Alzheimer Café van januari gaat niet door

Beste mensen,
 
Tot onze grote spijt gooit Corona wéér roet in het eten en is het niet verantwoord om de komende
tijd met veel mensen samen te komen. Voor mensen met dementie, hun mantelzorgers en naasten
willen we geen enkel risico nemen en is het besluit unaniem genomen om ook het Alzheimer Café
van januari niet door te laten gaan.
Uiteraard hopen we in de loop van 2022 dat de situatie zich ten goede keert en er toch weer een
mogelijkheid is om elkaar in het Alzheimer Café te ontmoeten.
 
Er is een alternatief om een digitaal Alzheimer Café te kijken, online op uw computer, tablet of
telefoon. De link is: https://www.youtube.com/watch?v=UQTzExipNNg
Of u zoekt op Youtube ‘Alzheimer Nederland, Alzheimer Café jong en oud’. Een interessant en
actueel programma van ongeveer anderhalf uur, écht de moeite van het bekijken waard.
 
Wij wensen u fijne feestdagen, een voorspoedig 2022 en hopelijk tot ziens.
 
Hartelijke groeten,
  
Vrijwilligersgroep Alzheimer Café Den Helder

Digitaal Alzheimer Café

Tot onze grote spijt gooit Corona wéér roet in het eten en is het niet verantwoord om de komende tijd met veel mensen samen te komen.

Voor mensen met dementie, hun mantelzorgers en naasten willen we geen enkel risico nemen en is het besluit unaniem genomen om het Alzheimer Café van December niet door te laten gaan.

 Uiteraard hopen we in de loop van 2022 dat de situatie zich ten goede keert en er toch weer een mogelijkheid is om elkaar in het Alzheimer Café te ontmoeten.

 

Er is een alternatief om een digitaal Alzheimer Café te kijken, online op uw computer, tablet of telefoon. De link is: https://www.youtube.com/watch?v=UQTzExipNNg

Of u zoekt op Youtube ‘Alzheimer Nederland, Alzheimer Café jong en oud’. Een interessant en actueel programma van ongeveer anderhalf uur, écht de moeite van het bekijken waard.

Hartelijke groeten,

 

Vrijwilligersgroep Alzheimer Den Helder

 

Open avond Alzheimer Café 6 september om 19.30 uur

Hierbij willen wij u uitnodigen voor het Alzheimer Café Den Helder wat wordt gehouden op maandag 6 september om 19.30 uur.

Open avond

Deze avond wordt besteed aan kennismaken en als daar behoefte aan is, het evalueren van het afgelopen Covid jaar.
Daarnaast zal Gabriela Czech, casemanager bij Geriant, de verschillende vormen van dementie behandelen.

De toegang is gratis en u hoeft zich niet aan te melden

Inloop vanaf 19.15 uur, aanvang 19.30 uur.

Ontmoetingscentrum de Verbinding,

Boterzwin 3476 in Julianadorp

 

Na een lange periode waarin het niet mogelijk was om een Alzheimer Café te organiseren, zijn wij blij om hier per  6 september weer mee te kunnen starten op twee nieuwe locaties, uiteraard met inachtneming van de geldende coronaregels.

Het is de bedoeling dat de ene maand het Alzheimer Café wordt gehouden in de Verbinding in Julianadorp en de andere maand in De Groene Vecht in Nieuw Den Helder.

Hierbij ontvangt u de uitnodiging voor ons eerste Café in de Verbinding.

Met vriendelijke groet,

Namens Vrijwilligers Alzheimer Café Den Helder

Nel van Ockenburg

Het Alzheimer Café  wordt mogelijk gemaakt door Alzheimer Nederland in samenwerking met Geriant, Gemeente Den Helder, Wonen Plus Welzijn en Zorggroep Tellus.

afbeelding Onshelptons

Heeft u zorg en ondersteuning nodig?

De informatiekrant ‘Zorg en Ondersteuning’ is uit! Boordevol nuttige informatie. 
Ziet u door de bomen het bos niet meer? … dan kan deze krant u helpen om in het doolhof van gemeente en ketenpartners de weg te vinden naar de hulp waar u recht op hebt.

Voor al uw vragen kan u hier degene vinden die deze kan beantwoorden.

Deze krant is boordevol nuttige informatie van de gemeente Den Helder, zo laat de gemeente dan ook zelf weten.

Wat kan een sociaal wijkteam doen voor de inwoners? Of wat als iemand zorg en ondersteuning nodig heeft? Het gaat over tegemoetkomingen. Ook over hulp bij geldzorgen. Over het Jongerenpunt, waar naar jongeren geluisterd wordt en over nog veel meer.

De krant is huis aan huis bezorgd. Bij een ‘nee-sticker’ op de brievenbus ontvang je de krant niet. Toch de krant lezen? Dat kan digitaal of je haalt een exemplaar op in het stadhuis aan de Kerkgracht 1.
Voor de digitale versie kan u klikken op onderstaande link:

Informatiekrant Zorg en Ondersteuning Den Helder

oranjebalk2Voor nieuws van de Wijkagent klik hier

oranjebalk2

 ?…Wie zijn uw Wijkagenten? klik hier
oranjebalk2Voor nieuws over BuurtPreventie klik hieroranjebalk2Voor belangrijke telefoonnummers klik hieroranjebalk2

29 maart Informatieavond prostaatproblemen

Het InloopHuis organiseert op woensdag 29 maart een informatieavond over prostaatproblemen.
Locatie: Marsdiepstraat 621a (achterzijde gebouw, voormalig dansschool Marga)
Tijdstip: 19.15 uur

Mannen gaan met het tellen van de jaren iets moeilijker plassen. Dat hoeft geen probleem te zijn en zeker geen ernstige ziekte. Maar omdat prostaatkanker bij veel mannen steeds vaker en jonger voorkomt en is daarbij ook nog eens de meest voorkomende ziekte bij mannen is het wel oppassen geblazen.

Maar waar dan op te letten, wat kunnen de gevolgen zijn en wanneer naar de huisarts. Dat zijn vragen die op deze avond aan de orde komen, maar ook wat vraag je nu aan de arts, wat kan die doen en wat zijn de behandelingen en wat voor gevolgen heeft dat voor mij en mijn partner. Ook dat zijn vragen die aan de orde komen. Alles ondersteund met veel dia`s en korte filmpjes. Maar ook met een kopje koffie of thee.

Als je echt iets van prostaatkanker gaat merken en je krijgt pijn of misschien een vreemd gevoel, dan zou het zomaar te laat kunnen zijn en kan er alleen nog levensverlengend behandeld worden. De meeste mannen krijgen prostaatkanker waar die nooit iets van zullen merken en overlijden aan een andere ziekte of van ouderdom. Maar bij die mannen waar het op jongere leeftijd al openbaart, gaat het wel een ernstig probleem worden. En dat kan je voorkomen door te weten waar je op moet letten.

Deze avond is niet alleen interessant voor mannen maar zeker ook voor hun partner/vrouw of dochters. Hoe meer men kennis heeft om te signaleren dat er iets niet pluis is hoe beter je ernstige uitkomsten kan voorkomen.

Voor veel mannen is het al te laat, maar laat het niet te laat zijn voor jou en laat je voorlichten bij het Inloophuis Den Helder, Marsdiepstraat 621a, 1784AM Den Helder. Zie ook www.inloophuisdenhelder.nl of mail naar inloophuis.prostaatproblemen@ziggo.nl.

Via de link kan u de poster downloaden:
Informatieavond 29 maart

Hang deze in uw buurthuis of organisatie of gewoon aan uw raam

Nieuws voor de mantelzorger

Kent u buren, kennissen, familie en of bekenden die mantelzorger zijn, wijs ze op de inschrijving bij het Mantelzorgcentrum.

Mail hun adresgegevens, telefoonnummer en mail adres + de naam van de zorgvrager en kort het ziekbeeld.

Aan de inschrijving zijn geen kosten verbonden.

Bij inschrijving worden mantelzorgers op de hoogte gehouden van nieuws en activiteiten.

Aanmeldingen tot 31 december 2016 a.s. ontvangen allemaal nog het Mantelzorgverhalen boek en de VVV bon.

Met vriendelijke groet,

Marianne Weel,
Consulent Mantelzorg

T: 0223-747 009 of 06-183 71 051
E: mweel@mantelzorgcentrum.nl
I: www.mantelzorgcentrum.nl

 

Overbelasting mantelzorger bij dementie neemt toe

Over de Dementiemonitor

De tweejaarlijkse Dementiemonitor Mantelzorg van Alzheimer Nederland en NIVEL laat zien hoe mantelzorgers van mensen met dementie zorg en ondersteuning ervaren. Een record aantal mantelzorgers vulden dit keer de vragenlijsten in. Julie Meerveld: “De uitkomsten van deze Dementiemonitor vormen de stem van de mantelzorger. Daarover informeert Alzheimer Nederland de Tweede Kamer en andere partijen die beslissen over de zorg. We brengen de uitkomsten in voor het plenair debat over de begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2017 dat volgende week plaats vindt. Daarnaast zullen we de resultaten ook gebruiken voor het algemeen overleg Wet langdurige zorg op 24 november. Overigens zijn de meeste punten voor ons helaas niet nieuw, maar we zien wel dat de belasting toeneemt. En dat terwijl het aantal mensen met dementie groeit, en dus ook het aantal mantelzorgers. Het wordt tijd dat de handschoen wordt opgepakt.”
De belasting van mantelzorgers voor mensen met dementie is de afgelopen jaren toegenomen. Partners van thuiswonende mensen met dementie zijn het zwaarst belast. Zo blijkt uit de tweejaarlijkse Dementiemonitor Mantelzorg van Alzheimer Nederland in samenwerking met onderzoeksinstituut NIVEL onder ruim 3400 mantelzorgers. Het onderzoek laat zien hoe mantelzorgers van mensen met dementie de zorg en ondersteuning ervaren, zowel thuis als in een verpleeghuis.

Meer belasting

Mantelzorgers die samenwonen met en zorgen voor een persoon met dementie voelen zich vaak tamelijk belast tot overbelast (59%). Ruim één op de zes mantelzorgers voelt zich zelfs overbelast of zwaar belast. In 2011 en 2013 was dit nog maar één op de tien. Vaak gaat het daarbij om de partners. De ervaren belasting neemt toe naarmate men meer uren per dag voor de dierbare zorgt. Veel mantelzorgers hebben hier een dag en nacht taak aan. 46% van de samenwonenden meldt een verstoorde nachtrust.

Casemanagement belangrijk om zorg thuis vol te houden

Ondersteuning door een casemanager is volgens de mantelzorgers één van de meest noodzakelijke vormen van ondersteuning om het thuis langer vol te houden. Echter de helft van de mantelzorgers geeft aan nooit te zijn gewezen op het recht op ondersteuning door een casemanager. Verder noemt men persoonlijke verzorging en verpleging, hulp in het huishouden en passende dagactiviteiten als noodzakelijke voorwaarden om het thuis wonen goed vol te houden. Julie Meerveld, manager belangenbehartiging Alzheimer Nederland:  “Terwijl de urgentie toeneemt zien wij dat het aanbod aan dagactiviteiten juist afneemt. Het blijkt uit dit onderzoek hoe belangrijk deze uren ook voor de mantelzorger zijn om op adem te komen en overbelasting tegen te kunnen gaan.”

Steun uit omgeving van belang

De helft van de mantelzorgers geeft aan dat de zorg vooral op hen neerkomt. Ook hebben vier op de tien mantelzorgers minder contact met familie en vrienden sinds de naaste dementie heeft. Het voortzetten en verder uitbouwen van de dementievriendelijke samenleving is dus een belangrijk verbeterpunt om het thuis langer vol te houden.

Tips om zorg beter vol te houden
Dementie is een ziekte die ook beslag legt op het leven van iedereen die zorgt voor iemand met dementie. Om hen daarbij te helpen zijn er op Dementie.nl tips, informatie en ervaringsverhalen te vinden. Zodat zij zo goed mogelijk voor henzelf en hun naaste met dementie kunnen zorgen.
Klik op de link:ik-wil-de-zorg-goed-volhouden

bron en verdere informatie kan u vinden op: www.dementie.nl

 

Bekijk/lees tevens onderstaande artikel van het NRC
www.nrc.nl/niemand-anders-had-die-vlek-op-zijn-broek-gezien

 

6 April … Geef je op voor voorlichting over de Pgb Den Helder

Een Persoonsgebonden budget (Pgb) is een geldbedrag waarmee men zelf zorg of ondersteuning inkoopt.

pgb

3D Character and Question Mark Is een Pgb voor iedereen
3D Character and Question Mark… Wanneer neem je een Pgb

3D Character and Question Mark… Hoe en waar vraag je een Pgb aan
3D Character and Question Mark… Wat wordt er van een Pgb-houder verwacht
Woensdag 6 april, van 13.30 – 15.00 uur
geeft mantelzorgmakelaar Monique Post uitleg aan mantelzorgers in Den Helder over het Pgb.
Op al uw vragen krijgt u antwoord!

Aanmelden is verplicht en kan tot maandag 4 april.
Locatie: kantoor Mantelzorgcentrum,
Vrede en Vrijheid 26(Gezondheidscentrum).

Aanmelden via email:   info@mantelzorgcentrum.nl
onder vermelding van:       Info Pgb Den Helder 060416

 

 

oranjebalk2Voor nieuws over Mantelzorg, of zaken die handig zijn om als mantelzorger te weten hebben wij op onze website een rubriek ingesteld
U als Mantelzorger

bekijk de rubriek U als Mantelzorger op de homepagina
of klik hieroranjebalk2Voor belangrijke telefoonnummers klik hieroranjebalk2

19 maart 2016 Extra geld voor ondersteuning van mantelzorgers

Goed nieuws !!

Gemeente Den Helder zet extra geld in voor ondersteuning van mantelzorgers.
Bent u mantelzorger of kent u er één?…. maak dit bericht dan bekend bij degene!!!

Bron NHD19 maart 2016 Extra geld voor ondersteuning van mantelzorgers

635821447338636012Het Mantelzorgcentrum
contact:Marianne Weel,Consulent Mantelzorg
T: 0223-747 009 of 06-183 71 051

E: mweel@mantelzorgcentrum.nl
W: www.mantelzorgcentrum.nl

 

  • Verdere informatie:
    Bekijk Overzicht-budgetten-mantelzorgondersteuning-gemeenten-2015-2016 een analyse van de beschikbare bedragen voor 2016 en een overzicht van alle wetten die in 2015 en 2016 van belang zijn voor mantelzorgondersteuning……
  • Bedragen mantelzorgondersteuning 2016
    In de nieuwe Wmo zijn middelen opgenomen ten behoeve van mantelzorgondersteuning. Voor 2016 zijn geen bedragen opgenomen in de meicirculaire gemeentefonds 2015. Uit eerdere bronnen (externe link) blijkt dat voor 2016 100 miljoen euro beschikbaar is. Het totale Wmo-budget voor 2016 is, zo blijkt uit de meicirculaire, 1.138 miljoen euro. Dat betekent dat 8,79% van het Wmo-budget van 2016 ingezet kan worden voor mantelzorgondersteuning….
    https://www.expertisecentrummantelzorg.nl/em/gemeente-Budgetten-mantelzorgondersteuning.html

oranjebalk2Voor nieuws over Mantelzorg, of zaken die handig zijn om als mantelzorger te weten hebben wij op onze website een rubriek ingesteld
U als Mantelzorger

bekijk de rubriek U als Mantelzorger op de homepagina
of klik hier
oranjebalk2

?…HOE KUN JE DEMENTE MENSEN DINGEN (OPNIEUW) AANLEREN?

Uit wetenschappelijk onderzoek en uit de dagelijkse praktijk blijkt dat zelfs bij mensen met vergevorderde dementie nog lerend vermogen aanwezig is.

Denk aan het leren gebruik maken van een rollator, of de namen van zorgverleners. Bij dementie worden de hersenen steeds verder aangetast en gaan die hersenen steeds slechter functioneren. Toch zijn er altijd delen van de hersenen die niet aangetast zijn. Hierdoor kunnen mensen met dementie nog steeds leren.

Bewust en onbewust leren

Bewust leren is het leren zoals we dat op school en in trainingen doen. Bewust leren gaat bij mensen met dementie steeds verder achteruit en werkt na verloop van tijd vrijwel niet meer.

Het onbewuste leren, ook wel automatisch leren genoemd, blijft daarentegen bij mensen met dementie veel langer functioneren. Ieder mens past deze leervorm dag in dag uit ongemerkt toe.

De vormen van automatisch leren:

1. Foutloos leren:
het gaat erom dat je fouten voorkomt en vermijdt.

Bij foutloos leren gaat het erom dat je alles samen doet. Herhaling en inslijpen zijn van groot belang. Zoveel mogelijk aansluiten op het reeds bestaande gedragsrepertoire en het leerproces in kleine stappen nemen is belangrijk.

2. Emotieleren:
je maakt gebruik van het feit dat het gevoelsleven bij de meeste mensen met dementie vooruitgaat.
Door bijvoorbeeld bewust positieve emoties toe te voegen aan essentiële gebeurtenissen of locaties kan bijvoorbeeld een bepaalde route worden aangeleerd.

3. Associatieleren:
gaat om gebruik maken van nog aanwezige associaties.
Van belang is om gebruik te maken van alle zintuigen.
Bijvoorbeeld de geur van vers brood zal meer effect hebben, dan zeggen ‘zullen we gaan eten’.
Ook een geautomatiseerde pillendoos die een piepje geeft is goed aan te leren door mensen met dementie.

4. Operant leren:
belonen en straffen staat centraal.
Deze leervorm passen wij als mensen waarschijnlijk het meest toe in ons leven.
Bij belonen gaat het om resultaat te bereiken, complimenten ontvangen, trots zijn, serieus genomen worden.
Bij straffen gaat het om geen resultaat te bereiken, negeren, een boze blik en overnemen.
Operant leren wordt ingezet om gedrag van mensen te beïnvloeden.

Resultaten

De resultaten van een bewust gebruik van dit lerend vermogen bij mensen met dementie kunnen heel goed zijn.
De kwaliteit van leven kan sterk toenemen. Iemand kan langer zelfstandig functioneren, leren met hulpmiddelen omgaan, actiever worden en gedrag kan worden aan-en afgeleerd.

Toepassen of niet?

Wellicht heb je iemand in je omgeving met dementie, en wil je de theorie toepassen. Natuurlijk staat de persoon met dementie centraal. Maar ook de vraag ‘hoe houd ik het als familielid zolang mogelijk vol’ kan een goede reden zijn om bewust met automatisch leren aan de slag te gaan. De rol van familie en beroepskrachten is cruciaal. Een goede sfeer, complimenteren, consequent zijn en heldere doelen stellen zijn belangrijke aandachtspunten. Neem voor meer informatie contact op met het Geriatrisch Onderzoek en Advies Centrum (GOAC).

Bron: Ruud Dirkse, DAZ (Dirkse Anders Zorgen
(Info van de website Goed Bezig met Gezondheid)

 

Bijeenkomsten in Den Helder

Bijeenkomsten voor iedereen die met dementie te maken heeft.
?…Wanneer:
Elke eerste maandag van de maand, 19:15 – 21:30 uur, behalve in de maand augustus.

Contact
Mevrouw Van Ockenburg
0223 – 643556
Mail ons
Website

Adres
Verzorgingshuis “De Golfstroom”
De Garst 3 1785 RK Den Helder


oranjebalk2Voor nieuws over Mantelzorg, of zaken die handig zijn om als mantelzorger te weten hebben wij op onze website een rubriek ingesteld
U als Mantelzorger

bekijk de rubriek U als Mantelzorger op de homepagina
of klik hieroranjebalk2Voor partners in de zorg klik hier

Voor meer nieuws uit de zorg,
bekijk de rubriek De Zorg & U op de homepagina
of klik hier
oranjebalk2
Voor belangrijke telefoonnummers klik hieroranjebalk2