Met groot verdriet willen wij u mededelen dat Nel Steffens uit ons midden is weggevallen.
Nel heeft zich jarenlang als vrijwilliger binnen ons wijkplatform ingezet
Onze dank is groot en wij wensen de nabestaanden en iedereen die Nel kende heel veel sterkte met dit grote verlies