Bewonersbrief aan bewoners Ooievaarstraat

Bewonersbrief
aan bewoners Ooievaarstraat ⤵️

reacties op Facebook:

Patty Schmidt

De Binnenhaven heeft dezelfde problemen!

Robert Biersma

De Visbuurt heeft ook hetzelfde probleem

 

Frank Does

Jammer dat de ruyghweg niet wordt mee genomen.. staat hier ook standaard 20cm onder de woningen
 
 

Wiek Marks
Geleerdebuurt, rond de boerhaavestraat, heeft dezelfde problemem

4 April Bewonersbijeenkomst iz coffeeshop

Woensdagavond 4 April houdt de gemeente bij monde van onze burgemeester een bewonersbijeenkomst over de verhuizing van één van de coffeeshops naar de Zuidstraat. Ondanks diverse verzoeken om niet enkel de direct omwonenden uit te nodigen, blijkt dit wederom wel het geval te zijn.

Het Wijkplatform SBDL betreurd dit en nodigt u daarom allen uit om morgenavond naar het stadhuis te komen om daar de laatste ontwikkelingen rondom de verhuizing van één van de coffeeshops aan te horen en met uw burgemeester hierover in gesprek te gaan.

Kom allen:
Datum: woensdag 4 april 2018

Tijdstip: 19.30 uur
Locatie: Stadhuis (raadszaal)

 

Meer artikelen over dit onderwerp vindt u in onderstaande links:

2e brief aan gemeenteraad iz coffeeshop zuidstraat

https://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/2e-brief-aan-gemeenteraad-en-b-w-iz-coffeeshop-zuidstraat/

Stelling in het NHD belicht

https://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/stelling-nhd-belicht/

Overleg Vz Wijkplatform met Wethouder Kuipers dd  6 oktober 2017, i.z. Coffeeshops

https://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/overleg-vz-wijkplatform-wethouder-kuipers-dd-6-oktober-2017-i-z-coffeeshops/

Ingezonden brief NHD iz Coffeeshops

https://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/ingezonden-brief-nhd-iz-coffeeshops/

Standpunt Wijkplatform iz Coffeeshops

https://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/standpunt-wijkplatform-iz-coffeeshops/

Geef uw mening over herplaatsing COFFEEshops

https://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/geef-mening-herplaatsing-coffeeshops/

Verplaatsing Coffeeshops Koningstraat… alle 3 de coffeeshops blijven waarschijnlijk in de SBDL

https://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/verplaatsing-coffeeshops-koningstraat-3-coffeeshops-blijven-waarschijnlijk-sbdl/

Audio Wijkplatform SBDL 22 November 2017

https://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/audio-wijkplatform-sbdl-22-november-2017/

Audio & Verslag Wijkplatform SBDL 20 september 2017

https://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/audio-verslag-wijkplatform-sbdl-20-september-2017/

Rapport Koningstraat De Mogelijkheden om de leefbaarheid te verbeteren, RCM-Advies, Manuel Lopez, Prof, Dr. Akkelien van Nes.

uwmeningtelt

oranjebalk2

Wie zijn wij? klik HIER

oranjebalk2

Uw mening telt klik HIERoranjebalk2

Voor alle Acties vanuit het Wijkplatform SBDL klik HIERoranjebalk2

Voor belangrijke telefoonnummers klik HIER
oranjebalk2

Volg ons op Facebook klik  HIER
oranjebalk2

 

Datums en Tijden inschrijving Avond4daagse schooljeugd

Datums en Tijden inschrijving Avond4daagse schooljeugd per buurthuis zijn bekend:

 • Inschrijven kan voor de vijf en tien kilometer, per groepje van vijf, zes kinderen mét begeleider,
  tegen contante betaling (kinderen €5,50 met medaille (bij aanmelding melden hoeveelste keer het is), begeleider €1,50)In de navolgende buurthuizen:
 • De Overzet:        7 juni 15-17 uur, 8 juni 18.30-19.30 uur,
 • Kraaiennest:   30 mei en 6 juni 13.30-17 uur,
 • De Viskom:       29 mei 15-17 uur,
 • De Beuk:              6 juni en 7 juni 18-20 uur,
 • Elto:               iedere woensdag vanaf 13 uur.

In download vindt u de huisregels …

Huisregels van het Buurthuis avondvierdaagse 2017

Liever bloemetje bij freaky vierdaagse Den Helder

Bron:Petra Bies NHD
Liever een bloemetje bij de intocht dan snoep. Want een ’freaky’ avondvierdaagse, dat is een gezonde.

Slaan ze daar als organisatie van het wandelalternatief voor de vijfhonderd schoolkinderen uit de stad binnen de Linie toch mooi twee vliegen in één klap, vinden Sylvia Hamerslag, voorzitter van het wijkplatform voor dit stadsdeel en Andy van der Heiden, verbonden aan de Helderse stichting Freaky People.

De basisscholen binnen de Linie maakten begin dit jaar gezamenlijk bekend dat zij niet langer van de partij zijn bij het jaarlijkse wandelevenement. Het vergt te veel tijd van de leerkrachten én het is vanwege de overdaad aan snoepgoed een ongezond festijn geworden; een kritiekpunt dat de laatste jaren op kwam.

Van der Heiden besloot te gaan broeden op een alternatief en vond daarin Hamerslag aan zijn zij. Beiden koesteren goede herinneringen aan de Avondvierdaagse, die ze zelf als kind meermalen liepen en waarvoor ze later kilometers maakten als begeleiders van de klassen van hun kinderen. Daarom vinden ze het oerzonde als de traditie in gevaar komt. Het alternatief: kinderen kunnen zich binnenkort in groepjes van vijf, zes met begeleider aanmelden in diverse buurthuizen en dan meelopen in één grote groep van Freaky People.

Ze doen het met liefde, maar niet met de opzet om het jaarlijks te gaan herhalen. ,,We doen het trucje voor, in de hoop dat de scholen de ogen openen en volgend jaar gewoon weer lopen’’, zegt Hamerslag. Wat niet gezien moet worden als een steek onder water. ,,We streven juist naar samenwerking. Veel kinderen in Den Helder hebben overgewicht en er is beleid om dat terug te dringen. Lekker bewegen, zoals bij de Avondvierdaagse sluit daar bij aan. Daarom is het belangrijk dat kinderen hem blijven lopen.’’

Freaky People bestaat sinds twee jaar en komt voort uit een initiatief van de Opvoedpoli. De stichting organiseert, samen met diverse instanties en verenigingen, activiteiten op gebied van sport, cultuur en recreatie voor kinderen en jongeren die het om wat voor reden dan ook moeilijk hebben. ,,Maar we zijn er ook voor alle andere kinderen’’, aldus Van der Heiden.

Inschrijven

Inschrijven kan voor de vijf en tien kilometer, per groepje van vijf, zes kinderen mét begeleider, tegen contante betaling (kinderen €5,50 met medaille (bij aanmelding melden hoeveelste keer het is), begeleider €1,50) in de navolgende buurthuizen: De Overzet 7 juni 15-17 uur, 8 juni 18.30-19.30 uur, Kraaiennest 30 mei en 6 juni 13.30-17 uur, De Viskom 29 mei 15-17 uur, De Beuk 6 juni en 7 juni 18-20 uur, Elto iedere woensdag vanaf 13 uur.

In download vindt u de huisregels …

Huisregels van het Buurthuis avondvierdaagse 2017
Eerdere artikel lezen? klik op onderstaande link

Toch avondvierdaagse voor de Helderse school jeugd

Audio & Verslag Wijkplatform SBDL 24 januari 2017

Voorzitter Sylvia Hamerslag

24 januari 2017
Locatie:    Buurthuis De Overzet
Aanvang: 19.30 uur
Agenda
1. Opening
2. Mededelingen

 • -update Fietsoverlast Timorpark
 • -update ’t Schapendijkje
 • -update Kruising Ruyghweg/Fabrieksgracht

3. Vaststellen agenda
4. Gesprek verslagen van 26 oktober & 14 december jl.
5. Kennismaken met gebiedsmanager Simon Broersma
6. Herinrichting Stationsplein/gebied
7. Presentatie ontwikkelingen Stadshart door Woningstichting DH
8. Nieuws vanuit JOGG & Freaky People
9. Te gast in Buurthuis de Overzet
10. Buurtnieuws
vast agendapunt voor de Buurthuizen en Belangenverenigingen
11. Rondje deelnemers

Audio opname klik op de YouTube:

In download vindt u de vergaderPresentatie:
WPF  PowerPoint 24 januari 2017 De Overzet

*Verslag Wijkplatform Stad Binnen de Linie 24 januari 2017*

Dinsdag 24 januari 2017                                   Locatie: buurtvereniging de Overzet

                                                                       Voorzitter: Sylvia Hamerslag
Agenda

 1. Opening

De voorzitter Mevr. Hamerslag  opent de vergadering en heet iedereen welkom in buurthuis de Overzet. De volgende bijeenkomst is op 16 maart in buurthuis de Kraaiennest

 1. Mededelingen/updates

          Mw. Hamerslag geeft aan dat het vervelend is dat de gemeente haar eigen agenda niet afstemt aan die van het WPSBDL. Ondanks dat de agenda van het platform al vroeg op de gemeentekalender staat. Voorbeeld is de bijeenkomst armoedebeleid en bewonersbijeenkomst Stationsgebied welk op dezelfde datum als de bijeenkomst van WPSBDL is.

Fietsoverlast Timorpark. Er zijn voortvarende gesprekken hierover

gevoerd met WPSBDL , gemeente en politie. Het stukje beton zou worden vervangen door grasveld hetgeen de fietsers moet weerhouden hier te fietsen. Echter ging dit niet door omdat dit niet past in het ontwerp van de oorspronkelijke architect van dit gebied.

Stand van zaken Schapendijkje. WPSBDL is met de alle belanghebbende 3 maal bijeengekomen in het buurthuis in Huisduinen. Uitkomst hiervan  is dat de gemeente een tijdelijke oplossing gaat bieden. Aanleggen van versmallingen met drempels. Echter op de dag van plaatsing bleken de drempels in de lengte te liggen ipv dwars. Ondanks alle reacties hieromtrent blijft de gemeente volhouden dit in de proefperiode niet kan  veranderen. Na de proefperiode wordt dit geëvalueerd. ( bij een proefperiode van gratis parkeren kon kennelijk wel de proefperiode worden onderbroken )    

Reactie: kan er niet een echte verkeerskundige vooraf naar kijken? Dat het in 1 keer goed komt.?

Mw Hamerslag: WPSBDL heeft er voor gepleit een tijdelijke maatregel te treffen omdat het anders te lang duurt. Maar wel een die afdoende is.

                   Kruising Ruyghweg.  Dhr Kunzel heeft de vorige keer een goede uitleg gegeven wat zijn bevindingen waren. De regiegroep heeft vervolgens dit geëvalueerd. Deze is er geen grote voorstander van omdat de fietser dan door de versmalling moet en ze gaan nog meer over het trottoir rijden. Er wordt wel gedacht om verkeerslichten te plaatsen. Een ander punt is om een extra fietspad aan te leggen aan de zijde van het Vinkenterrein. 

Reactie: een bewoner geeft aan dat de situatie zeer gevaarlijk is en dat als fietser het autoverkeer achter je zenuwachtig wordt en gaat claxonneren.

Bovenstaande is per mail verzonden en de reactie is dat er met de wethouder zal worden overlegd. 

 1. Vaststellen agenda

Agenda wordt vastgesteld.

 1. Gesprek verslag van 14 december

Er was nog geen gesprekverslag opgemaakt. Deze volgt medio januari.

Reactie Job: in het verslag van 14 december stond een uitspraak van hem waarin hij zich niet in herkende. Dit zal worden aangepast.

 1. Kennismaking gebiedsmanager

De “nieuwe” gebiedsmanager (een van de 4) SBDL, Simon Broersma stelt zichzelf voor.

Hij werkt nauw samen met Netty en is een schakel tussen de bewoners, het gemeentelijk apparaat. Doel is om meer open te staan voor bewoners. Er wordt dan meer van buiten naar binnen gewerkt dan andersom. Input van bewoners. De bereikbaarheid: s.broersma@denhelder.nl en het mobiele nr is hetzelfde als de vorige gebiedsmanager M van de Maas.

Reactie: kunnen de gegevens ook op de website van de gemeente?

Antwoord: Simon zal dit binnen de gemeente opnemen.

 1. Herinrichting stationsplein gebied.

Er zijn via facebook en per mail bij de voorzitter vragen gekomen betreft de verkeerscirculatie op het stationsgebied en hoe te tijdens de verbouwing. Er is vanuit WPSBDL een mail verzonden om de verdere onrust omtrent de laatste ontwikkelingen op het stationsplein te voorkomen. Er is nog geen feedback op gekomen. WPSBDL kijkt alleen of het procedureel goed loopt, de veiligheid gewaarborgd blijft, functioneel is en houdt zich bezig met de verkeerscirculatie.

De voorzitter legt de tekening van de nieuwe situatie uit. Streven is om het verkeer door te sluiten naar de rotonde Kievitstraat. Dit laatste is niet goed te zien of de afslag naar de Basstraat blijft. Zo ja kan dit kan een filevorming veroorzaken?

Reactie bewoner: het doen van het plaatsen van de bloembakken op de Beatrixstraat door de bloemist is dat dan de fietsen niet steeds voor de winkelpui worden geparkeerd

Reactie bewoner: voorstel is toch om eenduidige rotondes te krijgen binnen Den Helder waarbij alle fietsers gewoon voorrang hebben.

 • Presentatie plattegrond uitvoeringsfase stationslocatie door Ferdinand Vreugdendeel ( directeur Zeestad)

Er wordt duidelijk gemaakt dat dit proces d.m.v. participatie tot stand is gekomen. Uit de bijeenkomsten zijn er 3 hoofdpunten naar voren gekomen voor de uitvoering. Maritieme sfeer, groene omgeving en de auto is te gast.

Men probeert de samenhang in de stad weer te creëren. Het station moet onderdeel worden van de stad.

Reactie: voorzitter mw. Hamerslag vraagt of er rekening wort gehouden met de  fietsers die oversteken omdat deze in de oude situatie eigenlijk wat aan hun lot werden overgelaten .

Antwoord: dat zal in de nieuwe situatie duidelijker worden. Dat wordt bv gedaan door de Beatrixstraat door te trekken tot de watertoren. De auto zal op een rustiger manier worden gedwongen om door het gebied te gaan ( bv door drempels en smallere doorgangen voor de auto’s )

Reactie: Job vraagt zich af of er zichtbare snelheid belemmerende maatregelen zijn zoals borden etc. Daar waar de politie kan optreden op snelheidsovertredingen.

Reactie: …….er zou een duidelijke maritieme uitstraling zijn. De art-fashion ziet er mooi uit, maar de werkelijkheid is anders doordat die bomen vaker kaal zijn dan groen. De opdracht van de burgers ziet men niet terug op deze presentatie.

Antwoord: er komen maritieme beelden/attributen (fossielen, zeesterren etc.)op de plaats van de muurtjes. De Jutter heeft nog geen plaats, deze staat in opslag en is eigenaar van de ondernemersvereniging.

Dhr Veen WSDH deze zou perfect staan op de Dijk
Ractie mw Hamerslag  Hoopt dat dit wel in samenspraak met de burgers gaat en dat de jutter behouden blijft voor deze wijk, we zijn zoveel hoofden zoveel zinnen ook al ‘kwijt’geaakt.

Reactie: is er iets te vertellen over verlichting en/of waterornamenten?
Antwoord: nee, nog niet

Er komen ook nog meer “lopende” beelden aan de noordzijde bij.

Reactie bewoner: voor elektrische fietsen zijn de kopjes in de weg niet goed, ik hoop dat dit aangepast gaat worden.

Reactie bewoner: wat gebeurd er met de vrijgekomen plek van de taxi’s aan de Boerhavenstraat?
Antwoord: plangebied is vastgelegd. Met het plein gebeurd er op dit moment niks. Er kan door de bewoners een plan bij de gemeente worden ingediend. De fietsenstalling blijft, afgezien van bestrating, ongewijzigd.

ProRail doet, omdat er voor de NS geen uitbreiding is, geen investering.

Willem de Koning….neemt het deel van de situatie tijdens de werkzaamheden de presentatie over. De auto’s worden duidelijk tijdens de verbouwing van de fietsers gescheiden.

Reactie bewoner: er zijn geen duidelijke wegbewijzeringborden voor fietsers.

Antwoord: er wordt nu wel gekozen om de fietsers bewust te maken om tijdens de verbouwing door dit gebied te lopen. Voor de fietsers zullen er extra borden komen. Het blijft de grootste uitdaging de routing is terug te vinden op de website.     

Reactie bewoner: het type weg wat er nu ligt is niet verboden voor de fietsers.

Fase 2: in deze lange fase is er een groot stuk terrein afgesloten voor alle verkeer, incl. voetgangers en fietsers.
Fase 3: wordt ook s ’nachts gewerkt om Connexion niet teveel overdag te belasten.
Fase 4: fasegewijs wordt er weer verder gewerkt voor aansluiting alle wegdelen in dit gebied. Ook dan zal ook s ‘nachts worden gewerkt.

Reactie bewoner: Dirk: in de fase wanneer hekwerken zijn geplaatst, zijn de hulpdiensten wel toegankelijk?
Antwoord: ja, dat is gecommuniceerd.

Reactie bewoner: Annelies, komen er tijdelijke rekken voor geparkeerde  fietsers?

Antwoord: dat is nu lastig

Reactie bewoner: als voetganger is het gedeelte vanaf de fietsenstalling naar het station moeilijk te bereiken. Zeker met een rollator of rolstoel, graag groter maken.
Antwoord: dit zal worden meegenomen.

Reactie bewoner: Cees, hoe zit het met de fietsersexamen in mei?
Antwoord: dan zijn we in fase 4 en klaar voor de fietser.

Reactie: mw. Hamerslag, situatie afslag Basstraat?
Antwoord: dit valt buiten het werkgebied. Daar veranderd niks aan. De auto’s kunnen bij de Beatrixstraat nog om.

Reactie bewoner: Cees, kun je als autorijden vanaf de HEMA rechtsaf slaan?
Antwoord: nee

 1. Woningstichting Den Helder

Henk van de Veen (stafmedewerker woningstichting) geeft antwoord op 2 deelvragen

 • Hoe staat het met de sociale woningbouw?
 • Houdt de woningstichting cq Den Helder zich aan de verplichting van het aantal % van de woningbouw wat moet worden teruggebouwd?

In de binnenstad binnen de linie ligt de opdracht de stijl terug te brengen zoals het was en de huren gaan hierdoor niet omhoog. Indien men zonnepanelen wilt, dan is het bij bijv. 10 plaatsen, 6 betalen. Dit is een regeling die de woningstichting met Ecorus heeft afgesproken.

In een berekening laat Henk zien dat de woningstichting zich ruimschoots houdt aan de sociale verplichting. Voorbeeld is dat het aantal woningen zonder huursubsidie onder de 1000 ligt, van de 10200 woningen in Den helder. Ook heeft de woningstichting tot doel om in de binnenstad gemengd publiek te krijgen voor de woningen. Vandaar dat er verschillende woningen met prijzen worden aangeboden in de binnenstad.

Reactie bewoner: zijn er nog wachtlijsten?

Antwoord: mensen die haast hebben krijgen snel een woning, maar met speciale wensen duurt het langer. In Den Helder valt het mee.

 • Hoe zit het met de ontwikkelingen van de stadshart en -park?

We willen ons vasthouden aan het oude plan, het herstellen van het stedelijk weefsel. Waarin je de oude gevels/panden weer terug ziet. Momenteel zijn we al aan een aantal panden in de binnenstad bezig.

Met betrekking tot halter Bellevue. Dit is in tegenstelling wat de media schrijft wel in ontwikkeling en zijn er gegadigden ( 540m2) voor.

Fase 1 van de 4 zal worden gebouwd op het huidige nieuwe parkeerterrein (achter Mc Donalds?  Daar beginnen we eind mei te bouwen met 6 woningen.

De huidige verkeerssituatie is tijdelijk vanwege de verbouwing (net zoals stationslocatie). Het Anton Pieckplein zal ook worden meegenomen in het plan, er zijn al vergaande gesprekken met de Aldi.

Reactie mw Hamerslag: wanneer is ongeveer het A. Pieckplein gereed?

Antwoord door C Assorgia: het hele plein ongeveer eind 2017.

Op het oude kanonnenplein zal weer bebouwd worden. Op de begane grond komt 260m2 droge horeca met daarboven 15 appartementen in sociale huur. Het beeld van de kanonnen komt niet terug.

Molenplein wordt verdeel in 3 fases. Fase 1 is Keizersgracht, fase 2 nog niet gestart en fase 3 wordt wonen met zorg. Verder neemt dhr van de Veen, middels de presentatie, de aanwezigen mee in de huidige stand van zaken van de inmiddels gerealiseerde pand- en gevelrenovatie in de winkelstraten van de binnenstad.

Er is in totaal meer dan 10.000 m2 winkelgebied ingeleverd/gesaneerd. Er zal tegen 20.000 m2 minder winkels zijn. Dit in tegenstelling wat de bewoners zeggen dat er steeds meer winkels worden gebouwd.

Toekomstplannen woningbouw/Zeestad/gemeente:

 • Meer wonen in de binnenstad
 • Horeca wil zelf naar Willemsoord ( geb 51)
 • Terugkomst Ankerparkbrug richting de schouwburg( wens)
 • ( mogelijk gaat de glazen stolp met het Vikingschip op WO ook weg)

Reactie mw Hamerslag: wat gebeurd er met de coffeeshops? Uit het leefbaarheidsonderzoek is gekomen dat men deze niet in het huidige woongebied wil hebben.

Antwoord door S Broersma: verplaatsing gaat eerst via de raad, nog onbekend wanneer.

Taak woningstichting mbt de transformatie Koningstraat naar wonen gaat via de WOM ( wijk ontwikkelingsmaatschappij). Dit plan/voorstel zal ook naar de raad gaan (wens is met Zeestad).

Reactie bewoner: is het de bedoeling dat alle horeca uit de Koningstraat verdwijnt?

Antwoord: nee, er zal ergens nog wel een café blijven.

Verder zal er:

 • gekeken worden naar de parkeerplaats (100 plaatsen) op het parkeerdek (2e verd) VOMAR om deze te gebruiken voor de gemeente/bewoners.
 • de invulling lege winkelpanden
 • de ‘lopende’ beelden in de Beatrixstraat zullen van onderaf belicht worden.
 • De “Jutter” mogelijk op de dijk

Reactie mw Hamerslag: zijn 3-D tekeningen op de dijk mogelijk?

Antwoord: ga in gesprek met Rijkswaterstaat, want deze heeft hier het zeggenschap

Verder graag tot ziens in de projectwinkel Beatrixstraat.

 1. Presentatie Jogg

Tanja Itens geeft de stand van zaken van Jogg. In Den Helder is een pilot gestart met 5 scholen mbt drinkwatercampagne. Ook wil het Jogg invloed hebben op de avondvierdaagse. Dit is tot op heden een groot snoepfestijn. Samenwerking Jogg is nu ook uitgegroeid tot samenwerking met Jorina Baars ( zij wil vanuit haar beroep ook meer invloed geven op de gezonde leefstijl jongeren dmv oa workshops en begeleiding) en Freaky People ( besteden aandacht aan beweging en gezonde voeding). Verdere informatie zal ook digitaal aan te leveren zijn via de website van WPSBDL.    

 1. Te gast in buurthuis de Overzet

Cor Theunissen: we zijn bezig om een druk en goed gevuld buurthuis te worden. Er komen steeds meer knutselclubjes op de woensdagmiddag. We willen ook aansluiten op de pilots koken die inmiddels in de Kraaiennest en de Boerderij zijn. Eenzaamheid trajecten zijn ook onder de aandacht van de Overzet. De Overzet zoekt nog bestuurders uit de directe buurt/omgeving Vogelwijk.

 1. Buurtnieuws

Andries Pruiksma:  er worden binnenkort ( jan/feb) op het Vinkenterrein bomen gepland. Dit heeft enige vertraging opgelopen.
Netty Kolsteeg: ontmoeting in het Groen is 2e geworden van Nederland. Dit door de thema met compostbakken.

 1. Deelnemers

Reactie bewoner: is er iets bekend over de molen op het Vinkenterrein?
Antwoord Andries: er is wel behoefte aan. Maar er zijn momenteel gesprekken betreft een combinatie Vinkenterrein/stadhuis waarvan elektra opgewekt door de molen. Verder is er nog geen nieuws/ontwikkeling.

Annelies Stins( de Weering en MEE): kantoor is verhuisd naar gezondheidscentrum Bernhardplein ( met Vrijwaard en GGD, fysio en andere). De Weering zit op de 1e verdieping.

Cor Bijpost: er is een meetlint neergelegd op de hoek Schapendijkje. Wat is de betekenis hiervan?
Antwoord: Simon Broersma gaat contact opnemen het betreft de snelheid aldaar.

Kees Bazen: Ook VVN heeft klachten gehad omtrent de snelheid van bestuurders rond hoek Schapendijkje.

Mw Hamerslag: de BuurtPreventieApp is nu over heel Den Helder uitgerold. Ook in Julianadorp is nu 1 groep ingestapt. Tuindorp Oost is van 16 inbraken teruggebracht naar 6 inbraken. 14 februari is er een presentatiebijeenkomst in de Boerderij de Schooten.

 1. Sluiting

Eventuele presentaties zijn bij ons op te vragen via email: wijkplatformsbdl@gmail.com

Download hier het verslag in pdf:Verslag Wijkplatform SBDL 24 januari 2017

7 december informatieavond BuurtPreventieApp DEN HELDER

7 december organiseert BuurtPreventieApp DEN HELDER een informatieavond

ISM de Politie en Gemeente Den Helder:

Locatie Buurthuis ELTO
                   Crocusstraat 64A
Aanvang: 19:30

In aanvang van deze avond wordt er in één van de reeds actieve BuurtPreventieApp groepen een ‘Heterdaad actie’ gehouden.

De bevindingen/ervaringen hiervan worden deze avond behandeld en er bestaat een mogelijkheid om deze actie aan te vragen voor uw eigen groep

Informatieavond voor alle deelnemers aan de BuurtPreventieApp DEN HELDER.
Uiteraard bent u ook van harte welkom wanneer u nog geen deelnemer bent maar wel interesse hierin heeft.

Tijdens deze avond wordt u uitgelegd wat de BuurtPreventieApp precies inhoudt en is de Politie aanwezig om u te vertellen wat de rol van de Politie hierin is. Tevens krijgt u tips over wat nu precies een verdachte situatie is en wanneer u het algemeen nummer of 112 belt.

Deze avond is er tevens iemand van de afdeling VVH (Veiligheid, Handhaving en Vergunningen) gemeente aanwezig.

Like tevens onze facebook pagina
like

 

Een samenwerking tussen:
logo-bpa-d-h-kleinlogo-politielogo_twitter

Bron uitgelichte afbeelding Boskamp/Zeist

oranjebalk2Voor nieuws van de Wijkagent klik hier

 ?…Wie zijn uw Wijkagenten? klik hier
oranjebalk2Voor nieuws over BuurtPreventie klik hieroranjebalk2Voor belangrijke telefoonnummers klik hieroranjebalk2

Vogelwijkers opgelet!!….. pak deze kans

uwmeningtelt

Denk mee en geef invulling aan uw Buurthuis en uw Buurt

Buurthuis De Overzet organiseert op vrijdag 25 november een avond voor en door  bewoners van de buurt. 
?… waar heeft u als buurtbewoner in uw buurt behoefte aan
?? … hoe ziet u hierin de rol het buurthuis
??? … wat leeft er zoal in Vogelwijk
????… weet u dat het buurthuis veel voor u en uw buurt kan betekenen
?????… Wist u dat de gemeente bezig is om de buurthuizen meer en meer het kloppend hart van de buurt te laten zijn.

Dit is uw kans om uw ideeën en stem te laten horen…PAK deze kans
De Overzet wil graag nieuwe activiteiten organiseren, maar dan wel die activiteiten die u graag wil!
Tevens is de Overzet opzoek naar vrijwilligers en bestuursleden.

En omdat het vrijdagavond is, wordt er gezorgd voor een hapje en een drankje. De avond duurt van 19.30 tot ongeveer 21.30.

Deze avond is een samenwerking met het Buurtcollectief en Wijkplatform Stad Binnen de Linie.

Bekijk tevens: hetbuurtcollectief

buurtcollectief-logo-2016-website-003

oranjebalk2Voor belangrijke telefoonnummers klik hieroranjebalk2

BuurtPreventieApp DEN HELDER op Facebook & Twitter

Sinds vandaag is de BuurtPreventieApp DEN HELDER ook actief op Facebook & Twitter.

Op deze manier kan u ons volgen en blijft u op de hoogte van alles wat er te melden valt over de BuurtPreventieApp DEN HELDER
L
ike onze facebookpagina en volg ons op Twitter

facebook-logo-c64946d6d2-seeklogo-comtrade3259-1qkqmy1431507808

 

Een samenwerking tussen:
logo-bpa-d-h-kleinlogo-politielogo_twitter

Ontstaan vanuit het Wijktoezichthoudersproject Tuindorp 
initiatiefneemster Sylvia Hamerslag

oranjebalk2Voor nieuws van de Wijkagent klik hier

 ?…Wie zijn uw Wijkagenten? klik hier
oranjebalk2Voor nieuws over BuurtPreventie klik hieroranjebalk2Voor belangrijke telefoonnummers klik hieroranjebalk2

AANKONDIGING ….Informatieavond BuurtPreventieApp DEN HELDER

In aanvang van deze avond wordt er in één van de reeds actieve BuurtPreventieApp groepen een ‘Heterdaad actie’ gehouden.

De bevindingen/ervaringen hiervan worden deze avond behandeld en er bestaat een mogelijkheid om deze actie aan te vragen voor uw eigen groep

In samenwerking met de Politie en Gemeente Den Helder:
Wordt er momenteel gewerkt aan informatieavond voor alle deelnemers aan de BuurtPreventieApp DEN HELDER.
Uiteraard bent u ook van harte welkom wanneer u nog geen deelnemer bent maar wel interesse hierin heeft.
Het streven is om deze avond begin december te laten plaatst vinden, de precieze datum volgt op een later tijdstip.

Tijdens deze avond wordt u uitgelegd wat de BuurtPreventieApp precies inhoudt en is de Politie aanwezig om u te vertellen wat de rol van de Politie hierin is. Tevens krijgt u tips over wat nu precies een verdachte situatie is en wanneer u het algemeen nummer of 112 belt.

Deze avond is er tevens iemand van de afdeling VVH (Veiligheid, Handhaving en Vergunningen) de gemeente aanwezig.

Like tevens onze facebook pagina
like

 

Een samenwerking tussen:
logo-bpa-d-h-kleinlogo-politielogo_twitter

 

oranjebalk2Voor nieuws van de Wijkagent klik hier

 ?…Wie zijn uw Wijkagenten? klik hier
oranjebalk2Voor nieuws over BuurtPreventie klik hieroranjebalk2Voor belangrijke telefoonnummers klik hieroranjebalk2

BuurtPreventieAPP SBDL wordt BuurtPreventieAPP DEN HELDER

Sinds kort is de BuurtPreventieApp van de wijk Stad Binnen de Linie verder uitgerold over heel Den Helder.
Zowel in de wijken de Schooten, Nieuw Den Helder als in de buurten Tuindorp en Sluisdijkbuurt, zijn er momenteel meerdere groepen actief.
Omdat de app nu dus in meerdere wijken actief is, is de naam vanaf heden dan ook aangepast naar BuurtPreventieApp DENHELDER

oranjebalk2Lees HIER wat de BuurtPreventieApp Den Helder inhoudt
oranjebalk2

! …WhatsApp PreventieApp
?…Heeft u interesse om de WhatsApp BuurtPreventieApp ook in uw straat/buurt te starten.
?… en wilt u gebruikmaken van de mogelijkheid om bordjes/stickers te plaatsen.

Meldt u aan…..
via email:
buurtpreventieapp.denhelder@gmail.com

Flyer download link:
A5-flyer-BPA-Den-Helder-voorzijde
A5-flyer-BPA-Den-Helder-achterzijde

Download de spelregels en voorwaarden en geef deze af aan de deelnemers in uw WhatsApp BuurtPreventieApp
klik op links:
spelregels-en-voorwaarden-buurtpreventieapp-den-helder-versie-0-1-3

 

oranjebalk2Voor nieuws van de Wijkagent klik hier

 ?…Wie zijn uw Wijkagenten? klik hier
oranjebalk2Voor nieuws over BuurtPreventie klik hieroranjebalk2Voor belangrijke telefoonnummers klik hieroranjebalk2