* Regelmatig vragen wij uw mening over zaken die spelen in uw directe leefomgeving of in de samenleving in het algemeen.
** Ook kan u uw mening geven over een artikel wat wij geplaatst hebben op onze website of facebookpagina
** Tevens kan/mag u zelf vraagstukken aandragen

!! reageer of mail ons: wijkplatformsbdl@gmail.com

Geef uw mening over herplaatsing COFFEEshops

Graag gaat het Wijkplatform met u als inwoner van de wijk Stad Binnen de Linie in gesprek.
Dit keer willen wij graag weten wat u vindt van het voornemen van de gemeente om,
één coffeeshop te herplaatsen naar het pand Klein Kras Koningsplein
en één aan de Zuidstraat 75-76 pand van Karsten
….
Hierna blijft er dan nog één over die ook nog een plek moet krijgen.

Wij vragen u dit omdat wij als wijkplatform de situatie omtrent de 3 coffeeshops zo dichtbij elkaar in de Koningstraat hebben geslingerd in de bijeenkomst van aug 2014.

Van hieruit is er een leefbaarheid onderzoek gehouden voor de hele omgeving. Daar kwam oa uit dat het niet wenselijk is drie coffeeshops bij elkaar te plaatsen.Tevens hanteert de gemeente bepaalde voorwaarden waar de coffeeshops dan wel (of niet) geplaatst kunnen worden. Bv niet dichtbij scholen, sportvelden etc:

 • Geen scholen of jeugdvoorzieningen in een straal van 350 meter
 • Aanwezigheid sociale controle
 • Niet in de buurt van cafés
 • Niet in kwetsbare gebieden, buurten en plekken
 • Niet in (woon)gebieden die ruimtelijk / fysiek gevoelig zijn voor coffeeshop gerelateerde overlastrisico’s

Graag zouden wij van u willen weten wat u vindt van deze laatste ontwikkelingen.
U kan ons bereiken via mailadres: wijkplatformsbdl@gmail.com

Tevens kan u reageren via onze FB pagina. 
Of kom langs tijdens onze openbare bijeenkomst van woensdag 20 september as,
Loactie Schipperscafé te Willemsoord, aanvang 19.30 uur en laat daar uw stem horen.

Hieronder ziet u enkele afbeeldingen waarin zichtbaar is welke gebieden er na bovengenoemde criteria/voorwaarden overblijven


In deze download vindt u de uitkomsten van het leefbaarheid onderzoek: Rapportage-Koningstraat

Voor meer artikelen over dit onderwerp op onze website klik op onderstaande links:

https://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/verplaatsing-coffeeshops-koningstraat-3-coffeeshops-blijven-waarschijnlijk-sbdl/

https://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/weer-stap-dichter-verbetering-leefbaarheid-koningstraat-e-o/

https://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/autoverkeer-toegestaan-in-koningstraat-en-deel-spoorstraat/

https://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/notices/leefbaarheidsonderzoek-koningstraat-en-omgeving/

https://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/uw-wijkplatform-blijft-betrokken-bij-het-vervolg-traject-i-z-uitkomsten-leefbaarheidsonderzoek-koningstraat-e-o/

https://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/events/2-februari-2016-presentatie-leefbaarheid-onderzoek-koningstraat-e-o/

https://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/presentatie-resultaten-leefbaarheidsonderzoek-koningstraat-en-omgeving/

oranjebalk2
Hieronder vindt u het verslag van de bijeenkomst van het Wijkplatform SBDL va 12 augustus 2014
oranjebalk2

Vergadering WIJKPLATFORM stad BINNEN DE LINIE, 12 augustus 2014

Locatie Buurthuis Centrum

Onderwerp: overlast Koningstraat e.o

 • Plein Vomar

(Bewoners worden bewust niet met naam genoemd, omdat dit toch flink wat risico’s met zich mee kan brengen, het Wijkplatform is in aanloop naar deze vergadering door diverse bewoners uit de Koningstraat/Koningdwarsstraat/Hoogstraat telefonisch benadert, met klachten en de vermelding dat ze niet naar de vergadering komen omdat er flink wat bedreigingen worden geuit naar de bewoners in dit deel van de wijk)

Klacht

 • De klachten zijn zeer divers en hebben een grote impact op het woongenot van veel bewoners in en om de Koningstraat/Koningsdwarsstraat/Hoogstraat, de klachten zijn gerelateerd aan het feit dat er 3 coffeeshops dichtbij elkaar in de Koningstraat te vinden zijn.
 • Overlast verkeer: auto’s staan met draaiende motor stil veelal met ramen open en met flinke geluidsboxen in de kofferbak, die harde muziek met stevige bas geluiden produceren.De bestuurder van de auto is meestal een bezoeker van één van de drie coffeeshops, en haalt daar zijn product terwijl hij de auto met draaiende motor achterlaat, neemt weer plaats en rijdt de Koningdwarsstraat/Hoogstraat in om daar te keren, dit is bijzonder hinderlijk voor de bewoners  en brengt gevaarlijke situaties voor met name voetgangers/fietsers en spelende kinderen in de wijk met zich mee.
 • Er is veel geschreeuw vanuit auto’s naar langs lopende/fietsende of ook in autorijdende bekende van automobilisten. Bewoners hebben hun raamroosters dicht of zelfs laten verwijderen omdat dit het geluid dan iets tempert.
 • Er is veel overlast doordat coffeeshopbezoekers rondhangen in de Koningstraat/Koningsdwarsstraat/Hoogstraat (stegen), vaak gebeurt dit met scooters en brommers, wat dan ook veel geluidsoverlast tot gevolg heeft.
 • Er wordt geblowd in en om het Vomar gebouw in het trappenhuis/portiek/garage, tevens wordt er hier veel
 • Bewoners kunnen niet verhuizen, omdat hun woning onverkoopbaar is door de situatie in dit deel van de wijk.
 • Er zijn veel klachten over dat er op straat gedeald wordt, dit geeft een gevoel van onveiligheid, en haalt de leefbaarheid in dit deel van de wijk flink naar beneden.
 • In de Koningstraat zijn bijna alle bankjes/paaltjes en andere mogelijkheden tot hangen verwijderd, dit geeft dan direct weer gelegenheid om tot ver in de Koningstraat te kunnen komen met de auto.
 • Er wordt geparkeerd naast/achter het pand van Dekkersport, er wordt gevraagd om een hek wat afgesloten kan worden.
 • Bij langdurig handhaven op de éne plek heeft tot gevolg dat de overlast zich verplaatst, de roep om verplaatsen van de coffeeshops voert de boventoon.
 • Politie rijdt voorbij maar doet niks is een veel gehoorde klacht.
 • Bewoners zijn het melding moe, deels omdat het niks uithaalt, en deels omdat bewoners hierna bedreigd worden, er is veel stress onder de bewoners.
 • Er zijn 2 parkeervakken voor de ijssalon Aris Laan waar kort parkeren voor bezoekers aan de ijszaak is toegestaan, hier wordt niet op gehandhaafd, regelmatig staan er auto’s voor langere tijd en gaat het niet om bezoekers van de ijszaak.

Reacties/Conclusie/uitkomst/vervolgstappen:

 • Stoop geeft aan dat de situatie zoals het nu is als een magneet werkt voor allerlei vormen van overlast. Hij heeft gekeken naar het aantal meldingen dit zijn er 51 stuks, dit varieert van overlast tot winkeldiefstallen, hij is zich er van bewust dat het aantal meldingen vaak geen recht doen aan de werkelijke hoeveelheid overlast.
 • Wouters heeft een verzoek aan de wijkagent, hij haalt aan dat telkens wanneer er overleg met de Burgemeester, officier van justitie en hoofd politie is, er dan steeds naar voren wordt gebracht dat juist de drie coffeeshops bij elkaar het zo makkelijk controleerbaar zou maken, hij zou graag zien dat er binnen het politieapparaat naar boven toe het advies komt dat dit niet zo is om zo een discussie te kunnen laten plaats vinden met de burgemeester, hoofd politie  en officier van justitie omtrent  het beleid veiligheid en handhaving.
  De gemeenteraad wordt momenteel  het verhaal verteld dat, dat zoals het nu is het beste zou zijn.
 • Reenders benadrukt dat het noodzakelijk is dat bewoners bij klachten en overlast blijven melden bij de politie, en dan vooral een officiële melding er van te maken, dan moet de politie er namelijk iets mee doen, zijn ervaring met overlast naast zijn pand is dat er dan intensief gecontroleerd werd en de overlast verdween.
 • Kolsteeg geeft aan dat ze nog steeds bezig is met het hek, er wordt gewerkt aan de afsluiting van de poort in de Hoogstraat, die toegang geeft tot de straat/steeg achter de Koningstraat.
  De bedoeling is dat het grote hek definitief wordt afgesloten en er een manshoge poort in komt. Op deze wijze wordt parkeeroverlast voorkomen.
 • De Brijderstichting houdt zich niet bezig met wetgeving/beleid en handhaving, zij richten zich op hoe om te gaan met verslaafden en verslavingszorg.
  Zij zijn van mening dat ook verslaafden een onderdeel zijn van de samenleving en dat ze recht hebben op een plek en dat opjagen niet de oplossing is, wijs een plek aan waar verslaafden geen overlast bezorgen. De Brijderstichting blijft hierover in gesprek met de wijkagent.
 • Woningbeheerder Dhr. Mulder verteld dat de Vomar garage binnenkort wordt opgeknapt en dat er camerabewaking komt.  Hij zegt  dat er niet voldoende gehandhaafd wordt,  er is nog steeds geluidsoverlast al is dit minder dan voorheen door o.a. het verdwijnen van Café Noir,  en andere horeca sluitingstijden e.d.
 • Van Dongen verteld dat de gemeente geen meetapparatuur meer in huis heeft om geluidoverlast te meten dit is uitbesteed aan het BUD een bedrijf in Hoorn, dit bedrijf werkt opdracht gestuurd de gemeente doet dan een aanvraag dit moet dan 3 dagen van te voren gedaan worden, dit is een achteruitgang  vind hij en hij zou graag zien dat de gemeente Den Helder deze meet apparatuur weer zelf in huis haalt.
  Hij haalt aan dat het hem bevreemd, dat de stewards die toezicht houden in dienst zijn van de coffeeshops het is zoiets als een slager keurt zijn eigen vlees.
 • Van Dongen concludeert dat, de deelnemers van vanavond het er mee eens zijn dat de situatie in dit deel van de wijk zoals het nu is, niet beheersbaar is en dat er iets aan de gedaan dient te worden, hij vind dan ook dat de politiek hier nu aanzet is.
 • Van Dongen zegt toe dat het Wijkplatform de intentie heeft een latere vergadering terug te komen in deze wijk en de vinger aan de pols zal houden over de zaken die vanavond aan de orde zijn gekomen.

 

Inbreng Wijkplatform SBDL iz herinrichting Polderweg

Hieronder ziet u enkele ingebrachte punten vanuit de belangenorganisaties mbt de herinrichting van de Polderweg.

Bewoners vereniging:
Hierbij willen wij bij het onderwerp Polderweg attenderen op de parkeerplaats achter onze woningen aan de Polderweg,
waar wij in/uit rijden met auto’s zowel bewoners als zakenmensen welke hun praktijk of onderneming aan het Julianaplein hebben.
Het voorstel om een dubbele fietspad daar aan te leggen zijn wij op tegen en er wordt verzocht of er spiegels opgehangen kunnen worden
zodat bij uitrijden je kan zien waar het verkeer rijdt en eraan komt. De Polderweg is druk met verkeer zeker naar en van de rotonde middenweg.(inbreng bewoners vereniging)

 oa Wijkcommissie Oud Den Helder: Geen voorstander van het dubbele fietspad. Dit idee van inrichting stamt nog uit de tijd van de noordelijke randweg. Bewoners uit de van Galenbuurt en Oud Den Helder dienen nu om rechtsaf te gaan ten aller tijden de drukke 50 km Polderweg over te steken.

Zo een zelfde euvel vind je vanaf de Kanaalweg bocht naar de Prins Hendrikslaan en de Bocht vanaf de Fabrieksgracht links af de Ruyghweg op. De fietser moet dan 2 keer oversteken om 1 bocht te nemen dit werkt in de hand dat fietsers sluiproutes gaan nemen de welbekende Olifantspaden.

Vanuit diverse:
Verzoek om ter hoogte van de kruising Polderweg Krugerstraat een verkeerslicht te plaatsen.
Na het realiseren van halter Belleveu zullen er twee stromen vanuit het centrum(Oost) richting West van Galenbuurt en Oud Den Helder zijn.
Tw langs de Zusters en tussen de protestantse Kerk en het Multi zorg complex (oa Wering en Mee voorheen Bibliotheek)
In deze bocht zullen veel mensen gaan oversteken. Juist deze bocht nodigt uit tot hard rijden. Terwijl dit voor overstekende voetgangers/fietsers/boosters  juist lastig te overzien en in te schatten is.

Hieronder ziet u een Impressie van de herinrichting:


 Oude situatie

Bron NHD:

oranjebalk2Voor alle Acties vanuit het Wijkplatform SBDL klik HIER

oranjebalk2Voor belangrijke telefoonnummers klik hieroranjebalk2

Audio & Verslag Wijkplatform SBDL 9 mei 2017

Voorzitter Sylvia Hamerslag

9 mei 2017
Locatie:    Buurthuis CENTRUM
Aanvang: 19.30 uur 

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen & updates lopende zaken
 3. Vaststellen agenda
 4. Gesprek verslag van  16 maart
   
 5. Verslavingszorg Terwille
 6. Avondvierdaagse 2017
  samenwerking tussen FREAKY PEOPLE, Sportservice, JOGG, Bestuur AVD, Wijkplatfrom SBDL en de Buurthuizen binnen SBDL
 7. Jongeren ROC & SAIL Initiatief van jongeren mbt eenzame ouderen
 8. Presentatie Kanonnenproject Fort Dirksz Admiraal
 9. Buurtnieuws
  vast agendapunt voor de Buurthuizen en Belangenverenigingen.
 10. Rondje deelnemers
 11. Sluiting

Audio opname klik op de  button: Deel 1, 2 & 3

 In download vindt u de vergaderPresentatie: WPF PowerPoint 9 mei 2017 CENTRUM

*Verslag Wijkplatform Stad Binnen de Linie*

Dinsdag  9 mei 2017                                           

 1. Opening

De voorzitter Mw. Hamerslag  opent de vergadering en heet iedereen welkom in het Buurthuis Centrum.

 1. Mededelingen
 • Er is een nieuwe voorzitter van het buurthuis het centrum, die zich nog voor gaat stellen.
 • Afmeldingen: wegens een dubbele agenda zijn er meerdere afmeldingen. Ondanks dat dit overleg bekend was in de agenda, heeft de gemeente toch nog wat anders op de agenda gezet.
 • Schapendijkje: na het bezwaar en bijeenkomst met belanghebbende heeft dit uiteindelijk geresulteerd in een tijdelijke oplossing. Als eerste was het leggen van matten welke verkeerd om lagen. Nu zijn, na bezwaar van WPSBL, de matten (drempels) in de breedte gelegd. Desondanks zijn er toch nog lieden die het nodig vinden om nu geheel om de versmalling heen te rijden. Schuin tegen de dijk op. Laat dit hopelijk een enkeling zijn. (Het Wijkplatform heeft aangedragen om er versperringen bv hekken op het talut te plaatsen)
 • Plastic afval: I.v.m.ruimtegebrek in de tuinen bij de woningen in de stad binnen de linie wordt er door de gemeente gekeken of het plaatsen van ondergrondse mogelijk is, of een andere oplossing als bv nascheiding. Er is hierover ook in het vorige overleg in WPSBL in het Kraaiennest uitvoerig over gesproken. Het plastic wordt aan de palen gehangen welk een prooi zijn voor meeuwen en kraaien. Dit resulteert in plastic afval welk op vele plaatsen in Den Helder een overlast geeft. WPSBL pleit dat het proces afvalscheiding eerst wordt gefaciliteerd en daarna pas wordt ingevoerd. Niet andersom. Dagelijks melden bewoners hun ongerieven aan het WPSBL middels mail,facebook en website. Belangrijk is dat de bewoners dit melden aan de gemeente EN aan het HVC.
 • Reactie J Mooij. Jan wil graag dat de vervuiling van de binnenstad op de agenda komt.
 • Reactie J Kostelijk: er is in de commissievergadering SOB door de directeur HVC een presentatie gegeven over het ophaalsysteem. HVC bouwt nu ook een nieuwe oven om achteraf scheiden mogelijk te houden. Dit omdat zij inzien dat hoogbouw hierom vraagt. Echter zit er een prijskaartje aan.  Wat belangrijk op dit moment  het scheiden van GFT. Dat is het grootste probleem van scheiden. Met de pilot van Julianadorp gaan ze nu aan de gang en rolt later uit voor rest van Den Helder.

Op de site van WPSBDL staat een petitie over fabrikanten/ondernemers aan te sporen terughoudend te zijn in verpakkingen in plastic. WPSBDL vraagt u dit te ondertekenen.

 • Joke uit de klankboordgroep Julianadorp doet een mededeling: ze maakt zich zorgen dat de bakken gechipt worden. Hieraan zijn hoge kosten gemoeid die de bewoners kunnen gaan betalen. Dit in tegenstelling, dat er werd gezegd dat afvalscheiding kosten neutraal zijn.
 • Reactie Janneke Kostelijk: het is juist dat de ondergrondse containers gechipt worden en niet de nieuwe bakken.

Sylvia Hamerslag geeft aan dat in eerder overleg van het WPSBDL de gemeente heeft aangegeven dat na inlevering grijze bak er een andere terugkomt en deze wel degelijk zal worden gechipt.

 • Reactie Jan Mooij geeft aan dat dit aanleiding geeft tot meer afval dumpen.

Sylvia Hamerslag geeft aan dat ook in het proces ondergrondse containers eerst besproken moet worden, daarna gefaciliteerd en vervolgens uitgevoerd.

 • Reactie Tjetske Biersteker: is het niet verstandig in het volgende overleg iemand van de gemeente afdeling beheer uit te nodigen voor meer uitleg?

Sylvia geeft aan dat dit wel is gebeurd. Er werd aangegeven dat stad binnen de Linie nog niet aan de beurt is. Echter wordt hij opnieuw uitgenodigd.

 • Reactie Jan Mooij: het is, volgens andere gemeente juist goedkoper om achteraf te scheiden. Het lijkt mij sterk dat het in Den Helder anders is. Ook zie ik graag dat we samen het afval verzamelen. Er kunnen ook 1 bak voor 2 bewoners zijn.
 • Reactie Janneke Kostelijk: er is echt aangegeven dat er per geval gekeken wordt wat er kan.

Sylvia hamerslag sluit dit punt af met het positieve dat de gemeente dit onderwerp op pakt.

Meeuwenoverlast: er zijn vanuit bewoners veel overlastmeldingen gekomen betreft overlast meeuwen. Het is bekend dat de meeuwen een beschermend zijn, maar er wordt geadviseerd hen NIET te voeren. WPSBDL ziet graag dat er meer waarschuwingsborden komen om dit aan te geven. Gemeente Leiden is een voorbeeld voor WPSBDL dat er iets aan gedaan kan worden. Er zijn ook mogelijkheden tot het spannen van een net op daken, vlaggetjes, neproofvogels, etc.

 • Wijkmanager Simon geeft aan dat handhaving hierop zeer lastig is.
 • Reactie bewoner: juist voeren op plekken waar je ze wel wilt hebben kan een uitkomst zijn.
 • Reactie Janneke Kostelijk: juist in deze broedtijd is het normaal dat de meeuwen schreeuwen. Tip: neem contact op met Mart Schrieken, hij is een valkenier en heeft altijd wel handige tips.
 • Jan Mooij geeft aan dat meeuwen na een nest 3 jaar terug komen. Het werkt alleen om ze echt blijvend weg te jagen en nesten te ruimen.
 • Reactie/tip Cor: kunstroofvogels moet je wel steeds verplaatsen

Actie Sylvia: stuurt de poster naar Simon

 1. Vaststellen agenda

Jan Mooij geeft aan dat alle poepbakken zijn verdwenen. Wat is hiermee gebeurd? Simon geeft aan dat het legen juist geld kost. Echter zou het legen door actief talent gebeuren. Als actiepunt neemt Simon mee om te kijken waar terug te plaatsen

 1. Gesprek verslag van 25 mei

Er zijn geen op- of aanmerkingen op het verslag van 24 januari en 16 maart

 1. Terwille Verslavingszorg

Rolf Shineheart, Terwille is in meerdere steden actief. Doel is om mensen uit de verslaving te halen. Verslaving is breder dan men denkt. Het betreft alle lagen van de samenleving. Er zijn meer stichtingen die dit doen, dat geeft juist een keus om te kiezen. Terwille is te vinden in de Breewaterstraat. Essentiele werkwijze van Terwille is dat zij werken als mens tot mens en niet als hulpverlener tot mens. Ook werkt Tewille nauw samen met gevangenis PI Heerhugowaard. Zij staan tevens in contact met de Opvoedpoli, Leger des Heils, veiligheidshuis, Brijderstichting, etc.

 • Reactie bewoner: er wordt hier niet gesproken hoe de gemeente zorgt draagt over zorgmijders, mensen die niet geholpen willen worden.

Antwoordt: intergrale aanpak. Daadwerkelijke problematiek is niet op te lossen. De persoonlijke benadering is toch nog de beste, dus het proactief handelen.

 • Reactie bewoners: is het niet handiger om de verslavingsmiddelen weg te halen.

Antwoord: is een hele lastige, juist op allerlei manieren is aan verslavingsmiddelen te komen. Vaak is het zo dat als je het één weg haalt, er een ander middel daarvoor in de plaats komt.

 • Reactie Frans Klut: wat doet u aan preventie

Antwoord: wij zijn begonnen op scholen. Daarvoor hebben we een aantal programma’s waaraan ook ouderavonden aan zijn gekoppeld en voorlichting aan docenten.

Reactie wijkagent Nancy: hoe vinden wij U?

Antwoord: WPSBDL zal dit op de site vermelden en er zijn kaartjes hier voorhanden.

 • Reactie: er zijn ook mensen die verslaving hebben om juist ergens voor te vluchten. Herkennen jullie dat?

Antwoord: ja dat herkennen we zeker. Is bij ons bekend.

 • Reactie Cor: hoe zit het met werkbesteding?

Antwoord: wij hebben geen dagbesteding.

 1. Avondvierdaagse

Andy van der Heijden (Dave de Bruin van de Avondvierdaagse op de achtergrond) geeft aan dat er een aantal scholen (7) niet meer deelnemen aan de avondvierdaagse. Wij willen vanuit Freak People en WPSBDL mensen oproepen toch deel te nemen aan de avondvierdaagse. Ook vanuit de gedachte ‘meer beweging door jongeren’. We willen de jongeren hierin niet laten vallen en het mogelijk te maken bij de buurthuizen toch in te laten schrijven on in een groep te lopen tijdens de avondvierdaagse. Den Helder is ten slotte 3e grootste avondvierdaagse van Nederland. Voorwaarde meedoen is dat er wel per 5 a 6 kinderen één ouder/vrijwilliger meeloopt. De kosten hiervan zijn 5,50 euro en begeleider 1,50 euro. Er zal een poster komen, groot in de pers en sociaal media.

 • Reactie Marinus Vermooten: is er gedacht aan de commitment met oudercommissie?

Antwoord: de volgende stap is ook om die 7 scholen te benaderen en die commitment aan te gaan.

 • Reactie Frans Klut: wellicht is het handig de gemeente te benaderen om dit bij de communicatie gemeente aan te brengen. Dan kunnen zij dit in de gemeentekrant plaatsen
 • Reactie Frans Klut: kunnen rolstoelbegeleiders/vrijwilligers meedoen?

Antwoord: dat is een goed idee om daar ook aandacht aan te geven.

Reactie Dick Laagland: neem de jongeren van het ROC hierin mee.

 1. Jongeren ROC en Sail

4 Jongeren van het ROC geven een korte presentatie. Zij vertellen wat ze met Sail willen doen en hiervoor op deze bijeenkomst onder de aandacht te brengen. Ze zijn benaderd door Sail of ze iets kunnen doen. Het gaat om vooral eenzame, oudere en immobielere mensen toch naar Sail te kunnen krijgen. Zij worden dan met een busje opgehaald en er zal een vaartocht voor ze geregeld zijn. Er is een volledig middagprogramma voor hen geregeld.

 • Sylvia Hamerslag geeftaan dat dit een oproep is voor ouderen/eenzame mensen die zich kunnen melden.

In het Kraaiennest is ook het kookproject. Hieraan doet juist deze doelgroep aan mee. Wellicht zijn deze te benaderen.

 Sail heeft voor 2/3 dagen een reddingsboot geregeld om deze mensen rond te varen.  Er kunnen ongeveer 15 mensen per dag rond te leiden. Er zijn hiervoor 11 leerlingen als vrijwilliger van het ROC hiervoor beschikbaar. Het adres om aan te melden zal op de site van WPSBDL worden gepubliceerd.  Er zijn ook geen kosten voor de deelnemers.

 • Reactie Cor: is het Inloophuis benaderd?

Antwoord vrijwilliger Sail: nee ivm de beperking van het aantal mensen dat mee kan doen.

 1. Kanonnenproject

Ron van Wamel geeft een presentatie over het kanonnenproject. Dit is één van de 3 projecten voor de Stichting Stelling Den Helder welk geheel op eigen initiatief is ontwikkeld. Er zullen 4 oude kanonslopen uit de grond van de kade net voorbij de Vissersbrug worden gehaald en op rolpaarden worden deze op Fort Dirks Admiraal. Dit zal het fort uiteindelijk meer “smoel “geven. Het geheel zal worden uitgevoerd door fa Aannemingsbedrijf  Dozy BV en aannemingsbedrijf Meijer BV. Er is toestemming vanuit Port of Den Helder. De rolpaarden zullen door Stichting Reigersdaal worden gemaakt. Dit alles door helderse ondernemers en door de samenleving. Echter wordt er nog gezocht naar financierders voor het hout tbv de rolpaarden.  De presentatie heeft als doel ideeën te verzamelen die de laatste deel financiering rond moet krijgen. Kosten hout is Ron 4500 euro.

 • Reactie Tjitske: er is toch internationale subsidie te krijgen? Tip is minder op provinciaal te richten maar meer richting Brussel.
 • Reactie Cor: is er lokale horeca bij betrokken? Antwoord nee
 1. Buurtnieuws

Job Roggeveen: Visbuurt is druk bezig met de Visbuurtweek. 13 aug t/m 20 aug. Er loopt een project om te kijken wat we met de Viskom, Marianathakerk en de buurt  gaan doen. Er is een wijkschouw geweest hetgeen positief was. Er zijn ook bloembakken geplaatst in de Hagenstraat en Vismarkt.

 •  Reactie Nel: wat opvalt is dat je als rolstoelganger niet tussen de bloembakken kunt rijden. Het is bedoeld om fietsen op de stoep tegen de gaan.
 •  Reactie Tjitske: zet de bakken gewoon iets verder uit elkaar dan werkt het ook.
 • In de toekomst zullen ze niet meer zo worden gezet.
 • Reactie Bewoner D de Bruin: zijn de bloembakken in de brandvrije routes opgenomen?

Nieuwe voorzitter Ron Smit Buurthuis Centrum heeft zich voorgesteld. Ze vallen niet onder het buurtcollectief en zijn dus genoodzaakt om voor onderhoud fondsen aan te spreken.

 • Reactie wijkmanager: in de discussie hoe gaan we de buurthuizen betalen? Er wordt wel gekeken hoe de gemeente dit gaat oppakken.  Dat geldt voor meerdere buurthuizen.

Sylvia Hamerslag geeft aan dat buurthuis de Beuk dit probleem ook kent.   

Sylvia Hamerslag geeft aan dat in Tuindorp op op Fort Dirksz Admiraal 8 en 9 juli het evenement country en western zijn 2e editie kent.

Nety Kolsteeg: Ontmoeting in het groen is 1 van de 13 groepen die een prijs van 4500 euro gewonnen heeft vanuit de provincie.

 1. Rondje deelnemers

Cor: het verhaal van de mantelzorger …..niet te verstaan

Bewoner: blij dat de Zeeleeuwen zijn gebleven en het hoekje, de speeltuin Floratraat – Anjelierstraat is door het groen erg mooi geworden.

Annelies Stins: ….niet te verstaan…over mantelzorg…presentatie in de Schouwburg..

Dave de Bruin geeft aan nog vrijwilligers te zoeken voor de avondvierdaagse.

Sylvia Hamerslag: 15 en 19 mei is er een thema-avond in het Inloophuis over prostaatkanker

 1. Sluiting

Eventuele presentaties zijn bij ons op te vragen via email: wijkplatformsbdl@gmail.com

Download hier het verslag in:verslag Wijkplatform SBDL 9 mei 2017

oranjebalk2Wie zijn wij? klik HIERoranjebalk2Uw mening telt klik HIERoranjebalk2Voor alle Acties vanuit het Wijkplatform SBDL klik HIERoranjebalk2Voor belangrijke telefoonnummers klik HIERoranjebalk2Volg ons op Facebook klik  HIERoranjebalk2

Audio & Verslag Wijkplatform SBDL 16 maart 2017

Voorzitter Sylvia Hamerslag

16 maart 2017
Locatie:    Buurthuis ’t Kraaiennest
Aanvang: 19.30 uur

Agenda

1. Opening
2. Mededelingen
oa, update Ruyghweg, Fietsoverlast Timorpark, VOP Ruyghweg
3. Vaststellen agenda
4. Gesprek verslag van 5 juli jl.

Audio opname klik op de  button:

 

In download vindt u de vergaderPresentatie: WPF PowerPoint 16 maart 2017’t Kraaiennest

*Verslag Wijkplatform Stad Binnen de Linie 16 maart 2017*

Dinsdag 16 maart 2017                         Locatie: buurthuis Kraaiennest

                                                                       Voorzitter: Sylvia Hamerslag

Agenda

 1. Opening

De voorzitter Mevr. Hamerslag  opent de vergadering en heet iedereen welkom in buurthuis Kraaiennest. De volgende bijeenkomst is op 9 mei in buurthuis het Centrum.

 1. Mededelingen

Schapendijkje: naar aanleiding van de bijeenkomst met meerdere betrokken partijen is er door de gemeente besloten de tijdelijke drempels alsnog een kwartslag te draaien. Deze komen dan dwars op de wegbreedte te liggen, opdat het verkeer dan wel meer wordt afgeremd en ze kunnen er ook niet omheen. Hierdoor wordt de proefperiode verlengd. Voordeel is dat we dan Natura 2000 mee kunnen nemen ivm eventuele verlichting. In september wordt er weer geëvalueerd. De wijkmanager geeft ook aan dat er borden bij worden geplaatst.

Situatie Ruygweg: de regiegroep was niet zo blij met de uitkomst van de overleggen die men hiervoor heeft belegd. Met name het afsluiten van het fietssluisje baart hen grote zorgen omdat de fietser die voorheen veilig rechtdoor kon gaan nu samen met het gemotoriseerde verkeer in de bocht door een slinger en versmalling moet .Hier heeft de voorzitter WPSBDL  een mail over gestuurd. Zaken welke niet zijn gehonoreerd:

 • Verzoek tot teruggaan naar de oude situatie
 • Rotonde of verkeerslichten
 • Openhouden van het fietssluisje
 • Inrichten als concrete T-splitsing
 • Weg halen van de druppel/fietssluis

Wat wel: er komen wat optische verdijfvlakken en lijnen.

 • Er komen op de weg-as verhogingen zodat verkeer gedwongen wordt op de juiste rijbaan te rijden
 • Fietsluis gaat dicht, omdat dit een snelheid remmende werking heeft ( nadeel is dat de fietsers in een versmalling komen)

WPSBDL trekt nu de handen ervan af, maar we blijven het wel volgen. Zo ook de wens om een  2e fietspad te realiseren op de Fabrieksgracht nadat het Vinkenterrein klaar is.

Reactie bewoner:
Het blijven gedrogten. Het blijft een onveilige situatie omdat de fietsers die rechtdoor gingen nu wel hun handen moeten uitsteken. Dat is en blijft een wat vreemde situatie.

Buurthuis de Beuk: oproep voor bewoners  uit de van Galenbuurt om op 23 maart, 19.30 uur te komen en te praten over de visie van Galen.

 1. Vaststellen agenda

Agenda wordt vastgesteld.

 1. Gesprek verslag van 24 januari 2017
  Verslag volgt later
 1. Educatieproject “ontmoeting in het groen”.
  Albertha Postma geeft middels een PowerPoint een presentatie.

Reactie bewoner:
Complimenten uitgesproken

 1. De stad vervuild?

Onderwerp gaat over huisvuil-inzamelingsysteem. Ophaalschema is in geheel Den Helder aangepast. Vooraf is er in Julianadorp een pilot gehouden te samen met 100-100-100. Door het wijkplatform is aan de om voor Stad binnen de linie een passende oplossing  te komen  dit vanwege de beperkte ruimte voor nog een bak. Onderwerp ter discussie:

Hoe werkt dit nu in de praktijk?

 • Hoe werkt dit nu in de praktijk?
 • Hoe ervaren bewoners van de wijk deze verandering?
 • Wat verwachten wij in de toekomst van dit beleid?
 • Poep op de stoep?

Reacties welke via de mail/website en fb zijn binnengekomen: *“typisch weer het bestuur van Den Helder, zonder participatie en nog halfbakken ook, *wat doen ze als de maden die daar door de warmte ontstaan, *mijn tuin heeft geen plek voor nog een bak, *er staan soms wel 5 a 6 zakken plastic onbeschermd  in onze schuur opgestapeld, ongedierte vreet aan de zakken, onhygiënisch, wat kan de gemeente doen? *Plastic eerst afwassen? Dit is niet milieubewust Etc..etc. **Via Twitter nog een uitwisseling waaruit een reactie van HVC kwam: “ ik hoop dat je de gemeente niet vergeet omdat de beslissende factor van de gemeente is”.
Deze reacties geven duidelijk weer dat het wijkplatform meer is dan alleen de fysieke bijeenkomsten, maar dat er juist ook enorm veel vanuit de bewoners via de social media en/of mail binnenkomt.

Reactie bewoner: hoe komt iemand aan 7 zakken plastic? Erg veel!

Antwoord: voorzitter”dit betekent een goede scheiding van afval en gezinnen met kinderen verbruiken veel. Die zitten zelfs ook nog vaak met luiers.

Wijkmanager: de gemeente is nu echt volop bezig om een passende oplossing hiervoor te vinden, vandaar dat het nog te vroeg was om hierover een presentatie te geven.  De voorzitter WPF heeft na aanleiding van de presentatie die gehouden werd in het wpf Julianadorp bij de gemeente aangegeven ook voor SBDL graag een presentatie te willen, dit werd afgewezen.

Reactie bewoner: de zakken worden nu naast de weg gezet, maar door de vele en vaak harde wind waait het vuil ook weg.

Antwoord wijkmanager: er worden nu haken besteld voor aan de palen waar een ieder dan de zakken aan kan hangen. Andere tip is deze voorlopig in de grijze bak te doen.

Reactie bewoners:

 • een haak is ook geen optie. HET probleem is dat mensen geen ruimte hebben

voor een andere bak in de tuin of tijdelijk de zakken op te slaan. Wat doet de gemeente bij te vroeg plaatsen van de zakken?

 • beslissing is vanuit Den Haag. Er wordt eerst beslist en daarna pas gedacht hoe.

dat is het probleem. Het probleem in de van Galen buurt is dat er simpelweg geen ruimte is in de tuin. Ondergrondse containers kan een oplossing zijn.

 • oplossing kan zijn vaker ophalen

Nog meer reacties:

 • de oranje plastic zakken zijn niet stevig genoeg
 • achteraf scheiden wordt in steeds meer gemeenten gedaan. Dit schijnt ook

goedkoper te zijn en efficiënter. Omringende landen brengen nog steeds grijs afval naar het HVC omdat er hier te weinig is en de oven toch moet blijven branden.

Reactie voorzitter mw Hamerslag: beleidsambtenaar gemeente is gevraagd voor uitleg, maar we zijn als SBDL nog niet aan de beurt. Eerst is Julianadorp aan de beurt. Maar we zijn wel in het schema opgenomen. Waarom niet via het wijkplatform om de bewoners hierin te informeren.

Reactie bewoner: ter ondersteuning van de wijkmanager, de raad zit hier bovenop. Er moet wel meer snelheid in zitten in het bedenken van oplossingen. De raad dringt erop aan onder welke voorwaarde dit gebeurd. We hopen dat maandag as meer duidelijkheid is. Kijk ook naar nascheiding alvorens te investeren in ondergrondse bakken.

Reactie voorzitter mw Hamerslag: we hopen dan wel dat de burgers hierin worden meegenomen, meer participatie. Niet iedereen zit te wachten op een ondergrondse bij hun woning. Achterafscheiding heeft de voorkeur.

Reactie wijkmanager: de aangesloten gemeenten aan HVC doen nu ook niet aan nascheiding, dus dat wordt een lastig verhaal.

Reactie bewoner: het systeem is er wel bij HVC, want bij hoogbouw en bedrijven wordt wel aan nascheiding gedaan.

Reactie bewoner: de vrachtwagens rijden nu veel door de wijken om alle bakken op te halen, wat ook niet milieuvriendelijk is. We krijgen ook nieuwe bakken  Ik ben het er niet mee eens dat het HVC de bakken later door verkoopt aan de Oostbloklanden, hergebruik gewoon de oude bak. Ik ben uitgenodigd voor een discussie op het gemeentehuis, maar werd evengoed niet gehoord.

Wat verwachten wij in de toekomst?

Reactie bewoner: in de Timorlaan wordt een glasbak geplaatst, dit is niet veilig op de plek waar hij geplaatst wordt. Graag op een andere plek. (actiepunt wijkmanager)

Reactie bewoner: hoever komt de ondergrondse van elkaar af te staan?

Antwoord wijkmanager: we willen zoveel mogelijk ondergrondse plaatsen, hierover gaan we met de bewoners nog wel in gesprek. Tussenafstand is onbekend.

Reactie bewoner: de vraag blijft waarom er niet op voorhand wordt bedacht voordat dit allemaal wordt ingezet. Dit scheelt kinderziektes.

Reactie bewoner: wat doen we met het grofvuil naast de ondergrondse?

Reactie wijkmanager:  waarom spreken wij de bewoners niet zelf aan? Handhavers kunnen alleen op heterdaad iets doen, niet met gevonden briefjes met adressen en/of namen. Juridisch is dit een probleem.

Reactie bewoner: ik ben voor persoonlijke aanpak.

Poep op de stoep.

De gemeente heeft zonder overleg de alle poepbakken te samen met de afvalbakken verwijderd, waar al eerder een discussie over is gevoerd wat hierin fout ging. Men wilde dat de bewoners een afvalbak gaan adopteren. De hondenpoepbakken zouden buiten dit systeem gelaten worden. Ondervindt men overlast van poep?

Reactie bewoner: in de Wezenstraat wel. Ook in de binnenstad is er geen overleg gevoerd met de winkeliers.

Reactie bewoner: of we gaan de mensen persoonlijk aanspreken of we gaan de hondenbelasting weer invoeren.

Reactie bewoner: aanspreken veroorzaakt represailles.

Reactie bewoner: er zijn te weinig plekken om je hond op speciale plekken te laten poepen. Dit zou namelijk ten koste gaan van diverse straten en parken. Waar zijn de hondenuitlaatplekken? In New York wonen meer mensen maar geen poep op straat.

Reactie bewoner: handhaving kan weinig doen. Vooral in de avonduren gebeurt dit. Zelfs in de avonduren controle geeft geen resultaat ( Visbuurt)

Reactie wijkmanager: op het strand staan nu ook poepbakken met zakjes. We moeten dit weer meer faciliteren. De wijkmanager wil de evaluatie over dit onderwerp wel terugzien (actiepunt).

 1. Burgerparticipatie

In het verlengde van vorig onderwerp is het WPSBDL benieuwd naar de reacties van bewoners of de burgers of zij vinden dat dat zij genoeg inspraak hebben op het beleid van de gemeente..

Reactie bewoner: van Galenbuurtbelangen had voorheen nog inspraak. Op dit moment is er vanuit de van Galenbuurt geen inspraak. Als de bewoners naar hun mening wordt gevraagd, wordt hiermee niets gedaan. Wat betekent dan burgerparticipatie?!

Reactie voorzitter mw Hamerslag. WPSBDL  is voor veel belangenverenigingen de spreekbuis naar de gemeente. Maar nog niet iedere afdeling binnen de gemeente voert gesprekken met de verenigingen. Ook merken we dat er geen terugkoppeling is/komt. De bewoners willen graag een terugkoppeling van een (elke) visie die door de bewoners mede is opgesteld. Wat zijn de uitkomsten wat is de vertaalslag die voorts opgang moet komen.

Reactie bewoner: wat gebeurt er met de van Galenbuurtvisie?

Reactie wijkmanager: we zijn momenteel bezig met die visie te bespreken met de bewoners.

Reactie voorzitter mw Hamerslag In mijn rol als voorzitter schuif ik regelmatig aan bij bewonersbijeenkomsten zo ook nu in de van Galenbuurt, daar kwam de klacht naar voren dat er na de input van de bewoners in de visie feitelijk niks meer wordt terug gekoppeld. De regiegroep va het WPF zou graag zien dat bewoners eerder worden mee genomen in het vaststellen van het beleid. Dus niet achteraf, de crux is dat wanneer er maatregelen worden getroffen die direct met je leefomgeving te maken hebben zoals afvalscheiding en hondenpoep/afvalbakken dat de bewoners meegenomen worden doormiddel van inspraak en goede informatie. Daar zou de gemeente op moeten inzetten. De van Galenvisie is een mooie visie met veel inspraak door de bewoners, maar nu nog het concrete deel.

Reactie bewoner: het blijkt dat er na elk beleidsnota/visie (bv van Galenbuurt) diverse punten steeds terugkomen. Van andere buurten, die bijna identiek aan deze is,  komen items als bijv hondenpoep en parkeerplaatsen steeds terug. Daar is geen onderzoek voor nodig, de gemeente weet dat dit de ergernissen zijn.

Reactie bewoner: wij zijn de gemeente en de gemeente zijn de ambtenaren die voor ons werken.  Wat wilt u als bewoner en niet de reactie terug  “ja maar wij ambtenaren doen het zo”. Dat is de omgekeerde wereld. De gemeente is in dienst van ons en zo moet het zijn.

Reactie voorzitter mw Hamerslag: er is mbt afvalscheiding in Julianadorp een groep bewoners als burgerparticipatie hierin als pilot meegenomen. Hoe representatief is die groep en hoe representatief is dit tegenover de andere wijken? Het is mooi dat de burgers meer inspraak krijgen door de omgevingswet, echte hoe representatief is een kleine groep bewoners in één van de wijken voor de overige wijken?

Reactie bewoner: in Julianadorp was dit een pilot. Uiteindelijk was de opkomst 17 mensen totaal in 2 dagen. Het ligt ook aan de bereidheid van de bewoners van de wijk om te komen naar een bijeenkomst. In de van Galenbuurt is er wel door heel veel bewoners deze visie opgesteld. In Huisduinen is nu de pilot gestart in het kader van de nieuwe omgevingswet. Het is wel aan de bewoners om dan te komen.

Reactie bewoner: tja logisch de bewoners willen hun ingestoken energie in een inspraak terugzien in actie/daden.

Reactie bewoner: het WPF zou meer slagkracht moeten krijgen in de gemeente. Er zal uiteindelijk een vertegenwoordiger moeten zijn voor de bewoners in deze dit is een mooie rol voor het wijkplatform(en).  Zodat de bewoners steviger staan om aangekaarte problemen en of situaties aan de kaak te stellen Dit betekent dat alleen een aanwezigheid van een wijkmanager NIET voldoende is. Er zou dus een rol in deze moeten zijn  voor de voorzitters van de wijkplatformen.

Reactie voorzitter mw Hamerslag:  Ja druppelsgewijs begint het bij de gemeente door te dringen maar nog niet iedere afdeling is daarop voldoende ingesteld.

De Wering Is hier geen voorstander van omdat er dan een tussenlaag zou komen.

Reactie bewoner: te samen met de directe bewoners zou dit een krachtig instrument zijn

Reactie bewoner: het was voorheen een goed gebruik dat de wijkwethouder aanwezig was bij het wijkplatform.

Reactie wijkmanager: Maar daar ben ik in feite voor mijn aanwezigheid is om een terugkoppeling te geven van de actiepunten van oa die in de bijeenkomsten WPSBL zijn aangebracht.

Reactie voorzitter mw Hamerslag: De communicatie tussen mij als voorzitter wpf is met de wijkmanager en wijkconciërge erg goed wij werken heel veel samen, en ook de Wijkplatformen onderling hebben contact met elkaar, maar nog niet iedere afdeling is daarop ingesteld het WPF is méér dan de fysieke aanwezigheid bijeenkomsten als deze en is groter dan dat. Er komen veel reacties van bewoners via Twitter, mail etc binnen die weer worden meegenomen naar de bijeenkomsten. De regiegroep welke de agenda en de koers bepalen bestaat uit alle buurhuizen en belangenverenigingen uit de wijk dus dit is een grote vertegenwoordiging vanuit de bewoners van de wijk.

Politie dit gebeurt ook zo in de andere wijken en de opzet van het wpf is goed.

Reactie bewoner: situatie Lyceumhof, we zijn bedonderd door de gemeente. De hoogbouw is hoger geworden dan voorheen door de wethouder is de vergadering is beloofd.  Graag nodigen wij de wijkmanager uit om een rondje te maken (actiepunt)

Reactie bewoner: houdt het WPSBDL zich ook bezig met brieven die aan de raad zijn gericht mbt participatie?

Reactie voorzitter mw Hamerslag: het WPSBDL heeft geen officiële status maar er is wel communicatie over de diverse acties vanuit de gemeenschap.

Buurtnieuws

Alberta Postma: pandje in Tuindorp is weer opgeknapt, graag nodigen wij u uit. Ook achter de Tuindorpschool is een ontmoetingsplek in wording. De hekjes in de Anemonenstraat zijn geplaatst (ontmoeting in het groen)

De Overzet: is op zoek naar bestuurders. Ook is er een werkgroep gestart voor de invulling van het programma in het vuurhuis

Belangenvereniging Visbuurt: wij zijn geen voorstanders voor auto’s op het voetgangersgebied. Dit is de vorige keer verkeerd uitgelegd. De Viskom wil een nauwere  samenwerking, daar wordt nu druk aan gewerkt. Graag zou ik dat mijn woorden die hier vallen letterlijk worden meegenomen.

Kraaiennest: in het kader van thema eenzaamheid organiseert het Kraaiennest dagjes uit voor mensen die eenzaam zijn. Er is geen leeftijd aan gebonden.

Tuindorp ( door mw Hamerslag):  organiseert 8 en 9 juli weer een country en westernfestival. Publiekstrekker  is Grant en Forsyth op zaterdagavond. Het programma wordt nog uitgebreid via social media verspreid.

 1. Rondje deelnemers

De Weering: is verhuisd naar het Bernhardplein op de 1e verdieping. Ook voor invullen van belastingformulieren kunnen mensen dinsdag en do-ochtend hun belastingformulieren laten invullen. Graag op afspraak. Project eenzaamheid loop zeer goed. er zijn ongeveer 300 adressen aangeschreven. De gemeente selecteert de adressen om te bezoeken. Men kan zich hiervoor overigens wel afmelden als ze geselecteerd zijn.

Reactie bewoner: is het alleen geconcentreerd op ouderen?

 • Vanuit de gemeenteraad is het advies gekomen op ouderen te concentreren

Reactie bewoner: als mensen niet reageren, gaan jullie er dan naar toe?

 • Ja, ook bij mensen die niet zijn aangeschreven en zich wel aanmelden.

Piet Keuris: is vrijwilliger bij het Inloophuis. Maakte zich in het begin zorgen omdat er voor mannen met bijv prostaatkanker niets is. Dat is  er door zijn inzet nu wel. Herkennen van prostaatkanker is belangrijk. Hij heeft een informatieavond georganiseerd voor hen die dit denken te hebben of bang zijn te krijgen. Wacht hier niet te lang mee. 29 maart is er weer een avond voor hen die informatie willen hebben met prostaatproblemen. Broninformatie komt ook van dr Kisman en Piet als ervaringsdeskundige.

Tijden 19.15 tot 21.3 0uur

Informatie wordt ook op de site van WPSBDL gezet (actiepunt)

Jan Mooij: 30 april is er een kofferbakmarkt in de binnenstad ( “de koning after”)

Netty Kolsteeg: op 29 maart wordt het voetbalveldje op de Kanaalweg door de wethouder geopend.

Cor Bijpost: er wordt door de Marine (bussen) nog steeds te hard gereden op de Theodorustraat

Reactie bewoner: wellicht is het handig om contact te zoeken met de Kon Mareschaussee (Basiondreef). ( Gerard Luiks)

Reactie bewoner vraagt aandacht voor zijn actie Sinterklaas voor minima zij zorgen voor cadeaus en een chocolade letter vraag aan de gemeente om meer bekendheid aan hun actie te geven. (actie wijkmanager)

Reactie bewoner: in het kader is de stichting Vrijwaard ook een aanwinst

Reactie bewoner: er is nooit een terugkoppeling gekomen op de aanvraag van een papiercontainer voor de appartementen op de Fabrieksgracht. (actie Netty)

Wijkagent:

 • Er zijn 4 nieuwe wijkagenten:

Er is een eigen facebookpagina in de aanmaak. Reacties kan maar klachten gewoon via 0900-8844. Hier worden de meldingen geregistreerd niet op facebook.

Cees bazen: 18 mei organiseert VVN weer een actie in het centrum betreft dragen van verlichting op de fiets.

Wijkmanager: het college, raadsleden en commissieleden organiseren weer een fietstocht om een bezoek te brengen aan de ondernemers in de binnenstad. 

Janneke Kostelijk: er is een app voor het doen van meldingen en klachten. Naam : “makkelijk melden” deze is te downloaden.

 1. Sluiting

Eventuele presentaties zijn bij ons op te vragen via email: wijkplatformsbdl@gmail.com

Download hier het verslag in download:WPF 16 maart 2017’t Kraaiennest

Wijkplatform SBDL roept op om meeuwen NIET te voeren!

Het Wijkplatform SBDL krijgt veel klachten binnen over meeuwen overlast.
Nu is het Wijkplatform er zich van bewust dat meeuwen nu eenmaal aan de kust vertoeven, echter doordat o.a er nogal wat mensen zijn die deze vogels voeren trekken zij meer en meer de stad in.

Dit geeft veel overlast binnen de buurten.

lees verder in onderstaand artikel

bron NHD

 

Petitie stop onnodige plastic verpakkingen

Zoals u reeds bekend is zet het WijkplatformSBDL zich al langere tijd in om het gebruik van plastic terug te brengen.
Wij maken u daarom attent op onderstaande petitie

Link Petitie stop onnodige plastic verpakkingen 


Stop onnodige plastic verpakkingen in de supermarktEr moet een einde komen aan onnodige (plastic) verpakkingsmaterialen in de Nederlandse supermarkten. Met name groenten en fruit worden vaak onnodig in plastic verpakt. De hoeveelheid plastic afval die hiermee mede geproduceerd wordt heeft enorme negatieve gevolgen voor het milieu.
Wij
Milieubewuste consumenten

constateren

 • Dat er een einde moet komen aan onnodige plastic verpakkingen in de Nederlandse supermarkten.
 • Met name groente en fruit is vaak onnodig verpakt in plastic. Dit wordt onder andere gedaan om ze te kunnen onderscheiden. Bijvoorbeeld biologische tegenover niet-biologische groenten.
 • Voor de supermarkt is dit logisch. Voor de consument betekent dit juist extra plastic wat thuis meteen weggegooid wordt en wat het milieu onnodig belast.


en verzoeken

 • Dat groenten en fruit zonder plastic eromheen gekocht kunnen worden.
 • Ook moeten de plastic tasjes voor groenten en fruit vervangen worden door papier, zodat de consument daar gebruik van kan maken.
 • Ook bij andere producten moet plastic zoveel mogelijk beperkt worden.

Wij roepen supermarkten en toeleveranciers op om met gepaste oplossingen te komen, zodat het kopen en gebruik van dagelijkse levensmiddelen veel milieuvriendelijker wordt.

Bron: petities.nl


oranjebalk2Voor belangrijke telefoonnummers klik hieroranjebalk2

Gemeente pakt door op een veiliger Schapendijkje

Vandaag zijn er ingrepen gedaan om de tijdelijke proefsituatie goed tot zijn recht te laten komen.
De gemeente heeft oa op verzoek van het Wijkplatform een voorziening getroffen langs de onderkant van de Dijk.
Om op deze manier te voorkomen dat het het verkeer om de drempels heen het dijklichaam oprijden.
Het Wijkplatform is blij met de snelle actie van de gemeente.


aanleiding voor het plaatsen van de betonblokken afbeelding Stefan Oudijk

Onderstaande bewonersbrief kunnen de bewoners van de omliggende buurten vanaf maandag
op de deurmat verwachten.

Geachte heer, mevrouw,

Afgelopen maand februari hebben wij de vijf tijdelijke drempels op deze weg geëvalueerd met de
vertegenwoordigers van Veilig Verkeer Nederland, Huisduinerbelang, wijkplatform Stad binnen de Linie en
de Fietsersbond.

De vertegenwoordigers waren het eens over de werking van de drempels: ze hebben nauwelijks effect
gehad en vormden amper een ‘hindernis’. Daarom hebben we in overleg met deze groep
vertegenwoordigers afgesproken om de drempels een kwart slag te draaien, zodat de drempels over de
hele wegbreedte kwamen te liggen. Als snel bleek dat deze drempelvorm een stuk effectiever is. Wie nu
de snelheid niet matigt zal dit als zeer onprettig ervaren. Daarom hebben we onlangs
waarschuwingsborden neergezet met de tekst ‘Let op’- Tijdelijke verkeersdrempels – Matig uw snelheid’.

Betonblokken voorkomen ontwijken drempels
Het gedrag van menig chauffeur laat echter nog steeds te wensen over: men mijdt de drempel en rijdt door
berm of over het dijklichaam. Daarom gaan wij nu, met toestemming van het Hoogheemraadschap,
betonblokken met reflectoren naast de drempels neerzetten. Wij hopen vernielingen aan berm en dijk zo te
voorkomen.

Extra bebording – extra waarschuwing
Tot slot hebben wij afgelopen woensdag blauwe borden geplaatst met de adviessnelheid van 30 km erop.
De borden zijn aan beide kanten van de drempels geplaatst op ongeveer tien meter voor de
verkeersdrempel. Op deze manier zijn de automobilisten extra gewaarschuwd voor de drempels.

Verkeerstellingen en evaluatie
In de zomer gaan we verkeerstellingen houden, om zo het effect van de nieuwe tijdelijke situatie te meten.
In september gaan we deze aangepaste situatie weer evalueren met de vertegenwoordigers van Veilig
Verkeer Nederland, Huisduinerbelang, wijkplatform Stad binnen de Linie en de Fietsersbond

afbeelding Cor Bijpost

Voor eerdere artikelen over dit onderwerp klik op onderstaande links:

https://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/update-schapendijkje-iz-rijden-op-talud/

https://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/asociaal-rijgedrag-op-t-schapendijkje/

https://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/stand-zaken-schapendijkje/

https://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/t-schapendijkje-wederom-op-landelijke-televisie/

https://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/wijkplatform-verstuurd-mail-iz-tijdelijke-maatregelen-t-schapendijkje/

https://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/2e-bijeenkomst-m-b-t-herinrichting-t-schapendijkje/

https://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/brainstormsessie-belanghebbenden-schapendijkje/

https://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/motie-afsluiten-schapendijkje/

https://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/reactie-gemeente-op-bezwaarschrift-wpf-iz-afsluiting-schapendijkje/

https://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/notices/bezwaarschrift-mbt-het-afsluiten-van-het-schapendijkje/

https://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/bezwaarschrift-mbt-het-afsluiten-van-het-schapendijkje/

https://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/documents/download-bezwaarschrift-afsluiting-schapendijkje/

oranjebalk2Voor belangrijke telefoonnummers klik hieroranjebalk2

Audio & Verslag Wijkplatform SBDL 24 januari 2017

Voorzitter Sylvia Hamerslag

24 januari 2017
Locatie:    Buurthuis De Overzet
Aanvang: 19.30 uur
Agenda
1. Opening
2. Mededelingen

 • -update Fietsoverlast Timorpark
 • -update ’t Schapendijkje
 • -update Kruising Ruyghweg/Fabrieksgracht

3. Vaststellen agenda
4. Gesprek verslagen van 26 oktober & 14 december jl.
5. Kennismaken met gebiedsmanager Simon Broersma
6. Herinrichting Stationsplein/gebied
7. Presentatie ontwikkelingen Stadshart door Woningstichting DH
8. Nieuws vanuit JOGG & Freaky People
9. Te gast in Buurthuis de Overzet
10. Buurtnieuws
vast agendapunt voor de Buurthuizen en Belangenverenigingen
11. Rondje deelnemers

Audio opname klik op de YouTube:

In download vindt u de vergaderPresentatie:
WPF  PowerPoint 24 januari 2017 De Overzet

*Verslag Wijkplatform Stad Binnen de Linie 24 januari 2017*

Dinsdag 24 januari 2017                                   Locatie: buurtvereniging de Overzet

                                                                       Voorzitter: Sylvia Hamerslag
Agenda

 1. Opening

De voorzitter Mevr. Hamerslag  opent de vergadering en heet iedereen welkom in buurthuis de Overzet. De volgende bijeenkomst is op 16 maart in buurthuis de Kraaiennest

 1. Mededelingen/updates

          Mw. Hamerslag geeft aan dat het vervelend is dat de gemeente haar eigen agenda niet afstemt aan die van het WPSBDL. Ondanks dat de agenda van het platform al vroeg op de gemeentekalender staat. Voorbeeld is de bijeenkomst armoedebeleid en bewonersbijeenkomst Stationsgebied welk op dezelfde datum als de bijeenkomst van WPSBDL is.

Fietsoverlast Timorpark. Er zijn voortvarende gesprekken hierover

gevoerd met WPSBDL , gemeente en politie. Het stukje beton zou worden vervangen door grasveld hetgeen de fietsers moet weerhouden hier te fietsen. Echter ging dit niet door omdat dit niet past in het ontwerp van de oorspronkelijke architect van dit gebied.

Stand van zaken Schapendijkje. WPSBDL is met de alle belanghebbende 3 maal bijeengekomen in het buurthuis in Huisduinen. Uitkomst hiervan  is dat de gemeente een tijdelijke oplossing gaat bieden. Aanleggen van versmallingen met drempels. Echter op de dag van plaatsing bleken de drempels in de lengte te liggen ipv dwars. Ondanks alle reacties hieromtrent blijft de gemeente volhouden dit in de proefperiode niet kan  veranderen. Na de proefperiode wordt dit geëvalueerd. ( bij een proefperiode van gratis parkeren kon kennelijk wel de proefperiode worden onderbroken )    

Reactie: kan er niet een echte verkeerskundige vooraf naar kijken? Dat het in 1 keer goed komt.?

Mw Hamerslag: WPSBDL heeft er voor gepleit een tijdelijke maatregel te treffen omdat het anders te lang duurt. Maar wel een die afdoende is.

                   Kruising Ruyghweg.  Dhr Kunzel heeft de vorige keer een goede uitleg gegeven wat zijn bevindingen waren. De regiegroep heeft vervolgens dit geëvalueerd. Deze is er geen grote voorstander van omdat de fietser dan door de versmalling moet en ze gaan nog meer over het trottoir rijden. Er wordt wel gedacht om verkeerslichten te plaatsen. Een ander punt is om een extra fietspad aan te leggen aan de zijde van het Vinkenterrein. 

Reactie: een bewoner geeft aan dat de situatie zeer gevaarlijk is en dat als fietser het autoverkeer achter je zenuwachtig wordt en gaat claxonneren.

Bovenstaande is per mail verzonden en de reactie is dat er met de wethouder zal worden overlegd. 

 1. Vaststellen agenda

Agenda wordt vastgesteld.

 1. Gesprek verslag van 14 december

Er was nog geen gesprekverslag opgemaakt. Deze volgt medio januari.

Reactie Job: in het verslag van 14 december stond een uitspraak van hem waarin hij zich niet in herkende. Dit zal worden aangepast.

 1. Kennismaking gebiedsmanager

De “nieuwe” gebiedsmanager (een van de 4) SBDL, Simon Broersma stelt zichzelf voor.

Hij werkt nauw samen met Netty en is een schakel tussen de bewoners, het gemeentelijk apparaat. Doel is om meer open te staan voor bewoners. Er wordt dan meer van buiten naar binnen gewerkt dan andersom. Input van bewoners. De bereikbaarheid: s.broersma@denhelder.nl en het mobiele nr is hetzelfde als de vorige gebiedsmanager M van de Maas.

Reactie: kunnen de gegevens ook op de website van de gemeente?

Antwoord: Simon zal dit binnen de gemeente opnemen.

 1. Herinrichting stationsplein gebied.

Er zijn via facebook en per mail bij de voorzitter vragen gekomen betreft de verkeerscirculatie op het stationsgebied en hoe te tijdens de verbouwing. Er is vanuit WPSBDL een mail verzonden om de verdere onrust omtrent de laatste ontwikkelingen op het stationsplein te voorkomen. Er is nog geen feedback op gekomen. WPSBDL kijkt alleen of het procedureel goed loopt, de veiligheid gewaarborgd blijft, functioneel is en houdt zich bezig met de verkeerscirculatie.

De voorzitter legt de tekening van de nieuwe situatie uit. Streven is om het verkeer door te sluiten naar de rotonde Kievitstraat. Dit laatste is niet goed te zien of de afslag naar de Basstraat blijft. Zo ja kan dit kan een filevorming veroorzaken?

Reactie bewoner: het doen van het plaatsen van de bloembakken op de Beatrixstraat door de bloemist is dat dan de fietsen niet steeds voor de winkelpui worden geparkeerd

Reactie bewoner: voorstel is toch om eenduidige rotondes te krijgen binnen Den Helder waarbij alle fietsers gewoon voorrang hebben.

 • Presentatie plattegrond uitvoeringsfase stationslocatie door Ferdinand Vreugdendeel ( directeur Zeestad)

Er wordt duidelijk gemaakt dat dit proces d.m.v. participatie tot stand is gekomen. Uit de bijeenkomsten zijn er 3 hoofdpunten naar voren gekomen voor de uitvoering. Maritieme sfeer, groene omgeving en de auto is te gast.

Men probeert de samenhang in de stad weer te creëren. Het station moet onderdeel worden van de stad.

Reactie: voorzitter mw. Hamerslag vraagt of er rekening wort gehouden met de  fietsers die oversteken omdat deze in de oude situatie eigenlijk wat aan hun lot werden overgelaten .

Antwoord: dat zal in de nieuwe situatie duidelijker worden. Dat wordt bv gedaan door de Beatrixstraat door te trekken tot de watertoren. De auto zal op een rustiger manier worden gedwongen om door het gebied te gaan ( bv door drempels en smallere doorgangen voor de auto’s )

Reactie: Job vraagt zich af of er zichtbare snelheid belemmerende maatregelen zijn zoals borden etc. Daar waar de politie kan optreden op snelheidsovertredingen.

Reactie: …….er zou een duidelijke maritieme uitstraling zijn. De art-fashion ziet er mooi uit, maar de werkelijkheid is anders doordat die bomen vaker kaal zijn dan groen. De opdracht van de burgers ziet men niet terug op deze presentatie.

Antwoord: er komen maritieme beelden/attributen (fossielen, zeesterren etc.)op de plaats van de muurtjes. De Jutter heeft nog geen plaats, deze staat in opslag en is eigenaar van de ondernemersvereniging.

Dhr Veen WSDH deze zou perfect staan op de Dijk
Ractie mw Hamerslag  Hoopt dat dit wel in samenspraak met de burgers gaat en dat de jutter behouden blijft voor deze wijk, we zijn zoveel hoofden zoveel zinnen ook al ‘kwijt’geaakt.

Reactie: is er iets te vertellen over verlichting en/of waterornamenten?
Antwoord: nee, nog niet

Er komen ook nog meer “lopende” beelden aan de noordzijde bij.

Reactie bewoner: voor elektrische fietsen zijn de kopjes in de weg niet goed, ik hoop dat dit aangepast gaat worden.

Reactie bewoner: wat gebeurd er met de vrijgekomen plek van de taxi’s aan de Boerhavenstraat?
Antwoord: plangebied is vastgelegd. Met het plein gebeurd er op dit moment niks. Er kan door de bewoners een plan bij de gemeente worden ingediend. De fietsenstalling blijft, afgezien van bestrating, ongewijzigd.

ProRail doet, omdat er voor de NS geen uitbreiding is, geen investering.

Willem de Koning….neemt het deel van de situatie tijdens de werkzaamheden de presentatie over. De auto’s worden duidelijk tijdens de verbouwing van de fietsers gescheiden.

Reactie bewoner: er zijn geen duidelijke wegbewijzeringborden voor fietsers.

Antwoord: er wordt nu wel gekozen om de fietsers bewust te maken om tijdens de verbouwing door dit gebied te lopen. Voor de fietsers zullen er extra borden komen. Het blijft de grootste uitdaging de routing is terug te vinden op de website.     

Reactie bewoner: het type weg wat er nu ligt is niet verboden voor de fietsers.

Fase 2: in deze lange fase is er een groot stuk terrein afgesloten voor alle verkeer, incl. voetgangers en fietsers.
Fase 3: wordt ook s ’nachts gewerkt om Connexion niet teveel overdag te belasten.
Fase 4: fasegewijs wordt er weer verder gewerkt voor aansluiting alle wegdelen in dit gebied. Ook dan zal ook s ‘nachts worden gewerkt.

Reactie bewoner: Dirk: in de fase wanneer hekwerken zijn geplaatst, zijn de hulpdiensten wel toegankelijk?
Antwoord: ja, dat is gecommuniceerd.

Reactie bewoner: Annelies, komen er tijdelijke rekken voor geparkeerde  fietsers?

Antwoord: dat is nu lastig

Reactie bewoner: als voetganger is het gedeelte vanaf de fietsenstalling naar het station moeilijk te bereiken. Zeker met een rollator of rolstoel, graag groter maken.
Antwoord: dit zal worden meegenomen.

Reactie bewoner: Cees, hoe zit het met de fietsersexamen in mei?
Antwoord: dan zijn we in fase 4 en klaar voor de fietser.

Reactie: mw. Hamerslag, situatie afslag Basstraat?
Antwoord: dit valt buiten het werkgebied. Daar veranderd niks aan. De auto’s kunnen bij de Beatrixstraat nog om.

Reactie bewoner: Cees, kun je als autorijden vanaf de HEMA rechtsaf slaan?
Antwoord: nee

 1. Woningstichting Den Helder

Henk van de Veen (stafmedewerker woningstichting) geeft antwoord op 2 deelvragen

 • Hoe staat het met de sociale woningbouw?
 • Houdt de woningstichting cq Den Helder zich aan de verplichting van het aantal % van de woningbouw wat moet worden teruggebouwd?

In de binnenstad binnen de linie ligt de opdracht de stijl terug te brengen zoals het was en de huren gaan hierdoor niet omhoog. Indien men zonnepanelen wilt, dan is het bij bijv. 10 plaatsen, 6 betalen. Dit is een regeling die de woningstichting met Ecorus heeft afgesproken.

In een berekening laat Henk zien dat de woningstichting zich ruimschoots houdt aan de sociale verplichting. Voorbeeld is dat het aantal woningen zonder huursubsidie onder de 1000 ligt, van de 10200 woningen in Den helder. Ook heeft de woningstichting tot doel om in de binnenstad gemengd publiek te krijgen voor de woningen. Vandaar dat er verschillende woningen met prijzen worden aangeboden in de binnenstad.

Reactie bewoner: zijn er nog wachtlijsten?

Antwoord: mensen die haast hebben krijgen snel een woning, maar met speciale wensen duurt het langer. In Den Helder valt het mee.

 • Hoe zit het met de ontwikkelingen van de stadshart en -park?

We willen ons vasthouden aan het oude plan, het herstellen van het stedelijk weefsel. Waarin je de oude gevels/panden weer terug ziet. Momenteel zijn we al aan een aantal panden in de binnenstad bezig.

Met betrekking tot halter Bellevue. Dit is in tegenstelling wat de media schrijft wel in ontwikkeling en zijn er gegadigden ( 540m2) voor.

Fase 1 van de 4 zal worden gebouwd op het huidige nieuwe parkeerterrein (achter Mc Donalds?  Daar beginnen we eind mei te bouwen met 6 woningen.

De huidige verkeerssituatie is tijdelijk vanwege de verbouwing (net zoals stationslocatie). Het Anton Pieckplein zal ook worden meegenomen in het plan, er zijn al vergaande gesprekken met de Aldi.

Reactie mw Hamerslag: wanneer is ongeveer het A. Pieckplein gereed?

Antwoord door C Assorgia: het hele plein ongeveer eind 2017.

Op het oude kanonnenplein zal weer bebouwd worden. Op de begane grond komt 260m2 droge horeca met daarboven 15 appartementen in sociale huur. Het beeld van de kanonnen komt niet terug.

Molenplein wordt verdeel in 3 fases. Fase 1 is Keizersgracht, fase 2 nog niet gestart en fase 3 wordt wonen met zorg. Verder neemt dhr van de Veen, middels de presentatie, de aanwezigen mee in de huidige stand van zaken van de inmiddels gerealiseerde pand- en gevelrenovatie in de winkelstraten van de binnenstad.

Er is in totaal meer dan 10.000 m2 winkelgebied ingeleverd/gesaneerd. Er zal tegen 20.000 m2 minder winkels zijn. Dit in tegenstelling wat de bewoners zeggen dat er steeds meer winkels worden gebouwd.

Toekomstplannen woningbouw/Zeestad/gemeente:

 • Meer wonen in de binnenstad
 • Horeca wil zelf naar Willemsoord ( geb 51)
 • Terugkomst Ankerparkbrug richting de schouwburg( wens)
 • ( mogelijk gaat de glazen stolp met het Vikingschip op WO ook weg)

Reactie mw Hamerslag: wat gebeurd er met de coffeeshops? Uit het leefbaarheidsonderzoek is gekomen dat men deze niet in het huidige woongebied wil hebben.

Antwoord door S Broersma: verplaatsing gaat eerst via de raad, nog onbekend wanneer.

Taak woningstichting mbt de transformatie Koningstraat naar wonen gaat via de WOM ( wijk ontwikkelingsmaatschappij). Dit plan/voorstel zal ook naar de raad gaan (wens is met Zeestad).

Reactie bewoner: is het de bedoeling dat alle horeca uit de Koningstraat verdwijnt?

Antwoord: nee, er zal ergens nog wel een café blijven.

Verder zal er:

 • gekeken worden naar de parkeerplaats (100 plaatsen) op het parkeerdek (2e verd) VOMAR om deze te gebruiken voor de gemeente/bewoners.
 • de invulling lege winkelpanden
 • de ‘lopende’ beelden in de Beatrixstraat zullen van onderaf belicht worden.
 • De “Jutter” mogelijk op de dijk

Reactie mw Hamerslag: zijn 3-D tekeningen op de dijk mogelijk?

Antwoord: ga in gesprek met Rijkswaterstaat, want deze heeft hier het zeggenschap

Verder graag tot ziens in de projectwinkel Beatrixstraat.

 1. Presentatie Jogg

Tanja Itens geeft de stand van zaken van Jogg. In Den Helder is een pilot gestart met 5 scholen mbt drinkwatercampagne. Ook wil het Jogg invloed hebben op de avondvierdaagse. Dit is tot op heden een groot snoepfestijn. Samenwerking Jogg is nu ook uitgegroeid tot samenwerking met Jorina Baars ( zij wil vanuit haar beroep ook meer invloed geven op de gezonde leefstijl jongeren dmv oa workshops en begeleiding) en Freaky People ( besteden aandacht aan beweging en gezonde voeding). Verdere informatie zal ook digitaal aan te leveren zijn via de website van WPSBDL.    

 1. Te gast in buurthuis de Overzet

Cor Theunissen: we zijn bezig om een druk en goed gevuld buurthuis te worden. Er komen steeds meer knutselclubjes op de woensdagmiddag. We willen ook aansluiten op de pilots koken die inmiddels in de Kraaiennest en de Boerderij zijn. Eenzaamheid trajecten zijn ook onder de aandacht van de Overzet. De Overzet zoekt nog bestuurders uit de directe buurt/omgeving Vogelwijk.

 1. Buurtnieuws

Andries Pruiksma:  er worden binnenkort ( jan/feb) op het Vinkenterrein bomen gepland. Dit heeft enige vertraging opgelopen.
Netty Kolsteeg: ontmoeting in het Groen is 2e geworden van Nederland. Dit door de thema met compostbakken.

 1. Deelnemers

Reactie bewoner: is er iets bekend over de molen op het Vinkenterrein?
Antwoord Andries: er is wel behoefte aan. Maar er zijn momenteel gesprekken betreft een combinatie Vinkenterrein/stadhuis waarvan elektra opgewekt door de molen. Verder is er nog geen nieuws/ontwikkeling.

Annelies Stins( de Weering en MEE): kantoor is verhuisd naar gezondheidscentrum Bernhardplein ( met Vrijwaard en GGD, fysio en andere). De Weering zit op de 1e verdieping.

Cor Bijpost: er is een meetlint neergelegd op de hoek Schapendijkje. Wat is de betekenis hiervan?
Antwoord: Simon Broersma gaat contact opnemen het betreft de snelheid aldaar.

Kees Bazen: Ook VVN heeft klachten gehad omtrent de snelheid van bestuurders rond hoek Schapendijkje.

Mw Hamerslag: de BuurtPreventieApp is nu over heel Den Helder uitgerold. Ook in Julianadorp is nu 1 groep ingestapt. Tuindorp Oost is van 16 inbraken teruggebracht naar 6 inbraken. 14 februari is er een presentatiebijeenkomst in de Boerderij de Schooten.

 1. Sluiting

Eventuele presentaties zijn bij ons op te vragen via email: wijkplatformsbdl@gmail.com

Download hier het verslag in pdf:Verslag Wijkplatform SBDL 24 januari 2017

Over uw afval en burgerparticipatie

!!! PAK UW KANS !!!
Morgenavond donderdag 16 maart is er weer een bijeenkomst van het Wijkplatform SBDL

In het buurthuis ’t Kraaiennest
Tijdstip 19.30 uur

De regiegroep van het Wijkplatform ziet graag dat u als burger aan deze avond deelneemt.
Om o.a. met ons te discussiëren over het huisvuilinzameling systeem voor Stad binnen de Linie.
We gaan het tevens over burgerparticipatie hebben … maar dan vanuit de burger hun optiek… op de agenda ziet u al een aantal stellingen staan.

De stad vervuild?
Huisvuil inzameling SBDL (aanpassing hiervan sinds 28 febr. jl)
>Hoe werkt dit nu in de praktijk?
>Hoe ervaren bewoners van de wijk deze verandering?
>Wat verwachten wij in de toekomst van dit beleid?
>Poep op de stoep?

Burgerparticipatie (vanuit de burger gezien)
Aan de hand van een aantal stellingen hoopt het Wijkplatform SBDL een discussie
te kunnen voeren over hoe de burger Burgerparticipatie ervaart….o.a.:

>heeft u als burger voldoende inspraak op het beleid? …en leidt inspraak tot daadwerkelijke tastbare en zichtbare resultaten?
>wordt u voldoende geïnformeerd door de gemeente?…(bedoeld om draagvlak te creëren/vergroten)

Uiteraard mag/kan u ook stellingen aanleveren tijdens de bijeenkomst

online discussie

Eerdere artikel(en) over dit onderwerp op deze site klik op de link:

https://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/wijkplatform-iz-huisvuil-inzameling-frequentie/

oranjebalk2Voor belangrijke telefoonnummers klik hieroranjebalk2

Audio & Verslag Wijkplatform SBDL 14 december 2016

Voorzitter Sylvia Hamerslag

14 december 2016
Locatie:   de Jutter
Aanvang: 19.30 uur

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Gesprek verslag van 26 oktober
 5. Bespreking advies VVN iz kruising Ruyghweg/Fabrieksgracht
  Met medewerking van een verkeersdeskundige van de Politie
 6. Presentatie HERO Haak
 7. Presentatie FREAKY PEOPLE
 8. Update BuurtPreventieApp
 9. Buurtnieuws
  vast agendapunt voor de Buurthuizen en Belangenverenigingen
 10. Rondje deelnemers
 11. Sluiting

Audio opname klik op de  button:Deel 1 & 2

In download vindt u de vergaderPresentatie: WPF PowerPoint 14 december 2016 De Jutter

*Verslag Wijkplatform Stad Binnen de Linie 14 december 2016*

Woensdag 14 december 2016                                   Locatie: buurtvereniging de Jutter

            Voorzitter: Sylvia Hamerslag

Agenda

 1. Opening

De voorzitter Mvr. Hamerslag  opent de vergadering en heet iedereen welkom in buurthuis de Beuk. De volgende bijeenkomst is op 24 januari in buurthuis de Overzet.

 1. Mededelingen
 • Er zijn veel afmeldingen. 8 weken geleden stond deze bijeenkomst op de gemeente-agenda. Nu stond afgelopen week is er tevens op de gemeenteagenda een bijeenkomst van het armoede-beleid op en bijeenkomst van herinrichting stationslocatie bijgekomen, vindt zij een iets wat slechte communicatie
 • Vorige week heeft in de krant een stuk gestaan over buurthuizen. Dit naar

aanleiding van een oproep van buurthuis de Overzet. “hoe krijg je mensen naar het buurthuis”. De krant heeft dit geïnterpreteerd als zijnde een leeglooop bij de buurthuizen. Hierbij kwam vervolgens de vraag of er nog wel behoefte is aan een buurthuis. Dit geeft een verkeerde beeldvorming. WPSBDL is hier verbolgen over omdat er diverse buurthuizen zijn die juist wel goed lopen en zeer nuttig zijn voor de lokale omgeving.

 • Binnenkort wordt ook de wethouder uitgenodigd betreft het armoedebeleid. Voor 1 januari kunnen de inwoners hierover bij de gemeente nog input leveren.
 • De oversteekplaats op de Ruyhgweg is inmiddels een feit geworden. Met dank aan de bewoners, fietsenbond en de scholen in omgeving. Dit is een mooi voorbeeld van participatie. Dank vanuit de voorzitter mevr Hamerslag.
 1. Vaststellen agenda

Agenda wordt vastgesteld. Andy van der Heijden wil graag bij agendapunt 10 een toevoeging doen betreft Den Helderagenda.

 1. Gesprek verslag van 26 oktober

Er was nog geen gesprekverslag opgemaakt. Deze volgt medio januari.

 1. Bespreking advies VVN iz kruising Ruyghweg/Fabrieksgracht
  Met medewerking van een verkeersdeskundige van de Politie

WPSBDL heeft met de gemeente en een grote delegatie verkeerszaken aan tafel gezeten. Het nieuwe voorstel omtrent het “afsluiten” van de fietssluis werd besproken.  De inmiddels genomen maatregelen zijn attentielampen, haaientanden en een aanpassing van wegmarkering. Volgende ingrepen zijn  zouden zijn o.a.  voorsorteervak voor verkeer komend vanaf Fabrieksgracht. Voorstel vanuit WPSBDL is om de zichtlijnen te verplaatsen of beter te krijgen. Voordeel is dat je dan het verkeer komende vanuit de Fabrieksgracht  vanaf de Ruygweg/Marinehaven eerder ziet. De vraag is nog waarom de gemeente vast blijft houden aan deze constructie.

Reactie:

Cees Bazen: het plaatsen van verkeerslichten geeft oponthoud en is een dure oplossing. Het gaat hier tenslotte om het gedrag van alle verkeersdeelnemers. Vooral de fietsers steken momenteel niet de hand uit. Verkeerstechnisch verdiend heeft deze situatie niet de schoonheidsprijs maar is zo veilig als mogelijk ingericht. Een feit is dat het aantal ongevallen nu minder zijn dan in het verleden. Qua aantal is minder, onbekend is nog de ernst van die ongevallen.

Ruud Kunzel, verkeerskundige/adviseur politie NHN:

 • In eerste aanleg is er gekeken of een rotonde mogelijk was. Maar door ruimtegebrek (woningen) was dit niet mogelijk.

Reactie bewoner aan het kruispunt:

De bewoner heeft de gemeente zijn hoekwoning voor woz-waarde aangeboden aan de gemeente. Er is een tekening toegevoegd met als doel aan te geven dat indien deze woning weg wordt gehaald, er meer ruimte ontstaat. Hij heeft echter geen enkele reactie van de gemeente ontvangen.

 • de gemeente zal dan een woning moeten kopen en een rotonde moeten aanleggen. Dit zou een dure oplossing zijn. Mogelijk is dit een oorzaak vanwege uitblijven van reactie.

De psychologie achter deze mogelijke oplossing is dat op deze wijze de fietser zo lang mogelijk in de bocht blijft fietsen en indien hij/zij de Ruygweg op wil gaan dan wel zijn/haar hand moet uitsteken. Dit geeft de automobilist op de Ruygweg meer tijd en zicht op de fietser om te weten wat deze daadwerkelijk wil. De automobilist wordt gedwongen zijn snelheid te moeten minderen.

Extra ingreep is dat op de afgesloten fietssluis een dicht obstakel (klein bossage) wordt gezet waardoor het zicht van de automobilist voor de fietser wordt weggenomen. Ook hierdoor zal de snelheid van de automobilist afnemen.

In het midden van de bocht naar de Fabrieksgracht worden de lijnen opgehoogd (betonruggen).

Reactie:

Job Roggeveen: waarom is de situatie met plateaus zoals in Callantsoog niet overgenomen?

 • rood wordt in principe niet gebruikt op situaties waar voorrangsregels is geregeld.

Reacties:

Ronald:  er wordt voortdurend gesproken over de psychologie van de verkeersdeelnemer, maar de fietser vanuit de Fabrieksgracht heeft nog steeds een dilemma betreft oversteken van deze weg alsmede de weg vervolgen naar de Ruyghweg. Voorsorteren om linksaf te gaan of rechts houden en doorrijden totdat het zicht er beter is. Hij zal zoals nu eerder het voetpad volgen of rechtdoor gaan tegen het verkeer in.

Mevr Hamerslag: er is tevens een voorstel gedaan om op de Fabrieksgracht 2 fiestpaden aan (weerszijde) aan te leggen.

 • na een half uur onopvallend posten bleek dat 50 % via de stoep gaat of tegen het verkeer in en 50% kiest de goede weg.

Cees Bazen: het blijft gedrag en daar moeten we de kinderen al vroeg op attenderen.

Mevr Hamerslag: de ANWB heeft toch ook als, voor deze,  onafhankelijke organisatie gezegd dat dit een gevaarlijke situatie is. (SBS 6 programma)

 • vreemd genoeg is dat er voor dit programma nooit de politie met verkeersdeskundige erbij wordt gehaald.

Nel Dol: wat zou de ideale situatie hier zijn?

 • een rotonde.
 1. Presentatie HERO Haak

Bertus Kramer, uitvinder van de HERO-haken geeft een presentatie over een goede en betaalbare keuze om het plastic afval in te zamelen bij gebrek aan ruimte voor extra afvalbakken. Deze haken kunnen aan de lantaarnpalen of achter op de plaats worden bevestigd. De voor plastic bedoelde afvalzakken kunnen hieraan worden gehangen. Deze worden door de HVC opgehaald. Dit is een bijdrage voor een betere en schonere wereld. Om bij te dragen zullen we bij onszelf moeten beginnen. Het is een goedkope oplossing en het moet een bewustwording worden.

Reactie:

Mevr. Hamerslag: in een kleine woning met een kleine binnenplaats is het houden/ bewaren van plastic afval ondraagelijk door de stank.

Job Roggeveen en Marinus Vermooten: allebei geven aan dat ook veel afval in de zee wordt gedumpd een daar ook naar gekeken mag worden.

 • wij zijn Den Helder en we zullen zelf bij moeten dragen zodat we straks niet voor extra kosten staan door de HVC.

Cor Bijpost: hoe zit het met de zakken aan de palen waar de honden, vogels en katten aan zitten?

 • het afval zal ook eerst moeten afgespoeld en er mag geen voedsel in. De kosten voor een HERO-haak kost ongeveer 3 euro per 2.5 huishouding. Hij heeft ook een zak ontwikkeld waarin dit afval gedaan kan worden.
 1. Presentatie FREAKY PEOPLE

Andy van der Heijden: Freaky People is een stichting met een AMBI status voor kinderen en jong volwassenen die niet de mogelijkheden en middelen hebben om mee te doen aan reguliere aanbod van sport, kunst en andere recreatie. Voorbeelden Obesitas, game-verslaafden, autistisch, etc. Samenwerking met opvoedpoli, Scholen aan Zee, Triade, etc. De financien komen van subsidies, donaties en fondsen. Andy doet dit samen met andere bestuursleden en vrijwilligers zoals Hendrik Verhoeven, Jolanda van de Bergh, Richard Pronk en Isabelle van Oudenaarden en jeugd sportfonds. Ook zijn er een aantal ambasadeurs voor deze stichting actief.

Reactie:

Nel Dol: hoe kom je bij deze stichting qua aanmelding?

 • dat kan via verschillende wegen via Obesitas, Opvoedplolie, Parlan, etc. maar ook via de website. Vooraf wordt iemand beoordeeld in hoeverre het kind ervoor staat en dan wordt er gekeken welk programma hij/zij gaat volgen.
 1. Update BuurtPreventieApp

Mevr Hamerslag geeft een update van het burgerinitiatief, de buurt preventie-app. Stad binnen de Linie. Vanwege de grote vraag is het nu Buurtpreventieapp Den Helder geworden zodat er meerdere wijken in Den Helder zich kunnen aansluiten. Dit initiatief is in samenwerking met gemeente en politie. De website is hiervoor ook aangepast. Momenteel is Tuindorp-oost dekkend, west 3 groepen en de Schooten is ook in een razend tempo aan het groeien. Sluisdijkbuurt begint nu ook. Landelijk is bewezen dat, door het bekendmaken middels borden en stickers van een buurtpreventie-app, het een preventieve werking heeft. De politie heeft aangegeven dat Tuindorp van 16 inbraken gezakt is naar 6 inbraken. De wens van de gemeente is uitgesproken om gedurende de tijd wat terughoudend te worden in het plaatsen borden niet op elke hoek van de straat een bord). De raamstickers hebben ook een betere preventieve werking.

Reactie:

Nel Dol: wat is de functie van de regiegroep precies?

 • Indien er een bijzonderheid in een wijk speelt kan de regiegroep van bedoelde wijk dit in de app naar iedereen uitzetten. Andersom is het zo dat iedereen individueel een actie naar 112 mag doorspelen. Dat hoeft niet naar de beheerder van de regiegroep.
 1. Buurtnieuws

Jop Roggeveen: de nieuwe wethouder Odd Wagner geeft aan grote plannen te hebben met de Visbuurt.  De Maranathakerk is weer open. Jop zelf is bezig met woonerven te laten maken ivm overlast fietsers tussen de huisjes door. Er is een enquête gehouden over de kleur ( oranje, groen of blauw) te bepalen voor de voetbalkooi. 

 1. Rondje deelnemers

Andy: 7 nov is er eerder aangegeven dat iedere buurtvereniging zelf haar activiteiten kan plaatsen op Den Helder Agenda. Men krijgt hiervoor een eigen wachtwoord(gratis). Het bereik van de website is inmiddels zeer groot. Ook op de website van het wijkplatform zijn door deze agenda de activiteiten van Stad binnen de Linie inzichtelijk (eigen wijkagenda).

Netty Kolsteeg: de gemeente Den Helder heeft bezoek gehad van regionaal kantoor Kern met Pit geweest. We hopen hoge ogen te gooien voor Ontmoeting in te Groen .

Cor Bijpost: het nieuwe gedeelte van de Theodorus Rijkersstraat is een “racebaan” geworden. Graag wat aandacht hiervoor.         

 1. Sluiting

Eventuele presentaties zijn bij ons op te vragen via email: wijkplatformsbdl@gmail.com

Download hier het verslag in pdf:
Verslag wijkplatform SBDL 14 december 2016