Adopteer een afvalbak

Refererend aan onderstaand artikel welke op de gemeente website staat….
Er zijn diverse geluiden over het ‘afvalbakkenplan’ die de ronde gaan.
Eén ervan is dat er momenteel buiten de op voorhand aangegeven afvalbakken tevens diverse Hondenpoepbakken verwijdert zijn, dit is dus tegenstrijdig met dat wat het bericht op de website van de gemeente aangeeft
citaat

Hondenpoepbakken
De aanpak van hondenpoep in de openbare ruimte is niet meegenomen in het onderzoek. Het hondenpoepbeleid komt later in het jaar aan de orde en daarmee ook de afvalbakken die specifiek voor dit doel zijn geplaatst.”

Hierop hebben inwoners dan ook niet middels de adoptieprocedures aan de hand van de “Adoptiekaart” aan kunnen geven welke bak te willen adopteren.
Dit is zeer betreurenswaardig, juist omdat veel hondenbezitters zit jarenlang hebben ingezet om het volume van het aantal Hondenpoepbakken op het nivo te krijgen wat het nu was. Welke zelfs nota bene nog niet afdoende laat staan dekkend was.

Graag horen wij van u als inwoner en hondenbezitter in de wijk Stad Binnen de Linie, waar u alsnog de bakken terug geplaatst zou willen zien.
Zodat wij daarop dan kunnen handelen en een verzoek bij de gemeente kunnen neerleggen.

wordt vervolgd

Belangenvereniging Visbuurt heeft onderstaande mail over dit onderwerp naar de gemeente gestuurd

Screenshot_2016-08-03-20-25-48-1

 

Gepubliceerd op 26 mei 2016 gemeente DH

Zwerfafval, wie is het niet een doorn in het oog? Het is de reden dat in onze gemeente in totaal bijna zeshonderd afvalbakken staan. Bedoeld dus om afval in te doen en zo de openbare ruimte vrij te houden van viezigheid en troep. Onlangs hebben we laten onderzoeken of de bestaande afvalbakken nog wel op de juiste plek staan, of er nog bakken bij moeten en of oude soms vervangen moeten worden door nieuwe. Resultaat is dat we het een en ander gaan wijzigen.

Voorafgaand aan het onderzoek zijn criteria opgesteld om te bepalen op welke locatie afvalbakken nou eigenlijk horen te staan. Zo kregen we in beeld waar afvalbakken kunnen blijven en waar ze weg kunnen. Vorige zomer is de volheid van de afvalbakken gemeten. Hieruit bleek dat er bakken zijn die niet of nauwelijks worden gebruikt of niet op de juiste plaats staan. Daarom gaan we dit voorjaar afvalbakken verwijderen en verplaatsen. We beginnen in Julianadorp. In juni volgen de andere wijken.

Waar blijven afvalbakken staan?

Afvalbakken blijven staan op locaties waar veel mensen samenkomen en waar het zwerfafval vrijkomt en afvalbakken goed gebruikt worden. Ongeveer 39 afvalbakken in Julianadorp blijven staan. Op een enkele plaats wordt een afvalbak op verzoek van bewoners of de wijkconciërge bijgeplaatst.

Waar worden afvalbakken weggehaald?

Afvalbakken die niet worden gebruikt of waar veel afvalbakken op één plaats staan, worden verwijderd. Dit gebeurt vooral bij de strandopgangen. Daar worden de bestaande afvalbakken vervangen door een groter exemplaar. De insteek is dat het zwerfafval niet toeneemt, daarom monitoren we de plaatsen waar afvalbakken worden weggehaald.

Adopteer een afvalbak!

We willen graag samen met inwoners de openbare ruimte schoon houden. Als ú graag die ene afvalbak wilt houden die op het punt staat te verdwijnen, is dat mogelijk! We bieden inwoners namelijk de mogelijkheid een afvalbak te adopteren. Ongeveer 15 afvalbakken in Julianadorp komen voor adoptie in aanmerking. Zo kunt u dus een afvalbak behouden. Adoptie van de afvalbak houdt in dat de gemeente de afvalbak laat staan en dat u de afvalbak leegt en de omgeving van de afvalbak schoon houdt. U ontvangt een grijper, handschoenen en afvalzakken van de gemeente. Wordt de afvalbak niet geadopteerd, dan verdwijnt de afvalbak alsnog.

Een aantal afvalbakken is al door bewoners of ondernemers geadopteerd. Deze afvalbakken blijven uiteraard staan.

Adoptiekaart

Het adopteren van een afvalbak is niet meer mogelijk. We brengen binnenkort meer informatie naar buiten over de uitkomst.

Hondenpoepbakken

De aanpak van hondenpoep in de openbare ruimte is niet meegenomen in het onderzoek. Het hondenpoepbeleid komt later in het jaar aan de orde en daarmee ook de afvalbakken die specifiek voor dit doel zijn geplaatst.

https://www.denhelder.nl/actueel/nieuws/adopteer-een-afvalbak

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>