Samenwerkingsverbanden

Het Wijkplatform en haar adviserende en signalerende rol naar overheid, gemeente en instanties:

 • Deze adviserende en signalerende rol wil het Wijkplatform SBDL steeds meer en grondiger gaan uitvoeren, de onderwerpen zijn hierin divers.

? Heeft u als vereniging/stichting/instantie/organisatie of burger een onderwerp, welke u onder de aandacht wil brengen, dan kan u ons via de website/mail/facebook/twitter en telefonisch hierover benaderen.

Waarmee willen we het wijkplatform in zijn kracht  zetten? 

Uiteraard alles wat buurt overstijgend is!

Gedacht wordt aan:

 • Buurtpreventie app
 • Aandacht voor verkeersonveilige situaties
 • Hondenbeleid optuigen, inventariseren wat/waar de knelpunten zijn, verzoek om honden stations eventueel onderhoud en beheer vrijwilligers/omwonenden?
 • Parkeer problemen? Zijn die er? Zo ja waar en in welke mate?
 • Buurt beheerprojecten!
  • Hoe gaan we de bestaande versterken?
  • En onder welke voorwaarden breiden we deze uit?
  • Wat zijn de mogelijkheden tot onderling samenwerken?
 • Inspraakprocedures!
  • Hoe waardevol is het wijkplatform hierin?
 • Het optuigen van een vrijwilligers databank.
 • Het gezamenlijk opstarten van projecten, uitlenen van mensen en spullen aan elkaar.

Doelstellingen van het wijkplatform:

 • Verbindingen leggen en deze voorts onderhouden tussen alle buurtorganisaties/belangen verenigingen c.q. stichtingen.
 • Een breed platform creëren en waarborgen waar alle partners in zijn vertegenwoordig waar iedere inwoner van de stad binnen de linie mee te maken kan krijgen.
 • Adviserende rol richting overheid en gemeente.
 • Oplossingsrichtingen biedend, voor problemen die zich voor doen op gebied van o.a:
  • Wonen
  • Zorg en gezondheid
  • Veiligheid
  • Leefbaarheid
  • Duurzaamheid
  • Onderwijs en educatie
  • Speelvoorzieningen
  • Conflicten van allerlei soort
  • Overlast in de wijken door leegstand, bouw, jeugd, gedumpt vuil, vandalisme
 • Etc.

   Tekst onder voorbehoud van wijzigingen!