* Regelmatig vragen wij uw mening over zaken die spelen in uw directe leefomgeving of in de samenleving in het algemeen.
** Ook kan u uw mening geven over een artikel wat wij geplaatst hebben op onze website of facebookpagina
** Tevens kan/mag u zelf vraagstukken aandragen

!! reageer of mail ons: wijkplatformsbdl@gmail.com

Audio & Verslag Wijkplatform SBDL 26 oktober 2016

Voorzitter Sylvia Hamerslag

26 oktober 2016
Locatie:    Buurthuis De BEUK
Aanvang: 19.30 uur

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen agenda
4. Gesprek verslag van 13 september jl.
5. Update Vinkenterrein
6. Update Walkanten Helders kanaal
7. Veiligheid (zowel op internet als in en om het huis)
8. Vriendenhuis GGZ
9. Te gast in Buurthuis de Beuk
10. Buurtnieuws
vast agendapunt voor de Buurthuizen en Belangenverenigingen
11. Rondje deelnemers
12. Sluiting

Audio opname klik op de YouTube:GELUID BEGINT OP 17 MINUTEN!!! excuses

In download vindt u de vergaderPresentatie: WPF PowerPoint 26 oktober 2016 De Jutter

*Verslag Wijkplatform Stad Binnen de Linie 26 oktober 2016*

Woensdag 26 oktober 2016                                        Locatie: Buurthuis de Beuk

Voorzitter:   Sylvia Hamerslag

Agenda

 1. Opening

De voorzitter Mvr. Hamerslag  opent de vergadering en heet iedereen welkom in buurthuis de Beuk. Er zijn wat afmeldingen. Mogelijk door meerdere bijeenkomsten van o.a. Buurtcollectief vanuit de gemeente, Triade bijeenkomst “Afgestoft”, etc. Er zal ook ditmaal een geluidsopname zijn en een verslag wordt opgemaakt zodat de afwezigen het nog kunnen nalezen. Als extra wordt benoemd dat de website WPSBDL, waarop ook alle nieuws en feitjes worden benoemd en een heel groot bereik heeft.

De volgende bijeenkomst zal zijn op 14 december in buurthuis vereniging De Jutter.

 1. Mededelingen

Jop Roggeveen: er komt vanuit de oude kerk een cultureel programma in de vorm van een concert. Dit onder begeleiding van een orgel. Laatste bijeenkomst telde ongeveer 100 man, dus vol is vol. Van dit concert zijn ook folders van (ook digitaal).

Mvr. Hamerslag: er is een samenwerking tussen WPFSBDL, buurtcollectief en Den Helder Agenda. Iedere vereniging of club kan op deze agenda zijn/haar eigen activiteiten of evenementen in plaatsen. Hoe? Er wordt een work-shop gehouden op 7 nov. Zie hiervoor www.denhelderagenda.nl.

Mvr Hamerslag: Update: er stond in de krant een artikel over VVN betreft de Ruyghweg. De regiegroep heeft nog steeds geen rapport van de uitkomst van het onderzoek ontvangen. Het advies zou spreken over een afsluiting van het fietssluis waarna de fietser om de “druppel” heen moet en gedwongen wordt de hand uit te steken, opdat het overig verkeer dit goed zal opmerken.  Nadeel is dat het verkeer vanuit de Fabrieksgracht, welk linksaf de Ruyghweg op gaat, een ruime bocht moet nemen en vervolgens in een versmalling de Ruyghweg op moet. Hierdoor kan de fietser die ook de Ruyghweg op gaat, door dit verkeer in gevaar worden gebracht. Uit veiligheidsoverweging vindt mvr Hamerslag dit advies niet volledig. Advies vanuit de WPSBL was dat de druppel geheel wordt weggehaald. Mvr Hamerslag gaat hierover nog graag met de gemeente in gesprek.

Reactie:
Cees Bazen, VVN: VVN herkent de situatie. In de nieuwe situatie waarin de sluis “dicht” is, dwing je de fietsers met de bocht mee te gaan naar links. En als deze rechtsaf moet zal hij/zijn gedwongen worden de hand uit te steken. De huidige lampjes in de weg leiden wel af. Doel was om de veranderde situatie aan te duiden. Aanleiding van de gehele verandering is dat de snelheid van het verkeer welk de Ruyghweg op reed, te hard was. Er gebeurde teveel ongevallen.

Reactie:

Dirk Pastoor: laten we vooral niet de fietser vergeten die vanaf de Fabrieksgracht komt en linksaf wil. Dit is zeer verwarrend en allen gaan op verschillende wijze naar links ( schuin, via voetpad, rechtdoor op fietspad, etc). Voorstel is nog steeds een rotonde. Dit kan niet meer vanwege de ruimte die er niet is. Voorstel is ook dat iedere fietser in de binnenstad standaard voorrang heeft. De rotondes zouden eenduidig moeten zijn.

Reactie:
Cees Bazen: de fietsers zouden vanaf de Fabrieksgracht naar de Ruyghweg, op de Fabrieksgracht meer moeten voorsorteren. Het probleem is het gedrag van alle verkeersdeelnemers.

Mvr Hamerslag: als het Vinkenterrein klaar is zal er gekeken worden naar fietsstroken aan beide zijden van de Fabrieksgracht.

 1. Vaststellen agenda

Wordt vastgesteld waarin punt 4 en 5 worden omgedraaid.

 1. Gesprek verslag van 13 september

Geen op- of aanmerkingen.

 1. Update Vinkenterrein

Zie agendapunt 6

 1. Update Walkanten Helders kanaal

Thomas Rus en Arjan Braak geven een update van de walkanten en Vinkenterrein.

5 juli is hier in het WPF besproken hoe de walkanten worden opgeknapt. Er zou 800 a 900 meter kades worden gemaakt en het project onderzoekfase zou worden opgestart. Er zijn ook gesprekken geweest met Hoogheemraadschap. Zij beheren als het “natte” deel binnen Den Helder en zijn ook verantwoordelijk voor de kwaliteit van de bodem. Hier wordt momenteel een onderzoek naar gedaan mbt verontreiniging. Door dit onderzoek zal het project van de onderzoekfase tijdelijk worden opgeschort. Indien het water gesaneerd moet worden, zal het langer duren voordat het project wordt opgestart. Onderzoek van Hoogheemraadschap zal ongeveer tot maart 2016 duren.

Reactie:Jop Roggeveen: wordt er alleen gekeken naar biologische verontreiniging of ook andere?

Thomas: nee, er wordt gekeken naar een verontreiniging in de breedste zin van het woord.

Reactie: Janneke Kostelijk: heeft het wachten hierdoor op bouwen van kades ook financiële consequenties?

Thomas: nee er zijn nog geen financiële consequenties.

Thomas geeft aan dat het wel vervelend is te wachten op het bouwen van de kades. Temeer omdat men er al lang op wacht, maar beter goed onderzoek vooraf dan achteraf halverwege alles, door bijvoorbeeld verontreiniging, een halt toe te roepen.

Vinkenterrein:De sanering was opgedeeld in 2 fases. 1e fase is bijna afgerond (kant aan de Fabrieksgracht). De 2e fase wordt nu aan gewerkt . De indeling van het terrein is nog onbepaald. Een gedeelte zal als parkeerterrein worden gebruikt. Ook wordt er middels participatie een speelterrein gerealiseerd. (medio okt zal dit worden afgerond). Sanering moet in 2016 zijn afgerond en terrein ingezaaid.

Betreft het speelterrein zijn middels participatie 3 ontwerpen gemaakt en zal via scholen worden gepresenteerd waarna er een keuze zal worden gemaakt door de kinderen. De volwassenen kunnen uit de ontwerpen op dinsdag 1 nov om 19.30 in het buurthuis een keuze kunnen maken.

Reactie:

Janneke Kostelijk: geeft aan dat het zeer belangrijk is om de kinderen een keuze te laten maken. Uit ervaring is gebleken dat dit zeer goed heeft uitgepakt in andere projecten.

 1. Veiligheid (zowel op internet als in en om het huis)

Gabie Engelsen van VVH gemeente Den Helder doet een verslag van het Veilgheid popup-huis in de prinsenstraat in de binnenstad. Dit had als doel 2 thema’s te presenteren aan politie, burgers en scholen. Mensenhandel en Hennep. Er waren hiervoor speciaal kamers voor ingericht. Deze presentatie was zeer succesvol. Wat opviel is dat het veel discussie opwierp. Melden van illegale plantages wordt niet gauw gedaan, maar opruimen wordt door omwonenden erg gewaardeerd. Bij het vinden van een illegale plantage wordt het pand 3 mnd gesloten. Door de uitleg van wat de gevaren zijn eventueel oa brandgevaar etc dit met zich meebrengt, werden de mensen toch meer getriggerd om wel meldingen te doen via “meldt misdaad annoniem”.  Een ander voorbeeld was mensenhandel waarbij een vrouw werd uitgebuit doordat ze 600 euro p/m betaalde voor een kamer van 2 ½  bij 3 meter. Het doel  van het PopUp Huis was bewustwording van deze praktijken die dus ook in Den Helder plaats vindt.

Tevens werden zaken als contactloos pinnen aangebracht. Gevaarlijk is dat men, vooral bij grote drukke plaatsen (Zwarte markt), mensen rondlopen die mobiele kastjes meedragen waarbij de pinpasjes onzichtbaar worden gescand. Let hiervoor op!

Let ook op open (free)wifi-code invoeren op je laptop. Deze zijn vaak via papiertjes aan een wand in bars, restaurants, etc te vinden. Maar blijken vaak in handen van criminelen. Zij kunnen dan automatisch ook op jouw laptop. Vraag gewoon aan bijvoorbeeld de ober of werknemer wat de code van free wifi is.

Tip is om terug te kijken op uitzending gemist op BNN. Daar zijn deze zaken aan bod gekomen.

Pauze: voor de pauze geeft de voorzitter mvr Hamerslag aan dat wijkmanager M vd Maas de stad Den Helder zal verlaten in ruil voor een andere functie. Er wordt een dankwoord vanuit WPSBL uitgesproken en een presentje gegeven.

 1. Vriendenhuis GGZ

Luuc en Angela (werknemer GGZ)geven een presentatie van het vriend GGZ, een onafhankelijke organisatie. Per 1 aug 2016 zijn zij te vinden op de drs Bijlweg in Den Helder.

Luuc Bijlma is vrijwilliger bij deze organisatie en ervaringsdeskundige. Zij proberen door de ervaring mensen/cliënten op weg te helpen weer in de maatschappij te functioneren. Zoals weer het opzoeken van praatgroepen, financiën, dagbesteding, etc. Dit gaat om cliënten met als achtergrond zeden, psychiatrische storing(zorg) of sociale beperking. Sinds 16 september is vriend GGZ een coöperatie geworden en verdeeld over meerdere plaatsen tot aan Lisse.

Werkwijze is individueel en hersteld gericht (maatwerk). De jongste bewoner van het vriendenhuis is 20 jaar en de oudste is 48 jaar. Het vriendenhuis zoekt nog inventarisatie. Zie voor meer informatie ook www.vriendggz.nl

Reacties:

Andries Pruiksma: geeft een voorbeeld aan dat eerdere een onderwerp besproken is over een vrouw die geen verdere hulp meer kon krijgen en op tijd medicatie behoefde ervoor gekozen had zich van het leven te beroven. Is deze organisatie een aanwinst voor mensen zoals dit voorbeeld mbt voorzien van medicatie?

 • Angela geeft aan dat het geen behandelcentra is als het gaat om uitdelen van medicatie. Wat wel gedaan wordt is de controle op inname van medicatie voor hen die daar behoefte aan hebben.

Andries Pruiksma: hoe groot is de groep van hulpbehoevende voor deze locatie? En zijn er vergelijkbare instanties in Den Helder?

 • Ongeveer 700 a 800 mensen in Den Helder zouden geschikt zijn en hiervoor in aanmerking te komen. Vergelijkbare instanties zijn DNO doen, Leger de Heils, de Hoofdzaak.

Dirk Pastoor: geeft aan dat de groep verslavingszorg binnen DH nog steeds een zorg is en hoopt dat deze organisatie hierin ook wat kan betekenen. Ook de media spreekt de laatste tijd over “verwarde” personen. Hij is blij dat deze organisatie de energie en vooral de tijd heeft om deze mensen aan te horen ipv af te doen met een medicatie.

Martin van de Maas: tip: in Den Helder is een winkel, “ de Uitdaging”, waar mogelijk veel inventarisatie te verkrijgen is.

 1. Te gast in Buurthuis de Beuk

Frank ……. Secretaris van buurthuis de Beuk. Buurvereniging Piet Hein is de vereniging die hier actief is. Er is een clubblad die 2 x per jaar uitkomt in de buurt en voor de leden. Hierin staan diverse activiteiten zoals bingo, jeugd-darten, etc. Leden kunnen ook met korting uitjes mee zoals tripjes naar de Efteling. Binnen nu en 10 jaar wil de buurthuis tevens mensen met een achterstand of beperking kunnen opvangen door vrijwilligers. Vrijwilligers overdag  zijn vandaag de dag moeilijk te krijgen. Ook projectgroep de Beuk is opgericht om te kijken of de Beuk financiën kan vinden voor onderhoud van het pand zelf.

Reacties:
Dirk pastoor:  is papierinzameling door de vereniging een optie voor extra inkomsten?

 • Papierinzameling is toegezegd aan HVC. Het papier wordt gewogen en de kiloprijs is ongeveer 3.5 ct per kilo.

Janneke Kostelijk: is het Oranjefond een optie?

 • Ook het Oranjefonds is inmiddels bijgesprongen mbt de speeltuin. Zo ook de NAM en wijkconvenant heeft bijgesprongen. De kosten gaan vooral zitten in het onderhoud voor het pand. Daar zijn de fondsen nog niet gevoelig voor.

Andries Pruiksma: tip, de overheid verwacht steeds meer van de buurten. De overheid kan middels een door het buurthuis ingediend plan, omkleed met een goed maatschappelijk onderwerp zoals bijvoorbeeld terugdringen eenzaamheid door koken, klaverjassen, etc, een financiële bijdrage leveren.

 1. Buurtnieuws

Job Roggeveen: de tienerkamer in de Maranathakerk  gaat weer draaien.

Andries Pruiksma: Zou graag ook in andere buurten bladkorven willen zien. De vraag is hoe dit aan te pakken.

Rondje deelnemers

Dhr. Kramer: Kondigt aan de volgende keer in het WPFSBDL een toelichting te geven over zijn uitvinding de ‘HeroHaak’

 1. Sluiting

 

Eventuele presentaties zijn bij ons op te vragen via email: wijkplatformsbdl@gmail.com

Download hier het verslag in pdf:
verslag wijkplatform SBDL 26 oktober 2016

14 december- Ruyghweg wordt besproken tijdens bijeenkomst Wijkplatform SBDL

DEEL UW MENING MET ONS
Kom komende woensdag 14 december naar de openbare bijeenkomst van het Wijkplatform sbdl

Met op de agenda:

 • Bespreking advies VVN iz kruising Ruyghweg/Fabrieksgracht
  Met medewerking van een verkeersdeskundige van de Politie… de politie zal hun zienswijze komen toelichten over het opheffen van het fietssluisje aan de Ruyghweg en u kan hierover mee in gesprek. Hieronder vindt u de situatieschets welke de gemeente heeft ontworpen aan de hand van het advies van VVN.

screenshot_2016-12-12-09-16-28

Vers staat er op de agenda:

 • Presentatie HERO Haak
 • Presentatie FREAKY PEOPLE
 • Update BuurtPreventieApp
 • Buurtnieuws
  vast agendapunt voor de Buurthuizen en Belangenverenigingen
 • Rondje deelnemers

Locatie: gebouw De JUTTER aan de Spoorgracht 5A
Tijdstip: 19.30 uur

uwmeningtelt

Voor meer artikelen over dit onderwerp op onze website, klik op de onderstaande links:

https://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/sbs-6-ruyghwegfabrieksgracht-kruising-op-landelijke-tv/

https://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/wijkplatform-reageert-op-advies-vvn-kruising-ruyghwegfabrieksgracht/

https://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/brandbrief-naar-de-gemeenteraad-van-den-helder/

https://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/voorzitter-wijkplatform-te-gast-bij-de-los/

https://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/aanpassingen-hoek-ruyghwegfabrieksgracht/

https://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/ondanks-onze-inzet/

https://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/kruising-ruyghweg-fabrieksgracht-en-zebrapad-ruyghweg/

https://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/reactie-b-w-op-verkeerssituatie-kruispunt-ruyghweg-fabrieksgracht/

https://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/hoe-lang-nog-weer-een-gewonde-op-kruising-ruyghweg/

https://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/kruising-rughwegfabrieksgracht-sbs6-gevaarlijkste-wegen-nederland/

oranjebalk2Voor belangrijke telefoonnummers klik hieroranjebalk2

7 december informatieavond BuurtPreventieApp DEN HELDER

7 december organiseert BuurtPreventieApp DEN HELDER een informatieavond

ISM de Politie en Gemeente Den Helder:

Locatie Buurthuis ELTO
                   Crocusstraat 64A
Aanvang: 19:30

In aanvang van deze avond wordt er in één van de reeds actieve BuurtPreventieApp groepen een ‘Heterdaad actie’ gehouden.

De bevindingen/ervaringen hiervan worden deze avond behandeld en er bestaat een mogelijkheid om deze actie aan te vragen voor uw eigen groep

Informatieavond voor alle deelnemers aan de BuurtPreventieApp DEN HELDER.
Uiteraard bent u ook van harte welkom wanneer u nog geen deelnemer bent maar wel interesse hierin heeft.

Tijdens deze avond wordt u uitgelegd wat de BuurtPreventieApp precies inhoudt en is de Politie aanwezig om u te vertellen wat de rol van de Politie hierin is. Tevens krijgt u tips over wat nu precies een verdachte situatie is en wanneer u het algemeen nummer of 112 belt.

Deze avond is er tevens iemand van de afdeling VVH (Veiligheid, Handhaving en Vergunningen) gemeente aanwezig.

Like tevens onze facebook pagina
like

 

Een samenwerking tussen:
logo-bpa-d-h-kleinlogo-politielogo_twitter

Bron uitgelichte afbeelding Boskamp/Zeist

oranjebalk2Voor nieuws van de Wijkagent klik hier

 ?…Wie zijn uw Wijkagenten? klik hier
oranjebalk2Voor nieuws over BuurtPreventie klik hieroranjebalk2Voor belangrijke telefoonnummers klik hieroranjebalk2

Vogelwijkers opgelet!!….. pak deze kans

uwmeningtelt

Denk mee en geef invulling aan uw Buurthuis en uw Buurt

Buurthuis De Overzet organiseert op vrijdag 25 november een avond voor en door  bewoners van de buurt. 
?… waar heeft u als buurtbewoner in uw buurt behoefte aan
?? … hoe ziet u hierin de rol het buurthuis
??? … wat leeft er zoal in Vogelwijk
????… weet u dat het buurthuis veel voor u en uw buurt kan betekenen
?????… Wist u dat de gemeente bezig is om de buurthuizen meer en meer het kloppend hart van de buurt te laten zijn.

Dit is uw kans om uw ideeën en stem te laten horen…PAK deze kans
De Overzet wil graag nieuwe activiteiten organiseren, maar dan wel die activiteiten die u graag wil!
Tevens is de Overzet opzoek naar vrijwilligers en bestuursleden.

En omdat het vrijdagavond is, wordt er gezorgd voor een hapje en een drankje. De avond duurt van 19.30 tot ongeveer 21.30.

Deze avond is een samenwerking met het Buurtcollectief en Wijkplatform Stad Binnen de Linie.

Bekijk tevens: hetbuurtcollectief

buurtcollectief-logo-2016-website-003

oranjebalk2Voor belangrijke telefoonnummers klik hieroranjebalk2

Audio & Verslag Wijkplatform SBDL 13 september 2016

Voorzitter Sylvia Hamerslag

13 september 2016
Locatie:    Buurthuis De Viskom
Aanvang: 19.30 uur

Agenda

1. Opening
2. Mededelingen
oa, update Ruyghweg, Fietsoverlast Timorpark, VOP Ruyghweg
3. Vaststellen agenda
4. Gesprek verslag van 5 juli jl.

5. Afvalbakkenplan

6. Nieuw Perspectief
Het huidige beeld binnen onze gemeente van de openbare ruimte is gericht op veiligheid en functionaliteit. De ambitie is om hier meer kwaliteit aan toe te voegen. Met een andere manier van denken en werken wil de gemeente meer bereiken. Een aantal mooie buurt- en wijkinitiatieven laten zien dat dit kan. Denken vanuit inwoners, organisaties en mogelijkheden, een actief nieuw perspectief. Maatwerk per buurt of straat, wie doet wat en hoe houden we het met elkaar betaalbaar, aantrekkelijk om in te wonen, werken en
7. Verkeers ideeën Timorlaan/Huisduinerwegeven.

8. Te gast in buurthuis de Viskom

9. Buurtnieuws
vast agendapunt voor de Buurthuizen en Belangenverenigingen

10. Update verbouwing DNO doen

11. Rondje deelnemers

12. Sluiting

Audio opname klik op de YouTube:

In download vindt u de vergaderPresentatie :WPF 13 September 2016 buurthuis de Viskom

*Verslag Wijkplatform Stad Binnen de Linie 13 september 2016*

Agenda

 1. Opening

De voorzitter Mw. Hamerslag  opent de vergadering en heet iedereen welkom in buurthuis de Viskom. Volgende bijeenkomst is in buurthuis de Beuk op 26 okt.

 

 1. Mededelingen

De voorzitter vraagt de wijkmanager hoe de stand van zaken is betreft het onderzoek van de gemeente in zake het kruispunt Ruyhgweg. De afgesproken looptijd was 6 weken, maar inmiddels zijn we meerdere weken verder.

Wijkmanager M van der Maas:  de laatste bevindingen met VVN zijn 2 dagen geleden binnengekomen die nog besproken moeten worden. De afspraken zijn dat VVN gaat kijken naar alternatieven en deze worden besproken met de gemeente.

Wethouder J van Dongen: uiteraard worden de geluiden van de omwonenden meegenomen in de eventuele beslissingen komende uit het gehele onderzoek.

Grootste probleem is te hard aanrijden op het kruispunt waardoor je dan een slecht overzicht krijgt. Wachten is ook op het politierapport van het laatste ongeval, wat is de aanleiding geweest.
Mevr. Hamerslag geeft aan dit toch een wat lastig punt te vinden, want alleen uit te gaan van de van de aanrijdingen die gemeld zijn is niet voldoende, er zijn namelijk aanzienlijk veel bijna aanrijdingen.

Update Schapendijkje:

Uit de laatste bijeenkomst over het Schapendijkje zijn diverse punten naar voren  gekomen. Alle ideeën zijn van elkaar gehoord en besproken en dit heeft de gemeente verwerkt in een aantal ideeën. Over een aantal weken komen we weer bij elkaar voor welke vorderingen er zijn gemaakt vanuit de gemaakte afspraken.

Timorpark: hoe is de stand van zaken betreft het weghalen van het fietspad?

Wijkmanager M van der Maas: eerste punt: het zebrapad ter hoogte van de de Reigerstraat gaat heel snel komen. Betreft Timorpark gaat het minder snel omdat dit stedenbouwkundig problemen geeft.

(Er is wat verwarring of het nou gaat om een stukje fietspad of voetpad.)

Cor de Ridder van Indische buurt: kan de ingang vanTimorpark vanuit de Bankenstraat afgesloten worden?

Sylvia Hamerslag geeft aan dat we ons nu concentreren op het weghalen van het deel fietspad. Het gehele Timorpark is betreft de knelpunten besproken en er is eerder afgesproken dat alleen dit probleem eerst wordt aangepakt.

Reactie aanwezige: het hele park is een voetgangersgebied. Meer borden.

Sylvia Hamerslag: begrijpt het probleem maar grijpt terug naar het punt waarop het WPSBDL zich nu op concentreert. 

 1. Vaststellen agenda

Reactie aanwezige:

 • Kan de pauze eruit, ivm de warmte? Antwoordt, wordt naar gekeken.
 • Kan agendapunt 6 en 7 omgedraaid worden? Antwoord: ja
 1. Gesprek verslag van 5 juli 2016

Er zijn geen op- of aanmerkingen op het verslag van 5 juli 2016

 1. Afvalbakkenplan

Er wordt aangegeven welke bakken zijn verwijderd en wat de gevolgen ( vuil) zijn. Er is met de gemeente afgesproken dat er enkele worden teruggeplaatst. Er werd op de website expliciet vermeld dat de hondenpoepbakken/zakjes niet worden weggehaald. Dit gebeurde echter wel!

Wijkmanager M vander Maas: er zijn 2 fouten gemaakt:

 • Het was niet de bedoeling om hondenpoepstations weg te halen ( wordt hersteld)
 • Er is opdracht gegeven om bakken op specifieke plaatsen weg te halen, echter de aannemer heeft de opdracht verkeerd uitgevoerd.

Los van de fouten is dat er een groot aantal bakken zijn weggehaald.

Wethouder J van Dongen: er was al een actie bekend : Nederland schoon:. Dit was de eerste aanleiding voor aanpak van vuil en de communicatie naar bewoners. Naast de bakken is er helaas nog veel te veel vuil. Veel bakken betekent niet dat het schoner is. er is gekeken naar de bakken die gebruikt worden en welke niet. Daar zit de crux. De niet gebruikte weg en de andere niet, maar bijna alles ging weg. Dat was een fout. Er zal kritisch worden gekeken waar de bakken worden teruggeplaatst.

Reactie aanwezige: waar kunnen we de uitslagen van het onderzoek vinden?

Wethouder J van Dongen: er wordt een link gestuurd van het rapport.

Reactie aanwezige: overlast van meeuwen en Scholeksters ter hoogte van Julianaplein/Beatrixstraat. De bakken zijn na de markt te vol!

Antwoord wijkmanager van de Maas: helaas hebben we teveel meeuwen en afsluitbare bakken zijn in het algemeen smerig.

Reactie: handhaving toepassen op deponeren van vuil naast of rondom de bakken?

Wethouder J van Dongen: dat is lastig, we moeten elkaar erop aanspreken. Gelukkig worden er veel bakken geadopteerd waarmee men zelfredzaam wordt in opruimen en schoonhouden in en rondom de bak. Temeer omdat het benodigd materiaal ook wordt geleverd ( zakken en grijpers).

Ook op scholen wordt er meer educatie gegeven. Zelfs met een basisbedrag voor inzameling. Dit komt weer ten goede van een goed doel of school.

Wethouder J van Dongen: graag op een ander moment 1op 1 afstemmen of met de wij conciërge.

Helaas is het inderdaad bekend dat mensen bij elkaar vuil dumpen als het bij hen niet meer kan.

Sylvia Hamerslag:  hoe voorkomen we dit en wat kunnen we ertegen doen?

Antwoord wethouder J van Dongen: melden, dit gebeurd nog veel, graag melden. Dan kunnen we wat. Tijden van HVC station zijn verruimd.

Actie:

Er volgt een actie in de zaal met meerderde deelnemers Albertha Postma/Jasper Boon/Tina Hesen/Mario Eldijk. Onderwerp gaat over het teveel aan plastic. Voorstel: laten we met zijn allen hier afspreken dat we na het aankopen van de boodschappen het plastic daar bij de winkel achter te laten, puur bedoeld als signaal dat we het zat zijn. AH is door Albertha Postma al aangeschreven.  Alle biologische producten worden verpakt in plastic….gezond verpakt in schadelijk afval. Binnenkort wordt er door Ontmoeting in het Groen voorlichting geven aan kinderen, wat kan wel en niet met plastic en ander afval.   

 

 

 1. Nieuw Perspectief

Wethouder J van Dongen:

Dit is een van de grootste projecten binnen het stadhuis. Iemandsland of niemandsland? Uitkomst: het is iemandsland van iedereen/ons allemaal. Wat kun je met elkaar doen als het gaat om de invulling van de openbare ruimte.  Vanuit een verkenning door de gemeente zijn er inspirerende avonden georganiseerd. Hier zijn 5 pijlers uit voortgekomen.

Het huidige beeld binnen onze gemeente van de openbare ruimte is gericht op veiligheid en functionaliteit. De ambitie is om hier meer kwaliteit aan toe te voegen. Met een andere manier van denken en werken wil de gemeente meer bereiken. Een aantal mooie buurt- en wijkinitiatieven laten zien dat dit kan. Denken vanuit inwoners, organisaties en mogelijkheden, een actief nieuw perspectief. Maatwerk per buurt of straat, wie doet wat en hoe houden we het met elkaar betaalbaar, aantrekkelijk om in te wonen, werken en leven.

Zie hiervoor de presentatie Nieuw Perspectief op de website van WPSBDL.

Reactie aanwezige: in het kader van bijvoorbeeld afwatering hevige regenval,  is er een regel dat iedereen die een gedeelte ontroerend goed heeft, maar een bepaald aantal percentage mag bebouwen? Er zijn ook veel populieren weggehaald, welke geresulteerd heeft in stijging grondwater.

Wijkmanager M van der Maas: lastig want het is privegrond van de bewoner. Landelijk wordt er ook naar gekeken. Hoogheemraadschap geeft ook adviezen als het gaat om meer groen in uw tuin dan tegels.

Reactie aanwezige: er zijn in het verleden veel bomen neergezet met als doel, Den Helder vullen met groen, waarbij onderhoud niet werd meegenomen. De afwisseling tussen nieuw en oud groen vind nu plaats wat een gevolg heeft waar men nieuw plaatst en dat niet elke grond geschikt is.

Wethouder J van Dongen: we hameren erop dat bij elke plaatsing van groen, er een onderhoud bij hoort.

Reactie aanwezige: de drainage buizen worden in Den Helder op veel plaatsten door verkeer plat gedrukt, waardoor afvoer van hemelwater naar rioleringen bemoeilijkt wordt.

Wethouder J van Dongen: we beamen dit en er is veel aandacht hiervoor. Vooral in de binnenstad.

Sylvia Hamerslag: presentatie graag naar WPSBL sturen

 

 1. Verkeers-ideeën Timorlaan/Huisduinerweg

Wijkmanager M van der Maas:

Het is een tijd geleden dat dit onderwerp ten sprake is geweest (2015).

 • Eerste idee welk ten sprake kwam, was het plaatsen van een rotonde. Vanwege de hoge kosten, rond 800.000 euro, is dit op een langere baan geschoven. Qua infrastructuur pas het wel.
 • Een ander probleem is de parkeerruimte rondom het ziekenhuis. Een eerder wijkonderzoek gaf aan dat parkeren met vergunning een oplossing kan zijn. Indien er nu een nieuw onderzoek zou komen, kan er gerekend worden op een meerderheid. Maar gezien de discussies betreft gratis parkeren in 2017, maakt het nu moeilijk om betaald (vergunning) parkeren hier te realiseren.
 • Plaatsen van aanwijsbordjes “parkeren achter het ziekenhuis”, hebben geen juridische status. Het is een beetje blufpoker, want achter het ziekenhuis is het betaald parkeren.

Reactie aanwezige Indische buurt:  een eerder eigen onderzoek door de buurt gaf aan dat men nou eenmaal het liefst met de auto in de buurt wilt parkeren.  Er was een plan bij de gemeente ingediend. Maar omdat er een stukje van het Timorpark af moest, welk een beschermd gebied was en het fietspad op de hoek niet versmald mocht worden, is het niet geaccordeerd.  Een tweede argument avn afkeur had betrekking op de verkeerssituatie vanaf Erfprins. Wellicht zijn de argumenten nu gewijzigd/bespreekbaar.

Hij geeft aan voor een rotonde bezwaar te maken, omdat het huidige stuk een historische waarde heeft. Probleem van parkeren wordt dan nog meer.

Peter Reenders:  is het mogelijk, zoals in Alkmaar, stukken aan te wijzen voor parkeren voor vergunninghouders?

Wijkmanager M van der Maas:

Dat kost de gemeente geld voor handhaving, maar er zit een oplossing is. Er is ook door bewoners met het bestuur van het ziekenhuis gesproken over betaald parkeren.

Sylvia Hamerslag: probleem is het betaald parkeren achter het ziekenhuis. Indien dit gratis is, zal er meer geparkeerd worden.

Andries Pruiksma: het levert het ziekenhuis nu 400 euro per dag op, dus het is gezien de jaarlijkse inkomsten voor het ziekenhuis zinloos hierover in discussie te gaan.

Indien het gratis parkeren wordt zullen ook Texelbezoekers hier gebruik van maken.

Reactie aanwezige: wellicht is het nu zinvol te praten met het ziekenhuis, omdat er nu een herbouwing op de agenda staat. Ook voor de verplaatsing van de ingang van het ziekenhuis naar de achterzijde.    

 1. Te gast in buurthuis de Viskom

Alexandra, vrijwilliger van buurthuis de Viskom:  we zijn druk met de agenda te vullen. Momenteel is elke dag bezet met activiteiten. Ook de samenwerking met buurthuis Elto zit hierin verweven. Nieuw is dansen bij Janssen in het buurthuis. 21 en 24 september is er een info-avond in het buurthuis. Er zijn 2 grote evenementen, de Jevak ( 94 kindreen) en visbuurtweek. Nieuw wordt de inloopmiddag voor ouderen, Holleweenavond, kerstmarkt, Sinterklaasmiddag, workshops,etc.  presentatie wordt toegezonden.

 1. Buurtnieuws

Job Roggeveen,Visbuurt: hekkenplan nadert einde, een voetbalkooi komt er. Ook zijn er financiele problemen bij de gemeente welk een negatief effect heeft op de opvang van kinderen in de buurt.

Cor, van buurthuis de Overzet: er is een doorstart gemaakt en het gaat nu beter.

Sylvia Hamerslag buurthuis Elto: de kwaliteit van de speeltoestellen gaat achteruit door het missen van planmatig onderhoud. Er is geen know how en er zijn geen financiele middelen en gereedschap om dit zelf te doen. Ook bij de gemeente is hiervoor geen budget (meer). Dit is een gemis omdat er zelfs diverse scholen met schoolreisjes een bezoek brengen aan de Elto. Crowdfunding is wel ingezet.

Sylvia Hamerslag: wat is het verschil tussen een speeloase en een speeltuin?

Antwoord van Annelies, van de Wering: speeloases is een gemeentelijke term voor centrale speeltuinen welke voor de hele buurt is. Speeltuinen is meer een term voor en door bewoners.

Toon van buurthuis de Viskom: binnenkort ( 14 dagen)pakt de Vomar de parkeerplaats aan waardoor er minder wateroverlast is. Mogelijk pakken ze de fietsenstalling ook mee.

 1. Rondje deelnemers

Dhr Oudhuis: er is nu een kunstproject met kunstenaars opgezet voor de Indische buurt waarbij binnenkort in het WPSBL meer wordt verteld.

Angela Ernst: ondersteuner voor vriendenhuis in Den Helder (drs Bijlweg) presenteert zich. Zij geven per 1 aug onderdak aan daklozen met een (psychische)stoornis. Momenteel nog 11 plekken over.

Diana: DNO doen: is bijna klaar met de verbouwing van het pand op de Bassingracht en staan voor dak- en thuislozen. Ze willen vanuit de WMO graag een doorstroom krijgen in Den Helder. Dit is ook een opdracht van de gemeente. DNO doen wil graag mensen helpen, in de wijk opvangen, die een sociaal probleem hebben. Op de Bassingracht komt na de verbouwing een doorstroomhuis met 17 kamers. Ze laat middels een presentatie zien hoe het pand na de verbouwing ( november) eruit ziet. Het (hoofd)kantoor komt straks, in januari, op de Binnenhaven 2.

JOGG: op 11 oktober om 16.00 uur wordt er op fort Westoever een presentatie gegeven over de stand van zaken. Dit wordt door de jongeren gedaan.

Aanwezige Indische buurt: in de middag om 16.30 uur staan de voetgangerslichten op de Middenweg uit!! De knop om over te steken werkt dan niet. Dit is ook voor de nog uit school komende kinderen en van de judoschool een gevaar. De wijkconciërge pakt dit signaal op.

Albertha Postma, ontmoeting in het groen: er is door de gemeente groen licht gegeven om achter de Tuindorpschool een ontmoetingsplek te creëren. Ook gaat Albertha 5 Bocassiebakken in de wijk plaatsen. Dit zijn bakken voor alleen bladgroen.

Frans Klut: vraagt aandacht voor de reparatie van loszittende stenen in de Bassingracht. De vraag is om de afzetting eerder te plaatsen.

 1. Sluiting

Eventuele presentaties zijn bij ons op te vragen via email: wijkplatformsbdl@gmail.com

Download hier het verslag in pdf:
verslag-wijkplatform-sbdl-13-september-2016-1

2e bijeenkomst m.b.t. herinrichting van ’t Schapendijkje

Gisteravond was uw voorzitter van het Wijkplatform bij de 2e bijeenkomst met de gemeente en degene die een bezwaarschrift hadden ingediend tegen het afsluiten van ’t Schapendijkje aanwezig. De 1e bijeenkomst van 6 september jl. werd gebruikt om de verweerders aan het woord te laten en hun ideeën over hoe deze weg veiliger te maken te verzamelen.

Tijdens de bijeenkomst van gisteravond werden deze ideeën verwerkt in een plan van de gemeente aan de verweerders gepresenteerd waarna een open discussie volgde.

Tijdens de eerste bijeenkomt werd er nadrukkelijk van de kant van de belanghebbende gevraagd om zo spoedig mogelijk (voor intreding van de donkere dagen)  totdat de definitieve aanpak afgerond is een tijdelijke ingreep te realiseren.
voorts waren de uitkomsten:

 • Snelheid remmende ingrepen
 • Fietspaden
 • Verlichting

De tijdelijk ingreep houdt in dat er een 3 tal drempels worden neergelegd….. dit aantal vonden het merendeel van de aanwezigen te weinig. Gekeken wordt of dit er meer kunnen worden.

Snelheid remmende ingrepen: Er komen om de 100 meter tot een max van 16 drempels, met daarin tevens een versmalling  voor het gemotoriseerde verkeer. De fietsers kan een weerszijden van deze versmallingen rijden.
De aanwezigen gaven als reactie: Eerst te monitoren wat de effecten zijn van de situatie met de tijdelijke drempels en hierna pas het aantal van de definitieve drempels te bepalen

Fietspaden: aan beide zijden van de weg komt een fietsstrook, de automobilist is als het ware dan te gast op deze weg.
De aanwezigen gaven als  reactie: Uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn voor een gescheiden fietspad.

M.b.t. zowel fietspaden en fietsstroken zal er eerst door de gemeenteraad een budget beschikbaar moeten worden gesteld.
De aanwezigen gaven als reactie: Financiële plaatje is ondergeschikt aan de veiligheid van de weggebruiker.

Verlichting: Hier is momenteel een onderzoek naar gestart i.v.m. de Natura 2000 wetgeving.
Verlichting in een gebied wat valt onder deze wetgeving is aan strikte richtlijnen gebonden.
De uitkomsten van dit onderzoek worden pas in november 2017 verwacht.

De aanwezigen gaven als  reactie: De reacties waren divers; dit duurt te lang, veiligheid voor de weggebruiker behoeft voorrang, kijk uit naar andere lichtbronnen dan lichtmasten.
Verlichting is een nadrukkelijke wens van nagenoeg alle aanwezigen.

Op de website van Rijksoverheid vindt U wat de wetgeving van Natura 2000 exact inhoud.
Klink op de link: www.rijksoverheid.nl/natura 2000

S. Hamerslag
vz Wijkplatform SBDL

Bron NHD
hc-12-okt-2016-jaar-nodig-voor-studie-verlichting

lees ook: https://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/brainstormsessie-belanghebbenden-schapendijkje/

Audio & Verslag Wijkplatform SBDL 5 juli 2016

Voorzitter Sylvia Hamerslag

Woensdag 5 juli 2016
Locatie:    Doopsgezinde kerk

Audio opname klik op de YouTube:

In download vindt u de vergaderPresentatie: wpf PowerPoint 5 juli 2016 Doopsgezinde kerk

*Verslag Wijkplatform Stad Binnen de Linie 5 juli 2016*

Agenda

 1. Opening

De voorzitter Mw. Hamerslag  opent de vergadering en heet iedereen welkom in de Doopgsgezinde kerk. Als inleiding geeft het orgel een demonstratie.

 1. Mededelingen

Afbericht van Woontij en de Wijkwethouder. Het schijnt dat niet iedereen de aanvullende stukken en het verslag heeft gekregen. Ze liggen alsnog op tafel.

Update van het fietsoverlast Timorpark. Er is nu een afspraak met de gemeente dat het fietspadlangs  de beweegtuin waar de fietsers het park in gaan wordt weggehaald en ingevuld met bossages, Dit moet afdoende zijn. Mocht dit niet zo zijn dan worden andere maatregelen getroffen.

Betreft de kruising Ruyhgweg – Fabrieksgracht. WPSBL ziet liever dat de oude voorrang situatie weer in ere wordt ingevoerd. De maatregelen die er nu genomen zijn, zijn volgens de wethouder in overleg met de bewoners. De attentiewaarden zijn niet afdoende. WPSBL vind dit niet voldoende. De wethouder en VVN is hiervoor uitgenodigd om meer uitleg te geven. De omwonende geven aan hier niet blij mee te zijn. Er zijn nog veel bijna ongelukken en zij zijn voornemens om de vluchtheuvel tbv fietsers met een koevoet eigenhandig te verwijderen.

Reactie:

Een lid van de VVN geeft aan dat zij gevraagd zijn door de wethouder hier naar te kijken. De fietsersbond is wederom niet gevraagd.

WPSBL wil dat er NU iets gebeurd en niet op de lange termijn. Graag de druppel op de weg weghalen.

ReactieMevr. Biersteker:

 • Ook de oversteekplaats van de fietsers op de Fabrieksgracht bij het kruispunt is zeer verwarrend en gevaarlijk.

Reactie Dhr.Reenders:

 • Hij geeft aan dat hij de situatie juist volkomen veilig vind. Juist omdat je als automobilist komende vanaf de Fabrieksgracht alleen meer naar rechts hoeft te kijken als je linksaf de Ruyhgweg op wil. Dit omdat er nu haaientanden staan. Als fietser kun je nu ook voorsorteren.

Reactie Mevr. Hamerslag:

 • Zij geeft aan dat deze stelling niet klopt omdat de fietser niet kan voorsorteren. De fietser moet nu komende vanaf de Fabrieksgracht om de druppel heen, terwijl de praktijk leert dat de fietsers juist vóór de druppel linksaf de Ruyhgweg op gaat, of zelfs kiest om het trottoir links van de Fabrieksgracht te gebruiken en zo de Ruyhgweg op gaat. Gevaarlijke situatie omdat dit de automobilist links vanaf de Ruyhgweg komend verwarring geeft. De druppel/vluchtheuvel is dus een gevaar op de weg.

 

 1. Vaststellen agenda

Agendapunten 5 en 7 zijn verwisseld.

 

 1. Gesprek verslag van 25 mei

Er zijn geen op- of aanmerkingen op het verslag van 25 mei jl.

 

 1. Walkanten Grachten & Singels
  stand van zaken”

Er wordt een update gegeven door Arjan Braak (projectmanager)en Thomas Rus (omgevingsmanager). Er is een terugblik over fase 1. De 100 meter kade in de visbuurt. Waarom is dit gerealiseerd? De oevers zijn oud en waren verzakt en past niet in het kwaliteitsbeeld van Den Helder. Er was veel achterstallig onderhoud. Deze fase ( tevens pilot) is in 2015 afgerond.

Reactie:

 • Een van de kades heeft een historische publiekstoilet. Hoort deze bij het project. Dit toilet is gerealiseerd achter de kerk tegenover Willemsoord op de Kerkgracht. Hij is erg vies. Wordt deze in het onderhoud meegenomen?

Antwoord: nee, alleen de kade zelf. We gaan wel kijken of er iets mee gedaan kan worden. Voorzitter Sylvia vraag een terugkoppeling en de wijkconciërge pakt dit op.

Fase 2 beslaat een 800 meter kade. Een totaal van verschillende kades. ( Vismarkt, Westgracht, Spoorgracht, etc).  De bedoeling is dat de gehele grachtengordel wordt aangelegd, maar de raad zal toestemming moeten geven voor meer financiën.

Reactie Dhr. Reenders:

 • Is het stuk in de bocht tot aan de Beatrixstraat/Spoorgracht in de planning? Dit vanwege het publiek dat het centrum in wil.

Antwoord: ja, bij de Keizersbrug, om het centrum een beter aanzien te geven.

2e helft van 2017  is de uitvoering van fase 2. Waar kunt u ons bereiken? Binnenkort op www.denhelder.nl/ohk2.  Voor het ontwerp zal WPSBL en belanghebbende komende tijd worden uitgenodigd. De informatie-avond zal in oktober zijn.

Reactie: Dhr. Vermooten:

 • Heeft het terras van de Bierbron hier iets mee te maken dat destijds was aangelegd?

Antwoord:  Er zijn meerdere ondernemers daar aanwezig. We willen daar geen terras meer. we willen wel kijken naar de mogelijkheden bij vragen over een terrasaanleg.

Reactie: Mevr. Biersteker

 • Wordt er gekeken naar natuurlijkvriendelijke oevers, bijvoorbeeld Loodsgracht?

Antwoord: nee, want door de bootjes die er doorheen varen is zo’n oever te zacht.

Reactie: Mevr Kootkar van het vogelasiel

 • Zijn jullie bekend met katten die uit het water willen? Oplossing is touwen in het water zodat katten uit het water kunnen klimmen.

Antwoord: niet bekend, maar we nemen het mee.

Reactie: Dhr. Ten Brinke

 • hoe zit het met de bagger?

Antwoord: dit ligt bij Hoogheemraadschap. Zij hebben de taak het op vaardiepte te houden. Momenteel is de diepte goed en wordt er voorlopig niet gebaggerd.

 1. Helders Vogelasiel

Presentatie door Ruth Kraak en Ilse Kootkar, voorzitter Henk Post was verhinderd. Het is een organisatie, bestaande uit 8 vrijwilligers en heeft als doel alle kleine wilde dieren tijdelijk op te vangen en na revalidatie weer terug te zetten in de natuur. (niet alleen vogels) Zij zijn 24-uur per dag bereikbaar.

De organisatie kampt momenteel met een tekort aan financiële middelen. De kosten zitten voornamelijk ook in het pand en onderhoud waaronder de riolering. De kosten van gas, water en licht zijn niet meer draagbaar. Dankzij donateurs (200 personen a 10 euro) is de organisatie nog in beweging. De vaste lasten per maand zijn nu ongeveer €2900,– !  Zij geven aan dat er geen wettelijke verplichting is voor het faciliteren voor opvang van inheemse dieren.

Reactie Mevr. Biersteker:

 • Is het ook niet de oorzaak van de natuurzelf dat er dieren nu eenmaal dood gaan? We moeten niet elk dier willen redden.

Antwoord: dieren die door de natuur worden uitgeselecteerd gaan we zeker niet proberen te redden , het gaat hier om dieren die door menselijk toedoen en ongevallen worden aangedragen.

Actie Dhr.Vermooten:

 • Is er geen gemeente die ondersteund?

Antwoord: dat zou er wel moeten zijn, maar het is lang niet genoeg.

 • Reactie Dhr.Pruiksma: hoeveel uur werk zit hier in?

Antwoord: we werken normaal gemiddeld 30 en 20 uur p/p p/w. Maar tegenwoordig in deze tijd van het jaar loopt het toch wel op tot 60 uur en zijn extra vrijwilligers zeer welkom.

Reactie Mevr. Hamerslag: voor wat betreft onderhoud kosten aan de accommodatie, bestaat dit uit achterstallig onderhoud?

Antwoord: Ja, er is zo’n 40 jaar geen onderhoud gepleegd. Het is daardoor niet hygiënisch, er zijn geen putjes, geen harde vloer, etc. We zouden ook in een ander pand kunnen zitten op een andere locatie. Lastig is dat de inheemse en uitheemse dieren niet samen gaan, dit vanwege overdragen van ziekten.. Dus samengaan met bijvoorbeeld het asiel is niet mogelijk.

Reactie Mevr. Hamerslag: er is dus behoefte aan geld, opknappen pand  en vrijwilligers.

Antwoord: ja dat klopt helemaal. Ze hopen met deze bijeenkomst een geluid af te kunnen geven om investeerders te vinden.

 1. GGZ
  “Psychiatrische patiënten in de samenleving, welke rol heeft de GGZ hierin?”

De presentatie door Dhr. Pater en wordt gegeven aan de hand van geluiden van de bewoners uit buurten in Stad binnen de Linie. “GGZ wat moet doen aan ‘verwarde’ personen en personen die overlast geven ”.  Een mogelijke oorzaak is dat de medische kennis omtrent bijvoorbeeld psychose bij de bewoners niet aanwezig is. Een persoon met een stoornis kan worden opgenomen in een psychiatrie voor max 2 jaar. Het wil niet zeggen dat elk persoon wordt opgenomen, maar wordt behandeld. De visie van GGZ is: “herstellen doe je thuis”. Dit heeft ook te maken met geld. Een voorbeeld is “de schreeuwer in een wijk”. Deze persoon wordt wel gezien en behandeld. Echter hij wil dit niet altijd doorzetten. Ook bij een rechtelijke uitspraak van opname kan hij na 2 weken intern een gedrag vertonen welk aangeeft dat hij weer thuis mag herstellen. Dit jojo effect geeft verwarring en irritatie bij de omwonenden inde buurt.

Reactie publiek:

 • De burgemeester kan toch ook een maatregel inzetten.

Antwoord: dit is niet bekend bij de GGZ. Maatregel kan niet altijd opgaan omdat er geen bedden zijn. Echter na 2 weken goed gedrag gaat zo’n persoon sowieso weer naar huis. Zo ook bij dagelijkse  medicatie valt dit niet door de GGZ te controleren.

Reactie Dhr.Pruiksma:

 • Even een voorbeeld; wat als je als kennis/vriend/familie wilt helpen omdat je je verantwoordelijk

voelt en hulp of zorg wilt/kan aanbieden. Maar je hebt de kennis niet in huis Wat kan de GGZ met dit knelpunt? Moeten er meer wijkverplegers komen?

Antwoord: ja dat klopt, want die zijn er te weinig. Pure geldkwestie.

De GGZ heeft overdag ook een volle agenda. Dit heeft bijvoorbeeld gevolgen dat er niet iemand direct vanuit bijvoorbeeld het politiebureau kan worden opgenomen omdat hij drugs heeft gebruikt en er eerst een indicatie moet worden vastgesteld.

 Reactie Mevr Hamerslag:

 • Wat is het verschil tussen GGZ en OGGZ?

Antwoord: GGZ betekent dat klanten bij GGZ zijn ingeschreven als zorg en de zorgverzekeraar betaald de zorg. OGGZ is openbare gezondheidszorg. Dit is voor mensen die bijna nooit zorg nodig hebben. Dit is een instantie die cliënten eigenlijk voor zorg naar GGZ moet wijzen.

Reactie Dhr. Pruiksma:

 • Ik vind dat iedere wijk een opvangcapaciteit heeft met een GGZ vlekje. Alleen als je er bijvoorbeeld 7 in 1 straat hebt is dat lastig. Dus verspreiden van deze mensen is dan noodzakelijk. Dit wordt opgepakt in de nota wonen
 • Een oude bekende van mij is teruggekeerd naar de wijk. Hij heeft na behandeling een eigen keuze gemaakt. Kan de GGZ deze mensen met ervaring gebruiken?

Antwoord: ja ervaringsdeskundige kunnen we zeker gebruiken, maar de spanning is er wel dat het niet moet zijn dat deze mensen terug vallen in het “oude”

Reactie Dhr. Pastoor:

Antwoord: bij overlast is er bijna in alle gevallen een combinatie van drugs en psychose. Een reactie is dan dat deze personen onaardig overkomen. Bij behandeling/opname  slaat het aan, omdat hij niet gebruikt. Dus na 2 weken naar huis en daar neemt hij weer de drugs. JO-JO effect.

Reactie Mevr. Kootkar: veel mensen beoordelen dat deze mensen agressief zijn, maar eigenlijk zitten ze juist verlegen om een praatje. Maar dat gebeurt te weinig.

Antwoord: de GGZ willen eigenlijk de zorgmijders niet meer behandelen. Maar dit zijn wel mensen die geholpen moeten worden. De oplossing vinden is moeilijk.

Dossiervorming van (ex)cliënten worden zowel met woningstichting en politie regelmatig besproken. Het kan heel lang duren voordat de woningstichting lastige personen uit huis zetten. De omwonende moeten hierover ook eerst veel klachten over indienen. De GGZ kan hier vaak ook niets mee.

In het kort komt het er op neer dat de GGZ er alles aan doet om de samenleving te helpen. Echter door de grootte van de complexiteit en van de steeds grotere groep GGZ behoeften, alsmede de financiële tekorten. Dit is een groeiend landelijk probleem aan het worden.  

 1. Te gast in Doopsgezinde kerk

Door Dhr. Roggeveen.

Het gebouw stamt uit 1853. Oplossing wordt gezocht om het gebouw te behouden. Een comité is hiervoor opgericht. Het orgel is nog steeds spelend en in redelijke staat. Dhr. Roggeveen geeft aan dat deze week de knoop wordt doorgehakt om er een cultureel gebouw van te maken. Dit zorgt ervoor dat het gebouw niet verpaupert en behouden blijft

 1. Buurtnieuws

Dhr. Mooij: Den Helder wordt langzamerhand een doorvoerstad voor auto’s. De laatste tijd wordt het steeds erger. De fietser komt steeds meer in gevaar. De Ruyhgweg is een voorbeeld hiervan, evenals de rotonde Kievitstraat/Ruyhgweg. Fietsers geen voorrang en voetgangers wel. Maak een éénduidige regel voor alle rotondes gelijk.

Dhr.Roggeveen: hekkenplan in de Visbuurt, buurthuis gaat vooruit. Wat niet goed gaat is de tienerkamer. Daar is de wethouder ook mee bezig.

Dhr. Pruiksma: Sluisdijkbuurt heeft een probleem met aanbieden van afval bij de ondergrondse bakken. Er is een vrijwilliger die dit wil coördineren. Andries wil via de gemeente een budget hiervoor regelen. Het stukje groen in de Sluisdijkbuurt zal voor een gedeelte worden geadopteerd door de Visbuurt als samenwerking. Hiervoor zal ook een deel budget voor worden vrijgemaakt.

Mevr. Weerstand van buurthuis Kraaiennest: de verbouwing intern is erg mooi geworden. Helaas is er in de speeltuin een groot gat gegraven. Mogelijk had iemand zand nodig.

Mevr. Hamerslag: in de Asterstraat worden op dit moment nieuwe hekjes in de voortuinen geplaatst. Ik ben bezig met een plan op te stellen voor heel Tuindorp-oost en hierin tevens de verkeerscirculatie mee te nemen. 10 juli houden we het evenement Tuindorp goes Country en Western. We zoeken nog een partytent. In het wijktoezichthoudersproject  Tuindorp wat een wijk convenant-project is zit een scheve constructie mbt de vrijwilligersvergoeding. De UWV-ers mogen namelijk 1500 euro bijverdienen en worden niet gekort. Degene met een sociale dienst uitkering worden wel gekort. Zij mogen per jaar 767,- euro per jaar bijverdienen en worden door de korting ook benadeeld door een korting op hun vakantie-uitkering. Knelpunt is dat het wijktoezichthoudersproject door de gemeente op dit moment niet gezien wordt als integratieproject.

Reactie Mevr. Biersteker:

 • Dit is bij de kadernota besproken en er is een amendement aangenomen waarbij experimenten binnen de participatiewet gelden worden vrijgemaakt.

Reactie Dhr. Pastoor:

 • de gemeente kijkt wel in hoeverre dit effect heeft op de verdringing op de arbeidsmarkt.

Mevr. Hamerslag over Buurthuis Overzet: In Buurthuis de Overzet zijn ze druk bezig met de Jevak. Dit buurthuis heef gelukkig weer een nieuwe impuls gekregen.

 1. Rondje deelnemers

Dhr. Oudhuis: wat zijn de bijdragen van defensie voor de veteranen dag?

Dit is onduidelijk en is volgens aanwezigen een politieke kwestie.

Mevr. Smidt: er is al eerder aandacht gevraagd voor de verlichting aan de binnenhaven. Dit ligt nu na een brief aan de wethouder van Dongen stil. Er komt nog steeds teveel licht van de lantaarnpalen de huiskamers binnen.

Actie: Mevr. Kolsteeg neemt dit mee als actiepunt

Dhr. Vermooten: er is een muizenplaag in de Molengracht in de buurt dit komt door afval. Ook hier is na een reeds eerdere vragen aan wethouder van Dongen niets aan gedaan.

Mevr. Stins: het pandje wordt de aankomende tijd verbouwd .

 1. Sluiting

Eventuele presentaties zijn bij ons op te vragen via email: wijkplatformsbdl@gmail.com

Download hier het verslag in pdf:
agenda-wijkplatform-sbdl-5-juli-2016

Geldzaken & Armoedebestrijding

meer-mensen-in-armoede-in-nederlandafbeelding NU.NL

Het Wijkplatform SBDL krijgt steeds meer signalen over (stille) armoede in de wijk.
In de diverse buurten is deze armoede ook steeds meer zichtbaar bijvoorbeeld doorverloedering van de directe leefomgeving.
U kan zich waarschijnlijk wel voorstellen dat wanneer een buurtbewoner geen geld heeft om levensmiddelen te kopen hij of zij geen moed/zin heeft om de directe leefomgeving netje te maken of bij te houden.

‘Wanneer je namelijk alle eindjes aan elkaar moet knopen vergt dit enorm veel energie.
Financiële stress werkt daarbij soms zelfs zo verlammend dat mensen feitelijk op stand van overleven komen te staan en er echt niks meer uit diegene zijn of haar handen kan komen.
Dan is uiteraard het weghalen van onkruid of je gevel eens schilderen geen prioriteit

Buiten dat de gemeente Den Helder momenteel bezig is om een nieuw armoede beleid op te tuigen.
Zijn de diverse buurthuis verenigingen en belangenverenigingen zich al jaren bewust van deze armoede. Diverse buurthuizen hebben daarop ook projecten opgestart zoals bv samen koken samen eten, dit om de saamhorigheid te bevorderen maar zeker ook om armoede in beeld te krijgen en mensen te begeleiden naar de diverse hulpinstanties ed.

Het Wijkplatform gaat hier dan ook actiever op inzetten, door bijvoorbeeld mensen te informeren over de diverse hulpinstanties en middelen die er zijn, maar ook door adviezen naar de gemeente uit te brengen.
Bekijk ook ons artikel Armoede is Onrecht

uwmeningtelt
Wanneer u ideeën heeft of tips en tops dan horen wij dit graag van u.
Uiteraard wanneer u hulp nodig heeft kan u buiten uw eigen Buurt/Belangenvereniging tevens het Wijkplatform benaderen.

Voor nieuws over armoede en armoede bestrijding hebben wij een vaste rubriek U & Geldzaken op de site ingesteld deze vind u hier

Bekijk ook ons artikel Armoede is Onrecht

meer schulden, minder saneringen

Onderstaand artikel vond het Wijkplatform in de Telegraaf.
Wij zouden graag van u willen weten of u deze ervaring ook deelt mbt onze gemeente
uwmeningtelt

In beeld: meer schulden, minder saneringen

Gemeente blokkeert weg naar schuldsanering

Telegraaf 17 AUG 2016

AMSTERDAM – Door strengere eisen van gemeentes belanden veel mensen met schulden tussen wal en schip. Cijfers tonen aan dat het aantal schuldsaneringen sinds 2012 is gedaald, terwijl het aantal huishoudens in de problemen juist is toegenomen.

In het eerste kwartaal van dit jaar zijn door de rechter 2.648 schuldsaneringen uitgesproken, 12,7 procent minder dan dezelfde periode een jaar eerder, dit blijkt uit cijfers van CBS.

Gemeenten zijn strenger geworden in het toelaten van mensen in de schuldhulpverlening, nadat de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wsg) van kracht ging in 2012. Sindsdien moeten mensen met een schuldhulpvraag zich eerst melden bij de gemeente voordat ze in aanmerking kunnen komen voor de wettelijke schuldsanering.

Veel mensen klagen bij de Nationale Ombudsman over afwijzingen door gemeenten, die ’het daar verder bij laten’. Een oplossing blijft daarmee voor veel schuldenaren uit.

schuld

De meeste schuldsaneringen werden dit jaar uitgesproken in Groningen. Van elke tienduizend volwassenen belandden er in het eerste kwartaal gemiddeld 4,2 in de schuldsanering. Ook in Drenthe met 3,3 per 10.000 18-plussers en Flevoland met 3,2 is het aantal relatief hoog.

In Noord-Brabant is het aantal, met 1,1 uitgesproken schuldsaneringen per 10.000 volwassenen in het eerste kwartaal van dit jaar, relatief gezien het laagst.

regionale

Bekijk de verschillen in het menu per provincie. Klik hier voor de cijfers per regio

Autoverkeer toegestaan in Koningstraat en deel Spoorstraat

 Binnenkort mogen auto’s (en alle andere voertuigen) gebruik maken van het noordelijke deel van de Spoorstraat en het oostelijk deel van de Koningstraat. De verkeerssituatie in dit deel van het stadscentrum wijzigt vanwege de realisatie van het Anton Pieckplein en het verkleinen van het voetgangerswinkelgebied.

In het najaar van 2016 starten de eerste werkzaamheden voor de totstandkoming van het Anton Pieckplein. Op dit toekomstige horecaplein, op de hoek Prinsenstraat – Stationsstraat, zijn straks alleen voetgangers toegestaan. De Prinsenstraat is dan niet meer toegankelijk voor voertuigen. Hierdoor wijzigt de verkeerscirculatie rondom het Anton Pieckplein. Tijdens enkele informatieavonden zijn alle direct belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om mee te denken over de nieuwe situatie.

Aan de hand van de voorstellen die zijn gedaan, heeft het college nu besloten om de volgende verkeersmaatregelen in te stellen:

 • De gedeelten van de Spoorstraat en Koningstraat, gelegen tussen de Koningdwarsstraat en de Molenstraat worden in één richting opengesteld voor autoverkeer. De rijrichting is van de Molenstraat richting de Koningdwarsstraat. De maximum snelheid is 30 km/u.
 • Voor de parkeervakken in de genoemde delen van de Spoorstraat en Koningstraat wordt een parkeerduurbeperking ingesteld (‘blauwe zone’) voor maximaal 3 uur.
 • De rijrichting voor expeditieverkeer in de Spoorstraat wordt omgedraaid, zodat vrachtverkeer alleen vanaf de zijde van de Molenstraat de Spoorstraat mag inrijden.
 • Voor expeditieverkeer langer dan 14 meter is het verboden de Spoorstraat in te rijden van 11.00 tot 18.00 uur (op koopavonden tot 21.00 uur) en van 23.00 tot 6.00 uur.
 • Het gedeelte van de Breewaterstraat tussen de Spoorstraat en de Californiestraat, wordt voetgangersgebied. Expeditieverkeer heeft hier beperkt toegang, conform de Spoorstraat en Keizerstraat.
 • Voor de Californiestraat gaat een lengtebeperking voor voertuigen gelden van maximaal 10,40 meter.

Het verkeersbesluit wordt gepubliceerd op de gemeentelijke Stadsnieuwspagina van 28 augustus 2016.

Het is voor belanghebbenden mogelijk om bezwaar te maken tegen de verkeersmaatregelen.