* Regelmatig vragen wij uw mening over zaken die spelen in uw directe leefomgeving of in de samenleving in het algemeen.
** Ook kan u uw mening geven over een artikel wat wij geplaatst hebben op onze website of facebookpagina
** Tevens kan/mag u zelf vraagstukken aandragen

!! reageer of mail ons: wijkplatformsbdl@gmail.com

Geef jouw mening!….Proef met het zelf plaatsen van speeltoestellen in openbare ruimte…

uwmeningtelt

Heeft u een idee of een tip hierover reageer of mail ons:  wijkplatformsbdl@gmail.com

Wat vind JIJ? 

………. Is dit ook iets voor onze gemeente?

Proef met het zelf plaatsen van speeltoestellen in openbare ruimte

 

ZWARTEWATERLAND – Inwoners van Zwartewaterland krijgen de ruimte zelf trampolines of andere speeltoestellen in de openbare ruimte te plaatsen.

Het gaat om een proef, die duurt tot en met september volgend jaar. De gemeente is formeel verantwoordelijk voor alles wat in de openbare ruimte gebeurt. Tijdens de proefperiode wordt deze verantwoordelijkheid gedeeld.

Reden voor de proef met speeltoestellen in de openbare ruimte is dat de gemeente Zwartewaterland graag een bijdrage wil leveren aan goede initiatieven van inwoners voor hun eigen woon- en leefomgeving. “In onze gemeente plaatsen inwoners zelf aangeschafte speeltoestellen in de openbare ruimte. Het gaat dan meestal om trampolines, soms om een glijbaan of ander toestel voor huishoudelijk gebruik. Deze speeltoestellen zijn volgens de wet niet geschikt voor gebruik in de openbare ruimte”, zegt wethouder Dick Visserman. “Eigenaren krijgen daarom meestal het verzoek deze toestellen te verwijderen.”

Dat is nu verleden tijd, mits het geplaatste toestel aan de spelregels voldoet om de kans op ongevallen en overlast zo klein mogelijk te maken. Zo mag een speeltoestel niet in een natuurgebied worden geplaatst. De verantwoordelijkheid voor de veiligheid van het speeltoestel wordt gedeeld.

Visserman: “De veiligheidsvoorschriften en gemaakte afspraken worden in een contract vastgelegd. Daarin staan ook afspraken over het onderhoud van de ondergrond en directe omgeving.”

Die afspraken gaan bijvoorbeeld over maaien, onkruid verwijderen en het in oorspronkelijke staat brengen van de ondergrond zodra het toestel is verwijderd. “Als tijdens inspectierondes blijkt dat er sprake is van direct gevaar voor de veiligheid en gezondheid van gebruikers, dan moet de trampoline worden verwijderd.”

Alle spelregels zijn te vinden op www.zwartewaterland.nl