!… Waarschuwing.. Wel eens gebeld door bv: +4382090123258

Update 10 oktober  2016…… er komen nog steeds meldingen binnen over deze schandalige praktijken

Gebeld door:  
+4382090123258
+22 81 550 33 265
+38973400030
0109166000
441632960629

of iets wat daarop lijkt?

!… Neem belletjes van zo’n vreemd buitenlands nummer niet op !!… én bel vooral niet terug.
!!!… DIT KOST JOU GELD

(door; Jurjen IJsseldijk NOS op 3)

Dat is de tip van de Fraudehelpdesk en grote Nederlandse providers.
Fraudeurs verdienen eraan als je terugbelt.

Het lijkt erop dat deze zogenoemde wangiri-fraudeurs de laatste maanden actiever zijn geworden in Nederland.
In de eerste twee maanden van 2016 kreeg de Fraudehelpdesk al meer meldingen over deze fraude binnen dan over heel 2015.

Het zijn nummers uit verre landen waarvan het niet alledaags is dat je er kennissen hebt zitten: Tsjaad, Togo, Madagaskar.
Als je nieuwsgierigheid gewekt is en je terugbelt, gaat de teller al gauw lopen.

Hoe verdient een fraudeur aan je belletje?
Mark Vletter, oprichter van zakelijk provider Voys, legt uit: “Die nummers die rondgaan zijn buitenlandse service-nummers,
zoals wij in Nederland de 0900-nummers hebben. Iemand heeft die geregistreerd en bepaalt zelf wat ’t tarief is en dat kan in het buitenland soms veel hoger zijn dan in Nederland.”

De fraudeurs kost ’t niets, omdat het met computers gebeurt.

Fraudeurs bellen daarna met behulp van software honderdduizenden nummers, die ze uit openbare bronnen op internet hebben gehaald. Mark: “Met programmaatjes halen ze de nummers van sites zoals telefoongids.nl en die bellen ze dan. Dat kost ze niets, omdat het met computers gebeurt.”

Vaak vinden fraudeurs manieren om je zo lang mogelijk aan de lijn te houden.

Daarna is het afwachten, zegt Mark. “Als van die honderdduizenden belletjes maar een paar duizend mensen dat 0900-nummer terugbellen, levert dat de eigenaar van dat servicenummer geld op. En vaak zijn ze ook nog zo slim om manieren te vinden om je zo lang mogelijk aan de lijn te houden.”

Hoe houden fraudeurs je zo lang mogelijk aan de lijn?

Jij bent nieuwsgierig en belt dat nummer terug (jij weet niet dat ’t een servicenummer is).
Het lijkt alsof de kiestoon overgaat, maar er is allang opgenomen.
De toon die je hoort is eigenlijk een bandje en na 30 seconden denk je pas: er neemt niemand op.
Dus je hangt op, maar hebt dan al een halve minuut met Togo gebeld.

Nog een manier: je kent de herkenbare piepjes als iemand heeft opgehangen.
Die bootsen de oplichters na. Dus als je denkt dat er weer is opgehangen en je legt je telefoon weg.
Ondertussen hang je uren met Tsjaad aan de lijn.
fraudehelpdesklogo

NATIONALE HELPDESK VOORVRAGEN EN MELDINGENOVER FRAUDE.

icoon-iphone-telefoonBent u slachtoffer van fraude? Meld het bij de Fraudehelpdesk.
Wij zitten voor u klaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.
Op woensdag vanaf 12.00 uur.
088-7867372

of vul het meldformulier in.

email_256Heeft u een valse e-mail gekregen,
dan kunt u deze doorsturen naar
valse-email@fraudehelpdesk.nl.

webiste: fraudehelpdesk.nl

Als TIP: Maak een contact aan met daaronder de nummers waardoor u bent gebeld.
Blokkeer dit contact.
Zo voorkomt u dat het steeds opnieuw geprobeerd  wordt met hetzelfde nummer
en wordt U ook in de nachtelijke uurtjes niet (meer) gestoord.

 

Geldzaken & Armoedebestrijding

meer-mensen-in-armoede-in-nederlandafbeelding NU.NL

Het Wijkplatform SBDL krijgt steeds meer signalen over (stille) armoede in de wijk.
In de diverse buurten is deze armoede ook steeds meer zichtbaar bijvoorbeeld doorverloedering van de directe leefomgeving.
U kan zich waarschijnlijk wel voorstellen dat wanneer een buurtbewoner geen geld heeft om levensmiddelen te kopen hij of zij geen moed/zin heeft om de directe leefomgeving netje te maken of bij te houden.

‘Wanneer je namelijk alle eindjes aan elkaar moet knopen vergt dit enorm veel energie.
Financiële stress werkt daarbij soms zelfs zo verlammend dat mensen feitelijk op stand van overleven komen te staan en er echt niks meer uit diegene zijn of haar handen kan komen.
Dan is uiteraard het weghalen van onkruid of je gevel eens schilderen geen prioriteit

Buiten dat de gemeente Den Helder momenteel bezig is om een nieuw armoede beleid op te tuigen.
Zijn de diverse buurthuis verenigingen en belangenverenigingen zich al jaren bewust van deze armoede. Diverse buurthuizen hebben daarop ook projecten opgestart zoals bv samen koken samen eten, dit om de saamhorigheid te bevorderen maar zeker ook om armoede in beeld te krijgen en mensen te begeleiden naar de diverse hulpinstanties ed.

Het Wijkplatform gaat hier dan ook actiever op inzetten, door bijvoorbeeld mensen te informeren over de diverse hulpinstanties en middelen die er zijn, maar ook door adviezen naar de gemeente uit te brengen.
Bekijk ook ons artikel Armoede is Onrecht

uwmeningtelt
Wanneer u ideeën heeft of tips en tops dan horen wij dit graag van u.
Uiteraard wanneer u hulp nodig heeft kan u buiten uw eigen Buurt/Belangenvereniging tevens het Wijkplatform benaderen.

Voor nieuws over armoede en armoede bestrijding hebben wij een vaste rubriek U & Geldzaken op de site ingesteld deze vind u hier

Bekijk ook ons artikel Armoede is Onrecht

meer schulden, minder saneringen

Onderstaand artikel vond het Wijkplatform in de Telegraaf.
Wij zouden graag van u willen weten of u deze ervaring ook deelt mbt onze gemeente
uwmeningtelt

In beeld: meer schulden, minder saneringen

Gemeente blokkeert weg naar schuldsanering

Telegraaf 17 AUG 2016

AMSTERDAM – Door strengere eisen van gemeentes belanden veel mensen met schulden tussen wal en schip. Cijfers tonen aan dat het aantal schuldsaneringen sinds 2012 is gedaald, terwijl het aantal huishoudens in de problemen juist is toegenomen.

In het eerste kwartaal van dit jaar zijn door de rechter 2.648 schuldsaneringen uitgesproken, 12,7 procent minder dan dezelfde periode een jaar eerder, dit blijkt uit cijfers van CBS.

Gemeenten zijn strenger geworden in het toelaten van mensen in de schuldhulpverlening, nadat de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wsg) van kracht ging in 2012. Sindsdien moeten mensen met een schuldhulpvraag zich eerst melden bij de gemeente voordat ze in aanmerking kunnen komen voor de wettelijke schuldsanering.

Veel mensen klagen bij de Nationale Ombudsman over afwijzingen door gemeenten, die ’het daar verder bij laten’. Een oplossing blijft daarmee voor veel schuldenaren uit.

schuld

De meeste schuldsaneringen werden dit jaar uitgesproken in Groningen. Van elke tienduizend volwassenen belandden er in het eerste kwartaal gemiddeld 4,2 in de schuldsanering. Ook in Drenthe met 3,3 per 10.000 18-plussers en Flevoland met 3,2 is het aantal relatief hoog.

In Noord-Brabant is het aantal, met 1,1 uitgesproken schuldsaneringen per 10.000 volwassenen in het eerste kwartaal van dit jaar, relatief gezien het laagst.

regionale

Bekijk de verschillen in het menu per provincie. Klik hier voor de cijfers per regio

Kansfonds – aanvragen kan nog tot 15 september

Richtlijnen en criteria Opgroeien in armoede

Kansfonds ondersteunt projecten die kinderen en gezinnen versterken om hun moeilijkheden aan te kunnen. Kansfonds is momenteel op zoek naar geschikte projectvoorstellen. Indienen kan nog tot 15 september 2016.

Inhoud

In de projecten kan het gaan om probleemoplossende vaardigheden, durven praten over de problemen en zelfvertrouwen vergroten. Maar bijvoorbeeld ook om toekomstplannen maken en hulp krijgen van mensen in de buurt. Zolang het project kinderen en gezinnen maar versterkt om hun moeilijkheden aan te kunnen.

Een projectvoorstel indienen kan met behulp van onderstaand aanvraagformulier via armoede@kansfonds.nl.
Aanvraagformulier ‘Opgroeien in armoede’

Voorwaarden

 • Kansfonds ondersteunt projecten voor de duur van maximaal 3 jaar. Als richtlijn voor onze bijdrage hanteren we voor het eerste jaar maximaal € 25.000. In het tweede jaar € 15.000. En in het derde jaar € 10.000.
 • Het project richt zich op gezinnen in Nederland met kinderen van 0 tot en met 12 jaar die in armoede verkeren en die tot nu toe nauwelijks met hulp worden bereikt. Daarbij gaat onze bijzondere belangstelling uit naar het thema samen opvoeden. Hoe kunnen ouders, buurtbewoners, vrijwilligers en andere betrokkenen rondom het gezin meer voor elkaar betekenen in de opvoeding?
 • De aanpak gaat uit van de vraag van het gezin en van het kind: wat hebben zij nodig
  om verder te komen? De aanpak komt bij voorkeur in dialoog met hen tot stand.
 • Het project gaat in januari 2017 van start en versterkt de eigen kracht van het gezin en het kind.
 • In het project werken diverse organisaties samen om het gezin en het kind bij te staan, zodat meerdere knelpunten opgelost kunnen worden met een brede aanpak. Gemeentelijke organisaties zoals welzijnsorganisaties, GGDs en CJGs kunnen participeren in een project, bij voorkeur wordt deze echter door een niet-overheidsorganisatie ingediend. Eén organisatie is aanvrager en penvoerder. Het project kan gericht zijn op directe ondersteuning bij opvoeden en/of opgroeien maar ook op activiteiten die bijvoorbeeld cultuur, milieu of sport inzetten als middel.
 • Er zijn vrijwilligers betrokken bij de uitvoering van het project.
 • Het project is bij voorkeur vernieuwend en/of gebaseerd op een succesvol bewezen
  aanpak. Het project mag ook voortbouwen op een bestaand project, als daar maar een vernieuwend element aan is toegevoegd dat naadloos aansluit bij het doel van dit programma.
 • De projectaanvraag bestaat uit een reëel plan met daarin duidelijk aangegeven wat het doel, de activiteiten en geplande resultaten zijn én het bereik van het project. Daarnaast wordt een onderbouwde begroting gevraagd en een dekkingsplan.
 • De initiatiefnemers zijn bereid om hun ervaring met het project te delen.
 • Uit het plan blijkt dat de aanvragende organisatie ook zelf bijdraagt aan het mogelijk maken van het project, bijvoorbeeld met menskracht of eigen middelen.

Let op: vooral waar hulp het hardst nodig is

Kansfonds is speciaal geïnteresseerd in die groepen die de hulp het hardst nodig hebben en woonachtig zijn in regio’s, wijken en buurten waar het economisch minder goed gaat. Vooral aanvragen gericht op groepen met een groot risico op armoede hebben onze belangstelling, zoals éénoudergezinnen met kinderen tot en met 12 jaar. Daarnaast stimuleren we met name aanvragen afkomstig uit de armere regio’s van ons land: de grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag alsmede aanvragen uit de provincies Zuid Holland en Groningen. Organisaties gericht op deze doelgroep en/of regio’s maken grotere kans op financiering.

Uitsluitingscriteria

Bepaalde soorten kosten komen zelden in aanmerking voor financiering door Kansfonds. Dit zijn:

 • Individuele noodhulp.
 • Structurele exploitatiekosten en niet projectgebonden salariskosten.
 • Financiering achteraf van reeds gemaakte kosten.
 • Jubileum- en eendaagse activiteiten; kosten voor onderzoek, publicaties; studiekosten, seminars en congressen.
 • Documentaires en films voor een algemeen publiek.
 • Projecten die primair gericht zijn op cultuur, milieu en sport.
 • Politiek getinte of evangeliserende projecten.
 • Regulier gesubsidieerd welzijnswerk, renovatie/inrichting van buurthuizen en multifunctionele centra, speeltuinen en peuterspeelzalen.
 • Overheden, overheidsinstellingen of regulier door de overheid gefinancierde organisaties. Tenzij zij kunnen aantonen dat het gaat om een vernieuwende aanpak die niet of moeilijk met reguliere middelen is te bekostigen.
 • Vrienden van-stichtingen of andere organisaties die zuiver en alleen gericht zijn op fondsenwerving.

voor meer info ga dan naar de website van het Kansfonds
Home kansfonds.nl
Mijn Kansfonds: mijn kansfonds.nl

 

19 maart 2016 Extra geld voor ondersteuning van mantelzorgers

Goed nieuws !!

Gemeente Den Helder zet extra geld in voor ondersteuning van mantelzorgers.
Bent u mantelzorger of kent u er één?…. maak dit bericht dan bekend bij degene!!!

Bron NHD19 maart 2016 Extra geld voor ondersteuning van mantelzorgers

635821447338636012Het Mantelzorgcentrum
contact:Marianne Weel,Consulent Mantelzorg
T: 0223-747 009 of 06-183 71 051

E: mweel@mantelzorgcentrum.nl
W: www.mantelzorgcentrum.nl

 

 • Verdere informatie:
  Bekijk Overzicht-budgetten-mantelzorgondersteuning-gemeenten-2015-2016 een analyse van de beschikbare bedragen voor 2016 en een overzicht van alle wetten die in 2015 en 2016 van belang zijn voor mantelzorgondersteuning……
 • Bedragen mantelzorgondersteuning 2016
  In de nieuwe Wmo zijn middelen opgenomen ten behoeve van mantelzorgondersteuning. Voor 2016 zijn geen bedragen opgenomen in de meicirculaire gemeentefonds 2015. Uit eerdere bronnen (externe link) blijkt dat voor 2016 100 miljoen euro beschikbaar is. Het totale Wmo-budget voor 2016 is, zo blijkt uit de meicirculaire, 1.138 miljoen euro. Dat betekent dat 8,79% van het Wmo-budget van 2016 ingezet kan worden voor mantelzorgondersteuning….
  https://www.expertisecentrummantelzorg.nl/em/gemeente-Budgetten-mantelzorgondersteuning.html

oranjebalk2Voor nieuws over Mantelzorg, of zaken die handig zijn om als mantelzorger te weten hebben wij op onze website een rubriek ingesteld
U als Mantelzorger

bekijk de rubriek U als Mantelzorger op de homepagina
of klik hier
oranjebalk2

Armoede is onrecht

Armoede en sociale uitsluiting

Armoede en sociale uitsluiting gaan vaak hand in hand.
Ook in Nederland. Vaak wordt de armoede hier nog ontkent

“…er zijn toch voorzieningen, dus niemand hoeft arm te zijn..”
“..ze maken de verkeerde keuzes, doen niet genoeg moeite..”

 

Definitie van armoede

Mensen zijn arm wanneer de materiële, culturele en sociale middelen onvoldoende zijn om op een manier te leven die als minimaal aanvaarbaar wordt gezien in de samenleving waarin men leeft.(definitie van de Commissie Europese Unie 1989)

“…er zijn toch voorzieningen, dus niemand hoeft arm te zijn..”
Ook vinden veel mensen dat arme mensen hun situatie aan zichzelf te danken hebben
“..ze maken de verkeerde keuzes, doen niet genoeg moeite..”

Toch kunnen we er niet omheen dat er de laatste jaren steeds meer mensen in de financiële problemen zijn gekomen, onder andere door de economische crisis en de bezuinigingen door de overheid.

De jaarlijkse cijfers van het SCP liegen er niet om: 726.000 huishoudens leefden in 2013 op de lage inkomensgrens (Armoedesignalement 2014 www.scp.nl/publicaties ).

Het zijn niet alleen mensen met een uitkering die in armoede leven, ook een groeiend aantal mensen met een baan komt met het verdiende loon niet boven de bijstandsnorm.

De bijstand is per 1 juli 2015 gewijzigd en hangt af van de leeftijd, het al dan niet gehuwd zijn en of er sprake is van meerdere huisgenoten boven de 21 jaar.

Armoede steeds meer een probleem van allochtonen, vrouwen en kinderen

Het zijn met name allochtonen en alleenstaande moeders die met hun inkomen op of rond de armoedegrens zitten.
Laagopgeleide allochtonen verdienen als ze al werk hebben, relatief weinig, worden eerder ontslagen en vinden moeilijker een (nieuwe) baan. De kans om uit de armoede te komen, is daardoor beperkt.

Voor vrouwen levert een echtscheiding vaak verlies van inkomen op en niet zelden blijven er schulden over. Ook al hebben ze een baan, dan is dat meestal een deeltijdbaan, gecombineerd met de zorg voor de kinderen en het huishouden. Als daarbij ook de betaling van de alimentatie een probleem is, dan komen zij – met hun kinderen – onder de armoedegrens. Op deze site vindt u onder Alle kinderen doen mee, hierover meer informatie.

Armoede zichtbaar en onzichtbaar

Ook al lijkt het door de tv-programma’s over dit onderwerp anders, schaamte en schuldgevoel maken dat het nog steeds moeilijk is om armoede bespreekbaar te maken. Dit zorgt er ook voor dat mensen veel te lang wachten voordat ze daadwerkelijk hulp zoeken. Daardoor worden de problemen soms zo groot dat het heel moeilijk wordt om ze op te lossen. In gezinnen waar sprake is van armoede, spelen vaak meerdere problemen.

Als er bij het oplossen van de problemen geen oog is voor armoede als oorzaak of als gevolg van deze problemen, dan faalt de hulpverlening.

Ook zien we dat steeds meer mensen onvoldoende in staat zijn om te voldoen aan de eisen van de gedigitaliseerde samenleving. Zij missen hiervoor de kennis, het inzicht en het overzicht. Bijvoorbeeld het (digitaal) aanvragen van voorzieningen en toeslagen is voor hen een hindernis om te krijgen waar ze recht op hebben.

Onderzoek door De Vonk naar gevolgen bezuinigingen overheid
In 2014 is onze stichting gestart met een onderzoek naar de gevolgen van de bezuinigingen die door de overheid zijn doorgevoerd om mensen te prikkelen toch maar aan het werk te gaan. Voor veel mensen die een beroep moeten doen op een uitkering, is betaald werk niet weggelegd vanwege ziekte, gezondheidsproblemen en andere beperkingen.

In het onderzoek wordt gedurende 3 jaren een vijftiental gezinnen gevolgd, speciaal wordt gekeken naar de gevolgen voor de kinderen en jongeren die in deze gezinnen opgroeien.

Schulden en leefgeld
Veel mensen die een beroep doen op de bijstand moeten het echter met minder doen als ze een beroep doen op de schuldhulpverlening. Zij krijgen dan de beschikking over leefgeld; de rest van het inkomen wordt gebruikt om schulden af te lossen. Er is een beslagvrije voet vastgesteld, zodat mensen toch voldoende geld overhouden om van te leven. In de praktijk blijkt dat men zich hier vaak niet aan houdt en dat gezinnen van een paar tientjes per week rond moeten komen. 

Noodfondsen steeds belangrijker
Door de bezuinigingen op de uitkeringen is het voor veel mensen steeds moeilijker om rond te komen en slagen zij er niet in om op eigen kracht rond te komen. Er zijn in ons land fondsen die hen dan financieel kunnen ondersteunen. Dat betreft dan vooral hulp op het gebied van bad-bed-brood: hulp bij het verkrijgen van de eerste levensbehoeften. Dit zijn altijd incidentele vormen van hulp en steun. Structureel verandert er niets, maar de mensen voelen zich geholpen en gehoord. De hierdoor ontstane ‘bandbreedte’ helpt hen om weer wat greep te krijgen op de eigen situatie, waardoor ze hun eigen kracht kunnen inzetten om de problemen aan te pakken en zelf – met hulp van anderen – aan meer structurele oplossingen kunnen werken.

(bron de Vonk)
Website
contact
(Afbeelding AD)

!…Consumentenbond waarschuwt voor contactloos zakkenrollen

Tot duizenden euro’s contactloos zakkenrollen.

!…Bekijk de video, aan het einde van de video worden tips gegeven hoe je kunt voorkomen dat je het slachtoffer wordt van contactloos zakkenrollen.

Video Gepubliceerd op 4 feb. 2016 door de consumentenbond
(met onderstaande tekst)

cbGa voor meer informatie: https://www.consumentenbond.nl/betaalr…
Onderzoeksjournalist Bert Quist laat zien hoe het contactloos zakkenrollen van kleine én grote bedragen in de praktijk werkt.
De pinpas kan daarbij in alle gevallen in een tas of jaszak blijven zitten.
En als bij grotere bedragen de pincode moet worden ingetoetst, heeft een zakkenroller daarvoor alle tijd:
al is het slachtoffer inmiddels tientallen meters verderop, de pinbetaling kan gewoon worden voltooid.

 

 

 

rol

(Artikel Telegraaf DFT Geld)
Met contactloos betalen blijken veel grotere bedragen te kunnen worden afgeschreven dan dat banken aan consumenten communiceren.
Criminelen kunnen hiervan profiteren.

Pincode nodig
Volgens de banken en de instructievideo van Betaalvereniging Nederland kunnen consumenten bedragen boven de €50 niet meer contactloos betalen.
Daarna zouden consumenten alleen kunnen betalen door de pas in de betaalautomaat te steken en de pincode te gebruiken.
Maar dat blijkt niet zo te zijn: in principe kunnen consumenten ieder bedrag contactloos betalen en dus voor elk bedrag contactloos gerold worden door criminelen die naast de pas ook de pincode in handen hebben.

Dwars door tas
Uit de test blijkt dat een crimineel met een draagbaar pinapparaatje in zijn zak een willekeurig bedrag van een rekening kan halen door vlak langs iemand te lopen die zijn pinpas los op zak heeft en vervolgens diens pincode in te voeren. Ook bij passen die in broekzakken, jaszakken en tassen zitten, blijkt zakkenrollen geen probleem.

Zelfs dwars door een stevige tas is het mogelijk om met het apparaatje geld van een rekening te halen.
Consumenten kunnen hun pas eenvoudig zelf beschermen met metaal, zoals een portemonnee met een metalen behuizing, een hoesje of simpelweg een stukje aluminiumfolie,
want dat blokkeert het uitlezen van de (NFC‐)chip in de bankpas.

Infraroodcamera
Consumenten kunnen zich ook tegen dit risico beschermen door ofwel het contactloos betalen uit te zetten, ofwel het maximale bedrag te verlagen.
Om te voorkomen dat criminelen achter de pincode komen, kunnen consumenten hun ene hand afschermen.

Helaas kunnen pincodes ook achterhaald worden met een infraroodcamera of warmtelamp. Hierbij kleuren toetsen die zijn ingedrukt, op.
De warmste wordt de donkerste, en moet daardoor het cijfer zijn dat als laatste is ingetoetst.
Consumenten kunnen criminelen op een verkeerd spoor zetten door ook andere cijfers in te toetsen dan de vier waaruit de pincode bestaat.

Reactie
De Betaalvereniging Nederland stelt in een reactie dat deze vorm van contactloos zakkenrollen in Nederland nog niet is gemeld.
,,Als dit toch een keer gebeurt, zal de bank alle schade vergoeden, zonder eigen risico en ook boven de 50 euro.”

Klik hier voor directe link naar het artikel van de telegraaf van 4 februari 2016

(bronnen, consumentenbond, Telegraaf DFT en PIN NL)
(Foto”s Geekly, ANP)

Compensatie verplicht eigen risico ziektekosten 2015

Voor inwoners met een gedeeltelijk of volledig verbruik van het verplichte eigen risico biedt de gemeente een bedrag ter compensatie van deze kosten.

Voor het jaar 2015 is het verplicht eigen risico € 375,00. Wanneer u voldoet aan de voorwaarden voor de compensatieregeling, kunt u bij een volledig verbruik van uw eigen risico een compensatiebedrag ontvangen van €115,00.
Ook bij een gedeeltelijk verbruik van uw verplichte eigen risico, komt u in aanmerking voor de compensatieregeling.
Hiervoor dient het verbruik meer dan € 260,00 te bedragen.
Bijvoorbeeld, bij een verbruik van € 300,00 komt u in aanmerking voor een compensatiebedrag van € 40,00.

Aanvragen
Deze compensatie kan aangevraagd worden door inwoners met een inkomen tot 120% van de geldende bijstandsnorm.
Daarnaast mag het vermogen niet hoger zijn dan de vermogensgrens zoals bepaald in artikel 34 van de Participatiewet.
De aanvraag voor deze compensatieregeling moet worden ingediend binnen vier weken nadat u uw zorgverzekeringsspecificatie van uw zorgverzekeraar heeft ontvangen.

Meer informatie
Voor meer informatie over deze compensatie eigen risico kunt u contact opnemen met de
afdeling Sociaal Domein, team Bijzondere Bijstand, via telefoonnummer 14 0223.
Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Ook kunt u de Regeling Compensatie verplicht eigen risico raadplegen.

zorg-bezuinigingen

oranjebalk2

Voor partners in de zorg klik hier

Voor meer nieuws uit de zorg,
bekijk de rubriek De Zorg & U op de homepagina
of klik hier

 

Minder schuld is minder boete in nieuwe fraudewet

Nieuwsbericht | 28-01-2016 |

Wetsvoorstel tot wijziging van de socialezekerheidswetten in verband met de regeling van de bestuurlijke boete

De hoogte van de boete voor mensen met een uitkering wordt door UWV, SVB en gemeenten voortaan afgestemd op de ernst van de overtreding, de mate waarin deze verwijtbaar is en de omstandigheden van betrokkene. Dit betekent dat bij minder schuld ook een lagere boete wordt opgelegd. Dit staat in een wetsvoorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dat vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Hiermee wordt de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving (Fraudewet) aangepast.

Met het wetsvoorstel wordt nu wettelijk vastgelegd dat de maximale boete is gekoppeld aan het al dan niet opzettelijk overtreden van de ‘inlichtingenplicht’. Dit is de plicht van uitkeringsontvangers om op tijd alle wijzigingen door te geven die van invloed kunnen zijn op de hoogte en duur van de uitkering. Hiermee kan voor overtredingen die niet opzettelijk zijn begaan, een lagere boete worden opgelegd dan bij een overtreding waarbij wel opzet aan de orde is. De Centrale raad van Beroep heeft hierover op 24 november 2014 uitspraak gedaan. Sindsdien wordt door gemeenten, UWV en SVB al zo gewerkt. Verder wordt met het wetsvoorstel de mogelijkheid uitgebreid om een waarschuwing in plaats van een boete te geven.

De berekening van de hoogte van de boete, de criteria en de situaties waarin een waarschuwing aan de orde kan zijn, zitten in het boetebesluit socialezekerheidswetten. Dit boetebesluit wordt aangepast als het bovenstaande wetsvoorstel door de Tweede Kamer en Eerste Kamer is aangenomen.

Met de aanpassingen van de Fraudewet blijven de uitgangspunten van de wet overeind, namelijk dat fraude niet mag lonen en teveel betaalde uitkeringen altijd worden terugbetaald. Het kabinet blijft zich onverminderd inzetten om fraudeurs aan te pakken, zodat de sociale voorzieningen bij degenen terecht komen die dit het hardst nodig hebben.

foto: Peter Hilz
Kantoor van het UWV in Den Haag

Dowload pdf Wetsvoorstel klik op link:
wetsvoorstel-tot-wijziging-van-de-socialezekerheidswetten-in-verband-met-de-regeling-van-de-bestuurlijke-boete

Veranderingen in 2016 Eigen bijdrage

Ontving u al in 2014 zorg thuis vanuit de AWBZ of Wmo zoals dagbesteding, begeleiding of huishoudelijke verzorging?
In 2015 had u nog recht op dezelfde zorgafspraken en tarieven als in eerdere jaren. Dit overgangsrecht stopt uiterlijk 1 januari 2016.
Hierdoor kan uw eigen bijdrage hoger worden. Dat geldt ook voor mensen met een Persoonsgebonden budget. In 2015 betaalde u maximaal over 27% van het budget voor begeleiding een eigen bijdrage. Vanaf 2016 kan uw gemeente over uw volledig budget of zorg (de kostprijs) een eigen bijdrage vragen. Wat blijft is de maximale eigen bijdrage; het CAK berekent wat u maximaal moet bijdragen aan de zorg. In deze berekening wordt rekening gehouden met de hoogte van uw inkomen.

Voor mensen met een indicatie Wet langdurige zorg (Wlz) die thuis wonen en een zogenoemd Modulair pakket thuis (Mpt) hebben, verandert er ook iets in de eigen bijdrage. Vanaf 2016 betaalt u voor een  Mpt  een lage eigen bijdrage voor zorg vanuit de Wlz. Tot en met 2015 betaalde u een eigen bijdrage voor zorg thuis. Hoe dit op individueel niveau uitpakt is niet te zeggen.

Wilt u meer weten over uw eigen bijdrage?
Kijk dan op de website van het CAK www.hetcak.nl
oranjebalk2

Voor partners in de zorg klik hier

Voor meer nieuws uit de zorg,
bekijk de rubriek De Zorg & U op de homepagina
of klik hier