp
?…Heeft u interesse om de WhatsApp BuurtPreventieApp ook in uw straat/buurt te starten.
?… en wilt u gebruikmaken van de mogelijkheid om bordjes/stickers te plaatsen.

Meldt u aan…..
via email:
buurtpreventieapp.denhelder@gmail.com

Flyer download link:
A5-flyer-BPA-Den-Helder-voorzijde
A5-flyer-BPA-Den-Helder-achterzijde

Download de spelregels en voorwaarden en geef deze af aan de deelnemers in uw WhatsApp BuurtPreventieApp
klik op links:
spelregels-en-voorwaarden-buurtpreventieapp-den-helder-versie-0-1-3

 

oranjebalk2Voor nieuws van de Wijkagent klik hier

 ?…Wie zijn uw Wijkagenten? klik hier
oranjebalk2Voor nieuws over BuurtPreventie klik hieroranjebalk2Voor belangrijke telefoonnummers klik hieroranjebalk2

Workshop: ALLES OVER ACTIVITEITEN PROMOTEN OP DH AGENDA

Mooie samenwerking tussen Den Helder AGENDA, het Buurtcollectief en uw Wijkplatform.
Buurthuisen/organistatie/instanties kunnen zelf via Den Helder Agenda hun evenementen/activiteiten plaatsen.
7 november wordt er een workshop gegeven hoe je dit kan doen.

ALLES OVER ACTIVITEITEN PROMOTEN OP DH AGENDA
https://www.denhelderagenda.nl/ev…/buurtactviteiten-workshop/

# DenHelderAgenda # Locatie MFC ’t Dorpshuis #Wijkplatform Stad Binnen de Linie #Het Buurtcollectief

Bronvermelding: 27 oktober 2016 – Hanke Prijs

14889782_872051999562298_335894864844953894_o