Richtlijnen en criteria Opgroeien in armoede

Kansfonds ondersteunt projecten die kinderen en gezinnen versterken om hun moeilijkheden aan te kunnen. Kansfonds is momenteel op zoek naar geschikte projectvoorstellen. Indienen kan nog tot 15 september 2016.

Inhoud

In de projecten kan het gaan om probleemoplossende vaardigheden, durven praten over de problemen en zelfvertrouwen vergroten. Maar bijvoorbeeld ook om toekomstplannen maken en hulp krijgen van mensen in de buurt. Zolang het project kinderen en gezinnen maar versterkt om hun moeilijkheden aan te kunnen.

Een projectvoorstel indienen kan met behulp van onderstaand aanvraagformulier via armoede@kansfonds.nl.
Aanvraagformulier ‘Opgroeien in armoede’

Voorwaarden

 • Kansfonds ondersteunt projecten voor de duur van maximaal 3 jaar. Als richtlijn voor onze bijdrage hanteren we voor het eerste jaar maximaal € 25.000. In het tweede jaar € 15.000. En in het derde jaar € 10.000.
 • Het project richt zich op gezinnen in Nederland met kinderen van 0 tot en met 12 jaar die in armoede verkeren en die tot nu toe nauwelijks met hulp worden bereikt. Daarbij gaat onze bijzondere belangstelling uit naar het thema samen opvoeden. Hoe kunnen ouders, buurtbewoners, vrijwilligers en andere betrokkenen rondom het gezin meer voor elkaar betekenen in de opvoeding?
 • De aanpak gaat uit van de vraag van het gezin en van het kind: wat hebben zij nodig
  om verder te komen? De aanpak komt bij voorkeur in dialoog met hen tot stand.
 • Het project gaat in januari 2017 van start en versterkt de eigen kracht van het gezin en het kind.
 • In het project werken diverse organisaties samen om het gezin en het kind bij te staan, zodat meerdere knelpunten opgelost kunnen worden met een brede aanpak. Gemeentelijke organisaties zoals welzijnsorganisaties, GGDs en CJGs kunnen participeren in een project, bij voorkeur wordt deze echter door een niet-overheidsorganisatie ingediend. Eén organisatie is aanvrager en penvoerder. Het project kan gericht zijn op directe ondersteuning bij opvoeden en/of opgroeien maar ook op activiteiten die bijvoorbeeld cultuur, milieu of sport inzetten als middel.
 • Er zijn vrijwilligers betrokken bij de uitvoering van het project.
 • Het project is bij voorkeur vernieuwend en/of gebaseerd op een succesvol bewezen
  aanpak. Het project mag ook voortbouwen op een bestaand project, als daar maar een vernieuwend element aan is toegevoegd dat naadloos aansluit bij het doel van dit programma.
 • De projectaanvraag bestaat uit een reëel plan met daarin duidelijk aangegeven wat het doel, de activiteiten en geplande resultaten zijn én het bereik van het project. Daarnaast wordt een onderbouwde begroting gevraagd en een dekkingsplan.
 • De initiatiefnemers zijn bereid om hun ervaring met het project te delen.
 • Uit het plan blijkt dat de aanvragende organisatie ook zelf bijdraagt aan het mogelijk maken van het project, bijvoorbeeld met menskracht of eigen middelen.

Let op: vooral waar hulp het hardst nodig is

Kansfonds is speciaal geïnteresseerd in die groepen die de hulp het hardst nodig hebben en woonachtig zijn in regio’s, wijken en buurten waar het economisch minder goed gaat. Vooral aanvragen gericht op groepen met een groot risico op armoede hebben onze belangstelling, zoals éénoudergezinnen met kinderen tot en met 12 jaar. Daarnaast stimuleren we met name aanvragen afkomstig uit de armere regio’s van ons land: de grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag alsmede aanvragen uit de provincies Zuid Holland en Groningen. Organisaties gericht op deze doelgroep en/of regio’s maken grotere kans op financiering.

Uitsluitingscriteria

Bepaalde soorten kosten komen zelden in aanmerking voor financiering door Kansfonds. Dit zijn:

 • Individuele noodhulp.
 • Structurele exploitatiekosten en niet projectgebonden salariskosten.
 • Financiering achteraf van reeds gemaakte kosten.
 • Jubileum- en eendaagse activiteiten; kosten voor onderzoek, publicaties; studiekosten, seminars en congressen.
 • Documentaires en films voor een algemeen publiek.
 • Projecten die primair gericht zijn op cultuur, milieu en sport.
 • Politiek getinte of evangeliserende projecten.
 • Regulier gesubsidieerd welzijnswerk, renovatie/inrichting van buurthuizen en multifunctionele centra, speeltuinen en peuterspeelzalen.
 • Overheden, overheidsinstellingen of regulier door de overheid gefinancierde organisaties. Tenzij zij kunnen aantonen dat het gaat om een vernieuwende aanpak die niet of moeilijk met reguliere middelen is te bekostigen.
 • Vrienden van-stichtingen of andere organisaties die zuiver en alleen gericht zijn op fondsenwerving.

voor meer info ga dan naar de website van het Kansfonds
Home kansfonds.nl
Mijn Kansfonds: mijn kansfonds.nl

 

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>