7 TIPS !!.. ZORGEN VOOR IEMAND MET DEMENTIE; HOE VOORKOM JE OVERBELASTING?

Zorgen voor iemand met dementie is intensief.
Lichamelijk, psychisch maar vooral ook emotioneel.
Het is dan ook niet altijd makkelijk om de zorg vol te kunnen houden.
De volgende tips kunnen wellicht helpen overbelasting te voorkomen:

Tip 1: Vraag op tijd om hulp.

Het is niet vanzelfsprekend dat je, als mantelzorger, alle ondersteuning kunt geven aan iemand met dementie. Weest duidelijk en open over wat je nodig hebt. De huisarts kan een aanvraag doen voor een casemanager Dementie die jou kan ondersteunen en adviseren.

Tip 2: Blijf leuke activiteiten doen.

Daar haal je energie uit die hard nodig is bij de zorg voor je naaste. Het helpt je beter in balans te blijven. Denk hierbij ook aan voldoende beweging en goede voeding.

Tip 3: Zorg voor een veilig thuis.

Voor iemand met dementie is een veilige woonomgeving extra belangrijk. Denk hierbij aan goede verlichting, gevaarlijke stoffen die niet voor het grijpen liggen, voorwerpen die een val kunnen veroorzaken (losse kleedjes, snoeren), de aanschaf van personenalarmering.

Tip 4: Maak een vaste dagindeling.

Voor iemand met dementie is het leven soms onzeker en niet langer overzichtelijk. Structuur kan hierin helpen. Zoals een vaste dagindeling. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld een grote weekkalender gebruiken.

Tip 5: Geef ruimte aan emoties.

Dementie betekent verandering in rol en relatie. Dat kan voelen als een rouwproces. Wegstoppen helpt niet, als je hier moeite mee hebt is het goed om professionele hulp in te schakelen.

Tip 6: Maak een zorgdagboek.

Beschrijf iedere dag (kort) moeilijke situaties en de gedachten die je daarbij had. Dit geeft meer inzicht in jouw gevoelens en helpt het bespreekbaar te maken.

Tip 7: Zoek contact met lotgenoten.

Praten en het delen van ervaringen kan steun en opluchting geven. In veel plaatsen zijn er gespreksgroepen of Alzheimer cafés
(Info van de website Goed Bezig met Gezondheid)

 

Bijeenkomsten in Den Helder

Bijeenkomsten voor iedereen die met dementie te maken heeft.
?…Wanneer:
Elke eerste maandag van de maand, 19:15 – 21:30 uur, behalve in de maand augustus.

Contact
Mevrouw Van Ockenburg
0223 – 643556
Mail ons
Website

Adres
Verzorgingshuis “De Golfstroom”
De Garst 3 1785 RK Den Helder

 

oranjebalk2Voor nieuws over Mantelzorg, of zaken die handig zijn om als mantelzorger te weten hebben wij op onze website een rubriek ingesteld
U als Mantelzorger

bekijk de rubriek U als Mantelzorger op de homepagina
of klik hier
oranjebalk2Voor partners in de zorg klik hier

Voor meer nieuws uit de zorg,
bekijk de rubriek De Zorg & U op de homepagina
of klik hier
oranjebalk2
Voor belangrijke telefoonnummers klik hieroranjebalk2

Rolstoelhuurauto via De Zonnebloem

Afhankelijk van rolstoel of scootmobiel?

De Zonnebloem verhuurt vanaf heden een speciaal aangepast ‘busje’ aan particulieren.

De Zonnebloem levert desgewenst een vrijwilliger als bestuurder.
Het voertuig is voor iedereen te huur, ongeacht lidmaatschap van De Zonnebloem.
Aanmelden kan via 088-0016717

De kosten bedragen 40 euro per dag, brandstof wordt apart berekend.

website link: www.zonnebloem.nl

logo-staand

Rolstoelhuurauto nu ook in de Kop van Noord-Holland

16-02-2016
Ben Blonk, wethouder Samenleving in Schagen, onthulde 15 februari de Zonnebloemauto in de Kop van Noord-Holland.
In het bijzijn van onder anderen Joke Borst, districtshoofd bij de Zonnebloem, overhandigde hij symbolisch de sleutels van de rolstoelhuurauto aan mevrouw De Bie uit Schagen en aan mevrouw Kager uit Julianadorp. Zij maken beiden gebruik van een rolstoel en gaan als eerste huurders op pad met de Zonnebloemauto. Mevrouw De Bie gaat een dagje naar Amsterdam.
Voor mevrouw Kager is het uitje nog een verrassing.
Bewegingsvrijheid
Als iemand door een lichamelijke beperking in een rolstoel zit, ziet de wereld er anders uit.
Zo kan reizen van de ene naar de andere plaats een enorm grote uitdaging zijn. Een eigen auto aanpassen is kostbaar en het openbaar en/of aangepast vervoer hebben vaak hun eigen beperkingen. De Zonnebloemauto geeft huurders (bewegings)vrijheid. De huurder bepaalt zelf waarheen en wanneer hij gaat en kan ook nog eens enkele familieleden of vrienden meenemen. De persoon die gebruik maakt van de rolstoel bezet namelijk een plekje achterin de auto. “Als je je richt op kleinschalige activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking zoals de Zonnebloem voor ogen heeft, is de Zonnebloemauto voor de Zonnebloem natuurlijk een geweldige opsteker”, vertelt wethouder Blonk. “En het is een prachtige aanvulling op de lokale taxibonnen of andere lokale vervoersmogelijkheden die wij in de regio bieden.”Huren
De uitgifte van de Zonnebloemauto in de Kop van Noord-Holland aan huurders gaat plaatsvinden vanuit Toyota-dealer Louwman aan De Fok 11 in Schagen. Om als rolstoel- of scootmobielgebruiker de auto te kunnen huren, kan de huurder een pas aanvragen. Die pas kost eenmalig tien euro. Een dag autohuur kost € 40,- Daarbij zijn de eerste honderd kilometer inbegrepen. Alle brandstofkosten zijn exclusief.

download (1)

Aanmeldingen vrijwilligers
De Zonnebloem is bezig met het opzetten van een pool vrijwilligers die mee kunnen als bestuurder tijdens een dagje uit met de auto. In de regio Kop van Noord-Holland is nog ruimte voor vrijwilligers die bij gelegenheid als chauffeur met de Zonnebloemauto op pad willen.

Voor meer info over het huren van een busje klik op hier of op link: www.zonnebloem.nl/zonnebloemauto

oranjebalk2Voor nieuws over Mantelzorg, of zaken die handig zijn om als mantelzorger te weten hebben wij op onze website een rubriek ingesteld
U als Mantelzorger

bekijk de rubriek U als Mantelzorger op de homepagina
of klik hier
oranjebalk2
Voor partners in de zorg klik
hier

Voor nieuws uit de zorg,
bekijk de rubriek De Zorg & U op de homepagina
of klik hier
oranjebalk2

Voor belangrijke telefoonnummers klik hieroranjebalk2

Voorlichting Respijtzorg Hollands Kroon en Den Helder

De zorg die mantelzorgers geven aan iemand in hun naaste omgeving is voortdurend nodig.
Mantelzorgers zijn doorbijters, maar om het zorgen vol te kunnen houden, om controle te blijven houden over hun zorgsituatie,
verdienen zij zo nu en dan wat ruimte en rust om weer helemaal tot zichzelf te komen.

Graag nodigen wij u uit voor een voorlichtingsbijeenkomst over Respijtvoorzieningen bij u in de buurt.
Mantelzorgers kunnen er zich laten informeren over diverse vormen van respijt, want van even de zorg loslaten, krijgt de mantelzorger weer nieuwe energie.

Maandag 14 maart is er van 14.00 – 15.30 uur een bijeenkomst voor mantelzorgers uit Hollands Kroon
en 30 maart van 19.00 – 21.00 uur voor mantelzorgers uit Den Helder.
Bij aanmelding wordt u geïnformeerd over de locatie.
De voorlichting gebeurt in samenwerking met Het Respijthuis Alkmaar.
Aanmelden Den Helder

Aanmelden Hollands Kroon

 

oranjebalk2Voor nieuws over Mantelzorg, of zaken die handig zijn om als mantelzorger te weten hebben wij op onze website een rubriek ingesteld
U als Mantelzorger

bekijk de rubriek U als Mantelzorger op de homepagina
of klik hier
oranjebalk2
Voor partners in de zorg klik
hier

Voor nieuws uit de zorg,
bekijk de rubriek De Zorg & U op de homepagina
of klik hier
oranjebalk2

Voor belangrijke telefoonnummers klik hieroranjebalk2

Zorgt u als mantelzorger voor een chronisch zieke of gehandicapte die bij u in huis woont?

Belastingaftrek zorgkosten

Zorgt u als mantelzorger voor een chronisch zieke of gehandicapte die bij u in huis woont? Dan kunt u de zorgkosten voor deze persoon mogelijk aftrekken van de belasting. Het gaat hier o.a. om zorgkosten voor uzelf, uw (fiscale) partner, of voor inwonende kinderen, ouders, broers en zussen die van uw zorg afhankelijk zijn. Vooral als uw inkomen laag is (bijv. AOW en een klein pensioen), is het de moeite waard om u hierin te verdiepen.

 

U mag zorgkosten alleen aftrekken als ze boven de drempel liggen, die de Belastingdienst hiervoor heeft vastgesteld. Hoe hoog deze drempel is, hangt af van uw inkomen en eventueel dat van uw (fiscale) partner. Hoe lager uw (gezamenlijke) inkomen is, hoe lager de drempel. Als u elektronisch aangifte doet, berekent het aangifteprogramma deze drempel automatisch voor u.
Is uw drempelinkomen lager dan € 33.555,-, dan mag u een extra aftrek opvoeren. Hierdoor komen de kosten eerder boven de drempel uit.Wat zijn specifieke ziektekosten?
U mag alleen kosten aftrekken waarvoor u geen vergoeding ontvangt. Onder de specifieke ziektekosten vallen onder andere:

 • kosten van geneesmiddelen die door een arts/specialist zijn voorgeschreven en die niet vergoed worden door de verzekering;
 • vervoerskosten naar bijvoorbeeld dokter, ziekenhuis of fysiotherapeut;
 • vervoerskosten voor bezoek aan uw huisgenoot als deze in een ziekenhuis/ verpleeghuis ligt op minstens 10 km afstand van uw huis;
 • kosten van bepaalde diëten;
 • kosten van kleding en beddengoed, bij bijvoorbeeld incontinentie en extra slijtage van kleding door rolstoelgebruik (ook extra wasbeurten horen hierbij);
 • kosten van bepaalde hulpmiddelen, zoals prothesen en rolstoelen, met uitzondering van brillen, contactlenzen, wandelstokken en rollators;
 • kosten van erkende medische en paramedische hulp;
 • kosten van een extra gezinshulp bij ziekte of invaliditeit (deels);
 • kosten voor woningaanpassingen op medisch voorschrift en voor enkele andere aanpassingen, zoals aan uw auto.

Aan al deze kosten zijn bepaalde voorwaarden verbonden. Deze vindt u op de website Meerkosten.nl van de CG-raad, de landelijke organisatie voor chronisch zieken en gehandicatpen. Ook op Belastingdienst.nl leest u meer over de aftrek van specifieke ziektekosten.

Extra tegemoetkoming
Heeft u uitgaven voor specifieke zorgkosten afgetrokken in uw aangifte en heeft u hierdoor weinig of geen belasting betaald? Dan heeft u mogelijk recht op een extra tegemoetkoming. Hiervoor moet u voldoen aan drie voorwaarden:

 • In uw aangifte inkomstenbelasting heeft u uitgaven voor specifieke zorgkosten afgetrokken.
 • Door de aftrek van specifieke zorgkosten is de belasting die u moet betalen lager dan het bedrag aan heffingskortingen.
 • Het bedrag van de extra tegemoetkoming is € 15 of meer.

U hoeft de tegemoetkoming niet apart aan te vragen, maar krijgt deze automatisch uitbetaald. Dit gebeurt binnen 6 maanden nadat u uw definitieve belastingaanslag heeft ontvangen. Bij uw digitale aangifte kunt u al zien hoe groot het bedrag is waar u recht op heeft. De details van deze regeling kunt u lezen op Belastingdienst.nl.

Let op: doe altijd aangifte!
Mogelijk heeft u van de Belastingdienst een brief gekregen waarin staat dat u geen aangifte meer hoeft te doen. De Belastingdienst stuurt deze brieven aan mensen met alleen AOW en eventueel een klein pensioen. De reden is dat u dan geen belasting meer verschuldigd bent. Maar let op: het kan best zijn dat u wel recht heeft op een belastingteruggaaf. Bijvoorbeeld vanwege specifieke zorgkosten of omdat er loonheffingen op uw pensioen zijn ingehouden. Doe daarom altijd aangifte, ook als u geen aangiftebiljet ontvangen heeft. Dit kan digitaal of op papier. Heeft u geen papieren aangifteformulier ontvangen, dan kunt u dat aanvragen via de Belastingtelefoon.

Meer informatie
Op www.meerkosten.nl vindt u nog veel meer informatie over fiscale regelingen die voor u relevant kunnen zijn.

Contact
Komt u er niet uit, neem dan contact op met onze voorzitter Dick van Heun (023-5261217023-5261217, dvanheun@online.nl).

stemvandemantelzorger
bron stem van de mantelzorger

oranjebalk2
Voor nieuws over Mantelzorg, of zaken die handig zijn om als mantelzorger te weten hebben wij op onze website een rubriek ingesteld
U als Mantelzorger

bekijk de rubriek U als Mantelzorger op de homepagina
of klik hier
oranjebalk2
Voor partners in de zorg klik
hier

Voor nieuws uit de zorg,
bekijk de rubriek De Zorg & U op de homepagina
of klik hier
oranjebalk2

 

Welke vergoeding is er voor mantelzorg?

Mantelzorgers kunnen aanspraak maken op een aantal vergoedingen. Ze komen bijvoorbeeld in aanmerking voor dubbele kinderbijslag,
ze krijgen in sommige gemeenten reiskosten vergoed of een parkeervergoeding.

Reiskosten
Als iemand uit je huishouden langer dan een maand verpleegd wordt en je moet als mantelzorger meer dan 10 kilometer reizen om hem of haar regelmatig te bezoeken,
dan mag de mantelzorger 0,19 euro per kilometer aftrekken van de belasting. Ov-kosten of taxikosten zijn helemaal aftrekbaar.
Kijk hier op de website van de Belastingdienst voor meer informatie >>
Ook hebben sommige gemeenten reiskostenvergoeding voor mantelzorgers in de bijstand.

Extra kinderbijslag
Ouders met een ziek of gehandicapt kind dat thuis woont, hebben recht op twee keer kinderbijslag.
Ben je een alleenstaande ouder en mantelzorger van een kind met een ziekte of handicap, of werkt je partner niet, dan heb je recht op 1460 euro extra kinderbijslag.
Dit bedrag komt bovenop de dubbele kinderbijslag. Lees hier meer over kinderbijslag voor een thuiswonend kind dat intensieve zorg krijgt.
Kijk hier voor meer informatie over kinderbijslag >>

Veel Nederlanders zorgen voor een zieke partner, kind, ouder of andere naaste.
Een zware taak naast hun gewone dagelijkse baan, die vaak als vanzelfsprekend gezien wordt.
Ook door de mantelzorger zelf. Lees meer in het dossier Mantelzorg >>

Parkeervergunning
Mensen die afhankelijk zijn van mantelzorg kunnen voor hun mantelzorger in sommige gemeenten een parkeervergunning aanvragen. In Amsterdam bijvoorbeeld kan een zorgvrager een vergunning aanvragen waar maximaal drie mantelzorgers gratis kunnen parkeren. Informeer bij je gemeente over de mogelijkheden.

Meereizen in het openbaar vervoer
De OV Begeleiderskaart is er voor reizigers die niet zonder persoonlijke begeleiding met het openbaar vervoer kunnen gaan.
Met deze kaart kunnen mantelzorgers gratis meereizen met de zorgvrager. Het gaat dan om zorgvragers die ouder dan 12 jaar zijn met bijvoorbeeld epilepsie, een visuele handicap, een ernstige loopbeperking, een verstandelijke beperking of een psychische aandoening waardoor het zelfstandig reizen met eventuele hulpmiddelen niet lukt.
Voor het aanvragen van een OV Begeleiderskaart kun je contact opnemen met Argonaut via telefoonnummer 030-2354661 of  www.ovbegeleiderskaart.nl

Respijtzorg
Respijtzorg maakt het mogelijk dat mantelzorgers even een pauze kunnen nemen.
Dat kan zijn voor een vakantie, maar respijtzorg kan ook iedere week ingeschakeld worden.
Sommige zorgvragers gaan dan naar een logeeradres, maar het kan ook zo zijn dat er zorg thuis geregeld wordt, waardoor de mantelzorger er even op uit kan.
Respijtzorg kan gedeeltelijk vergoed worden uit de Wmo als de zorgvrager ook ondersteuning krijgt vanuit de Wmo.
De mantelzorger kan respijtzorg aanvragen bij het CIZ als er zorg vanuit de Wet langdurige zorg wordt gegeven.
Ook vergoeden sommige zorgverzekeraars respijtzorg in de aanvullende verzekering. Respijtzorg voor kinderen met een beperking kan aangevraagd worden bij de gemeente.
Dossier Mantelzorg


(tekst Alexandra Sweers)

Bron: zorgwelzijn.nl
(afbeelding ANP, zorgwelzijn)

oranjebalk2

Voor nieuws over Mantelzorg, of zaken die handig zijn om als mantelzorger te weten hebben wij op onze website een rubriek ingesteld
U als Mantelzorger

bekijk de rubriek U als Mantelzorger op de homepagina
of klik hier
oranjebalk2
Voor partners in de zorg klik
hier

Voor nieuws uit de zorg,
bekijk de rubriek De Zorg & U op de homepagina
of klik hier
oranjebalk2

onderzoek toont aan …’Mantelzorg kan familieband verslechteren’

(Bron: NOS)

De verwachting van de overheid dat kinderen een deel van de zorg voor hun ouders op zich nemen,
is in veel gevallen niet reëel omdat de onderlinge relatie niet hecht genoeg is, blijkt uit een groot en langjarig onderzoek naar familiebanden.

demos-32-01-coverSociologisch onderzoek toont aan dat vier van de tien kinderen geen harmonieuze relatie met hun ouders hebben.
Als zij ingeschakeld worden in de zorg voor hun ouders, neemt de kans op conflicten toe, schrijft onderzoeker Martijn Hogerbrugge in het demografische vakblad Demos.
Hij baseert zich op bevindingen van de Netherlands Kinship Panel Study, waarin ouders, kinderen, broers en zussen tussen 2002 en 2014 herhaaldelijk zijn ondervraagd over hun onderlinge contact.

Harmonieus
Iets meer dan de helft van de ouder-kindrelaties is harmonieus.
Kenmerken daarvan zijn dat ze elkaar minimaal een keer per maand opzoeken en er praktische, emotionele of financiële hulp wordt uitgewisseld.
De kans op conflicten is klein, de bereidheid tot mantelzorg groot.

Tussen volwassen broers en zussen onderling is de relatie minder vaak harmonieus; in twee op de drie gevallen is er niet veel contact of is de relatie wankel of conflictueus.

Inflexibel
Uit het onderzoek blijkt dat er in de loop van de tijd weinig verandert in de kwaliteit van de familiebanden.
“De vraag is dan ook”, schrijft Hogerbrugge,
“in hoeverre overheidsbeleid dat gericht is op het stimuleren van mantelzorg succesvol zal zijn”.
Zorg verlenen vereist in veel gevallen dat het kind zijn relatie met de ouders moet aanpassen, terwijl die band in de praktijk nauwelijks flexibel is.

Bovendien blijkt dat het bieden van hulp, dus een intensiever contact, vaak gepaard gaat met meer conflicten tussen familieleden. Mogelijk wordt het welzijn in Nederland uiteindelijk negatief beïnvloed door de inzet van de regering op mantelzorg, concludeert de onderzoeker.

Download hier het volledige onderzoek in PDF
of klik op de link: mantelzorg onderzoek

foto+mantelzorg

Bron NOS, DEMOS
Foto ANP

 

oranjebalk2

Voor nieuws over Mantelzorg, of zaken die handig zijn om als mantelzorger te weten hebben wij op onze website een rubriek ingesteld
U als Mantelzorger

bekijk de rubriek U als Mantelzorger op de homepagina
of klik hier
oranjebalk2
Voor partners in de zorg klik
hier

Voor nieuws uit de zorg,
bekijk de rubriek De Zorg & U op de homepagina
of klik hier
oranjebalk2

 

Oproep Mantelzorgcentrum ‘Verhalenbundel’

Mantelzorgers heb je in allerlei soorten en maten. De een helpt wekelijks zijn hoogbejaarde vader, die niet meer alles kan. De ander verzorgt haar gehandicapte dochter, dag in dag uit. Sommige mantelzorgers weten dat het tijdelijk is, voor anderen is de zorg er altijd. Zoveel verschillende mensen, zoveel verschillende situaties. Achter elke mantelzorger zit een verhaal.

Wij vroegen de mantelzorgers al eens eerder hun persoonlijke verhaal op te schrijven. Met deze speciale verhalen en gedichten geven wij de mantelzorger een gezicht. Maar het heeft ook nog een ander doel. Door je verhaal te delen, kun je andere mantelzorgers helpen. Een mooi verhaal geeft steun, erkenning en herkenning. Het geeft je nieuwe inzichten, of nieuwe energie. Met de ervaringen van anderen kom je zelf misschien weer nét iets verder, en houd je de zorg langer vol.

Wij zijn nog op zoek naar meer verhalen, om ze te bundelen en er een mooi boekje van te maken. Heeft u wel een mooi verhaal, maar wilt u niet schrijven, dan komen wij u graag interviewen en schrijven wij het verhaal voor u.

Neem hiervoor contact op met Georgette Tavenier (communicatie).
email: communicatie@mantelzorgcentrum.nl

635821447338636012

oranjebalk2
Voor nieuws over Mantelzorg, of zaken die handig zijn om als mantelzorger te weten hebben wij op onze website een rubriek ingesteld
U als Mantelzorger

bekijk de rubriek U als Mantelzorger op de homepagina
of klik hier
oranjebalk2
Voor partners in de zorg klik
hier

Voor nieuws uit de zorg,
bekijk de rubriek De Zorg & U op de homepagina
of klik hier
oranjebalk2

 

MantelzorgCentrum

635821447338636012


Overnemen van regeltaken

Mantelzorgers kunnen gratis een beroep doen op de mantelzorgmakelaar.
Die brengt de mantelzorgsituatie in kaart en neemt zoveel regeltaken over als de mantelzorger wenst.

 

Voorbeelden van regeltaken zijn:

• Uitzoeken welke zorg het beste past bij de zieke en bij u.
• Organiseren van persoonlijke hulp op maat, zoals vervoer, (tijdelijke) opvang en woningaanpassingen.
• Onderhouden van contact met instanties (zoals het CIZ), gemeenten en verzekeraars.
• Bemiddelen met werkgevers over de afstemming van werk en mantelzorg.
• Uitzoeken van wettelijke regelingen, voorzieningen en voorschriften geeft ons een rustig gevoel.

“ Herkent u zichzelf?
Iedere dag zorgen er in Nederland ruim twee miljoen mensen voor een chronisch zieke of gehandicapte partner, ouder, kind of andere naaste. Deze onbetaalde vorm van zorg, die vaak uit nood is geboren, heet mantelzorg.

Het geven van mantelzorg kost energie en de emotionele druk is vaak hoog. Daarnaast komt er vaak regelwerk bij kijken. Sommige mantelzorgers houden weinig tijd over voor hun eigen agenda en dagelijkse activiteiten. Niet voor niets hebben veel mantelzorgers vermoeidheidsklachten of voelen zij zich overbelast.

Mantelzorgmakelaar voor werknemers

Eén op de acht werknemers is ook mantelzorger en heeft dus eigenlijk twee banen.
Het is een combinatie die niet altijd soepel loopt.
Bijvoorbeeld omdat instanties alleen bereikbaar zijn onder werktijden.
Juist hier ervaren mantelzorgers het gemak van de mantelzorgmakelaar.
Wat een tijdbesparing als die de zorg regelt!
Minder stress !
Meer vrije tijd !
Meer energie !

635821447338636012
Contact met de mantelzorgmakelaar
Benieuwd naar wat de mantelzorgmakelaar in uw situatie kan doen?
De ervaring leert dat het u in ieder geval minder stress, meer vrije tijd en meer energie oplevert!
Neem geheel vrijblijvend contact op om in contact te komen met de mantelzorgmakelaar in uw regio.
Mantelzorgmakelaar T: 072 – 562 76 18
E: info@mantelzorgmakelaar.nl

Voor nieuws uit het Mantelzorgcentrum klik hier

De mantelzorgmakelaar is onderdeel van het Mantelzorgcentrum,
hét expertisecentrum voor mantelzorg in de regio Noord-Holland Noord voor:

• Een online overzicht van activiteiten voor mantelzorgers.
• Steunpunt Mantelzorg in de Kop van Noord-Holland
• Voorlichting en advies over mantelzorgondersteuning voor organisaties.
• Mantelzorgmakelaars in diverse regio’s.
• Cursussen voor mantelzorgers.

Zie voor meer informatie: www.mantelzorgcentrum.nl

(Downloads klik op link)
Mantelzorgmakelaar
Mantelzorgconsulent
Mantelzorgkrant Winter

oranjebalk2Voor nieuws over Mantelzorg, of zaken die handig zijn om als mantelzorger te weten hebben wij op onze website een rubriek ingesteld
U als Mantelzorger

bekijk de rubriek U als Mantelzorger op de homepagina
of klik hier
oranjebalk2
Voor partners in de zorg klik
hier

Voor nieuws uit de zorg,
bekijk de rubriek De Zorg & U op de homepagina
of klik hier
oranjebalk2