Op 15 augustus staan we stil bij het einde van de Tweede Wereldoorlog voor het Koninkrijk der Nederlanden en herdenken we álle slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. De oorlogservaringen en de grootschalige ontheemding die volgde werken door tot op de dag van vandaag bij inmiddels 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie en ook in onze samenleving als geheel.

Sobere 15 augustus-herdenking Den Helder

In verband met de coronamaatregelen is de bijeenkomst in 2020 verkort en versoberd.

Er is geen ontvangst in hotel Wienerhof en er zijn geen of zeer weinig zitplaatsen bij het monument. De Stichting 15 augustus Herdenking Den Helder betreurt dat, maar hoopt met de aanpassingen toch recht te kunnen doen aan de plechtigheid.

Na het hijsen van de vlag halfstok en het Wilhelmus is er vanaf 11 uur gelegenheid om kransen of bloemstukken te leggen bij het monument, waarbij de nodige afstand in acht wordt genomen. Tot slot zal het signaal Taptoe gespeeld worden.

Jaarlijkse herdenking

Op 15 augustus 1945 kwam er voor het Koninkrijk der Nederlanden officieel een einde aan de Tweede Wereldoorlog. Op deze dag wordt ieder jaar bij het monument ‘Voor hen die Vielen’ de combattanten, koopvaardijpersoneel en burgers herdacht die hun leven gewaagd en gegeven hebben tijdens de Japanse bezetting en de tijd van geweld en onzekerheid daarna.

Na de overgave van Japan leek het erop dat verzet, inzet en eindeloos wachten op de bevrijding niet tevergeefs waren geweest en mensen weer in vrijheid hun eigen keuzes zouden kunnen maken. Niets bleek echter minder het geval te zijn in, wat toen nog, Nederlands-Indië heette. De onafhankelijkheidsstrijd volgde, wat veel leed en slachtoffers met zich mee bracht. Pas later kwamen mondjesmaat de persoonlijke verhalen los over deze verschrikkelijke tijd.

Keuzes maken

15 augustus staat in het teken van de keuzes die mensen maakten in een situatie van onvrijheid, een les voor volgende generaties. Samen met nabestaanden gaan de gedachten uit naar hen die de vrijheid niet met eigen ogen mochten aanschouwen en voor die tijd het leven lieten.

Kijk voor de landelijke herdenkingen op 15augustus1945.nl

oranjebalk2Voor nieuws van de Wijkagent klik hier

oranjebalk2

 ?…Wie zijn uw Wijkagenten? klik hier
oranjebalk2Voor nieuws over BuurtPreventie klik hieroranjebalk2Voor belangrijke telefoonnummers klik hieroranjebalk2