Inbreng Wijkplatform SBDL iz herinrichting Polderweg

Hieronder ziet u enkele ingebrachte punten vanuit de belangenorganisaties mbt de herinrichting van de Polderweg.

Bewoners vereniging:
Hierbij willen wij bij het onderwerp Polderweg attenderen op de parkeerplaats achter onze woningen aan de Polderweg,
waar wij in/uit rijden met auto’s zowel bewoners als zakenmensen welke hun praktijk of onderneming aan het Julianaplein hebben.
Het voorstel om een dubbele fietspad daar aan te leggen zijn wij op tegen en er wordt verzocht of er spiegels opgehangen kunnen worden
zodat bij uitrijden je kan zien waar het verkeer rijdt en eraan komt. De Polderweg is druk met verkeer zeker naar en van de rotonde middenweg.(inbreng bewoners vereniging)

 oa Wijkcommissie Oud Den Helder: Geen voorstander van het dubbele fietspad. Dit idee van inrichting stamt nog uit de tijd van de noordelijke randweg. Bewoners uit de van Galenbuurt en Oud Den Helder dienen nu om rechtsaf te gaan ten aller tijden de drukke 50 km Polderweg over te steken.

Zo een zelfde euvel vind je vanaf de Kanaalweg bocht naar de Prins Hendrikslaan en de Bocht vanaf de Fabrieksgracht links af de Ruyghweg op. De fietser moet dan 2 keer oversteken om 1 bocht te nemen dit werkt in de hand dat fietsers sluiproutes gaan nemen de welbekende Olifantspaden.

Vanuit diverse:
Verzoek om ter hoogte van de kruising Polderweg Krugerstraat een verkeerslicht te plaatsen.
Na het realiseren van halter Belleveu zullen er twee stromen vanuit het centrum(Oost) richting West van Galenbuurt en Oud Den Helder zijn.
Tw langs de Zusters en tussen de protestantse Kerk en het Multi zorg complex (oa Wering en Mee voorheen Bibliotheek)
In deze bocht zullen veel mensen gaan oversteken. Juist deze bocht nodigt uit tot hard rijden. Terwijl dit voor overstekende voetgangers/fietsers/boosters  juist lastig te overzien en in te schatten is.

Hieronder ziet u een Impressie van de herinrichting:


 Oude situatie

Bron NHD:

oranjebalk2Voor alle Acties vanuit het Wijkplatform SBDL klik HIER

oranjebalk2Voor belangrijke telefoonnummers klik hieroranjebalk2

Datums en Tijden inschrijving Avond4daagse schooljeugd

Datums en Tijden inschrijving Avond4daagse schooljeugd per buurthuis zijn bekend:

 • Inschrijven kan voor de vijf en tien kilometer, per groepje van vijf, zes kinderen mét begeleider,
  tegen contante betaling (kinderen €5,50 met medaille (bij aanmelding melden hoeveelste keer het is), begeleider €1,50)In de navolgende buurthuizen:
 • De Overzet:        7 juni 15-17 uur, 8 juni 18.30-19.30 uur,
 • Kraaiennest:   30 mei en 6 juni 13.30-17 uur,
 • De Viskom:       29 mei 15-17 uur,
 • De Beuk:              6 juni en 7 juni 18-20 uur,
 • Elto:               iedere woensdag vanaf 13 uur.

In download vindt u de huisregels …

Huisregels van het Buurthuis avondvierdaagse 2017

Liever bloemetje bij freaky vierdaagse Den Helder

Bron:Petra Bies NHD
Liever een bloemetje bij de intocht dan snoep. Want een ’freaky’ avondvierdaagse, dat is een gezonde.

Slaan ze daar als organisatie van het wandelalternatief voor de vijfhonderd schoolkinderen uit de stad binnen de Linie toch mooi twee vliegen in één klap, vinden Sylvia Hamerslag, voorzitter van het wijkplatform voor dit stadsdeel en Andy van der Heiden, verbonden aan de Helderse stichting Freaky People.

De basisscholen binnen de Linie maakten begin dit jaar gezamenlijk bekend dat zij niet langer van de partij zijn bij het jaarlijkse wandelevenement. Het vergt te veel tijd van de leerkrachten én het is vanwege de overdaad aan snoepgoed een ongezond festijn geworden; een kritiekpunt dat de laatste jaren op kwam.

Van der Heiden besloot te gaan broeden op een alternatief en vond daarin Hamerslag aan zijn zij. Beiden koesteren goede herinneringen aan de Avondvierdaagse, die ze zelf als kind meermalen liepen en waarvoor ze later kilometers maakten als begeleiders van de klassen van hun kinderen. Daarom vinden ze het oerzonde als de traditie in gevaar komt. Het alternatief: kinderen kunnen zich binnenkort in groepjes van vijf, zes met begeleider aanmelden in diverse buurthuizen en dan meelopen in één grote groep van Freaky People.

Ze doen het met liefde, maar niet met de opzet om het jaarlijks te gaan herhalen. ,,We doen het trucje voor, in de hoop dat de scholen de ogen openen en volgend jaar gewoon weer lopen’’, zegt Hamerslag. Wat niet gezien moet worden als een steek onder water. ,,We streven juist naar samenwerking. Veel kinderen in Den Helder hebben overgewicht en er is beleid om dat terug te dringen. Lekker bewegen, zoals bij de Avondvierdaagse sluit daar bij aan. Daarom is het belangrijk dat kinderen hem blijven lopen.’’

Freaky People bestaat sinds twee jaar en komt voort uit een initiatief van de Opvoedpoli. De stichting organiseert, samen met diverse instanties en verenigingen, activiteiten op gebied van sport, cultuur en recreatie voor kinderen en jongeren die het om wat voor reden dan ook moeilijk hebben. ,,Maar we zijn er ook voor alle andere kinderen’’, aldus Van der Heiden.

Inschrijven

Inschrijven kan voor de vijf en tien kilometer, per groepje van vijf, zes kinderen mét begeleider, tegen contante betaling (kinderen €5,50 met medaille (bij aanmelding melden hoeveelste keer het is), begeleider €1,50) in de navolgende buurthuizen: De Overzet 7 juni 15-17 uur, 8 juni 18.30-19.30 uur, Kraaiennest 30 mei en 6 juni 13.30-17 uur, De Viskom 29 mei 15-17 uur, De Beuk 6 juni en 7 juni 18-20 uur, Elto iedere woensdag vanaf 13 uur.

In download vindt u de huisregels …

Huisregels van het Buurthuis avondvierdaagse 2017
Eerdere artikel lezen? klik op onderstaande link

Toch avondvierdaagse voor de Helderse school jeugd

23 maart: bewonersbijeenkomst de BEUK

Donderdag 23 maart is er in buurthuis de Beuk  een bewonersavond.
Aanvang 19.30 uur

Graag gaan we met uw in gesprek met over hoe verhoudt zich de rol van uw Buurthuis tov bv de van Galen 2025 visie?
Maar ook hoe ziet u als bewoners de rol van het Buurthuis voor uw buurt, zijn er activiteiten waar u behoefte aan heeft of heeft u zin om zich als vrijwilliger in te zetten voor bepaalde projecten?..etc etc

Screenshot_2017-03-20-09-54-41

20170314 Uitnodiging bijeenkomst De Beuk 23 maart 2017 versie bewoners

oranjebalk2Voor belangrijke telefoonnummers klik hieroranjebalk2

Audio & Verslag Wijkplatform SBDL 26 oktober 2016

Voorzitter Sylvia Hamerslag

26 oktober 2016
Locatie:    Buurthuis De BEUK
Aanvang: 19.30 uur

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen agenda
4. Gesprek verslag van 13 september jl.
5. Update Vinkenterrein
6. Update Walkanten Helders kanaal
7. Veiligheid (zowel op internet als in en om het huis)
8. Vriendenhuis GGZ
9. Te gast in Buurthuis de Beuk
10. Buurtnieuws
vast agendapunt voor de Buurthuizen en Belangenverenigingen
11. Rondje deelnemers
12. Sluiting

Audio opname klik op de YouTube:GELUID BEGINT OP 17 MINUTEN!!! excuses

In download vindt u de vergaderPresentatie: WPF PowerPoint 26 oktober 2016 De Jutter

*Verslag Wijkplatform Stad Binnen de Linie 26 oktober 2016*

Woensdag 26 oktober 2016                                        Locatie: Buurthuis de Beuk

Voorzitter:   Sylvia Hamerslag

Agenda

 1. Opening

De voorzitter Mvr. Hamerslag  opent de vergadering en heet iedereen welkom in buurthuis de Beuk. Er zijn wat afmeldingen. Mogelijk door meerdere bijeenkomsten van o.a. Buurtcollectief vanuit de gemeente, Triade bijeenkomst “Afgestoft”, etc. Er zal ook ditmaal een geluidsopname zijn en een verslag wordt opgemaakt zodat de afwezigen het nog kunnen nalezen. Als extra wordt benoemd dat de website WPSBDL, waarop ook alle nieuws en feitjes worden benoemd en een heel groot bereik heeft.

De volgende bijeenkomst zal zijn op 14 december in buurthuis vereniging De Jutter.

 1. Mededelingen

Jop Roggeveen: er komt vanuit de oude kerk een cultureel programma in de vorm van een concert. Dit onder begeleiding van een orgel. Laatste bijeenkomst telde ongeveer 100 man, dus vol is vol. Van dit concert zijn ook folders van (ook digitaal).

Mvr. Hamerslag: er is een samenwerking tussen WPFSBDL, buurtcollectief en Den Helder Agenda. Iedere vereniging of club kan op deze agenda zijn/haar eigen activiteiten of evenementen in plaatsen. Hoe? Er wordt een work-shop gehouden op 7 nov. Zie hiervoor www.denhelderagenda.nl.

Mvr Hamerslag: Update: er stond in de krant een artikel over VVN betreft de Ruyghweg. De regiegroep heeft nog steeds geen rapport van de uitkomst van het onderzoek ontvangen. Het advies zou spreken over een afsluiting van het fietssluis waarna de fietser om de “druppel” heen moet en gedwongen wordt de hand uit te steken, opdat het overig verkeer dit goed zal opmerken.  Nadeel is dat het verkeer vanuit de Fabrieksgracht, welk linksaf de Ruyghweg op gaat, een ruime bocht moet nemen en vervolgens in een versmalling de Ruyghweg op moet. Hierdoor kan de fietser die ook de Ruyghweg op gaat, door dit verkeer in gevaar worden gebracht. Uit veiligheidsoverweging vindt mvr Hamerslag dit advies niet volledig. Advies vanuit de WPSBL was dat de druppel geheel wordt weggehaald. Mvr Hamerslag gaat hierover nog graag met de gemeente in gesprek.

Reactie:
Cees Bazen, VVN: VVN herkent de situatie. In de nieuwe situatie waarin de sluis “dicht” is, dwing je de fietsers met de bocht mee te gaan naar links. En als deze rechtsaf moet zal hij/zijn gedwongen worden de hand uit te steken. De huidige lampjes in de weg leiden wel af. Doel was om de veranderde situatie aan te duiden. Aanleiding van de gehele verandering is dat de snelheid van het verkeer welk de Ruyghweg op reed, te hard was. Er gebeurde teveel ongevallen.

Reactie:

Dirk Pastoor: laten we vooral niet de fietser vergeten die vanaf de Fabrieksgracht komt en linksaf wil. Dit is zeer verwarrend en allen gaan op verschillende wijze naar links ( schuin, via voetpad, rechtdoor op fietspad, etc). Voorstel is nog steeds een rotonde. Dit kan niet meer vanwege de ruimte die er niet is. Voorstel is ook dat iedere fietser in de binnenstad standaard voorrang heeft. De rotondes zouden eenduidig moeten zijn.

Reactie:
Cees Bazen: de fietsers zouden vanaf de Fabrieksgracht naar de Ruyghweg, op de Fabrieksgracht meer moeten voorsorteren. Het probleem is het gedrag van alle verkeersdeelnemers.

Mvr Hamerslag: als het Vinkenterrein klaar is zal er gekeken worden naar fietsstroken aan beide zijden van de Fabrieksgracht.

 1. Vaststellen agenda

Wordt vastgesteld waarin punt 4 en 5 worden omgedraaid.

 1. Gesprek verslag van 13 september

Geen op- of aanmerkingen.

 1. Update Vinkenterrein

Zie agendapunt 6

 1. Update Walkanten Helders kanaal

Thomas Rus en Arjan Braak geven een update van de walkanten en Vinkenterrein.

5 juli is hier in het WPF besproken hoe de walkanten worden opgeknapt. Er zou 800 a 900 meter kades worden gemaakt en het project onderzoekfase zou worden opgestart. Er zijn ook gesprekken geweest met Hoogheemraadschap. Zij beheren als het “natte” deel binnen Den Helder en zijn ook verantwoordelijk voor de kwaliteit van de bodem. Hier wordt momenteel een onderzoek naar gedaan mbt verontreiniging. Door dit onderzoek zal het project van de onderzoekfase tijdelijk worden opgeschort. Indien het water gesaneerd moet worden, zal het langer duren voordat het project wordt opgestart. Onderzoek van Hoogheemraadschap zal ongeveer tot maart 2016 duren.

Reactie:Jop Roggeveen: wordt er alleen gekeken naar biologische verontreiniging of ook andere?

Thomas: nee, er wordt gekeken naar een verontreiniging in de breedste zin van het woord.

Reactie: Janneke Kostelijk: heeft het wachten hierdoor op bouwen van kades ook financiële consequenties?

Thomas: nee er zijn nog geen financiële consequenties.

Thomas geeft aan dat het wel vervelend is te wachten op het bouwen van de kades. Temeer omdat men er al lang op wacht, maar beter goed onderzoek vooraf dan achteraf halverwege alles, door bijvoorbeeld verontreiniging, een halt toe te roepen.

Vinkenterrein:De sanering was opgedeeld in 2 fases. 1e fase is bijna afgerond (kant aan de Fabrieksgracht). De 2e fase wordt nu aan gewerkt . De indeling van het terrein is nog onbepaald. Een gedeelte zal als parkeerterrein worden gebruikt. Ook wordt er middels participatie een speelterrein gerealiseerd. (medio okt zal dit worden afgerond). Sanering moet in 2016 zijn afgerond en terrein ingezaaid.

Betreft het speelterrein zijn middels participatie 3 ontwerpen gemaakt en zal via scholen worden gepresenteerd waarna er een keuze zal worden gemaakt door de kinderen. De volwassenen kunnen uit de ontwerpen op dinsdag 1 nov om 19.30 in het buurthuis een keuze kunnen maken.

Reactie:

Janneke Kostelijk: geeft aan dat het zeer belangrijk is om de kinderen een keuze te laten maken. Uit ervaring is gebleken dat dit zeer goed heeft uitgepakt in andere projecten.

 1. Veiligheid (zowel op internet als in en om het huis)

Gabie Engelsen van VVH gemeente Den Helder doet een verslag van het Veilgheid popup-huis in de prinsenstraat in de binnenstad. Dit had als doel 2 thema’s te presenteren aan politie, burgers en scholen. Mensenhandel en Hennep. Er waren hiervoor speciaal kamers voor ingericht. Deze presentatie was zeer succesvol. Wat opviel is dat het veel discussie opwierp. Melden van illegale plantages wordt niet gauw gedaan, maar opruimen wordt door omwonenden erg gewaardeerd. Bij het vinden van een illegale plantage wordt het pand 3 mnd gesloten. Door de uitleg van wat de gevaren zijn eventueel oa brandgevaar etc dit met zich meebrengt, werden de mensen toch meer getriggerd om wel meldingen te doen via “meldt misdaad annoniem”.  Een ander voorbeeld was mensenhandel waarbij een vrouw werd uitgebuit doordat ze 600 euro p/m betaalde voor een kamer van 2 ½  bij 3 meter. Het doel  van het PopUp Huis was bewustwording van deze praktijken die dus ook in Den Helder plaats vindt.

Tevens werden zaken als contactloos pinnen aangebracht. Gevaarlijk is dat men, vooral bij grote drukke plaatsen (Zwarte markt), mensen rondlopen die mobiele kastjes meedragen waarbij de pinpasjes onzichtbaar worden gescand. Let hiervoor op!

Let ook op open (free)wifi-code invoeren op je laptop. Deze zijn vaak via papiertjes aan een wand in bars, restaurants, etc te vinden. Maar blijken vaak in handen van criminelen. Zij kunnen dan automatisch ook op jouw laptop. Vraag gewoon aan bijvoorbeeld de ober of werknemer wat de code van free wifi is.

Tip is om terug te kijken op uitzending gemist op BNN. Daar zijn deze zaken aan bod gekomen.

Pauze: voor de pauze geeft de voorzitter mvr Hamerslag aan dat wijkmanager M vd Maas de stad Den Helder zal verlaten in ruil voor een andere functie. Er wordt een dankwoord vanuit WPSBL uitgesproken en een presentje gegeven.

 1. Vriendenhuis GGZ

Luuc en Angela (werknemer GGZ)geven een presentatie van het vriend GGZ, een onafhankelijke organisatie. Per 1 aug 2016 zijn zij te vinden op de drs Bijlweg in Den Helder.

Luuc Bijlma is vrijwilliger bij deze organisatie en ervaringsdeskundige. Zij proberen door de ervaring mensen/cliënten op weg te helpen weer in de maatschappij te functioneren. Zoals weer het opzoeken van praatgroepen, financiën, dagbesteding, etc. Dit gaat om cliënten met als achtergrond zeden, psychiatrische storing(zorg) of sociale beperking. Sinds 16 september is vriend GGZ een coöperatie geworden en verdeeld over meerdere plaatsen tot aan Lisse.

Werkwijze is individueel en hersteld gericht (maatwerk). De jongste bewoner van het vriendenhuis is 20 jaar en de oudste is 48 jaar. Het vriendenhuis zoekt nog inventarisatie. Zie voor meer informatie ook www.vriendggz.nl

Reacties:

Andries Pruiksma: geeft een voorbeeld aan dat eerdere een onderwerp besproken is over een vrouw die geen verdere hulp meer kon krijgen en op tijd medicatie behoefde ervoor gekozen had zich van het leven te beroven. Is deze organisatie een aanwinst voor mensen zoals dit voorbeeld mbt voorzien van medicatie?

 • Angela geeft aan dat het geen behandelcentra is als het gaat om uitdelen van medicatie. Wat wel gedaan wordt is de controle op inname van medicatie voor hen die daar behoefte aan hebben.

Andries Pruiksma: hoe groot is de groep van hulpbehoevende voor deze locatie? En zijn er vergelijkbare instanties in Den Helder?

 • Ongeveer 700 a 800 mensen in Den Helder zouden geschikt zijn en hiervoor in aanmerking te komen. Vergelijkbare instanties zijn DNO doen, Leger de Heils, de Hoofdzaak.

Dirk Pastoor: geeft aan dat de groep verslavingszorg binnen DH nog steeds een zorg is en hoopt dat deze organisatie hierin ook wat kan betekenen. Ook de media spreekt de laatste tijd over “verwarde” personen. Hij is blij dat deze organisatie de energie en vooral de tijd heeft om deze mensen aan te horen ipv af te doen met een medicatie.

Martin van de Maas: tip: in Den Helder is een winkel, “ de Uitdaging”, waar mogelijk veel inventarisatie te verkrijgen is.

 1. Te gast in Buurthuis de Beuk

Frank ……. Secretaris van buurthuis de Beuk. Buurvereniging Piet Hein is de vereniging die hier actief is. Er is een clubblad die 2 x per jaar uitkomt in de buurt en voor de leden. Hierin staan diverse activiteiten zoals bingo, jeugd-darten, etc. Leden kunnen ook met korting uitjes mee zoals tripjes naar de Efteling. Binnen nu en 10 jaar wil de buurthuis tevens mensen met een achterstand of beperking kunnen opvangen door vrijwilligers. Vrijwilligers overdag  zijn vandaag de dag moeilijk te krijgen. Ook projectgroep de Beuk is opgericht om te kijken of de Beuk financiën kan vinden voor onderhoud van het pand zelf.

Reacties:
Dirk pastoor:  is papierinzameling door de vereniging een optie voor extra inkomsten?

 • Papierinzameling is toegezegd aan HVC. Het papier wordt gewogen en de kiloprijs is ongeveer 3.5 ct per kilo.

Janneke Kostelijk: is het Oranjefond een optie?

 • Ook het Oranjefonds is inmiddels bijgesprongen mbt de speeltuin. Zo ook de NAM en wijkconvenant heeft bijgesprongen. De kosten gaan vooral zitten in het onderhoud voor het pand. Daar zijn de fondsen nog niet gevoelig voor.

Andries Pruiksma: tip, de overheid verwacht steeds meer van de buurten. De overheid kan middels een door het buurthuis ingediend plan, omkleed met een goed maatschappelijk onderwerp zoals bijvoorbeeld terugdringen eenzaamheid door koken, klaverjassen, etc, een financiële bijdrage leveren.

 1. Buurtnieuws

Job Roggeveen: de tienerkamer in de Maranathakerk  gaat weer draaien.

Andries Pruiksma: Zou graag ook in andere buurten bladkorven willen zien. De vraag is hoe dit aan te pakken.

Rondje deelnemers

Dhr. Kramer: Kondigt aan de volgende keer in het WPFSBDL een toelichting te geven over zijn uitvinding de ‘HeroHaak’

 1. Sluiting

 

Eventuele presentaties zijn bij ons op te vragen via email: wijkplatformsbdl@gmail.com

Download hier het verslag in pdf:
verslag wijkplatform SBDL 26 oktober 2016

BuurtPreventieApp DEN HELDER op Facebook & Twitter

Sinds vandaag is de BuurtPreventieApp DEN HELDER ook actief op Facebook & Twitter.

Op deze manier kan u ons volgen en blijft u op de hoogte van alles wat er te melden valt over de BuurtPreventieApp DEN HELDER
L
ike onze facebookpagina en volg ons op Twitter

facebook-logo-c64946d6d2-seeklogo-comtrade3259-1qkqmy1431507808

 

Een samenwerking tussen:
logo-bpa-d-h-kleinlogo-politielogo_twitter

Ontstaan vanuit het Wijktoezichthoudersproject Tuindorp 
initiatiefneemster Sylvia Hamerslag

oranjebalk2Voor nieuws van de Wijkagent klik hier

 ?…Wie zijn uw Wijkagenten? klik hier
oranjebalk2Voor nieuws over BuurtPreventie klik hieroranjebalk2Voor belangrijke telefoonnummers klik hieroranjebalk2

AANKONDIGING ….Informatieavond BuurtPreventieApp DEN HELDER

In aanvang van deze avond wordt er in één van de reeds actieve BuurtPreventieApp groepen een ‘Heterdaad actie’ gehouden.

De bevindingen/ervaringen hiervan worden deze avond behandeld en er bestaat een mogelijkheid om deze actie aan te vragen voor uw eigen groep

In samenwerking met de Politie en Gemeente Den Helder:
Wordt er momenteel gewerkt aan informatieavond voor alle deelnemers aan de BuurtPreventieApp DEN HELDER.
Uiteraard bent u ook van harte welkom wanneer u nog geen deelnemer bent maar wel interesse hierin heeft.
Het streven is om deze avond begin december te laten plaatst vinden, de precieze datum volgt op een later tijdstip.

Tijdens deze avond wordt u uitgelegd wat de BuurtPreventieApp precies inhoudt en is de Politie aanwezig om u te vertellen wat de rol van de Politie hierin is. Tevens krijgt u tips over wat nu precies een verdachte situatie is en wanneer u het algemeen nummer of 112 belt.

Deze avond is er tevens iemand van de afdeling VVH (Veiligheid, Handhaving en Vergunningen) de gemeente aanwezig.

Like tevens onze facebook pagina
like

 

Een samenwerking tussen:
logo-bpa-d-h-kleinlogo-politielogo_twitter

 

oranjebalk2Voor nieuws van de Wijkagent klik hier

 ?…Wie zijn uw Wijkagenten? klik hier
oranjebalk2Voor nieuws over BuurtPreventie klik hieroranjebalk2Voor belangrijke telefoonnummers klik hieroranjebalk2

BuurtPreventieAPP SBDL wordt BuurtPreventieAPP DEN HELDER

Sinds kort is de BuurtPreventieApp van de wijk Stad Binnen de Linie verder uitgerold over heel Den Helder.
Zowel in de wijken de Schooten, Nieuw Den Helder als in de buurten Tuindorp en Sluisdijkbuurt, zijn er momenteel meerdere groepen actief.
Omdat de app nu dus in meerdere wijken actief is, is de naam vanaf heden dan ook aangepast naar BuurtPreventieApp DENHELDER

oranjebalk2Lees HIER wat de BuurtPreventieApp Den Helder inhoudt
oranjebalk2

! …WhatsApp PreventieApp
?…Heeft u interesse om de WhatsApp BuurtPreventieApp ook in uw straat/buurt te starten.
?… en wilt u gebruikmaken van de mogelijkheid om bordjes/stickers te plaatsen.

Meldt u aan…..
via email:
buurtpreventieapp.denhelder@gmail.com

Flyer download link:
A5-flyer-BPA-Den-Helder-voorzijde
A5-flyer-BPA-Den-Helder-achterzijde

Download de spelregels en voorwaarden en geef deze af aan de deelnemers in uw WhatsApp BuurtPreventieApp
klik op links:
spelregels-en-voorwaarden-buurtpreventieapp-den-helder-versie-0-1-3

 

oranjebalk2Voor nieuws van de Wijkagent klik hier

 ?…Wie zijn uw Wijkagenten? klik hier
oranjebalk2Voor nieuws over BuurtPreventie klik hieroranjebalk2Voor belangrijke telefoonnummers klik hieroranjebalk2

Workshop: ALLES OVER ACTIVITEITEN PROMOTEN OP DH AGENDA

Mooie samenwerking tussen Den Helder AGENDA, het Buurtcollectief en uw Wijkplatform.
Buurthuisen/organistatie/instanties kunnen zelf via Den Helder Agenda hun evenementen/activiteiten plaatsen.
7 november wordt er een workshop gegeven hoe je dit kan doen.

ALLES OVER ACTIVITEITEN PROMOTEN OP DH AGENDA
https://www.denhelderagenda.nl/ev…/buurtactviteiten-workshop/

# DenHelderAgenda # Locatie MFC ’t Dorpshuis #Wijkplatform Stad Binnen de Linie #Het Buurtcollectief

Bronvermelding: 27 oktober 2016 – Hanke Prijs

14889782_872051999562298_335894864844953894_o

update ‘Van Galen 2025’

Vorige week heeft iedereen in de Van Galenbuurt de buurtvisie in de brievenbus ontvangen die door buurtbewoners zelf is opgesteld. En later door de gemeenteraad is vastgesteld. Maar wat gaat er nu verder gebeuren? Hierbij een kort overzicht.

Er was in de gemeenteraad vooral instemming met de visie, op het winkelhoofdstuk na. Het winkelbeleid voor de Van Galenbuurt is uitgekomen op een compromis:

– in de visie ‘Van Galen 2025’ worden kleine winkels in de buurt wenselijk genoemd;

– in het nieuwe bestemmingsplan (dat nu ter inzage ligt voor eventuele bezwaren!) worden winkels niet standaard mogelijk gemaakt;

– in het nieuwe bestemmingsplan wordt in de beschrijving, met een verwijzing naar de visie, gesteld dat we initiatieven voor kleine winkels proberen mogelijk te maken met korte afwijkingsprocedures op maat.

Het afval is in de buurt best een groot gespreksonderwerp. Als gemeente zijn we er flink mee bezig. We beginnen met een proef: nieuwe haakjes voor aan lichtmasten voor plastic afval. Proefgebied: de Van Galenbuurt!

In de Van Galenvisie staat dat de speelplek op het Van Speykplein het beste kan worden weggehaald. Dat gaan we hoogstwaarschijnlijk nog dit jaar doen. Maar eerst organiseren wij in september een bewonersbijeenkomst over de toekomst van die plek en de rest van dat plein. Wij werken aan wat ideeën daarover, aansluitend op de visie: versterking van het authentieke karakter van de buurt.

De omgeving van de voormalige Groen van Prinstererschool kan beter, zegt de visie. Deze doelstelling is zelfs letterlijk in het raadsvoorstel terechtgekomen. We gaan daar dus mee aan de slag, maar dat kan nog wel even duren. Het is een ingewikkelde opgave!

De Polderweg-noord moet volgens de visie een buurtstraat worden, zodat het stadspark beter wordt verbonden met de buurt. Aangezien die weg toch voor onderhoud op het programma stond, gaan we daarmee aan de slag. Er zijn ontwerpen in de maak, die met omwonenden zullen worden besproken.

Het lijkt erop dat de loods aan de Witte de Withstraat nog dit jaar wordt gesloopt. Omwonenden hebben getekend voor tuinverlengingen, met een knappe afscheiding aan de kant van de Witte de Withstraat. Het gemeentebestuur neemt hierover deze zomer een definitief besluit.

De nieuwe speeltuin naast buurthuis De Beuk wordt nu gebouwd, zodat de omgeving van De Beuk, conform de visie, de komende jaren een prima speelplek blijft.

Woningstichting begint met groot onderhoud aan de complexen in de De Wetstraat en de Cronjéstraat en brengt veel terug in oude staat. Op het binnenterrein van de De Wetstraat proberen we samen met bewoners de komende tijd verbeteringen te realiseren.

Op het gebied van verkeer verwacht de gemeente de komende tijd ook met nieuwigheden in de lucht komen.

vangalen2025

De visie wordt op het stadhuis dus serieus genomen als leidraad voor de komende jaren en wordt gezien als voorbeeld voor gebiedsgericht werken.
uitroeptekenMaar: lang niet alle acties en veranderingen komen van de gemeente. Ook bewoners en ondernemers veranderen een buurt. En denken daarin mee. Iedereen in de Van Galenbuurt is daarom welkom met vragen, opmerkingen, ideeën en eigen initiatieven. Samen maken we een betere buurt!

 

CONCEPT-BUURTVISIE ‘VAN GALEN 2025’

SAMENGESTELD DOOR TWEE BEWONERSGROEPEN, MEDE OP BASIS VAN EEN BUURTENQUÊTE

Op het Stadshart na lag er tot nu toe nauwelijks een visie op de Stad Binnen de Linie.
Haar afzonderlijke buurten leven van dag tot dag, met zo nu en dan discussies over bomen, parkeerplaatsen of handhaving van iets ongewenst.
De buurten zijn onderhevig aan beleid en regels die voor de hele stad gelden. Maar waar een buurt specifieke behoefte aan heeft, is vaak onduidelijk.

Hoe moet een buurt er op langere termijn bij liggen en waar moeten bewoners en instellingen zoals de gemeente dus langzaam naartoe werken?

Voor de Vanvangalen2025 Galenbuurt worden deze vragen nu beantwoord met voorliggende toekomstvisie. Deze laat zien hoe de buurt zich de komende tien jaar, dus tot ongeveer 2025, bij voorkeur zou moeten ontwikkelen. De visie is het resultaat van een internetenquête onder alle buurtbewoners en van buurtgesprekken onder twee groepen enthousiaste bewoners.
Dit document moet uiteindelijk worden vastgesteld door de gemeenteraad en dient de volgende doelen:
– Stimuleren van participatie en een gevoel van eigenaarschap onder bewoners.
– Richting geven aan kleine vraagstukken in de buurt in de komende jaren.
– Scheidsrechter zijn voor belangenconflicten in de komende jaren.
– Perspectief scheppen voor hen die in de buurt willen (blijven) wonen of erin willen investeren.

In totaal hebben 21 bewoners aan de levendige groepsgesprekken meegedaan. Velen van hen wonen al jaren, of zelfs decennia, in de buurt. De groepen waren divers, met verschillende achtergronden, leeftijden en levensmotto’s. Er waren opvallend veel bewoners bij die met werkzaamheden zoals het klussen aan hun eigen woning al een belangrijke bijdrage leveren aan een fraaie Van Galenbuurt.

Tijdens de gesprekken moesten natuurlijk compromissen worden gesloten. Niemand ziet er al zijn of haar persoonlijke wensen in terug, maar allen kunnen beamen dat de visie in een goede en open sfeer is gemaakt. Daarbij is rekening gehouden met de uitslagen van de buurtenquête, die met een respons van 14 procent overigens aan de lage kant was. De volledige uitslagen van de enquête zijn door iedereen bij de gemeente op te vragen.

“DE VAN GALENBUURT HEEFT VELE STERKE PUNTEN DIE DE KOMENDE JAREN BEHOUDEN OF VERSTERKT MOETEN WORDEN”

ALGEMEEN
De Van Galenbuurt heeft vele sterke punten die de komende jaren behouden of versterkt moeten worden. Het is een oude buurt van voor de oorlog met alle kwaliteiten die dat met zich mee brengt, zoals kleinschaligheid, monumenten, architectuur en een historisch bepaald buurtgevoel. Bovendien ligt de buurt naast het stadshart met alle voordelen zoals centrumfuncties en goede aansluitingen op het openbaar vervoer. Een volksbuurt als deze kent ook een rijke geschiedenis van openbaar leven. Men treft elkaar buiten, de straat als huiskamer voor ontmoeting en verblijf. De schaarse ruimte moet worden gedeeld met verkeer, geparkeerde auto’s, groen en spelen. De buurt verdient veel om in stand te houden.

We streven ernaar om de Van Galenbuurt de komende jaren aantrekkelijk en leefbaar te houden, gezellig, sfeervol en schoon. Een buurt waar iedereen trots op is, waar wordt samengewerkt en waar het wonen steeds gewilder wordt. Een buurt met een gevarieerde bevolking en met weliswaar minder sociale contacten dan vroeger, maar nog altijd meer dan in buitenwijken. Een buurt waar het niet alleen goed wonen en leven is, maar ook leuk om doorheen te wandelen of te fietsen

WONINGEN, BEDRIJVIGHEID EN TUINEN

HISTORISCH ERFGOED
De Van Galenbuurt is een van de weinige Helderse buurten met kleine straatjes en woningen van voor de oorlog en dient daarom als monument te worden gezien en behandeld. De buurt hecht sterk aan dit erfgoed. Veel van het oude erfgoed dient te worden bewaard of zelfs teruggebracht met de restauratie van panden. Dit gebeurt liefst technisch en historisch verantwoord. Via fondsen of subsidies dient te worden gestimuleerd dat oude stijlkenmerken (bijvoorbeeld siernaambordjes in jaren-30-stijl) worden teruggebracht. Ook bij de herinrichting van straten dient er altijd aandacht te zijn voor oude stijlkenmerken zoals klinkerbestrating. De Janzenstraat in de Sluisdijkbuurt is een heel mooi voorbeeld van erfgoed zoals dat hier wordt bedoeld.

WONINGEN GESCHIKT VOOR DE TOEKOMST
Waar de voorgevels vooral naar het verleden moeten wijzen, dient achter die gevels juist ruimte te komen voor de toekomst. Woningen moeten geschikt zijn of kunnen worden gemaakt voor starters, ouderen, gezinnen en zorgbehoevenden. Initiatieven voor het renoveren of uitbreiden van woningen met aanbouwen aan de achterkant moeten makkelijk kunnen. Dat geldt min of meer ook voor dakopbouwen, maar natuurlijk welmet een hoogtegrens. Bij de beoordeling van bouwvergunningen laat de gemeente bezwaren van buurtbewoners zwaarder wegen dan bezwaren van welstand. Ook het samenvoegen of splitsen van woningen kan rekenen op een redelijke en snel meewerkende houding van de gemeente, waarbij uitwassen worden voorkomen.

In de buurt moet goed onderhoud van woningen vanzelfsprekend worden. Gemeente, woningbouwcorporaties en andere betrokken instanties dienen hierin het goede voorbeeld te geven. Als de gemeente de straten schoon, fraai en authentiek houdt, dan werkt dat stimulerend op eigenaren en bewoners om esthetisch met hun woningen om te gaan. Bij verwaarlozing van woningen spreken bewoners elkaar aan en wordt zo nodig door de gemeente handhavend opgetreden; dat geldt ook richting huisjesmelkers.

ONDERNEMERSCHAP
Kleine bedrijvigheid is goed voor de buurt! Voor de levendigheid en voor de zelfontplooiing en zelfredzaamheid van haar bewoners. Of en welk soort bedrijvigheid levensvatbaar is, kunnen we tevoren niet bepalen. Daarom moet de buurt flexibele mogelijkheden bieden. Om leegstand tegen te gaan, moeten bestaande bedrijfs- en winkelpanden een ruimere bestemming krijgen, waaronder wonen. Andersom moet het voor bewoners in de gehele buurt mogelijk zijn om kleine, weinig verkeer aantrekkende bedrijfjes en winkeltjes te starten: kapsalons, kussentjes maken, kazen verkopen: het moet allemaal kunnen. Op deze manier kan de Van Galenbuurt een laagdrempelige broedplaats zijn voor ondernemende initiatieven, waarvan de succesvolle groeiers later naar het stadshart kunnen verhuizen. Want in de Van Galenbuurt blijft bedrijfsgroei natuurlijk wel beperkt tot de huidige (woning)casco’s.Voor initiatieven die meteen al niet in gewone straten passen, dient een speciale broedplaats voor startups in de buurt te komen. Denk bijvoorbeeld aan de ICT, of aan een ‘buurtschuur’. De voormalige school aan de Wilhelminastraat of De Beuk zijn daar wellicht geschikt voor.

VOORTUINEN EN STEGEN
Vanwege de dichte bebouwing maken voortuinen een belangrijk onderdeel uit van het groene aanzien van de buurt. Bij verwaarloosde voortuinen spreken bewoners elkaar aan en desnoods worden bewoners via formele weg gedwongen tot verbetering. Bewoners die hun voortuin niet zelf kunnen onderhouden, dienen daarbij te geholpen door buurtgenoten of vrijwilligers van organisaties die op dit gebied actief zijn.

Verwaarloosde bestaande geveltuintjes dienen te worden opgeschoond. En natuurlijk moet het voor bewoners mogelijk zijn om frisse nieuwe geveltuintjes te starten.

Stegen behoren met een zo fraai mogelijk hek te worden afgesloten, tenzij de aangrenzende bewoners deze echt open willen houden. Verder behoort iedere steeg door de aangrenzende bewoners schoon en onkruidvrij te worden gehouden. De eigenaren van de grond van de steeg zorgen voor de bestrating en de afsluiting ervan.

INRICHTING OPENBARE RUIMTE

ALGEMEEN
De openbare ruimte moet in de hele buurt op orde te worden gebracht. Over iedere centimeter wordt nagedacht, onderbroken huizenblokken dienen hier en daar te worden aangevuld, kleine hoekjes moeten verdwijnen, duistere plekken verlicht, rommeltjes weggehaald. Anonieme plekken in de buurt, zoals achterkanten van woningen die aan de openbare ruimte liggen, moeten door bewoners en gemeente worden verbeterd. Dit alles vergt inventarisatie en maatwerk.

De hele Van Galenbuurt dient verkeersluw te worden, voor maximaal 30 km/uur. Zonder zebrapaden, zonder drempels, maar met veel wegversmallingen. In alle straten (dus inclusief de Krugerstraat) dient eenrichtingsverkeer voor auto’s te komen. Bij het bepalen van de rijrichting is het uitgangspunt dat alleen bestemmingsverkeer in de buurt komt en al het andere verkeer daartoe wordt ontmoedigd.

Alle trottoirs in de buurt dienen goed begaanbaar te zijn voor voetgangers, al dan niet met kinderwagen, looprek, rolstoel en dergelijke. Dat wil zeggen: geëffend, voorzien van op- en afritten en zonder hinderlijk geparkeerde obstakels. Dus ook geen fietsen! Fietsen moeten in principe worden gestald op eigen terrein. Maar in straten met krappe woningen zonder voortuinen is dat vaak geen reële optie. Daar waar de stoep te smal is voor fietsparkeren, moeten elders op de straat collectieve voorzieningen worden gemaakt. Op de naleving van dit alles wordt toegezien door buurtbewoners onderling en indien nodig door de wijkagent.

Een alternatief dat in verschillende straten ook mogelijk moet zijn, is de ‘woonstraat’: een straat van gevel tot gevel, zonder onderscheid tussen weg en stoep. Of in elk geval een stoep zonder randen.

Tot slot: de Polderweg moet een buurtstraat worden. En de hoeken Polderweg-Herzogstraat en Polderweg-Krugerstraat zijn gevaarlijk. Daarnaast is op de hoek Van Speijkstraat-Wilhelminastraat de fietsveiligheid in het geding. Dat dient de komende jaren te worden verbeterd.

PARKEREN
Het vraagstuk van de openbare ruimte wordt gedomineerd door autoparkeren. De Van Galenbuurt is krap en heeft last van betaald parkeren in de naastgelegen binnenstad, waardoor auto’s uitwijken naar deze buurt. Veel bewoners hechten waarde aan een nabije plek voor de eigen auto, maar zien ook dat dat vaak ten koste gaat van andere mogelijkheden en ontwikkelingen. En we willen geen bebouwing afbreken voor extra parkeerplaatsen. Dat levert lastige dilemma’s op zonder ideale oplossingen.

De strategie die het minst pijn doet en die dus de voorkeur heeft, is niets reguleren en accepteren dat de auto soms wat verder weg staat, gecombineerd met een optimalisatie van parkeerplaatsen. Als eenrichtingsverkeer inderdaad overal wordt ingevoerd (zie vorig onderwerp), dan ontstaat er hier en daar meer ruimte voor parkeren, bijvoorbeeld dwarsparkeren in de Krugerstraat. Ook kunnen enkele zeer brede trottoirs in onder meer de Van Speykstraat en de Wilhelminastraat worden versmald. Verder kunnen aan de centrumzijde van de buurt bordjes worden geplaatst met “alleen bewonersparkeren”. Ook al is dat niet afdwingbaar, het kan toch helpen.

Mocht dit alles bij nader inzien onvoldoende soelaas bieden, dan stellen we de volgende strategie voor:
– Ieder huisnummer heeft recht op één parkeerplaats zo dicht mogelijk bij de woning of het bedrijf. Hiervoor wordt aan personenauto’s gratis vergunning verleend;
In de woonstraten worden alleen personenauto’s toegelaten, dus geen bedrijfsbusjes;
– Het overschot aan parkeerplaatsen wordt tegen een gering bedrag beschikbaar gesteld aan bewoners of bedrijven uit de eigen buurt, voor hun eventuele tweede auto of hun bezoek;
– Dit alles wordt op borden duidelijk aangegeven, handhaving vindt plaats door de gemeente;
– Voor de overige auto’s is buiten de buurt op enkele nabijgelegen grotere parkeerplaatsen, zoals aan de Polderweg, voldoende parkeerruimte aanwezig. Dat geldt dus ook voor bedrijfsbusjes en campers. Wel is daar dan meer verlichting en eventueel zelfs cameratoezicht nodig, want anders zetten mensen hun busje daar niet neer.

We zouden de komende jaren echter ook graag verder kijken, in de hoop de parkeerdruk in de woonstraatjes langzaam te verminderen. De volgende punten zijn het onderzoeken waard:
– Het parkeren kan efficiënter worden georganiseerd dan nu. Er zijn plekken die vooral ’s nachts weinig worden gebruikt. De parkeerplaats bij Woningstichting is een voorbeeld, maar er zijn meer plekken;
– De wenselijke maximale loopafstand naar de auto is daarbij een punt van nader onderzoek;
– De parkeergarage van Tjempaka nu veel te weinig gebruikt, omdat deze voorziening geld kost. Daar kunnen we eens over nadenken;
– “Campingparkeren” is een optie, dat wil zeggen alleen de buurt in voor laden en lossen en vervolgens parkeren op parkeerplekken bij de woonstraatjes vandaan;
– Veel bewoners zijn bereid om voor een parkeervoorziening te betalen, zo is de verwachting. Mits zo’n voorziening voor eigen gebruik is. Onderzoek dat;
– Het is een onderzoek waard om betaald ondergronds of gestapeld te parkeren op het Van Speykplein;
– Het parkeergedrag van bewoners van autovrije straatjes zou eens kunnen worden bekeken. Zorgen zij misschien voor een onevenredige parkeerdruk in een naastgelegen straat?

GROEN
Groen is belangrijk voor een fraaie, gewilde buurt! Er moet veel van zijn, en goed. Voor de basis is de gemeente verantwoordelijk, maar bewoners zijn steeds meer welkom om mee te denken en mee te doen (zie ook hieronder). In samenspraak met bewoners onderhoudt de gemeente het groen, bestrijdt het onkruid, houdt de bomen gezond en snoeit ze. Zieke bomen worden geïnventariseerd. Iedere boom die wordt weggehaald, wordt in principe vervangen door een nieuwe.

De gemeente houdt het groen uit kostenoverwegingen echter ook sober. Bewoners kunnen de buurt veel meer vergroenen, en op originelere wijze. Bijvoorbeeld op eerste verdiepingen, via ‘hangende tuinen’, en met geveltuintjes en plantenbakken in de wijk. Of met bloemenborders (rozen bijvoorbeeld) voor meer kleur in de wijk. Volkstuintjes in de buurt zijn eveneens mogelijk. Veel plekken lenen zich daarvoor. Zulke tuintjes zijn voor ontmoeting, om samen wat te doen. Gezellige plekken waar koffie en thee wordt geschonken.

Bewonersinitiatieven daartoe worden met enthousiasme begroet en worden door de gemeente zoveel mogelijk ondersteund met toestemming, financiering, kennis en begeleiding. Dat zal de gemeente niet altijd zelf bieden, maar vaak ook via andere (vrijwilligers)organisaties. En uiteraard maakt de gemeente beheerafspraken met de betreffende bewoners. Bewoners vegen nu al gevallen bladeren. Deze worden opgehaald en afgevoerd, maar dat kan beter. In de toekomst moeten er daarom bladerrekken op straat komen, en compostplekken in de buurt.

De groene veldjes langs de Hertzogstraat en de Wilhelminastraat moeten aantrekkelijker worden gemaakt met zitbanken en bijzonderheden zoals een fontein of kunstwerken. Tot slot is het van belang dat er verbindingen komen tussen de Van Galenbuurt en het Stadspark, waardoor het Stadspark als het ware de buurt wordt ingetrokken. Een afwaardering van de Polderweg helpt daarbij, met een veilige oversteek voor kinderen.

SPELEN
Kinderen moeten in de buurt op straat kunnen spelen, en niet alleen in autovrije straten. Bij voldoende speelmogelijkheden in de straten zelf, met hier en daar een speeltoestel, kan het aantal specifieke speelplekken beperkt blijven tot twee: een ten noorden en een ten zuiden van de Krugerstraat. Deze speelplekken dienen goed te zijn ingericht, met toestellen die zijn aangepast aan de leeftijden en behoeften van de kinderen in de buurt. En misschien wel met toezicht. De speelplek bij Elto in Tuindorp wordt gezien als een mooi voorbeeld.

De huidige speelplekken rond buurthuis De Beuk liggen voor de hand als zuidelijke plek. Als noordelijke speelplek komt het terrein voor de voormalige Groen van Prinstererschool aan de Wilhelminastraat in aanmerking. Dit terrein dient te worden heringericht tot een groene en speelvriendelijke plek. Daarbij dient een discussie te worden gestart over de toekomst van het voormalige schoolgebouw aldaar. De op een ongelukkige plek gelegen en verwaarloosde speelvoorziening in de Van Speykstraat dient geheel worden verwijderd. De herbestemming van de vrijkomende grond wordt in overleg met de buurtbewoners bepaald.

OVERIGE ZAKEN

AFVAL
Bewoners worden geacht om hun vuilcontainers op niet-ophaaldagen op eigen erf te plaatsen. In een krappe buurt als dit is dat echter vaak lastig. Het is daarom wenselijk om op verscheidene centrale plekken in de buurt, en zonder verlies van parkeerplaatsen, ondergrondse afvalcontainers te plaatsen. Zij komen liefst niet op grote afstand van elkaar, zodat niet te ver met het afval hoeft te worden gelopen. Vooral voor de vele ouderen is dat van belang. Waar vanwege de dichte bebouwing geen ondergrondse afvalcontainers kunnen worden geplaatst, dient het vuil op andere wijze te worden opgehaald.

De afvalophaal kan zeker efficiënter. Er is te veel taakscheiding, waardoor het ene te weinig wordt opgehaald en het andere te vaak.

Er is ook onbalans naar straat en wijk. De frequentie van het legen van ondergrondse afvalcontainers en het ophalen van huisvuil dient daarom niet vast te liggen, maar zich aan te passen aan het gebruik. En bewoners weten graag de routeplanning van de veegauto, zodat er beter kan worden samengewerkt. Denk ook eens aan de mogelijkheid van bakken die in twee delen zijn gedeeld. De Van Galenbuurt wil graag pilotbuurt zijn voor innovatieve nieuwtjes. En meer gescheiden afval is meer grondstofopbrengst, dus de afvalstoffenheffing hoeft niet per se omhoog.

Achterlaten van grof vuil buiten de containers wordt niet getolereerd en dus gehandhaafd. Zo nodig wordt via het plaatsen van een camera de dader opgespoord. Ook zwerfvuil in de buurt behoort tot de grotere ergernissen.

Dit wordt daarom met voorrang op verschillende manieren bestreden: met stevigere zakken voor plastic huisvuil die beter verkrijgbaar zijn, met plaatsing en regelmatige lediging van prullenbakken, of bijvoorbeeld met haken aan de lantaarnpalen voor zakken met inzamelplastic. Ook zouden ze vaker kunnen worden opgehaald.

De buurt dient hondenpoepvrij te zijn; hondeneigenaren ruimen alles meteen keurig op. Daarvoor dienen niet alleen palen met plastic zakjes, maar ook prullenbakken in de buurt te worden geplaatst. Er wordt met voorrang handhavend opgetreden tegen overtreders. Ook dient de buurt te beschikken over speciale hondenuitlaatplekken. De dijk is daarvoor te ver. Het Stadspark is daarvoor een mogelijkheid.

DUURZAAMHEID EN VEILIGHEID
Doelstellingen op het gebied van een duurzame, energiezuinige, klimaatbestendige of gezonde wijk leven nog niet echt. Er is onder buurtbewoners meer kennis en bewustwording nodig. Steeds meer andere Nederlandse wijken laten zien wat er allemaal mogelijk is, vooral ook door bewoners zelf. We hopen dat dit de komende jaren ook in de Van Galenbuurt meer gaat leven.

Het gedrag van buurtbewoners is nog niet overal zoals gewenst. Het zou goed zijn als bewoners regelmatig voorlichting krijgen over wat ze zelf kunnen doen om vandalisme en diefstal tegen te gaan. Indien zich een vast patroon van overlast voordoet, worden maatregelen getroffen (eventueel via camera’s) om oorzaak en daders op te sporen. De straatverlichting dient de komende jaren te worden uitgebreid. Vanuit de buurt wordt het gewenst dat politie, wijkagent en gemeentelijke handhavers vaker zichtbaar zijn en vaker optreden.

SOCIALE ZAKEN
Buurthuis De Beuk dient zich de komende jaren (verder) te ontwikkelen tot sociaal wijkpunt of Multifunctioneel Centrum, met wijkgerichte zorg, een rollator-spreekuur, ouderenhuiskamer, sociaal culturele activiteiten, informatie enzovoorts. Naar voorbeeld en visie van Resto Van Harte kunnen tegen een laag bedrag gezamenlijk maaltijden worden genuttigd waardoor buurtcontacten groeien. De wijkconciërge en wijkagent zijn er liefst ook op bepaalde tijden aanwezig en bereikbaar. Hopelijk kan er ook een prikpoli (bloedafname) van het Gemini worden gevestigd.

de beuk
De Beuk is nu vooral interessant voor jonge kinderen en voor ouderen, maar moet dat natuurlijk ook worden voor de tussenliggende leeftijden. Dat geldt ook voor de jeugd vanaf 16 jaar. Mogelijkheden voor bijvoorbeeld game-ruimten dienen te worden onderzocht. Bewoners(groepen) maken voor hun bijeenkomsten en activiteiten idealiter gebruik van De Beuk. Ook een eventueel op te richten Bewonersbelangen Vereniging Van Galenbuurt (BVG) moet daar natuurlijk gevestigd zijn. Om dit alles mogelijk te maken, dient De Beuk te worden gerestaureerd en heringericht en bekender te worden in de buurt.

WIE DOET WAT?

WIE DOET WAT?
De vraag is altijd: wie is verantwoordelijk voor wat? Bij veel van in deze visie genoemde onderwerpen staat dat erbij. Maar niet overal. In het algemeen geldt dat bewoners eerst aan zet zijn. Bij kansen of problemen in de buurt kijken bewoners dus eerst of dat onderling kan worden besproken of aangepakt. Hier en daar kan de gemeente erbij helpen. Pas als iets niet lukt of via bewoners zelf niet verantwoord is, pakken instanties (zoals de gemeente) het op.

Er is in de buurt zeker bereidheid om elkaar te helpen. Misschien zelfs wel met bijvoorbeeld een buurtklussendienst. Laat dingen klein beginnen en langzaam groeien! Een mooie, zeer wenselijke eerste stap zou de oprichting van een ‘Bewonersbelangen Vereniging Van Galenbuurt (BVG)’ zijn, die:

a.als gesprekspartner optreedt voor in de buurt werkzame instanties, zoals gemeente, woningbouwcorporaties, huisvuilcentrale, zorgsector, enzovoorts.
b.zelf initiatieven neemt en activiteiten organiseert.
c.Bewoners en bedrijfjes in de buurt stimuleert om een positieve bijdrage te leveren aan het uiterlijk van de buurt en het welzijn van de bewoners.

Deze visie is gemaakt door de volgende bewoners van de Van Galenbuurt:
– Anja Blokker
– Diana de Jong
– Peter Bloemers
– Albert Verfaille
– Jeff van den Dool
– Johan Aarsen
– Nicolette Smit
– Elisabeth Meijer
– Koert Hofstra
– Joop van Oeveren
– Martin Smallenbroek
– Iris van der Meij
– Raymond van Steyn
– Susan Groenewoud
– Anja de Boer
– Dirk van de Ende
– Annet den Boer
– Sebastiaan Bleker
– Joop Ras
– Brigitte Jacobs (begeleider)
– Diane Schoppink (begeleider)

Daarnaast waren er twee begeleiders van buiten de buurt: Willem Stam en Huub van Leeuwen.

TOT SLOT

VERVOLG OP DEZE CONCEPTVISIE
Deze visie moet bvangalen2025reed draagvlak genieten in de buurt en wordt uiteindelijk vastgesteld door de gemeenteraad. Daarmee verwerft het een belangrijke status om als levend document als richtlijn te dienen voor alles wat zich de komende jaren in de buurt aandient. Voor bewoners en gemeente!

Voor download van het PFD bestand klik hier
(of op afbeelding)