Gemeente Den Helder werkt op afspraak

De gemeente verwacht burgers beter van dienst te zijn. De bezoeker wordt direct geholpen en door de juiste persoon, stelt de  gemeente. Alle huishoudens krijgen hierover binnenkort een brief van de gemeente.

Een afspraak maken kan via www.denhelder.nl en 0223-140223

Den Helder werkt op afspraak

De gemeente gaat vanaf maandag 4 januari 2016 volledig op afspraak werken. Dat is één van de verbeteringen die we per januari van het nieuwe jaar doorvoeren.

Wat verandert er nog meer en waarom?
De samenleving verandert in hoog tempo en de manier waarop inwoners en overheden met elkaar communiceren verandert mee. In het regeerakkoord is afgesproken dat de dienstverlening door de overheid beter moet. Zo moeten bedrijven en inwoners uiterlijk in 2017 zaken die ze met de overheid doen, digitaal kunnen afhandelen. Door de toenemende digitalisering merken we de laatste jaren al dat de directe dienstverlening aan de balie minder wordt. Daarbij zien we de vraag van burgers via e-mail en sociale media toenemen. Om kwetsbaarheden te verminderen en in te spelen op de ontwikkelingen gaan de KCC medewerkers rouleren en op alle disciplines (balie, servicebalie, telefoon, en flex) werken. Doelstelling is dat de medewerkers breed en flexibel inzetbaar zijn. Daarnaast willen we ervoor zorgen dat het werk afwisselend en prettig is.

Door het werken op afspraak kunnen wij de inwoners beter van dienst zijn, immers de inwoner wordt direct en door de juiste persoon geholpen op een zelf gekozen tijdstip. De medewerkers krijgen meer ruimte voor kennisuitwisseling, opleiding, training en ontwikkeling.

Openingstijden
Het werken op afspraak brengt met zich mee dat we gemeentebreed uniforme openingstijden krijgen. De gemeente is vanaf 4 januari fysiek en telefonisch dagelijks bereikbaar vanaf 08.30 tot 17.00 uur. De sluitingstijd van de koopavond op donderdagavond voor de producten burgerzaken blijft tot 19.30 uur.

Servicebalie
De receptie vormen wij stapsgewijs om naar een Servicebalie. Bij de Servicebalie kunnen zogenaamde snel producten zonder afspraak worden afgehaald. Dat zijn o.a. uittreksels, verklaring omtrent gedrag, en rij- en reisdocumenten. De gastvrouw/heer, ontvangt bezoekers, maakt de bezoekers wegwijs en begeleidt de bezoekers met een afspraak naar het bestuur. Deze taak wordt als werkervaringsplek telkens ingevuld voor een periode van maximaal een half jaar

Voor het aanvragen van een paspoort, ID-kaart en rijbewijs bij de gemeente Den Helder moet vanaf maandag 4 januari een afspraak worden gemaakt. Voor deze documenten kan men niet meer zomaar naar het stadhuis gaan.

 

Door Ed Dekker – 2-12-2015, 13:36 (Update 2-12-2015, 13:36)

Vanaf 4 januari niet meer zomaar stadhuis binnen lopen

Deze papieren kunnen wel zonder afspraak worden afgehaald bij de servicebalie in het stadhuis. Ook voor het aangeven van geboorte en overlijden is een afspraak nodig.

De gemeente verwacht burgers beter van dienst te zijn. De bezoeker wordt direct geholpen en door de juiste persoon, stelt de  gemeente.

 

 

 

Donatie actie Klok Tuindorpschool

Hoe leuk is dit! Artiesten doneren bedrag voor Actie Klok Tuindorpschool.

De 4 artiesten die afgelopen zondag in café het Hoekie in Tuindorp optraden hebben bij elkaar een bedrag van 150 euro gedoneerd, voor de actie Klok Tuindorpschool.

Bedankt Kanjers!!!!!
Gerda Baars, Akkie Hartman, Marinus & Roel

Teken de petitie, want daarmee steun je de actie, en kunnen wij fondsen aanschrijven om te zorgen dat de Klok na jarenlange stilstand het weer gaat doen.

 

 

Geef jouw mening!….Proef met het zelf plaatsen van speeltoestellen in openbare ruimte…

uwmeningtelt

Heeft u een idee of een tip hierover reageer of mail ons:  wijkplatformsbdl@gmail.com

Wat vind JIJ? 

………. Is dit ook iets voor onze gemeente?

Proef met het zelf plaatsen van speeltoestellen in openbare ruimte

 

ZWARTEWATERLAND – Inwoners van Zwartewaterland krijgen de ruimte zelf trampolines of andere speeltoestellen in de openbare ruimte te plaatsen.

Het gaat om een proef, die duurt tot en met september volgend jaar. De gemeente is formeel verantwoordelijk voor alles wat in de openbare ruimte gebeurt. Tijdens de proefperiode wordt deze verantwoordelijkheid gedeeld.

Reden voor de proef met speeltoestellen in de openbare ruimte is dat de gemeente Zwartewaterland graag een bijdrage wil leveren aan goede initiatieven van inwoners voor hun eigen woon- en leefomgeving. “In onze gemeente plaatsen inwoners zelf aangeschafte speeltoestellen in de openbare ruimte. Het gaat dan meestal om trampolines, soms om een glijbaan of ander toestel voor huishoudelijk gebruik. Deze speeltoestellen zijn volgens de wet niet geschikt voor gebruik in de openbare ruimte”, zegt wethouder Dick Visserman. “Eigenaren krijgen daarom meestal het verzoek deze toestellen te verwijderen.”

Dat is nu verleden tijd, mits het geplaatste toestel aan de spelregels voldoet om de kans op ongevallen en overlast zo klein mogelijk te maken. Zo mag een speeltoestel niet in een natuurgebied worden geplaatst. De verantwoordelijkheid voor de veiligheid van het speeltoestel wordt gedeeld.

Visserman: “De veiligheidsvoorschriften en gemaakte afspraken worden in een contract vastgelegd. Daarin staan ook afspraken over het onderhoud van de ondergrond en directe omgeving.”

Die afspraken gaan bijvoorbeeld over maaien, onkruid verwijderen en het in oorspronkelijke staat brengen van de ondergrond zodra het toestel is verwijderd. “Als tijdens inspectierondes blijkt dat er sprake is van direct gevaar voor de veiligheid en gezondheid van gebruikers, dan moet de trampoline worden verwijderd.”

Alle spelregels zijn te vinden op www.zwartewaterland.nl

Tuindorp Den Helder waakt via groepsapp

DEN HELDER – Hangt er iemand rond in de steeg en vertrouw je dat niet. Of is er ander onraad? In Tuindorp is een groepsWhatsApp voor bewoners opgezet met het doel de veiligheid in de buurt te vergroten.

Bronvermelding NHD door Petra Bies – 12-11-2015, 13:22 (Update 12-11-2015, 13:22)


Het samenwerkingsverband is voor een beperkt deel, de driehoek nabij het spoortunneltje, gevormd door de Anjelier-, Flora- en Anemonenstraat. Iedereen in dat gebied kan zich via de mobiele telefoon aansluiten.

Initiatiefneemster Sylvia Hamerslag hoopt dat bewoners van andere straten en wijken het voorbeeld volgen.

Minder inbraken

Zij keek zelf de kunst af van Tilburg waar de daar gevestigde universiteit een onderzoek deed. „Zesduizend mensen zijn in Tilburg aangesloten bij een WhatsApp-buurtwacht. In de buurten met dat alarm daalde het aantal inbraken sterk. Inbrekers blijven liever weg uit wijken waar de bewoners elkaar kunnen waarschuwen.”

Alle aangesloten bewoners kunnen de berichtjes lezen en daar ook weer op reageren. „Als iemand dan het signalement meldt van een verdacht type, kan een ander melden dat hij hem pas nog heeft weggestuurd uit de steeg. Je weet dan allemaal dat je alert moet zijn”, verduidelijkt Hamerslag. De berichten worden ook doorgezet naar de politie.

Uit het Tilburgse onderzoek blijkt niet dat de inbrekers zich verplaatsen naar wijken waar geen groepsapp is. Ook de buurt eromheen profiteert ervan.

Alle buurten

Tuindorp presenteert het nieuws op de vernieuwde website van het wijkplatform voor de stad binnen de Linie. Alle buurten in dit stadsdeel hebben daar een eigen pagina op gekregen.

Ook alle instanties en organisaties die voor de bewoners van belang zijn, zijn op de website terug te vinden. Zo kan er direct contact gelegd worden met Buiten Beter van de gemeente. Bij dat servicecentrum kunnen zaken als losliggende stoeptegels, gedumpt vuil of kapot straatmeubilair worden gemeld.

Bewoners kunnen ook direct het wijkplatform vragen stellen. Dat overlegorgaan voor bewoners, buurtorganisaties en instanties hoopt zo op meer inbreng van burgers.

Werkzaamheden ’t Kraaiennest.

Het is zo ver.
In de week van 9 november wordt gestart met de werkzaamheden aan de speeloase ’t Kraaiennest.
Als eerste worden er wat opruimwerkzaamheden verricht zoals het verwijderen van het hekwerk en de oude speeltoestellen.
Daarna zullen de nieuwe speeltoestellen geplaatst worden.
Dit kan niet in een keer gebeuren maar terloops in de komende weken.
Naar verwachting zullen de werkzaamheden worden afgerond in week 50.
In deze periode is het mogelijk dat u enige overlast kunt ondervinden van de werkzaamheden, wij hopen op uw begrip hiervoor.

Wijkplatform en haar adviserende, informerende en signalerende rol

Het Wijkplatform en haar adviserende, informerende en signalerende rol naar overheid en gemeente:

Deze adviserende, informerende en signalerende rol wil het Wijkplatform steeds meer en grondiger gaan uitvoeren, de onderwerpen zijn hierin divers.

Heeft u als vereniging/stichting/instantie/organisatie of BURGER een onderwerp, welke u onder de aandacht wil brengen, dan kan u ons via de website/mail/facebook/twitter en telefonisch hierover benaderen

Sylvia Hamerslag
Voorzitter Wijkplatform SBDL

Mobiel: 06 30525721
Email: Wijkplatformsbdl@gmail.com
Twitter: @WPSBDL2015
Facebook: Wijkplatform Stad Binnen de Linie

WhatsApp-alarm schrikt inbrekers af

↔Vanmorgen is de eerste groeps App in Tuindorp een feit … Anjelierstraat/Florastraat/Annemonestraat tot 24 doet mee… wanneer je als bewoner mee wil doen stuur dan je mobnummer

✔Deze groep is dus enkel voor wat wij de DRIEHOEK noemen vanaf de tunnel naar de Tuindorpschool…

Een ieder die dit voor zijn eigen straat(en) wil op zetten, zal dit zelf of gezamelijk moeten gaan opzetten

Ik heb bij de gemeente al een verzoek ingediend voor 2 borden en raamstickers!!!!
WIE VOLGT????

Inbrekers blijven liever weg uit wijken waar de bewoners elkaar kunnen waarschuwen via een WhatsApp-alarm. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Tilburg.

In Tilburg zijn in totaal 6000 mensen aangesloten bij een WhatsApp-buurtwacht. Tijdens het onderzoek werden 35 buurten in de Brabantse stad onder de loep genomen. In de buurten met een WhatsApp-alarm daalde het aantal inbraken van 60 naar 30 per maand.

Volgens universitair hoofddocent Ben Vollaards worden inbrekers afgeschrikt door de WhatsApp-groep. “De gemeente zorgt ervoor dat bekend is dat er in een buurt zo’n groep actief is. Potentiële inbrekers komen vaak uit de buurt zelf. En die weten dan dat ze in de gaten worden gehouden”, zegt Vollaards.

Verdachte personen

Bij een WhatsApp-alarm kunnen buurtbewoners elkaar via een bericht waarschuwen als ze verdachte personen in de wijk zien. Ze kunnen bijvoorbeeld een signalement van de inbreker verspreiden. De berichten worden ook doorgezet naar de politie.

Uit het onderzoek blijkt dat de inbraken zich niet verplaatsen naar wijken waar geen WhatsApp-groep actief is. “Wat je ziet is dat de buurt eromheen ook profiteert”, vertelt Vollaards.

Lees verder op het artikel : WhatsApp-alarm schrikt inbrekers af

Klokslag…..zoals het klokje in de buurt tikt, tikt…..

Er staat een heel mooi stukje in de krant… over de Tuindorpschool klok….

…. er staat enkel dat het wijkplatform dit gaat oppakken terwijl dit de buurt en buurtvereniging moet zijn, wel is het de bedoeling dat we via de website van het Wijkplatform waarin iedere buurt een eigen pagina gaat krijgen …er de mogelijkheid komt om als buurt dit soort petities/handtekeningenacties in onder te brengen!

Klok 001 Klok 002