Audio & Verslag Wijkplatform SBDL 25 mei 2016

Voorzitter Sylvia Hamerslag

Woensdag 25 mei  2016
Locatie:    Buurthuis Centrum
                  Koningdwarsstraat 146

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Gesprek verslag van 13 April
 1. Politietalen/zaken
  & de BuurtPreventieApp SBDL
 1. Jongeren initiatief, sporttoestel Sportlaan
 1. Presentatie: JOGG
 2. Te gast in Buurthuis Cenrtrum
 1. Buurtnieuws
  vast agendapunt voor de Buurthuizen en Belangenverenigingen
 1. Rondje deelnemers
 1. Sluiting

Audio opname klik op de YouTube:

In download vindt u de vergaderPresentatie: WPF PowerPoint cenrtum 25 mei 2016

*Verslag Wijkplatform Stad Binnen de Linie 25 mei 2016*
Agenda

 1. Opening

De voorzitter Mvr. Hamerslag  opent de vergadering en heet iedereen welkom in buurthuis Centrum. Laatste bijeenkomst in buurthuis Centrum was in aug 2014 omtrent het leefbaarheidsonderzoek Koningstraat en omgeving. De uitkomsten hiervan waren februari 2016 gepresenteerd. Volgende vergadering is 5 juli in de Visbuurt lokatie Kerkgracht in de Doopsgezinde kerk.

 1. Mededelingen

Afmeldingen: Dhr Bijpost, Wijkwethouder dhr Kos wegens ziekte, Henk van de Veen van Woningstichting, Stichting de Weering, Veilig verkeer Nederland en buurthuis Kraaienest.

Op de achterkant van het verslag staat een actiepuntenlijst. De vraag is of hiervan een update gegeven kan worden door Netty of Martin. Dan kan de update op de website geplaatst worden.

 1. Vaststellen agenda

De volgorde van de agenda wordt iets veranderd. BuurtPreventieApp wordt voor agendapunt politietaken/zaken besproken. Er zijn verder geen op/aanmerkingen en wordt de agenda vastgesteld.

 1. Gesprek verslag van 13 April
 1. Politietaken/zaken
  & de BuurtPreventieApp SBDL

BuurtPreventieApp:

Mevr. Hamerslag geeft aan dat zij deze App op persoonlijke titel vanuit het Wijktoezichthouderproject geheel zelfstandig als buurtinitiatief heeft opgezet. Deze App is een landelijke tendens en is in Den Helder inmiddels in de buurt Tuindorp geactiveerd. De Anjelierstraat, Anemonestraat, Florastraat en Brakkeveldweg zijn inmiddels aangesloten op deze BuurtPreventieApp.

Om deze BuurtPreventieApp uit te breiden over gehele Stad binnen de Linie heeft mw Hamerslag gesproken met afdeling VVH, stuurgroep wijkgericht werken en met de wijkagent. Hierbij zijn de spelregels opgesteld. Via het emailadres van de website van WPSBL het mogellijk jezelf aan te melden en borden en raamstickers aan te vragen. Hierdoor wordt het door de “boefjes” in de directe omgeving duidelijk dat deze buurt met elkaar in verbinding staat.

De oproep vanuit mw Hamerslag is dan ook om dit in uw omgeving te promoten. Er zijn inmiddels ook flyers van gemaakt en op de website van WPSBL is ook veel informatie te vinden. In Tuindorp zijn deze flyers ook verspreid. Er zijn positieve geluiden en de App is groeiende. Op de website is te zien hoe het schema/werkwijze eruit ziet.

Politietaken/zaken:

Presentatie door de wijkagent Rolf Regtop. De reden waarom de politie niet in de regiegroep van de BuurtPreventieApp zit is omdat de App een echte App is en wordt betaald door echte informatie. De App-houders zijn de eigenaar. De politie heeft vanwege veiligheidsredenen geen App op hun mob telefoon.

Wist u dat:

 • 85% van de aanhoudingen op heterdaad zijn ( met dank aan meldingen)
 • 87% van die aanhoudingen is door tips van burgers
 • Na een buurtonderzoek vanwege een inbraak komen er tips van bewoners
 • 1 op de 9 getuige belt via een anonieme tiplijn
 • De politie wil het meldingpatroon verhogen

De inbraakcijfers kunnen met 40% dalen door de komst van deze buurtpreventieapp. Dit is een toegevoegde waarde voor de politie en dus ook voor de veiligheid van uw omgeving. Het onveiligheidsgevoel kan naast camera’s , verlichting en een App vergroten.  De BuurtPreventiestickers helpen zeker omdat de inbrekers vaak uit de eigen buurt komen. De gemeente is een overkoepelend orgaan die staat voor de veiligheid in gemeente Den Helder en de politie ondersteund deze. De Appgroep is dus ook weer een goede ondersteuning voor de politie omdat de burger hierin ook een taak heeft.

Bellen met de politie als de Appgroep iets signaleert:

Bel met verdachte situaties gewoon met 112. Wees hier niet te benauwd voor. Zij bepalen ook of het spoed heeft. De politie komt liever 10 x voor niets dan 1x te laat.

 

De belangrijkste taak in communicatie met de politie door de Appgroep is: SAAR

Signaleren, verdachte situatie herkennen

Alarmeren, via 112 of 09008844

Appen

Reageren ( niet voor eigen rechte spreken).

Situatie in Den Helder laat zien dat het aantal woninginbraken dalende is. Maar tegelijkertijd geeft de statistiek aan dat de inbraken in SBDL in 1 jaar van 13 naar 23 is gegaan. De politie hoopt dat een App-groep weer een daling kan veroorzaken.

Signaleren

Een praktijkvoorbeeld tijdens de bijeenkomst ( TV werd weggehaald door een onbekende) geeft aan waar je nou als burger op kan letten betreft een opgave signalement. Wat is een verdachte situatie: elke situatie die afwijkt van een normale. Neem duidelijk als signalement op: lengte, kleding, gedrag, manier van lopen, huidskleur, leeftijd, kenteken, etc.

Resume: een lid van de buurtpreventieapp kan veel informatie aan elkaar en/of politie geven/doorspelen als er veranderende verdachte situaties zijn, onderbuikgevoel, inbrekers gaan vaak op voorverkenning ( neem signalement op)

Reactie: – Een bewoner uit de Sluisdijkbuurt geeft aan dat zij hier een andere  ervaring in heeft. Na een ernstige gebeurtenis heeft zij er een ander/geen vertrouwen in dat mensen bellen. De mensen zijn bang om te bellen, angst voor represailles.

De wijkagent geeft aan dat het tegenwoordig wel een andere tijd is en hoopt dat door de App de burgers elkaar steunen en ook een ondersteunend gevoel geeft.

Reactie: – Wijkmanager Dhr. van der Maas  geeft aan dat we uit moeten kijken dat het niet een sociale app wordt waarin bijvoorbeeld een bankstel te koop wordt aangeboden. Ook heeft hij geluiden opgevangen dat er knokploegen uit kunnen ontstaan die eigen rechten spelen.

De voorzitter en wijkagent geven aan dat men daar alert op moet zijn en zeker geen knokploegen moet accepteren.

Reactie: – Een bewoner uit de Sluisdijkbuurt geeft aan dat overlast jongeren weinig aan wordt gedaan, omdat dit geen prioriteit heeft. Toch hebben de bewoners daar wel heel veel last van. Hoe zit dit als er een App is..als er geen actie is.

De wijkagent en wijkmanager gaan na de bijeenkomst met deze bewoner om tafel. Besproken wordt hoe de woningstichting hierin een rol kan spelen ivm afsluitingen.

Dit hebben de bewoners in de binnenstad ook als positief ervaren.

Reactie: – wijkmanager geeft aan dat er meerdere wijkbijeenkomst hierover zijn.

                   Donderdag 30 juni in de Schouwburg is er weer een bijeenkomst waarbij deze

                   problematiek ook wordt besproken.

 

 1. Presentatie: JOGG (Tanja Ites)

JOGG staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht. Uit cijfers van de GGD blijkt dat 1 op de 5 jongeren uit Den Helder te dik/zwaar is. Deze gemeente staat in de regio dan ook bekend als de gemeente met de dikste jongeren. Daarvoor heeft de gemeente zich aangesloten met JOGG. Men wil hiermee wijkgericht werken. Welke gebieden hebben de aandacht? Het centrum en delen van Nieuw Den Helder. De aanpak is gezamenlijk aangaan van projecten is duurzaam. Dus op langere termijn.

Doel is om de stijgende lijn om te zetten in een dalende lijn. De omgeving aanpassen en de keuzes tot consumeren aan te pakken. Neem meer water ipv gezoete drankjes (school).

JOGG gaat ook samen met leveranciers als AH evenementen aan om daar gezonde drankjes te verstrekken.

 

Er wordt een initiatief getoon middels een YouTube filmpje , afkomstig van een jongere ( Luuk Verhaart 15 j), dit is een filmpje van oefeningen op een klimrek/gymtoestel.

Na een handtekeningactie door hem is er door het wijkconvenant geld besteedbaar gesteld voor aanschaf van een toestel. De leverancier heeft meegedacht en neemt voor 5 jaar het onderhoud op zich. Een mooi gebaar omdat een burgerinitiatief vaak op dit soort zaken vast loopt.

Mevr Hamerslag  geeft aan dat Luuk, door deze actie, de aangewezen persoon is om als motivator op te treden om dit te promoten in andere wijken ook een toestel te kunnen plaatsen. Dinsdag 31 mei om 15.30 uur is een opening van dit toestel op het grasveld achter Sporthal Sportlaan. We hopen dat jongeren door deze moderne turn/gymnastiekbeweging jongeren meer gaan bewegen.

Reactie: ·-Bewoner: zijn er in Julianadorp ook initiatieven voor dit toestel? Dit omdat er jongeren vanuit Julianadorp hier naartoe komen.

De leverancier is momenteel ook in gesprek over een toestel in Julianadorp.

Reactie: – Wijkmanager, in Timorpark staat tegenwoordig een soortgelijk toestel. Deze

                   hele discussie is ook gelijkwaardig met een eerdere actie met politie en

                   gemeente om uit veiligheid iets te doen. De radicale oplossing hieruit was dat

                   de jongeren meer met de fiets komen ipv met al die auto’s.

Reactie: – Bewoner, bestaat er niet een persoonlijk medisch onderzoek?

Tanja: ja, daardoor komen onder andere deze cijfers naar voren.

 1. Buurthuis Centrum

Voorzitter buurthuis Centrum heet iedereen welkom. De buurt is begonnen met straatvertegenwoordigers uit deze wijk. Uit elke straat was een straatvertegenwoordiger. De buurthuizen staan tegenwoordig centraal in de wijk. Het unieke van het bestuur is, is dat bestuur jong van leeftijd heeft. Dit heeft voordelen door jong denken. Hierdoor blijf je vernieuwend. De kracht is om de bewoners bij elkaar te brengen. Er zullen binnenkort clinics worden gehouden met het basketbalveldje nabij het Centrum. Ook de plantjes ( actie van AH) worden hier door jongeren verzorgd. Bezig met groen. Er komt een krant ( 2e editie) uit waarin alle activiteiten van het buurthuis in staan. Er wordt een oproep gedaan om ook geluiden, verhalen uit de buurt hierin te krijgen.

 1. Buurtnieuws

Reacties:

 • Mooij. onderhoud stadbankjes/straatmeubilair wordt aangepakt. Mijn Dank hiervoor.
 • Dhr Roggeveen maakt zich zorgen dat er de laatste tijd meer kinderen geen onderdak hebben. Degene die normaliter de opvang regelde is ziek geworden. Aantal verschild tussen 3 en 4.
 • De steiger voor de dierenspeciaalzaak Blokker zal worden doorgetrokken tot het

pompstation Bassingracht.

Reactie:

 • Hamerslag verteld dat ‘t Kraaiennest zal aan de binnenzijde worden verbouwd

– Buurthuis de Overzet zal volgende week weer beginnen met kindermiddagen en de            Jevak zal ook daar weer worden opgepakt.

– Tuindorp is bezig met het evenement Tuindorp Goes Country en Western. Er is ooien

het buurthuis iedere maandag een linedance-clinic.

 1. Rondje deelnemers

Omring Thuiszorg Mevr. Popsma

 • Indien men iets signaleert bij ouderen( slechte verzorging of geen contact meer), altijd aangeven bij Omring Thuiszorg. Zij kunnen dan tijdig de juiste kanalen activeren om deze zorg op te pakken.

Dhr. Vermooten

 • Komt de kookcurcus weer terug in buurthuis Centrum?

Antwoord: Buurthuis Centrum is er wel mee bezig om te kijken in welke vorm

het terug kan komen.

 • Vermooten
 • Niet alleen zoet is slecht, maar er wordt ook te veel zout genomen. Kan het JOGG hiermee wat doen?

Mevr Kolsteeg:

 • Verteld dat ‘Ontmoeting in het groen’ samen met de stichting Islamitische Multi Functioneel stichting hun terrein van de oude school ‘de verrekijker’ in onderhoud heeft, gezamenlijk gaan zij een groenplan opmaken. De medewerkers van de Islamitische Stichting gaan tevens in de buurt aan het werk.
 1. Sluiting

Eventuele presentaties zijn bij ons op te vragen via email: wijkplatformsbdl@gmail.com

Downloadverslag hier

!… Kijk uit voor mensen die met een smoesje binnen willen komen

De Politie waarschuwt voor Babbeltrucs
!… Kijk uit voor mensen die met een smoesje binnen willen komen

  Helaas zijn het vaak ouderen die slachtoffer worden van babbeltrucs.

De politie en de gemeente Den Helder maken zich daar zorgen over.
Oplichters en dieven proberen u van alles op de mouw te spelden met maar één doel:
!….bij u binnenkomen en u iets afhandig maken.

Het kan zijn dat u voelt dat er iets niet in de haak is,
maar het onbeleefd vindt om zo iemand niet te woord te staan of binnen te laten.
!….Toch … laat nooit onbekenden binnen, hoe onaardig u dit ook vindt.

Oplichters zijn er in alle soorten en maten: van vriendelijk ogend tot vertrouwenwekkend,
van man tot vrouw en van jong tot oud. Kortom: u kunt ze niet vooraf herkennen.
Ze kunnen bij u aanbellen en zich voorstellen als medewerkers van de thuiszorg of energiebedrijf, of als nieuwe buur.
Ze kunnen u om hulp vragen, bijvoorbeeld geld voor benzine of een taxi, maar het kan ook zijn dat ze u iets willen aanbieden.
Over deze smoesjes hebben ze goed nagedacht en daarom klinken ze ook vaak geloofwaardig.

Laat u echter niet foppen
Want ze willen maar één ding en dat is bij u binnenkomen.
Eenmaal binnen zorgt de dader – soms zijn het er meer – dat u wordt afgeleid en wanneer hij of zij weer weg is, ontdekt u dat uw bankpas, geld of sieraden verdwenen zijn.

Pictogram pinnen
Wat kunt u het beste doen, wanneer er iemand bij u aan de deur komt?
!…
Kijk voor u uw deur open doet, eerst wie heeft aangebeld.
!!…Kent u de persoon niet en vertrouwt u het niet?
!!!…Vraag dan eerst wie het is en wat hij of zij komt doen.
!!!!…Vertrouwt u het nog niet? Bel dan 112.

!…Zorg dat u de deur op een kier kunt zetten met een kierstandhouder.
!!…Of laat een deurspion in deur zetten. Zo kunt u zien wie er voor de deur staat zonder uw deur open te doen.

Vraag altijd naar een legitimatiebewijs. Ook als iemand zegt van de gemeente, een bedrijf of instelling te zijn.
Heeft iemand geen legitimatiebewijs bij zich, maak dan een nieuwe afspraak.
Vertrouwt u het niet? Bel dan 112.

!…Laat nooit zomaar mensen uw huis binnen.
!!…Om aan buit te komen maken sommige dieven gebruik van geweld.
!!!…Raak dan niet in paniek.
!!!!….Blijf altijd rustig en probeer met praten de man of vrouw naar buiten te krijgen.
!!!!!….Kijk goed naar de man of vrouw en probeer te onthouden hoe hij of zij er uit ziet.
!!!!!!….Zijn ze de deur uit, kijk dan door het raam waar ze heen lopen.
Bel direct 112 en vertel uw verhaal.

!…Loop nooit met iemand mee naar buiten.
Vaak komen dieven met z’n tweeën.
De ene persoon maakt een praatje met u, terwijl de andere uw huis binnensluipt om uw spullen te stelen.

Doe uw achterdeur op slot als u alleen thuis bent. Soms komt iemand via de achterdeur uw huis binnen om uw spullen te stelen.

Uw wijkagent klik hier
Meer informatie of contact met uw wijkagent?
Vul op www.politie.nl (Mijn Buurt) uw postcode in. Automatisch verschijnen dan naam en foto.

Nog even op een rij ….. de Babbeltruc

 • Laat onbekenden nooit zomaar binnen.
 • Oplichters vertellen mooie of zielige verhalen om binnen te komen.
 • Vertrouwt u het niet? Bel 112
 • Flatbewoner? Open niet zomaar de centrale toegangsdeur.
 • Oplichters en dieven proberen van alles om binnen komen en u iets afhandig te maken.
  Laat u niets op de mouw spelden
 • Laat u niet afleiden tijdens het pinnen.
  Dieven kijken mee over uw schouder en weten later u pinpas te stelen.
 • Kijk uit voor mensen die met een smoesje binnen willen komen. 
  Oplichters gebruiken de mooiste verhalen.
 • Laat u niets op de mouw spelden

Linkje naar babbeltrucs op politie.nl: https://www.politie.nl/themas/babbeltruc.html
Banner
oranjebalk2
Voor nieuws van de Wijkagent klik hier

 ?…Wie zijn uw Wijkagenten? klik hier
oranjebalk2

Voor belangrijke telefoonnummers klik hieroranjebalk2


Voorkom Woninginbraak

                       ?…Wie zijn uw Wijkagenten? klik hier

Hoe voorkomt u een inbraak in uw woning?

Een inbraak in uw woning? Dat wilt u niet. Anderen moeten met hun vingers van uw spullen afblijven. En u wilt niet dat iemand anders in uw woning kan komen.
In deze folder staan tien tips waarmee u inbrekers buiten houdt.Het zijn eenvoudige tips die het inbrekers erg moeilijk maken bij u in te breken.
(voor download klik op link):
1405214-14073-woninginbraken-folder-spread-print[1]

Tevens de link  van de gids beveiliging sociale woningen:
gids_beveiliging_sociale_woningen_web

En het rapport Woninginbraak:
RapportWoninginbraken_definitief

……..Is er toch bij u ingebroken?

Doe dan altijd aangifte!
Doe altijd aangifte als er bij u is ingebroken!
De politie kan de daders en uw gestolen spullen alleen opsporen als u aangifte doet.
Maak een afspraak via telefoonnummer 0900 – 8844 voor het doen van aangifte.

Betrapt u een dief? ….. dan adviseren wij u het volgende:

 • Bel altijd 112 als u in de buurt iets verdachts ziet.
 • Noteer het kenteken van de verdachte auto of het signalement van de verdachte persoon. Geef dit door aan de politie.
 • Blijf rustig. Neem geen risico’s!
 • Meld uw naam, uw woonplaats, het adres en wat er precies aan de hand is.

TIEN TIPS OM DIEFSTAL TE VOORKOMEN

 1. Zorg voor goed hang- en sluitwerk op uw ramen en deuren.
  Kijk op de website van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® voor advies. www.politiekeurmerk.nl .
 2.  Doe uw voordeur en uw achterdeur altijd op slot. Draai de sleutel minimaal één keer om. Zo kunnen inbrekers uw deur niet met een stukje plastic openmaken. Haal de sleutel altijd uit het slot. Hiermee voorkomt u dat een inbreker met een handigheidje de sleutel aan de binnenkant kan bedienen.
 3. Zorg dat inbrekers zich bij uw huis niet kunnen verstoppen. Snoei struiken of haal ze weg. Plaats buitenlampen.
 4. Laat geen ladders in de tuin liggen. En ook geen andere dingen die een inbreker als opstap kan gebruiken.
 5. Hang geen adres aan uw sleutelbos. Want als u een sleutelbos met uw adres verliest, kan iedereen uw huis in.
 6. Leg uw huissleutel nooit op een geheime plek buiten uw huis. Bijvoorbeeld onder een bloempot. Inbrekers kunnen gemakkelijk bedenken waar u uw sleutel verstopt.
 7. Zorg dat je geld, sieraden of andere dure spullen vanaf buiten niet kunt zien. Leg ze het liefst in een kluis.
 8. Heeft u waardevolle spullen in huis of woont u afgelegen? Denk dan eens aan een alarmsysteem of een kluis.
 9. Komt u een paar dagen niet thuis, of langer? Vraag dan uw buren, uw familie of vrienden om de post op te ruimen. Zorg dat uw huis eruitziet alsof er iemand thuis is. Gebruik een tijdschakelaar voor uw verlichting.
 10. Zeg niet op uw voicemail dat u niet thuis bent. En schrijf niet op facebook dat u bijvoorbeeld met vakantie bent. En natuurlijk ook niet op twitter of andere sociale media

Download de folder klik op link:
1405214-14073-woninginbraken-folder-spread-print[1]

Website : Politie Den Helder

logo-Politie

facebook-logo

   ?…Wie zijn uw Wijkagenten? klik hier

 

Meld Misdaad Anoniem

Meld Misdaad Anoniem

Jij kent de dader, maar de dader kent jou ook?
Je hebt informatie over ernstige misdaad, maar er kunnen redenen zijn waarom je niet naar de politie kan of durft. Een lastig dilemma.
Hiervoor biedt Meld Misdaad Anoniem een vangnet.

Meld Misdaad Anoniem (M.) is het onafhankelijke meldpunt waar je anoniem informatie kunt geven over ernstige criminaliteit en misdaad. Je kunt bij M. melden over bijvoorbeeld moord en doodslag, mishandeling, overvallen, brandstichting, wapen- of mensenhandel.
Maar ook met informatie over fraude en corruptie kun je bij M. terecht.

Benieuwd hoe M. werkt? Bekijk de onderstaande introductiefilm.

Anoniem

De anonimiteit van de melder staat bij M. op de eerste plaats. Het team van medewerkers heeft maar één doel voor ogen: jouw anonimiteit beschermen. Jouw anonimiteit is voor M. zelfs belangrijker dan het oplossen van een onderzoek.
Op de pagina anonimiteit lees je hier meer over.

Melding

M. is een onafhankelijke organisatie en is géén politie. Alleen als jouw anonimiteit gewaarborgd kan worden stuurt M. de anonieme melding door naar diverse partners, zoals de politie en andere opsporingsdiensten. Zij kunnen hiermee niet zomaar ergens binnenvallen of iemand aanhouden. Een anonieme melding moet eerst worden getoetst. Kloppen de gegevens in de melding en is er meer over een verdachte of adres bekend? Nader onderzoek kan nieuwe feiten opleveren. Pas als die feiten de anonieme melding onderbouwen dan kunnen de opsporingspartners overgaan tot actie en kan de M.-tip:

• worden toegevoegd aan een onderzoek
• aanleiding zijn tot het opstarten van een nieuw onderzoek
• aanleiding zijn voor het heropenen van een oude zaak

Een M.-melding is hiermee een puzzelstuk in een groter geheel en wordt onderdeel van de gebruikelijke onderzoeken van bijvoorbeeld de politie of het fraudeloket van een verzekeraar. De opsporingsinstanties zijn zelf verantwoordelijk voor wat er met de informatie wordt gedaan. Zij moeten zich daarbij houden aan bestaande wet- en regelgeving voor het doen van onderzoeken.

Melden

M. is zeven dagen per week bereikbaar via 0800-7000.
Op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 24.00 uur en in weekenden en op feestdagen van 10.00 tot 18.00 uur.
Je kunt 24/7 online melden.

Meldlijn
…Vragen over Bellen met 0800-7000

3D Character and Question Mark…Hoe verloopt een gesprek met M.?

 • Ieder gesprek is uniek. Tijdens een telefoontje met M. worden zoveel mogelijk concrete feiten en details over een gebeurtenis of persoon doorgenomen. Daarnaast moeten we je anonimiteit kunnen waarborgen. Niet ieder telefoontje wordt een melding. Er moet sprake zijn van een strafbaar feit of de voorbereiding van een strafbaar feit. Vage of algemene beschrijvingen zijn onvoldoende.

Daarom zal de medewerker onder andere vragen naar:

Wie?
• een naam of adres van een persoon;
• waar die persoon werkt;

Wat?
• details over wat hij heeft gezegd of gedaan;
• wat is de persoon precies van plan;
• een wapen dat is gebruikt;
• een kenteken van een auto.

Waar?
• de precieze plaats waar de gebeurtenis heeft afgespeeld;
• Wat is de naam van de school, uitgaansgelegenheid et cetera?

Wanneer?
• een datum en tijdstip.

3D Character and Question MarkHoe beschermt M. mijn anonimiteit?

 • Bij M. werkt een klein team met goed opgeleide medewerkers. Zij hebben maar één doel voor ogen: jouw anonimiteit beschermen.

Verantwoordelijkheid M.:
• je telefoonnummer is niet te zien
• M. neemt geen telefoongesprekken op
• M. noteert geen naam, adres en andere persoonlijke gegevens
• geef je per ongeluk toch je naam? Dan noteert M. die informatie niet

Verantwoordelijkheid beller:
• Zorg dat je in een omgeving staat waar je anoniem kan bellen
• Verwijder het telefoonnummer van M. na je melding

3D Character and Question Mark…Ik heb gebeld. Waarom neemt M. mijn melding niet op?

 • Niet elk telefoontje wordt een melding. Een melding wordt bijvoorbeeld niet doorgezet als:
 • We jouw anonimiteit niet kunnen waarborgen. Bij M. ben je altijd anoniem. Maar ben je ook anoniem voor degene waarover je meldt? Als de politie hem of haar oppakt, gaat deze persoon dan niet aan jou denken? Het antwoord op die vraag is belangrijk voor het kunnen garanderen van jouw anonimiteit. Daarom vraagt de medewerker van M. hier altijd naar. Tijdens het gesprek kan blijken dat je de enige getuige bent van de misstand die je wilt melden. In dat geval maakt M. geen melding op.
 • De melding niet voor M. bedoeld is. Is jouw telefoontje bedoeld voor M. of wilde je bijvoorbeeld eigenlijk de politie of de Belastingdienst bellen? Kijk bij partners hoe je rechtstreeks met hen contact kunt opnemen.
 • De informatie te weinig feiten bevat. De medewerker van M. beoordeelt of je genoeg feiten weet over een persoon of gebeurtenis. Het gaat om feiten over een ernstige misdaad. De politie en andere opsporingsdiensten moeten de melding kunnen gebruiken in hun onderzoeken. Je moet dus voldoende gegevens melden zoals een naam, adres, voertuig, datum en tijdstip.

3D Character and Question Mark …Is M. bereikbaar tijdens de feestdagen?

 • M. is tijdens de feestdagen beperkt telefonisch bereikbaar. Natuurlijk is het wel mogelijk om online te melden.

Kerstdagen
25-12 Telefonisch gesloten
26-12 Bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur

Jaarwisseling
31-12 Bereikbaar van 8.00 tot 18.00 uur
01-01 Telefonisch gesloten

…. Vragen over Online melden bij M.

3D Character and Question Mark …Hoe werkt online melden bij M.?

 • In deze korte animatie leggen we de werkwijze van online melden bij M. uit.

 • Een melding wordt binnen 24 uur verwerkt. M. verwerkt de online meldingen dagelijks tijdens openingstijden van de meldlijn. Bij urgente spoedsituaties belt u onze meldlijn 0800-7000 of de politie.

3D Character and Question Mark …Wordt mijn melding altijd doorgegeven?

 • Nee. Een melding wordt bijvoorbeeld niet doorgezet als:
 • Wij jouw anonimiteit niet kunnen waarborgen. Bij M. ben je altijd anoniem. Maar ben je ook anoniem voor degene waarover je meldt? Als de politie hem of haar oppakt, gaat deze persoon dan niet aan jou denken? Het antwoord op die vraag is belangrijk voor het kunnen garanderen van jouw anonimiteit. Als blijkt dat je de enige getuige bent van de misstand die je wilt melden maakt M. geen melding.
 • De melding niet voor M. bedoeld is. Is jouw informatie bedoeld voor M. of wilde je bijvoorbeeld bij de politie of de Belastingdienst melden? Kijk bij partners hoe je rechtstreeks met hen contact kunt opnemen.
 • De informatie te weinig feiten bevat. De medewerker van M. beoordeelt of je genoeg feiten weet over een persoon of gebeurtenis. Het gaat om feiten over een ernstige misdaad. De politie en andere opsporingsdiensten moeten de melding kunnen gebruiken in hun onderzoeken. Je moet dus voldoende gegevens melden zoals een naam, adres, voertuig, datum en tijdstip.

Wil je weten of wij jouw informatie kunnen doorgeven? Dan kan je alleen telefonisch melden via 0800-7000.

3D Character and Question Mark…Hoe beschermt M. mijn anonimiteit?

 • Er zijn technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw anonimiteit te beschermen.
  Uit de informatie die partners via M. ontvangen is niet af te leiden wie deze informatie heeft doorgegeven en of dat online of telefonisch is gebeurd. Het is belangrijk dat je zelf zorgt voor goede privacybescherming op jouw eigen systeem.
 • Gebruik een up-to-date besturingssysteem en browser
 • Gebruik een virusscanner, firewall en anti-spyware
 • Open een private browser / privévenster
 • Wis na afloop je browsergeschiedenis en cookies
 • Meld alleen als je zeker weet dat meer mensen over de informatie beschikken
 • Praat met niemand over het feit dat je melding hebt gestuurd
 • Als je vermoedens hebt dat je computer gehackt is adviseren we gebruik te maken van een openbare computer, bijvoorbeeld in een bibliotheek of internetcafé.

Ben jij het enige slachtoffer en zijn er geen getuigen, dan kan je niet mij M. melden. We adviseren je om naar de politie te gaan.

3D Character and Question Mark…Welke maatregelen moet ik als melder zelf nemen?

 • Gebruik een up-to-date besturingssysteem en browser
 • Gebruik een virusscanner, firewall en anti-spyware
 • Open een private browser / privévenster
 • Wis na afloop je browsergeschiedenis en cookies
 • Meld alleen als je zeker weet dat meer mensen over de informatie beschikken
 • Praat met niemand over het feit dat je melding hebt gestuurd
 • Als je vermoedens hebt dat je computer gehackt is adviseren we gebruik te maken van een openbare computer, bijvoorbeeld in een bibliotheek of internetcafé.

3D Character and Question Mark…Slachtoffer van een zedenmisdrijf? Bel 0800-7000!

 • Ben je slachtoffer van een zedenmisdrijf of meld je namens iemand die slachtoffer is?
  Dan kunnen we je online melding niet in behandeling nemen, omdat we je anonimiteit onvoldoende kunnen waarborgen.
  Wij vragen je om te bellen met onze meldlijn via 0800-7000.
  De medewerkers van M. kunnen de situatie dan zorgvuldig met je doorspreken. Als ze geen melding kunnen maken denken ze met je mee voor een goede doorverwijzing.
 Voor contact mogelijkheden via de officiële website klik hier