ILLUSTRATIE - Hulpverlener begeleidt gehandicapte man. ANP XTRA ROOS KOOLE

(afbeelding ANP)

Mantelzorgers en vrijwilligers leveren een belangrijke en onmisbare bijdrage aan de langdurige zorg.
De waarde van hun investering in de zorg voor hun naaste of de aan hem of haar toevertrouwde zorgbehoevende is vrijwel niet te verzilveren of te vervangen door professionele zorg.
Ze leveren tijd, kwaliteit en aandacht die professionele zorgverleners vaak niet of niet in die mate kunnen leveren.

Het verhaal van mantelzorgers en vrijwilligers is echter niet alleen maar positief.
Ze zijn niet opgeleid voor hun taak, hebben moeite het te combineren met andere verplichtingen, staan er vaak alleen voor en lopen daardoor het risico overbelast te raken.
Afgezien van de druk van persoonlijke omstandigheden, wordt er ook vanuit de samenleving en de politiek een sterk beroep gedaan op de inzet van informele zorgverleners.
De achterliggende redenen hiervoor zijn simpel, maar dringend.
De oplopende zorgkosten en de te verwachten schaarste aan arbeidskrachten nopen tot kostenbeheersing en andere organisatie van de zorg.
3D Character and Question MarkHoe staat het er nu en straks voor? Zijn er voldoende informele zorgverleners beschikbaar?
3D Character and Question MarkEn als die er zijn, zijn zij dan ook voldoende in staat om hun zorgtaak uit te voeren?
3D Character and Question MarkEn hoe verhouden informele zorgverleners zich tot formele, professionele zorgverleners?

Op die drie vragen wordt in de studie die in PDF hieronder staat een antwoord gezocht.
De uitkomst ervan is van belang als bouwsteen voor het advies over de AWBZ-zorg in de toekomst.

download hier het rapport
of klik op link: Achtergrondstudie Informele_zorg

(bron, Achtergrondstudie uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg .dr. A.J. Struijs, RVZ)