meer-mensen-in-armoede-in-nederland

afbeelding NU.NL

Het Wijkplatform SBDL krijgt steeds meer signalen over (stille) armoede in de wijk.
In de diverse buurten is deze armoede ook steeds meer zichtbaar bijvoorbeeld door verloedering van de directe leefomgeving.
U kan zich waarschijnlijk wel voorstellen dat wanneer een buurtbewoner geen geld heeft om levensmiddelen te kopen hij of zij geen moed/zin heeft om de directe leefomgeving netje te maken of bij te houden.

‘Wanneer je namelijk alle eindjes aan elkaar moet knopen vergt dit enorm veel energie.
Financiële stress werkt daarbij soms zelfs zo verlammend dat mensen feitelijk op stand van overleven komen te staan en er echt niks meer uit diegene zijn of haar handen kan komen.
Dan is uiteraard het weghalen van onkruid of je gevel eens schilderen geen prioriteit

Buiten dat de gemeente Den Helder momenteel bezig is om een nieuw armoede beleid op te tuigen.
Zijn de diverse buurthuis verenigingen en belangenverenigingen zich al jaren bewust van deze armoede. Diverse buurthuizen hebben daarop ook projecten opgestart zoals bv samen koken samen eten, dit om de saamhorigheid te bevorderen maar zeker ook om armoede in beeld te krijgen en mensen te begeleiden naar de diverse hulpinstanties ed.

Het Wijkplatform gaat hier dan ook actiever op inzetten, door bijvoorbeeld mensen te informeren over de diverse hulpinstanties en middelen die er zijn, maar ook door adviezen naar de gemeente uit te brengen.
Bekijk ook ons artikel Armoede is Onrecht

uwmeningtelt
Wanneer u ideeën heeft of tips en tops dan horen wij dit graag van u.
Uiteraard wanneer u hulp nodig heeft kan u buiten uw eigen Buurt/Belangenvereniging tevens het Wijkplatform benaderen.

Voor nieuws over armoede en armoede bestrijding hebben wij een vaste rubriek U & Geldzaken op de site ingesteld deze vind u hier

Bekijk ook ons artikel Armoede is Onrecht